DHA-A leader
DHA-A leader

MFC Julianadorp ontzegt wethouder Visser de toegang

Julianadorp – Wethouder Kees Visser heeft een gebouwontzegging aan de broek. Het dorpshuis van Julianadorp heeft hem vrijdag de ontzegging overhandigd. Visser mag op 17 november ’s avonds niet het dorpshuis in, als straf voor ‘onbehoorlijk bestuur’. Komt hij toch, dan is hij verplicht een rondje te geven.

Het bestuur van Stichting MFC ’t Dorpshuis is niet te spreken over de door de gemeente geschrapte subsidie voor deskundigheidsbevordering. Dat was een jaarlijks potje voor vrijwilligersorganisaties, waaruit ze een bijdrage konden krijgen om hun vrijwilligers een cursus of workshop (of andersoortige korte opleiding) aan te bieden.

Voorzitter Hans Boskeljon schrijft in de aan Visser overhandigde ontzegging: “Voor 1 oktober moest ons bestuur de voor onze organisatie noodzakelijke subsidie deskundigheidsbevordering aanvragen via de website van gemeente Den Helder. Met veel vrijwillige inzet hebben wij hier tijdig vorm aan gegeven, onder toevoeging van diverse bijlagen, zoals offertes van diverse cursusinstanties. Op 15 oktober kregen wij echter bericht dat de deskundigheidsbevordering volgend jaar helemaal geschrapt wordt, omdat de gehele € 36.000,- aan stedelijk beschikbare deskundigheidsbevordering is ingetrokken in het kader van de komende bezuiniging bij de begrotingsbehandeling.”

Bestuurlijke misser
“Zonder de opleidingen vanuit deskundigheidsbevordering zien wij, net als vele andere buurt,-wijk-en sportverenigingen, in de toekomst weinig tot geen mogelijkheden meer om ons aan allerhande wettelijke regelgevingen te kunnen houden. Qua tijdstip en stelligheid in de communicatie lijkt u als wijkwethouder Julianadorp, alsmede verantwoordelijk portefeuillehouder financiën voor de programmabegroting 2019-2022, door deze premature melding tevens weinig belang te hechten aan de rol en mening van ons hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, in de komende begrotingsbehandeling. Bestuurstechnisch doet dit qua draagvlak afbreuk aan ons democratisch bestel en is daarmee in onze optiek een misser van de bovenste plank.”

Volgens Boskeljon voldoet de wijze van communiceren, waarbij de gemeenteraad wordt gepasseerd, alsmede het tijdstip van intrekken van de subsidie (vlak na de door de gemeente gestelde indieningstermijn) ruimschoots aan het criterium onbehoorlijk bestuur. “Na rijp beraad in het hiertoe bevoegde bestuursorgaan besluiten wij, gelet op de aard en ernst van uw gedragingen, dat u de toegang tot het MFC Julianadorp zal worden ontzegd op zaterdagavond 17 november 2018, tijdens onze jaarlijkse herfstbock,- en wijnavond, voor de duur van 4 uren, aanvangend om 20.00 en eindigend op zondag 18 november 2018 om 00.00 uur.”

Rondje
Mocht Visser desondanks toch het Dorpshuis Julianadorp in het genoemde tijdvak betreden, dan is dit volgens het bestuur een overtreding van artikel 138 van het Wetboek van strafrecht (huisvredebreuk). De stichting zet er voor de wethouder een straf op van “1 rondje aan de bar, te voldoen uit privémiddelen, alsmede één uur onbezoldigde bardienst, ter plekke in te vullen”.

“Hoewel ludiek van aard, is een en ander toch met een serieuze ondertoon en mede bedoeld als uiting van ongenoegen wegens de premature intrekking van de subsidie Deskundigheidsbevordering, waarvan de sluitingsdatum qua inschrijving nog geen drie weken geleden was (hoezo afspraak is afspraak..?)”, aldus Boskeljon.

Kees Visser laat in een korte reactie weten dat hij het ludieke van de actie inziet en dat hij graag een bardienst voor het Dorpshuis draait. “Vrijwillig”, aldus de wethouder.

DHA-H 468

Over de schrijver:

LOS Den Helder is de lokale omroep van en voor Den Helder. Sinds 2017 is er een officieel samenwerkingsverband tussen de LOS en Den Helder Actueel.

