Scholen verplichten geen laptop of tablet

1

Den Helder – Er is in Den Helder in het onderwijs geen verplichting om een laptop te hebben. Dat neemt niet weg dat het zeer wenselijk is om over een laptop te kunnen beschikken. Aldus het college in antwoord op vragen gesteld door de Stadspartij.

De gemeente is niet in staat inzichtelijk te maken hoe het in Den Helder gesteld is met het probleem bij ouders om een laptop aan te schaffen voor hun kind, zo laat het college weten. De reden is eenvoudig: de gevraagde data is niet beschikbaar. Als ouders zelf geen geld hebben voor de aanschaf van laptop of tablet (zoals Ipad), kunnen ze gebruik maken van regelingen die de school aanbiedt. “Scholen aan Zee heeft een kwijtscheldingsregeling. Een ouder die een bijstandsinkomen heeft kan hier gebruik van maken. Het kind krijgt dan de beschikking over een laptop die volledig door de school is betaald. De laptop blijft eigendom van de school”, zo licht het college toe.

Ook het ROC stelt laptops ter beschikking binnen de schoollocatie. Daarnaast heeft het ROC een eigen regeling. Via deze regeling kan een leerling die hiervoor in aanmerking komt een vergoeding ontvangen voor de werkelijke kosten van de leermiddelen, tot een maximum van 540 euro. Ook is er nog het nationale fonds Kinderhulp. “Dit fonds verleent (financiële) steun ten behoeve van 0 tot 21-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp.” En binnen de gemeente Den Helder is er voor de doelgroep minima (inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm) ook nog een aantal regelingen beschikbaar, zoals het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC), het Jeugd Sportfonds (JSF) en het Kindpakket. “Deze regelingen zijn bedoeld om de kinderen uit de doelgroep mee te laten doen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur.”

Scholen aan Zee geeft aan dat er ongeveer tien inwoners met een bijstandsuitkering zijn die op jaarbasis gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling. Het is de gemeente niet bekend dat het aantal ouders dat niet in staat is een laptop aan te schaffen voor hun schoolgaande kind groter wordt. “De scholen lossen dit zelf op binnen de mogelijkheden die zij hebben.”

1 REACTIE

  1. lekker politiek gepraat. Laptop moet want als he er geen heb krijg je gewoon een onvoldoende in de klas. dus zijn ze wel verplicht. Lekker van de gemeente om zich er zo onderuit te wringen. Zeker bang voor Kassa en de consumentenbond. Het is een zware post voor alle huishoudens en niet alleen voor de minima

Comments are closed.