Gemeente vreest faillissement De Nollen

65

Den Helder – Er dreigt faillissement voor Stichting De Nollen. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. Mocht het zover komen is dat waarschijnlijk niet het einde van het project, volgens het college is er een grote kans op een doorstart.

“Bij het Nollenproject is een onrustige situatie met een conflict tussen de erven en het bestuur van stichting De Nollen. Nadat een mediationtraject mislukte, heeft de rechtbank in februari 2018 een uitspraak gedaan. Hierbij heeft de rechter geoordeeld dat de erven op het kunstlandschap De Nollen in Den Helder konden blijven en dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van de op het terrein opgestelde kunstobjecten.”

“Na de uitspraak van de rechtbank heeft het VSBfonds aangegeven het Nollenproject van grote betekenis te achten. Daarom heeft zij het initiatief genomen om te proberen tot een doorstart van het Nollenproject te komen. Sinds februari wordt er in opdracht van het VSBfonds door een externe partij gewerkt aan een plan van aanpak om de afronding van het Nollenproject te realiseren. Voor de afronding van het project is de steun van meerdere fondsen en overheden nodig. Voor deze fondsen en overheden is het daarbij wel van belang dat de conflictsituatie eerst wordt opgelost.”

Overdracht
Op initiatief van het VSBfonds zijn daarom nieuwe bestuursleden benaderd die hebben aangegeven de verantwoordelijkheid van het bestuur op zich te willen nemen. “Recent hebben wij echter van het huidige stichtingsbestuur vernomen dat het niet lukt om overeenstemming te bereiken over het overdragen van het bestuur en dat zij zich daarom wellicht genoodzaakt voelt een faillissement aan te vragen.”

De gemeente is geen partij in het interne conflict dat speelt bij De Nollen. “Wij zijn dan ook, tot op de dag van vandaag, op afstand gebleven. Wel hebben wij zowel het stichtingsbestuur als de erven erop gewezen dat wij het uitermate van belang vinden dat het museum wordt afgebouwd. Een functionerend museum met een Nollenterrein dat op orde is draagt bij aan het onderscheidend vermogen van Den Helder op zowel het gebied van cultuur, erfgoed als toerisme.”

Doorstart
Het college zegt een mogelijk faillissement van de stichting De Nollen ten zeerste te betreuren, maar ziet goede kansen voor een doorstart van het Nollenproject. “Het plan van aanpak onder leiding van de externe partij is inmiddels in de afrondende fase gekomen. Het plan is afgestemd met verschillende andere culturele fondsen, museumdirecteuren, experts uit de kunstsector en overheden. Dit geeft in onze ogen een gedegen basis voor een nieuw bestuur om een doorstart van het Nollenproject te realiseren en op deze manier het projectdoel blijvend te verwezenlijken: het in standhouden en verzorgen van het cultureel erfgoed van Rudi van de Wint.”

65 REACTIES

 1. Faillissement van dit op historische erfgoed/grond verspreidde kunstproject lijkt mij een goede weg.
  Het oude ijzer kan dan tijdelijk opgeslagen worden, in een hoekje van de door Rudi van de Wint zelf gecreëerde “Nieuwe Nollen”, dan wel afgevoerd naar de Firma Vos.
  Bouwsels die er van oorsprong niet thuis horen afbreken en afvoeren, verblijfsvergunning erfgenamen intrekken, overblijfselen Rudi zelf daar opgraven en afvoeren naar een plek waar het wel thuis hoort (wet op de lijkbezorging).

 2. “Een functionerend museum met een Nollenterrein dat op orde is draagt bij aan het onderscheidend vermogen van Den Helder op zowel het gebied van cultuur, erfgoed als toerisme.” Helemaal mee eens. Maar wat moet ik nou met die woorden als ik dan het failliete beleid jegens Rob Scholte erbij pak? Inclusief inpikken van privéspullen, die de gemeente in het geheel niet toekwamen? Ga maar beginnen met die morgen zonder voorwaarden terug te geven.