Lees ook:

36 reacties

 1. Dick Berts

  Ik houd niet zo van dat grensvlak; Zogenaamd ludiek, maar toch een formele ontzegging van de toegang met een verwijzing naar het Wetboek van strafrecht. Uit gebrek aan humor zullen we maar zeggen, komt er van mijn kant een uiterst formele reactie. De ontzegging is vooralsnog wel rechtsgeldig, maar levert een onrechtmatige daad op jegens Visser. Dat betekent dat de rechter hem een schadevergoeding kan toekennen en ook een dwangsom kan zetten op het handhaven van deze idiote weigering van de toegang tot een publiek toegankelijke ruimte. Oh, sorry Hans Boskeljon……Las ik overheen. Te lang in een kernreactor gewerkt en werkelijk knettergek.

  Reply
 2. Judge X

  Hopelijk kan wethouder Kees Visser een certificaat van deskundigheid overleggen, anders mag ‘zijn feest’ van bardienst draaien, wettelijk gezien waarschijnlijk niet door gaan. 😉

  Reply
 3. Hans Boskeljon

  Jongens, doe eens niet zo overspannen…. Het betreft inderdaad een ludieke actie waarbij de partij die uitvaardigt zelf een bepeking mag zetten op de strafmaat. In ons geval dus een rondje + een uur bardienst. waarbij er verder geen aangifte wegens art. 138 huisvredebreuk gedaan zal worden… alleen overspannen en erfelijk belaste psychotische lieden zoals Dick Berts, waarvan overerigens niemand zich nog wat aantrekt, zullen daar mogelijk nog complexe complottheorien op na houden, maar omdat we verder geen genetische tovenaars zijn kunnen wij daar niets aan verhelpen…

  Reply
  1. Dick Berts

   Ha die Hans. De wonderen zijn de wereld niet uit. Je hebt gelijk, mijn reactie is zwaar overtrokken. Mijn excuses daarvoor. Ik heb gewoon niet goed gelezen! Je zegt in het artikel: “Hoewel ludiek van aard, is een en ander toch met een serieuze ondertoon”. Ik dacht dat dit terugsloeg op het toegangsverbod zelf. Dat zou wel raar zijn geweest. Maar je bedoelt dat de onderliggende problematiek zelf serieus is. Daarin heb ik me niet verdiept. Maar nu ik het eindelijk begrijp, vind ik je actiemiddel zelfs heel goed en creatief. En het heeft gewerkt!

   Reply
    1. Dick Berts

     Mijn reactie was gewoon onbehoorlijk. Punt. Ben heel kritisch, maar ook op mijzelf. En dat is soms nodig ook. Smiley.

     Reply
 4. marie-Louise Rouffaer

  De wethouder financiën heeft een voorwaardelijk toegangsverbod van het MFC Julianadorp gekregen. Hij kan dit afkopen door een bardienst te verrichten. Komt hij op 17 nov. toch dan kost dit hem een rondje voor iedereen uit zijn privémiddelen. De wethouder kiest prompt voor de kosteloze oplossing en wil wel een bardienst doen. Je zou haast denken dat zijn privé financiële situatie dat ene rondje voor iedereen niet toelaat.
  Leuk hoor dat ludieke gedoe, maar het treurige feit blijft dat er een bezuinigings-voorstel ligt dat vrijwel het hele welzijnsveld onwerkbaar maakt. Eerder werden de meeste vitale functies van de stad al weggefuseerd naar de regio. Een en ander vormt een schril contrast met de krasse taal van partijen vóór de verkiezingen: weinig achtenswaardig.

  Reply
 5. Hans Boskeljon

  Beste Marie Louise, heb je al andere actie gezien, anders dan deze ludieke actie, die aandacht vragen voor deze bezuinigingen..? Wij hadden de keuze om hard en onconstructief te reageren of om op een ludieke wijze de problematiek onder de aandacht te brengen en ons ongenoegen aangaande deze bezuiniging onder de aandacht te brengen. Meestal is de laatste het krachtigst qua effect en daar hebben we dan ook voor gekozen. Alle andere getroffen organisaties hebben alsnog de kans om andere protestmiddelen aan te grijpen.

