Raad buigt zich over de begroting

1

Den Helder – De gemeenteraad buigt zich de komende twee woensdagen over de begroting voor 2019. Dat begint morgen om half acht met de algemene beschouwingen. Op woensdagavond 7 november moet op enig moment duidelijk zijn waar volgend jaar wel en geen (extra) geld naar gaat.

De fracties geven in eerste termijn (een samenvatting van) hun algemene beschouwingen. Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. Na een kwartiertje schorsing volgt de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. Zij krijgt maximaal 1 uur spreektijd om te reageren op de algemene beschouwingen.

De vergadering wordt daarna geschorst tot woensdag 7 november, 16.00 uur. In de tweede termijn gaan de fracties in op de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen (en eventueel nader overlegde stukken) en geven de fracties aan op welke specifieke aspecten wijzigingen voorgesteld worden en nadere opdrachtverlening aan het college van burgemeester en wethouders gewenst is. Moties en amendementen worden ingediend. Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. Korte interrupties voor verduidelijkende vragen zijn in deze termijn toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders beperkt zich daarna tot het geven van korte en bondige preadviezen naar aanleiding van de ingediende moties en amendementen. Maximaal 1 uur totaal voor de préadvisering door de portefeuillehouders. Fracties worden in de gelegenheid gesteld standpunten naar voren te brengen, waarna de gelegenheid wordt geboden met elkaar en met de portefeuillehouders het debat aan te gaan.

Hierna volgt een schorsing voor het diner, waarna de vergadering om 19.45 uur wordt hervat. Fracties geven nu aan welke moties en amendementen worden gehandhaafd, gewijzigd, aangehouden of ingetrokken met desgewenst een korte toelichting. Daarna worden respectievelijk de amendementen, de kadernota en de moties in stemming gebracht. Streven is de vergadering rond 21.00 uur te sluiten.

De begrotingsvergaderingen zijn live te volgen via LOS TV.

1 REACTIE

  1. Nou ik zie het al, College .Schuiling heeft het druk druk druk de komende 2 weken.

    Vergeet niet om de nieuwe huisadvocaat opdracht te geven, de ‘snelle kort gedingprocedure’ tegen Scholte op te starten, want anders zijn we straks zo weer een maand á € 8.000,- p/m verder en dat zal de begroting geen goed doen.
    Mmm.. ik moet ook alles in de gaten houden voor die sloebers, maar ja ik houd nu eenmaal van snelle voortgang… 😉

Comments are closed.