 3. Wel ja, eerst potverteren en je dan failliet laten verklaren…. Om vervolgens de hand weer op te houden… En ze komen er nog ongestraft mee weg ook, die erven en aanverwante familieleden. Dat de gemeente durft te beweren dat ze het faillissement ‘ten zeerste betreurt’, is natuurlijk een gotspe. Hoe eerder failliet hoe beter: kunnen ze weer schoon schip maken…

 4. M’n gevoel zegt me dat de Raad eerdaags van het college het verzoek krijgt een bijdrage beschikbaar te stellen. Onder het mom dat het goed is voor Den Helder dat het museum wordt afgebouwd. Je kon het al eerder aan zien komen dat het rommelt getuige de ruzie die men aanging met Montagebedrijf Toes. Daar zijn altijd al twijfels over geweest welke waarheid hierachter schuilde. Geld op soms?

 5. Wanneer houden wij hier in Den Helder er nou eens mee op om miljoenen euro’s en zeeën van tijd te steken in al die culturele en kunstzinnige onzin, een veel te grote schouwburg, De Nollen waar amper bezoekers komen de meeste inwoners weten niet eens waar De Nollen ligt. En dan nog onze stads Kunstenaar dr. Scholte wie onze gemeente door de blunders van onze politiek flink veel geld gaat kosten. En natuurlijk niet te vergeten die kunststukjes op elke hoek in de binnenstad. Had me hoop gevestigd op BvD maar ben bang dat ze lekker in de mallemolen mee draaien.

 6. Ze moeten die roestbakken 500 meter verder op brengen naar Vos die heeft er nog wat aan.

 7. Misschien zijn er in Den Helder gewoon geen mensen met verstand van kunst? En moet kunst OF geweerd worden uit de stad OF overgelaten worden aan mensen die er wel sjoege van hebben. “Den Helder Ku(n)st de zee” is voorlopig duidelijk nog wat te voorbarig.

  • Voor kunst heb je geen verstand nodig. Een lichte vorm van enig voorstellingsvermogen, is genoeg.

 8. Waarom klaagt niet niemand over die ontsierende bunker midden in een natuurgebied? Het is als jutter om je kapot voor te schamen. Door die verschrikkelijke entree jaag je toeristen weg. Een sloopkogel tegen die betonnen puist. En snel.

  • Eèn bunker ? Joost, zet je bril eens op ! Dat hele Nollen “”natuurgebiedje”” zit vol bunkers. . Slopen , vlaktrekken, dan heb je een mooi stukje grond voor de nieuwbouw van een nieuw stadhuis. Centraal gelegen, bereikbaarheid , uitstekend, voor alle stads delen, Openbaar vervoer ( bus) voor de deur NS ligt er naast met station zuid. Wat wil je nog meer.

 9. “Steun, van fondsen en overheden ” , Wat houdt die steun voor wat betreft die “overheden” in ? En welke overheden , wordt om die steun gevraagd ? Komt het erop neer , dat Den Helder de beurs moet trekken voor een stel ruzie makende oud roest handelaren ?

  • Google is je vriend! Google ‘project de nollen’ en kijk in het menu onder de kop ‘Ondersteuning’.

 10. Nou e, Het begint er dan inmiddels wel op te lijken dat er ook erg weinig mensen met enig voorstellingsvermogen in deze stad rondlopen

 11. Het is veelzeggend dat een van de voorwaarden van het huidige stichtingsbestuur voor het overdragen van de failliete boel is dat ze door het Waddenfonds – een van de grote geldschieters – niet verantwoordelijk mag worden gesteld voor de financiële puinhoop die is ontstaan. En dat ze zeker niet bereid is om daarvoor op te draaien. Reken er maar op dat veel subsidiegeld voor andere dan de beoogde doeleinden is gebruikt. Zakken gevuld, schulden gemaakt, en nu mag een ander het weer opknappen, daar komt het op neer. En let op: ze komen er mee weg! .