  Reply
  1. Marie-Louise Rouffaer

   Dag Hans, Nee, ik heb geen andere acties gezien. Mijn reactie was geenszins tegen jullie benadering gericht, daarentegen. Ik zie wèl het slagveld dat wordt aangericht zg. ten faveure van de economie van de stad: in feite tbv die instituties, die er een potje van gemaakt hebben de afgelopen bestuursperiode met bijbehorende structurele tekorten van tonnen, disfunctionerende eindverantwoordelijken en bestuurders, inclusief college en raad. ( dat is niet verwonderlijk als je alles wat meer is dan HBO wegfuseert; dan hou je, ook bestuurlijk, de middelmaat over met bijbehorend netwerk en werkwijze) Men lijkt er, na handige coalitie-onderhandelingen , mee weg te komen omdat men de sociologisch gezien verwerpelijke methode volgt van : de helft + één krijgt gelijk. Landelijk wordt onder welzijn toch iets anders verstaan. We tobben opgewekt verder.

   Reply
 6. Roel Prins

  Het wordt tijd dat die slachtoffer subsidies worden afgeschaft. Iedereen kan zichzelf scholen. Dat men daarvoor subsidie wenst betekent dat de benodigde betrokkenheid en onafhankelijkheid niet bestaat. Dus mijn felicitatie in deze voor het college. Geen subsidies meer voor de parasieten.

  Reply
    1. e

     Hier komt de politicus in Roel weer om de hoek kijken. Een niets zeggend antwoord, want wie zegt dat , die bewering de de harde waarheid is ?

     Reply
  1. Monique_K

   @ Roel Prins: mensen die vrijwillig werken zijn parasieten als ze een hiervoor wettelijk verplicht papiertje niet zelf willen (of kunnen) betalen maar vergoed willen hebben? Het is niet voldoende dat ze gratis werken?
   Hoe dan ook, de oplossing is simpel, dan ga je maar niet meer werken als vrijwilliger. Het is over het algemeen niet zo dat de vrijwilliger het werk echt nodig heeft, behalve misschien voor het eigen goede gevoel dat men iets nuttigs heeft gedaan. Het zijn de organisaties en hun ‘klanten’ die deze vrijwilligers nodig hebben, en als de vrijwilligers weg blijven omdat ze het benodigde papiertje niet kunnen of willen betalen zijn deze ‘klanten’ de dupe. Zeg maar dag tegen de wekelijkse bingo- of klaverjasavond, bijvoorbeeld, want er is niemand meer met een diploma ‘sociale hygiëne’ dus niemand achter de bar voor de koffie, thee of frisdrank. Kan de gemeente even later weer een onderzoek doen naar eenzaamheid onder ouderen .. ..

   Reply
    1. Dick Berts

     Sorry Roel, ik ben het vaak met je eens, maar dit keer absoluut niet. Hier ben je zelfs beledigend voor Monique. Ieder fatsoenlijk lid van een VVE is bij toerbeurt -geheel uit eigen belang en om het eigen bezit in stand te houden- wel eens lid van het bestuur. Nee, dat is niet verplicht en in die zin kun je jezelf taalkundig gezien vrijwilliger noemen, maar daarmee houdt iedere vergelijking met onbaatzuchtig vrijwilligerswerk dat uit het hart komt en niet uit de portemonnee, ook volledig op.

     Reply
     1. Roel Prins

      Interessante vergelijking Dick. Natuurlijk is een VVE er voor om het eigen bezit in stand te houden. Dat neemt niet weg dat het voorzitterschap vrijwillig is, zZo kan men ook vrijwillig bijdragen aan het eigen belang van de instand houding van de gewenste samenleving. Nogmaals dat is ook een eigen belang ! Doch anderen voor de kosten laten opdraaien maakt het nastreven van dat eigen belang wat apart !

   1. Roel Prins

    Monique, ik ben geheel vrijwillig voorzitter van een VVE. Dat betekent nogal eens wat gevorderd huiswerk. Dat betekent nogal wat wettelijke ver@ntwoordelijkheid. Maar ik ga toch niet bedelen om geld om mij de benodigde kennis eigen te maken !

