Slechts 10 procent Helderse recreatie rolstoeltoegankelijk

25

Den Helder – Slechts tien procent van de Helderse recreatie is toegankelijk voor mindervaliden in een rolstoel, zo blijkt uit onderzoek door GroenLinks. Komende zaterdag krijgt wethouder Peter de Vrij een rapport overhandigd, met daarin een aantal aanbevelingen.

Tot en met 6 oktober wordt de nationale week van de toegankelijkheid gehouden. Het thema is dit jaar de rolstoeltoegankelijkheid van recreatieve voorzieningen. Dit omvat de horeca, musea, theaters, bioscopen, evenementen, attracties, natuurgebieden, et cetera. Groen Links heeft hier op ingehaakt door ruim dertig Helderse locaties op dit gebied te onderzoeken, samen met ervaren Helderse gehandicapten. Zij hebben de toegankelijkheid in redelijkheid beoordeeld. Ook enkele toeristen hebben meegedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts tien procent van de locaties goed toegankelijk en bruikbaar is. “Het onderzoek heeft niet de pretentie volledig te zijn, maar geeft wel een representatief beeld”, aldus Kees de Jager van GroenLinks. De conclusies zijn samengevat in een rapport, dat via deze link te downloaden is.

Op zaterdag 6 oktober om 13.00 uur in ‘het Wijkhuis’ aan de Texelstroomlaan 5, wordt het rapport overhandigd aan wethouder Peter de Vrij. Binnenkort komt GroenLinks ook met een voorstel voor de gemeenteraad om toegankelijkheid wettelijk te regelen. Iedereen is welkom, maar vooral gehandicapten worden gevraagd aanwezig te zijn. Hoe meer rolstoelers er bij zijn, hoe duidelijker het signaal naar de gemeente.

Inclusieve Samenleving
In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag voor de Rechten van Gehandicapten bekrachtigd en beloofd het uit te gaan voeren. De gemeenten moeten hierop beleid maken. Het verdrag schrijft nadrukkelijk voor dat dit samen met gehandicapten moet gebeuren. Zij weten immers het beste wat er ontoegankelijk is en hoe dat te verbeteren. De voorwaarde van toegankelijkheid gold al voor overheidsgebouwen, maar sinds 2016 ook voor de Horeca, Dienstverlening, Recreatie etc. Gesteund door het ‘Koplopers programma’ van de VNG (Ver. Ned. Gemeenten) hebben enkele tientallen gemeenten het nieuwe beleid enthousiast opgepakt. Den Helder nog niet, ondanks herhaaldelijk aandringen.

Naast toegankelijkheid, omvat het verdrag ook arbeid, onderwijs en wonen. GroenLinks adviseert om met ‘toegankelijkheid’ te beginnen, omdat dit ook voor alles een basisvoorwaarde is. “Je kunt prachtige regelingen bedenken, maar als de locatie ontoegankelijk is houdt alles op voor de 20% van de bevolking met een functiebeperking!”

GroenLinks vraagt het college:
A. De direct uitvoerbare aanbevelingen uit het Toegankelijkheidsrapport van GroenLinks op te nemen in het gemeentelijke beleid en meteen in uitvoering te brengen;
B. Uitgaande van de nulmeting die door GroenLinks gedaan is, en samen met ervaringsdeskundigen, een overzicht te maken wat er moet gebeuren
C. Op interactieve wijze de Lokale Inclusie Agenda op te stellen en deze periodiek te actualiseren;
D. Hiervoor jaarlijks middelen beschikbaar te stellen uit het innovatiebudget Sociaal Domein.
E. De raad jaarlijks te informeren over de voortgang.

Verder komt GroenLinks met de volgende wensen:
1. Op elk beleidstermijn een ambtenaar/ambassadeur de taak geven om het VN-Verdrag te implementeren en te bewaken.
2. Werkgroep vormen van ambtenaren, belangenbehartigers, enkele raadsleden, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (o.a. Adviesraad Sociaal Domein).
3. Thema-avonden organiseren met ervaringsdeskundigen, inzake fysieke toegankelijkheid en toegankelijkheid van informatie.
4. Aanpassen vergunningenbeleid: alleen toestemming verlenen voor evenementen e.d. als er ook aan toegankelijkheid voldaan wordt.
5. Aanpassen bouwverordening en exploitatievergunning met een onderdeel ‘toegankelijkheid.’
6. Een gedeelte van de WMO gelden bestemmen voor algemene voorzieningen die de inclusie bevorderen.
7. Toegankelijkheid niet uitsluitend overlaten aan ambtenaren en aannemers, maar al in de planfase ervaringsdeskundigen erbij betrekken.

25 REACTIES

 1. erg misleidende foto bij het stukje, 65 meter verderop is een brug die juist zeer toegankelijk is voor minder validen, inclusief een (audio visueel) verkeerslicht om de Weststraat veilig over te steken (waar het bij het bruggetje op de foto levensgevaarlijk is zeker voor minder validen) met ook een heel mooie “ramp” om heel geleidelijk het niveau verschil te overbruggen…..

  • dat “heel geleidelijk”, bij dat bruggetje 65 meter verderop, kun je wel weg laten RB… dat is niet te doen voor iemand een rolstoel of scootmobiel. De hellingshoek is niet rolstoelvriendelijk !
   Het devies is net als bijna in heel Den Helder een heel eind omrijden voor een spaarzaam rolstoelvriendelijke helling.