 12. Citaat; “Gemeente vreest faillissement De Nollen”. Als inwoner van Den Helder vrees ik meer dat Gemeente Den Helder failliet gaat….
  Een faillissement van de nollen is nog zo gek nog niet. Het huidige bestuur heeft er een potje van gemaakt. Zij zijn en blijven persoonlijk aansprakelijk. Na een faillissement kan een nieuw bestuur aantreden met behulp van het VSBfonds, die kopen dan als het ware de failliete boedel. vermoedelijk word het dan een Win-Win situatie.
  In veel reacties staat dat mensen bang zijn dat er extra gemeentelijke subsidie naar de Nollen moet. Daar hoeft niemand bang voor te zijn want gemeente Den Helder heeft geen geld.
  In de begroting van 2019 gaat het alleen om stenen waar de “vriendjes” van de politici aan kunnen verdienen. Aan de normale inwoner word niet gedacht. Daar wordt alleen zwaar bezuinigd als het gaat om mensen die een extra steun nodig hebben in de rug (WMO). Geld voor het algemeen nut is er niet meer. Er moet zelfs uit de algemene reserve geld worden gehaald om de begroting sluitend te maken. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met een aantal financiële verliesposten. Onkruidbestrijder, Dhr Marinus en Postkantoor.
  En dan hebben we ook nog het vogelasiel. Daar zijn harde afspraken gemaakt, en nu trekt de gemeente zich terug en willen het geld wat ze hebben aangezegd niet betalen.
  Laat de provincie het faillissement van gemeente Den Helder maar uitspreken. Op naar een art 12 gemeente.In de kranten zal komen te staan dat art 12 slecht is voor de gemeente. maar hou er rekening mee dat het dit het beste is voor ons als inwoners.

 13. “” Gemeente vreest failissement De Nollen ” Wat heb je te vrezen, als je er als gemeente niet bij betrokken bent ? Of is dat niet zo ? , zijn ze er soms wel bij betrokken >

 14. Gemeente Den Helder moet uitkijken dat ze zelf niet failliet gaat vanwege de enorme schadevergoeding die ze aan Rob Scholte zullen moeten betalen. Dat is allemaal te danken aan Koen Schuiling. Waarom stuurt de raad hem niet weg?

  • Dat durven schapen niet Sjaak. Ik ben net even bijgepraat over hoe de zaak van Rob Scholte er juridisch voor staat. Het is alleen niet aan mij om daar in de media mededelingen over te doen, maar de artikel 12 status van Den Helder komt er geheid aan. Ik ben het volkomen met Anrdrea eens, dat dit het beste is voor de inwoners van Den Helder. Dan is de gemeentekas tenminste weer van de gemeenschap en niet van een gefrustreerde burgemeester die hem leeg procedeert vanwege zijn gekwetste ego met voor ons een miljoenenschade als gevolg.

   • Beste heer Berts,Ik proef toch een beetje uit uw schrijven nl deze:(Het is alleen niet aan mij om daar in de media mededelingen over te doen, maar de artikel 12 status van Den Helder komt er geheid aan ) dat er toch wel enige hoop gloort voor de heer Scholte.
    Met andere woorden:Het gaat de gemeente dus vermoedelijk veel geld kosten in deze kwestie en die gemeente zijn wij dus met z”n allen.
    Hopelijk ga ik het nog meemaken(75 jaar) dat de heer Scholte het postkantoor weer in volle glorie kan betrekken en dat we er dan samen met de heer Scholte een borrel op kunnen drinken.

    • Beste meneer Hagen. Rob heeft het heel zwaar op dit moment, want hij is nog steeds dakloos. Maar er gloort enorme hoop voor hem. Ik verwacht zeker dat u zijn terugkeer nog gaat meemaken. Afhankelijk van de rechtelijke uitspraken kon dat ineens wel eens heel snel gaan. U bent als een van de weinigen altijd zo redelijk en fatsoenlijk op deze site. Ik heb van Rob toestemming om af en toe iemand mee te nemen. Als hij er weer zit, dan gaan we samen langs. Vindt Rob geweldig, is altijd een feestje. Rob is een lastpak -daardoor kan hij in zijn eentje Schuiling vierkant aan- maar met een mega groot hart. Volgens mij heeft u dat ook. Succes van de ontmoeting dus verzekerd!

