Mogelijk toch geld voor Vogelasiel

0

Den Helder – Komt er toch nog een oplossing voor het vogelasiel? Het is niet uit te sluiten, want enkele partijen gaven woensdagavond in de commissie Bestuur en Middelen aan tijdens de begrotingsbehandeling in de raad met een motie te komen.

Eerder was afgesproken dat het asiel onderdeel zou gaan uitmaken van De Helderse Vallei, maar in de begroting voor 2019 is daar geen geld voor terug te vinden. Dat maakt de nabije toekomst van De Paddestoel zeer onzeker, liet adviseur Ben Reiff onlangs weten. D66 en ook de Seniorenpartij gaven woensdag aan sluiting te willen voorkomen.

Henk Mosk (D66) gaf aan dat zijn partijcollega Frans Klut druk bezig is om, samen met anderen, tot een oplossing te komen. Later kondigde ook Karla van Driesten (Seniorenpartij) een motie aan en ook enkele andere fracties lieten doorschemeren het toch wel zeer wenselijk te vinden dat er alsnog een oplossing komt.