Verduurzaming gemeentelijk vastgoed start begin 2019

2

Den Helder – De gemeente start binnenkort de aanbesteding voor de verduurzaming van een deel van het gemeentelijk vastgoed. Een deel van de werkzaamheden moet in het eerste half jaar van 2019 zijn voltooid, zo laat het college weten.

Het gaat hierbij om de volgende panden met bijbehorende maatregelen:

 • Gemeentehuisvesting Ambachtsweg 25 – aanbrengen zonnepanelen, leidingisolatie en energiezuinige lichtschakeling
 • Gymzaal Drooghe Bol 1007 – aanbrengen zonnepanelen, verbetering isolatieglas, aanbrengen warmtepompsysteem met elektrische boiler en energetische verbetering
  verlichtingssysteem
 • Gymzaal Lombokstraat 4 – energetische verbetering verlichtingssysteem en leidingisolatie
 • Parkeergarage Sluisdijkstraat – vervanging naar LED verlichtingssysteem met energiezuinige schakelingen
 • Gymzaal Stakman Bossestraat 39A – naisoleren dak en puivullingen en verbetering energetische prestaties verlichtingssysteem
 • Brandweerkazerne Van Foreestweg – aanbrengen zonnepanelen, naisoleren gebouwschil (gevel/dak/puivullingen), energetische verbetering verlichtingssysteem en leidingisolatie

 

Na uitvoering van de maatregelen moet dit leiden tot:
– Vermindering energieverbruik gas en elektra met ca. 16%
– Reductie CO2 uitstoot met ca. 8%
– Percentage opwekking uit hernieuwbare energie ca. 8,5%
– Energielabel sprong van gemiddeld label D naar label B
– Daling energielasten met ca. € 11.000,- op jaarbasis

Voor een aantal panden geldt dat de werkzaamheden worden opgeschoven naar 2019. Dit betreft de panden waar een huurder of gebruiker in zit en waar eerst gesprekken aangeknoopt dienen te worden om de lopende contracten open te breken. Het gaat hierbij om de volgende panden, waarbij vergelijkbare maatregelen als bij de hierboven genoemde panden zijn voorzien:
– Pompgebouw Duinweg 50
– Helderse Vallei
– Bioscoop Julianaplein 43
– Begraafplaats Kerkhoflaan 4
– Middelzand 3503
– Vijzelstraat 73
– Brandweerkazerne Bastiondreef

2 REACTIES

 1. Ofwel, de gemeente verlaagt de energienota en zadelt de belsstingbetaler hierdoor met hogere lasten op. Hoe komt het toch dat geen der raadsleden dit begrijpt en daar wat aan doet ?

 2. Nou meneer Prins, ik begrijp uit dit verhaal eigenlijk, dat door de energieaanpassingen en de daaruit voortvloeiende besparing en tevens opwekking van energie, dit in de nieuwe huurcontracten doorberekend gaat worden.
  De huur zal dus omhoog gaan en de energiekosten voor de huurder omlaag, net als de CO2 uitstoot

Comments are closed.