  • Omdat de gemeenteraad bang is van deze man.
   Overigens waar Koen S. verschijnt daar gaat het mis.. Waar hij duidelijk opzoek gaat naar de juridische escalatie.
   https://www.dvhn.nl/groningen/Inspectie-buigt-zich-opnieuw-over-klacht-over-Hanzehogeschool-23571097.html#
   In een eerdere reactie op deze site schreef ik een stuk over de kwaliteiten van raadsleden. Waarbij je mensen kunt onderverdelen in 3 soorten mensen. De dominanten, de afhankelijke en de socialen.
   Er zijn binnen deze raad geen echte leiders (de dominanten), maar bestaat de grootste groet mensen uit socialen. Slechts een aantal mensen werken op de achtergrond (de afhankelijken) maar die slaan geen deuk in een pakje boter, omdat ze zich niet in het openbaar durven uitspreken.
   verdere uitleg van Dominant, Afhankelijk en sociaal is te lezen bij de reacties onder het stuk
   https://denhelderactueel.nl/2018/10/weinig-steun-voor-pvv-motie-over-woningen-statushouders/

   • Andrea, ben even benieuwd naar uw theoretische onderbouwing van deze onderverdeling van 3 soorten mensen? Ik ken veel (rollen in) groepsprocessen maar deze ken ik niet… Of is het onvolledig? Hoor graag van u.

    • Ed, ik deze onderbouwing ooit geleerd op een verkoopsessie op de hei. Je weet wel van die zweefdagen voor bedrijven. Toen was het nog dominant, dominant/sociaal en sociaal.
     Ik moest van de week aan deze theorie denken dus ben ik even op internet gaan zoeken. en daar vanuit heb ik deze theorie opgeschreven. (zie ook link voor volledige reactie)
     En het vertalen richting de gemeenteraad kun je doen, aan de hand van de informatie die vanuit de gemeente komt. Onder andere door het volgen van een aantal raadsvergaderingen over de begroting.

  • Het is aan de vorige raad te danken dat hij er nog zit. Hopelijk, maar dat zie ik niet zo zitten met deze meelopers, stuurt deze raad hem de donkereduinen in .

 15. Kan alles afgebroken worden en verwijderd ook de ontsierende betonnen boxen en t stuk grond weer terug geven aan de natuur. Kom er vrij vaak langs zie daar nooit iemand of althans zelden. Wat de een mooi vind…..

 16. Nooit geweten dat het een museum/tentoonstelling-achtig project was. Ik dacht altijd, rare roestige kunst in een wei met paardjes die er ondertussen ook niet meer zie rondlopen…..

  Ach, het gaat wel weer lekker met Den Helder. Hoe ver moet het nu nog komen voordat het gemeentelijk bestuur inziet dat het zo niet langer gaat? Zelfs de meest egocentrische persoon moet ondertussen toch wel doorhebben dat als het zo door blijft gaan, ze straks geen schatkistjes meer hebben waaruit ze hun eigen zakken kunnen vullen? Of schat ik ze dan toch nog te menselijk in?

 17. Ik wil u allen even in herinnering brengen dat wij als inwoners al een ,,leuk bedrag” hebben gedoneerd aan de Nollen.
  Lees maar,uit Den Helder Actueel van 01-10-2014:n oktober 2001 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van € 453.780,20 (toen nog één miljoen gulden) beschikbaar te stellen aan Stichting de Nollen, als bijdrage in de kosten van de realisering van een integraal Nollenproject als natuur/beeldende kunst- en woon/werkproject. Dit betrof een uitbreiding aan de zuidzijde van het reeds bestaande Nollenproject aan de Burgemeester Ritmeesterweg.
  En hoeveel gaan we er nu weer bijleggen omdat het heel simpel een familieruzie is om de EURO’S!!!!!!!