    Reply
    1. Monique_K

     Laat me raden, bij deze VVE gaat het hoofdzakelijk om uw eigen belangen als huiseigenaar en die van de andere huiseigenaren uit uw buurt? U was mogelijk al lid lang voordat er een nieuwe voorzitter gezocht werd? Is uw situatie wel te vergelijken met een vrijwilliger die in een buurthuis helpt om een bingo voor ouderen te verzorgen? U bent bezig in uw eigen belang, en u plukt zelf de vruchten van dat goed gedane ‘huiswerk’ dat u zelf hebt betaald.
     De vrijwilliger in het buurthuis heeft zo’n persoonlijk belang niet, hij/zij zit er puur voor de ander, behalve een goed gevoel zal het hem niets opleveren. En dan moet deze vrijwilliger eventjes zelf een paar honderd euro neertellen voor een cursus over het een of ander waar die verder niets aan heeft? Je moet betalen om gratis te mogen werken voor een ander? Doe je dat niet dan ben je een parasiet?

     Reply
    2. e

     VVE en vve , is een levensgrootverschil. Die , waar u voorzitter van bent , beheerd alleen het complex boven C&A ( Misschien inclusief C&A) Derhalve een klein vve tje dus. En geheel vrijwillig is dat niet , u , bent immers als bewoner / eigenaar van een appartement aldaar, verplicht lid van de VVE !

     Reply
 7. Henk van Kuijk

  Vrijwilligers en kwetsbaren betalen de dure puinhoop die acht jaar lang gemaakt is van de stadhuiszaak. Die nog veel duurder wordt, als de snode stadhuisopties doorgaan. Plus die van de schouwburg, en het zwembad en Scholte komen nog. Na een volstrekt fout formatie, die geen draagvlak bij de bewoners heeft.

  Reply
  1. Monique_K

   Geen zorgen, hij heeft vast geen diploma Sociale Hygiëne dus hij mag nog niet eens achter de bar staan ook al doet hij verder niets. Ik vermoed dan ook dat het hier om een aanschouwelijke les gaat.

   Reply
 8. e

  Heb je wel gelijk een handhaver in de zaak. Of heeft hij daar de papieren niet voor ?. Moet hij daar maar een opleiding voor volgen , op eigen kosten ,want de soepsidie krijg je niet meer .

  Reply
 9. ED

  Buiten de reactie van Monique van 21.32 uur gaat het allemaal weer nergens over. Ben wel even benieuwd hoe het met de Bedrijfs Hulp Verlening zit?

  Reply
   1. ED

    Het punt dat ik wil maken (ik heb het dan toch maar even opgezocht); De BHV gaat tegenwoordig uit van de RI&E maar ook nog zeker van het aantal aanwezigen, incluis het aantal bezoekers (ook daar is de organisatie verantwoordelijk voor). En dan heb ik het nog niet eens over aanwezigen die “niet-zelfredzaam” zijn. M.a.w. als je een bingo avond voor 200 mensen draait, zul je een aantal BHV’ers moeten hebben. De herhaling die nodig is om jezelf BHV’er te kunnen blijven noemen kost ergens tussen de 150 en 200 euro per BHV’er per jaar.

    Reply
    1. Judge X

     Goed punt ED, uw uitleg maakt hier het onderliggende probleem – indien deze subsidies worden geschrapt – zeer duidelijk !
     Zo duidelijk, dat het nu zelfs voor dhr. Prins inzichtelijk moet zijn. 😉

     Reply
  1. e

   BHV,( Bedrijfs Hulpverlening) is een voor een groot omvangrijk bedrijf verplicht. Men kan zich als werknemer daarvoor vrijwillig aanmelden. De BHV ers , zijn echter personeel van het bedrijf, en krijgen daarvoor , ( in mijn geval ) bij hun salaris een kleine vergoeding Het is niet zo , dat er voor een BHV , vrijwilligers van buiten aangetrokken worden.

   Reply
   1. RB

    geloof dat tegenwoordig iedere organisatie groot of klein een zekere vorm van BHV geregeld moet hebben, het aantal BHV-ers moet afgestemd zijn op het risico wat bij een organisatie horen en niet meer zoals vroeger op het aantal werknemers

    Reply

Geef een reactie (heeft u wel de spelregels gelezen?)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.