Infoavond over BTW-regeling voor sportaccommodaties

0

Den Helder – De btw-regeling voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties verandert met ingang van 1 januari 2019. Door het Sportbesluit dat in onze gemeente geldt, is het nu nog mogelijk om de btw op de kosten van investeringen en exploitaties van sportaccommodaties terug te krijgen van de fiscus. Na 1 januari is dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk. De gemeente organiseert daarom voor sportverenigingen, zwembaden en exploitanten van sportaccommodaties een bijeenkomst waarin meer informatie wordt gegeven over de wijzigingen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 oktober.

De wijziging in de sportvrijstelling betekent een behoorlijke financiële strop voor gemeenten, sportverenigingen en exploitanten van sportaccommodaties. Landelijk gezien gaat het om zo’n 240 miljoen euro. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt de sector echter met subsidies tegemoet. Het gaat dan om bijdragen in de kosten voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor maatregelen gericht op energiebesparing en voor toegankelijkheid zijn aanvullende subsidies mogelijk. De subsidies kunnen oplopen tot 35% van het investeringsbedrag.

Het ministerie heeft voor binnensportverenigingen, buitensportverenigingen en exploitanten van zwembaden in totaal 87 miljoen euro beschikbaar. Zij kunnen vanaf 2 januari subsidie aanvragen. Maar: op = op! Het geld wordt daarom op volgorde van binnenkomst verdeeld. Organisaties die naar winst streven kunnen geen aanvraag indienen, net als hondenverenigingen, denksportverenigingen en maneges.

Informatie
De gemeente organiseert samen met de Sportfederatie een informatiebijeenkomst voor sportverenigingen, zwembaden en exploitanten van sportaccommodaties. Een specialist van Caraad Belastingadviseurs praat de aanwezigen tijdens deze avond bij over de nieuwe subsidieregeling. Caraad Belastingadviseurs heeft de Vereniging Sport en Gemeenten begeleid bij het overleg over de totstandkoming van de nieuwe regeling. De bijeenkomst is op 30 oktober in de kantine van Rugbyclub Den Helder aan de Linieweg 23B. De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Meer informatie over het gewijzigde sportbesluit en de subsidieregelingen is te vinden op:
www.sportengemeenten.nl/dossiers/sportbesluit/
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-enonderhoud-sportaccommodaties