 18. RB en Andrea.Van toepassing op de pizzabakker en kornuiten;–In verkiezingstijd “langs” de deuren gaan met mooie praatjes, in debatten de borst volzuigen om tranentrekkende oneliners uit te kramen over “gewone mensen” en voorgestelde geweldige daden in de Gemeente en de burgers vooral beloven wat ze zullen krijgen. Maar eenmaal aan de tafel voor het vormen van een raad om dan een akkoord in elkaar te prutsen dan krijgen de “gewone mensen” 100% gedraaid verhaal voor hun kiezen. Maar ja …over een paar jaar weer hetzelfde verhaal en we trappen er weer in en dat niet één keer maar telkens weer.

  • Kobus, zolang VVD, CDA en meelopers PvdA, CU, D’66 en aanhangsels als Stadspartij, GroenLinks, Behoorlijk bestuur, Senioren partij en Gemeentebelangen het merendeel van de stemmen heeft in deze raad zal er nooit wat veranderen. Daar kan BvD en de PVV helaas weinig aan doen hoe graag ze ook zouden willen helaas.

 19. Het is maar goed dat het geen koperwerk is want dan had het zeker geen lang leven beschoren. En… was het zeker al na twee nachten verloren. Overigens iets wat men al eeuwenlang wisten. Over kunst valt niet te twisten. Zal me zelf niet achter een schilderezel wagen, bedenkend dat mijn kunst niet zal slagen. Beperk me dan ook tot geen verder oordeel.

   • Wat een onzin! Karel Appel is een van Nederlands grootste kunstenaars. Maar als je bij Anton Pieck bent blijven steken….Het ontstaan van grote kunst is niet te beschrijven. Vaak heeft het met zelf uit de weg gaan te maken en iets hogers door je heen laten stromen. Zo’n onbegrijpelijk proces kun je ook beschrijven als ‘ik rotzooi maar wat aan’. Die ‘ik’ is dan naar de achtergrond verdrongen. Daardoor lijkt het alsof je de controle kwijt bent en dat kan tot dit soort uit zijn verband gerukte en onbegrepen uitspraken leiden.

    • U verkoopt anders ook onzin. Een echt ‘grote’ kunstenaar relativeert juist wat hij tot stand brengt. Het zijn de kleine krabbelaars die hun toevlucht zoeken tot metafysische prietpraat (iets hogers door je heen laten stromen, toe maar, u kunt er ook wat van) als ze proberen hun kunst te omschrijven en te verklaren waarom ze maken wat ze maken…. Dat behoort u toch te weten als aanhanger van ’s lands grootste kunstenaar, Rob Scholte.

     • Ontaarde kunst die niet aan de eisen van Judge X voldoet; Wikipedia: “Entartete Kunst is een Duitse term die in nazi-Duitsland (1933-1945) werd gebruikt om kunst aan te duiden die niet aan de eisen van het nationaalsocialistische regime voldeed”.

 20. Het zou jammer zijn als de Nollen een andere bestemming krijgt.Ook zou het beter zijn als de stichting word gerund door mensen met verstand van zaken .Laat de twee zonen en de neef maar weer doen waar ze vroeger goed in waren…vlogs en andere malligheid

 21. 395.000 euro wordt er van het bestuur geeist. Die zien zich daardoor genoodzaakt het failissement aan te vragen.

 22. Ik maak mij meer zorgen over het failliet verklaren van diverse ziekenhuizen zoals vandaag is gebeurd, dan dat ik mij zorgen maak over het failliet gaan van de stichting ,,de Nollen”
  Dat is in vergelijking met die failliete ziekenhuizen maar peanuts.Het is een grote schande dat dit kan in Nederland!!!!
  Wanneer is Den Helder aan de beurt,zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

  • Beste meneer Hagen. Helaas moet ik u mededelen, dat onze HELE maatschappij failliet aan het gaan is. De MEGA bankencrisis van 2008 is alleen maar weg gelogen. Onder anderen door de rente naar nul te verlagen, wat op lange termijn onhoudbaar is en door op een krankzinnige schaal uit dunne lucht geld erbij te scheppen. De schulden zijn nu 4x zo hoog als in 2008! En de middelen om er tijdelijk wat tegen te doen zijn uitgeput. We gaan een Fred Flintstone fase tegemoet. Word ik altijd over uitgelachen, maar dat gaat niet lang meer lukken. Helaas.