     • dat denk ik niet eens dat weet ik zeker want ik heb het uitgestapt vanmiddag, en ja het is vanaf het bruggetje aan de kant van de foto lopend via stoom precies 65 meter naar het volgende bruggetje waar de reddingsboten aan liggen….. 🙂

     • Ja ik dacht al: “waarom neemt dat vreemde mannetje aan de overkant zulke rare en grote stappen vlak langs de gevels, straks bezeert hij zich nog aan het metselwerk.”
      De kant van de foto ligt trouwens aan de Weststraat; straks nog maar even uitstappen zou ik zeggen.
      Bij elkaar optellen en dan het gemiddelde vind ik ook acceptabel. 😛

     • u wilt toch wel heel erg graag gelijk krijgen, zelfs als u het niet correct hebt dramt u toch nog door…. wat zal het vervelend zijn om met u samen te wonen of werken….. op de foto is het spandoek de BnB aan de overkant (dat is dan Weststraat dus) te zien en nog beweert u dat het rode paaltje (wat het rolstoelonvriendelijke deel moet voorstellen) aan de Weststraat ligt?

     • Toegang zoeken tot het terrein van Willemsoord, vindt in dit (uw) geval plaats
      vanaf de Weststraat (maar dan kom je een hinderlijk paaltje tegen) of de Zuidstraat en dat ligt zo’n 180 meter verderop en niet de misleidende 65 meter die u aangaf (want daar ging het toch om ?).
      Nu gaat u waarschijnlijk vanaf de Westraat proberen – zittend in een half ingevouwen rolstoel – langs het rode paaltje te komen …., ik ken u immers.
      Geef vooraf even een seintje, dan kan u gade slaan. 😛

  • De foto is inderdaad wat misleidend dat ben ik met RB eens.. Maar de titel vind ik nog meer misleiden; “10% recreatie rolstoel toegankelijk”. Je kunt uit deze zin immers ook de conclusie trekken dat 90% recreatie niet bereikbaar is voor mensen in een rolstoel (of ben ik gewoon negatief dan?). Dat is gelukkig niet het geval. Ik heb de link in het artikel gedownload en even bekeken. Gelukkig is veel toegankelijk maar zijn er wel verbeterpunten. Het is goed dat daar aandacht voor gevraagd blijft worden en ik hoop zeker dat deze zullen worden opgepakt door deze of gene. De titel van het rapport is wel wat suggestief en vrij negatief.

     • Ik ben het helemaal met Judge X eens, jij denkt de wijsheid in pacht te hebben maar jij begrijpt er geen snars van.

     • je hebt zelf het buskruit uitgevonden? speciale rolstoelen voor het strand etc…. gewoon stoppen met al dit idiote geknuffel en gepamper in dit land daar creëer je alleen maar softies door, nu heeft iedereen ook al last van een te hoge werkdruk, ja hoor tranen in m’n ogen…. huidige generatie is gemaakt van suiker…..

  • Er zijn nu eenmaal mensen die je beter kan negeren, RB is er een van. Hij is nu eenmaal een “beetje dom” zal ik maar zeggen.

   • RB is niet een “beetje dom” maar RB is er schijtziek van dat voor alle minderheden in dit land van alles geregeld word maar dat voor de “gewone mens” gewoon kan doodvallen, zelfs als deze “gewone mens” op een of andere manier keihard discriminatie schreeuwt zoals de minderheden continue doen dan krijgen ze nog niets voor elkaar………

 2. @ simon scholtens, voelt u zich alstublieft níét aangesproken door dat paar generaliserende opmerkingen alhier!
  Het zijn in totaal hier op dit forum echt maar een deelnemer of twee die daar plezier aan beleven, het gros van de mensen heeft wel degelijk voeling met minder validen, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Eigenlijk wil ik zelfs persoonlijk wel mijn excuses aanbieden voor die denigrerende opmerking naar u toe, gewoon om de balans wat te herstellen maar ook omdat die opmerkingen mij zelf ook raken.
  Meneer begint soms goed maar schiet daarna regelmatig in een woede reflex, begrijpt u?
  Een stevige discussie over de voors en tegens van rolstoeltoegankelijkheid moet natuurlijk wel kunnen maar die gaat u zelf vast ook niet uit de weg.

 3. Goed initiatief van Groen Links! Er is veel meer solidariteit met mindervaliden nodig. Liefst uit medemenselijkheid, maar desnoods vanwege het feit dat we ieder moment zelf ook mindervalide kunnen worden. Je hoeft maar heel even je ogen de kost te geven in Den Helder en je ziet meteen dat er nog veel verbeterd moet worden op dit gebied. Slap van RB om zo te focussen op een enkel misschien iets minder goed gekozen voorbeeld. En ronduit asociaal van hem om zulke trappen uit te delen naar mensen die het geluk al niet zo heel erg aan hun zijde hebben. RB scoort daarmee wel weer het shot aandacht waaraan hij verslaafd is. Ook bij mij een plaatsvervangend gevoel van schaamte voor zijn gevoelloze reactie.

 4. @ Judge X, waarom moet ik nu denken (wanneer u over een vreemd mannetje dat rare grote stappen maakt schrijft) aan ´the ministry of silly walks´ en vlak dáárna natuurlijk weer aan de meesterlijke ´giro-blauw reclame´:

  //www.youtube.com/watch?v=j84auNVGoJk

  En dan die confronterende alom aanwezige verstilde achtergronden in die filmpjes, wat een lange tijd geleden, ik vind het machtig interessant om te zien hoe snel de veranderingen elkaar vandaag de dag opvolgen.

 5. Dat zal het zijn @ Judge X, ik vond de beschrijving bijzonder gevat en tot de verbeelding sprekend en schoot dan ook meteen in de lach toen ik hem las.

Comments are closed.