Stadspartij wil ruimere openingstijden nachtopvang

10

Den Helder – Als het aan de Stadspartij ligt mogen dak- en thuislozen straks al vanaf 18.00 uur naar binnen bij de nachtopvang van dnoDoen. De partij heeft hier vragen over gesteld aan het college.

De dagen worden korter, de winter is in aantocht en dus valt te verwachten dat het weer ook kouder wordt. In de voorgaande jaren ondervond de omgeving van de nachtopvang (Spoorgracht) veel overlast en daarom wil de Stadspartij dat de openingstijden verruimd worden. Nu moeten dak- en thuislozen die van de opvang gebruik willen maken zich om 21.00 uur melden, maar dat moet dus 18.00 uur worden.

“We kunnen het dak- en thuisloze mensen niet aandoen om in het koude en natte weer verplicht over straat te moeten lopen, op zoek naar een behaaglijk plekje. We kunnen het de buurt en de naaste omgeving ook niet aandoen dat zij wederom met deze overlast te maken krijgt, de Visbuurt wordt al te veel belast. Om te voorkomen dat de mensen op zoek moeten gaan naar een beschut plekje zou de openingstijd voor de nachtopvang weer naar 18:00 uur moeten.”

Vragen aan het college
• Bent u het met ons eens dat de proef met de verruiming van de openingstijden bij dnoDoen goed gewerkt heeft?
• Bent u het met ons eens dat we anderen niet met de overlast moeten opschepen, omdat wij dit niet kunnen faciliteren?
• Bent u het met ons eens dat we deze mensen niet doelloos op straat kunnen laten lopen?
• Bent u het met ons eens dat wij in Den Helder dak- en thuislozen tijdig onderdak moeten bieden nu de dagen weer korter worden en het weer slechter.
• Kunt u ons ook vertellen of er een mogelijkheid is dat de huisdieren van deze mensen onderdak geboden kan worden indien wenselijk?
• Bent u bereid om in overleg met dnoDoen te treden om te kijken of de openingstijden weer conform de eerder uitgevoerde proef kunnen worden aangepast, hetgeen betekent dat dak- en thuislozen daar weer vanaf 18:00 uur terecht kunnen?

10 REACTIES

 1. Met de constatering dat een ‘dakloze’ ook nog eigenaar van een dier kan zijn, rijst nog een niet onbelangrijke vraag:
  Waarom hebben we voor de omstandigheid voor zo’n dier, daar geen fatsoenlijk Nederlands woord voor. ?
  Want: beest, creatuur, gedierte, mormel .. ; zeg nou zelf ….
  Het dier is buiten kijf ook dakloos, maar daar kunnen zonder onderscheid natuurlijk ook weer misverstanden ontstaan; hokloos/hokloze dan maar misschien ….

 2. Klinkerdoes, dalveraan, dalvertje, dalverdoodle, schooischoot, schuimertje, nietrieverhoun??

 3. Tijd dat men gaat nadenken om een dagopvang te openen,volgens een huiskamer opzet.

 4. Heeft de stadspartij er ook een potje geld bij gedaan? Er zal namelijk weinig geld over zijn na het overeind houden van de schouwburg, de kosten bij de haven en alle schadeclaims van de diverse rechtszaken in de gemeente.
  Deze gemeente wil alleen maar bezig zijn met stenen, en heeft te weinig aandacht voor deze doelgroep.

Comments are closed.