    • Steun uit onverwachte hoek, altijd leuk. Allistar Darling – Brits minister van financien in 2008- gaf recent in een interview toe, dat we in 2008 op een haar na in het stenen tijdperk terecht zijn gekomen. Zakt de waarde uit het geld waar de hele westerse wereld helaas om draait, dan is het gebeurd met ons. Totaal genegeerd door de media dit interview. Hetzelfde geldt voor een recent interview met Willem Middelkoop. Daarin geeft hij toe, dat hij in 2008 loog, toen hem in het RTL Nieuws gevraagd werd of we extra geld moesten gaan pinnen. Niet nodig zei hij, terwijl hij net fors extra geld uit de muur getrokken had. Al te veel gaat dat overigens niet helpen. Zelf heb ik eens gesproken met een voormalige SG (de hoogste ambtenaar) van het ministerie van Financien. Die heeft al extra blikken erwtensoep ingeslagen….Zo erg is het. Misschien duurt het nog heel even, maar dit hele systeem staat op springen. Niemand wil dit horen en Berts is gek. Ok dan….

     • Wel, als Dick Berts gek is, dan is Gekke Henkie ook gek….Dat het mis gaat, staat wel vast, de vraag is alleen wanneer! Het kan nog een paar jaar duren, maar het kan ook eerder…
      Hoeveel blikken erwtensoep en pakjes roggebrood dien je overigens wel niet in te slaan om een megacrisis zoals die ons te wachten staat het hoofd te bieden? Heeft de voormalige secretaris-generaal, die zijn vrees voor de ineenstorting van het systeem met u heeft gedeeld, daar wellicht nog iets over los gelaten?

     • Nee Henkie, wanneer het losbarst (snel denk ik zelf), hoe erg het wordt en hoe lang het duurt weet niemand. Er liggen al guldens gedrukt en wel klaar. Maar hoe krijg je het vertrouwen van mensen die via de euro net al hun geld kwijtgeraakt zijn, weer in een nieuwe ongedekte papieren lucht waarde de nieuwe gulden? Dat is een van de kernvragen.

   • Maak ik mij zorgen ? nee niet echt.
    Ik weet gelukkig precies wie waar victualiën heeft opgeslagen, dus in de tijden van rampok, zal het Geuzenbloed van mijn voorvaderen gaan koken, hijs ik de piratenvlag, geef ik “Geen Kwartier !” en ga ik brandschatten te Julianadorp. 😛

    • @Judge x. Lachertje erbij. Zogenaamd een grapje, maar het is de totale asocialiteit. En een strafbare bedreiging ook…. Gelukkig is er geen vlootbaal die tegen een marinier op kan. Natuurlijk is mijn reactie iets aangezet, dat geef ik doe. Maar ik heb dit soort shit al zo vaak te horen gekregen en kan dat totaal niet meer waarderen. Preppers houden allemaal hun mond. Ik ben tientallen keren in de media geweest om mensen te waarschuwen en dan krijg je dit soort stank voor dank. Filemon filmde bij mij thuis en vroeg me: “Dick, hoe lang kun je doen met deze voorraden”. Mijn antwoord: “Precies 2 minuten Filemon, want dan word ik dankzij jouw uitzending geplunderd….”

  • Het NWZ-Den Helder zal alleen failliet gaan, als NWZ-Alkmaar ook failliet gaat en die kans is bij nieuw/verbouw en economische omslag, niet geheel ondenkbaar.

Comments are closed.