Weinig enthousiasme voor bezuinigingsplannen college

14

Den Helder – De door het college voorgestelde bezuinigingen voor 2019 en verder kunnen binnen de gemeenteraad niet rekenen op veel enthousiasme, zo bleek woensdagavond tijdens de Algemene Beschouwingen. Er is angst voor de toekomst van het sociaal domein, het Internationaal VrouwenCentrum, het buurtwerk, de sport en nog veel meer.

Menig fractie kondigde voor volgende week woensdag, als de raad de begroting daadwerkelijk moet vaststellen, moties en amendementen aan. D66 komt er zelfs met 14, over zaken als het afschaffen van de topsportregeling, community college en het vogelasiel. “Qua sport en cultuur wandelt het college de verkeerde weg”, sprak raadslid Henk Mosk. “De coalitie dreigt betreurenswaardige stappen te zetten.”

Het overeind houden van gratis parkeren is voor D66 veel minder belangrijk. Ook andere fracties lieten weten daar best het mes in te willen zetten, bijvoorbeeld door minder vrije uren (van 5 naar 2, Behoorlijk Bestuur) of het helemaal af te schaffen. Maar wethouder Heleen Keur (CDA) liet wederom weten dat het een misvatting is dat betaald parkeren geld oplevert.

OZB
De PVV stelde dat de rekening van de bezuinigingen eenzijdig bij de burger wordt neergelegd en dat er nog aardig wat risico’s zitten in deze begroting. Meer inkomsten kan de gemeente krijgen door bijvoorbeeld eigenaren van leegstaande winkelpanden voor de OZB ook aan te slaan voor het gebruikersdeel. Bezuinigen kan ook door het afslanken van de ambtelijke organisatie.

“Het gaat goed met de stad, maar gaat het ook goed met de inwoners?”, vroeg Hans van Donkelaar van de CU hardop. “Er zijn nog steeds veel mensen die afhankelijk zijn van bijstand of een uitkering. We moeten fors bezuinigen en het gaat de CU aan het hart dat dit ook moet op het sociaal domein.” Ook de PvdA juicht niet over de bezuinigingen. “Veel organisaties worden getroffen door de kaasschaaf die allang geen kaasschaaf meer is”, aldus Pieter Blank. Ook de PvdA stelt voor qua bezuinigingen naar de ambtelijke organisatie te kijken en vraagt zich af of de voorstellen voor de tijdelijke huisvesting van de gemeente wel de goedkoopste zijn.

“Bezuinigen doet pijn en kan niet lichtvaardig worden gedaan”, sprak Petra Bais (VVD). Het is volgens de VVD noodzaak binnenkort alle gemeentelijke subsidies onder de loep te nemen. De Seniorenpartij vroeg aandacht voor het dierenwelzijn, inclusief het Vogelasiel en wil de meedoenregeling niet afschaffen. “En we zijn ook niet blij met het afschaffen van de compensatie van het eigen risico van de zorg”, aldus Carla van Driesten.

Zwakkeren
Behoorlijk Bestuur “betreurt iedere vorm van bezuiniging in het sociaal domein”, meldde Sylvia Hamerslag. “We willen de regelingen voor de zwakkeren behouden, zoals de meedoenregeling. Het schrappen van dit soort regelingen is voor ons onbespreekbaar.” BB snapt ook niet waarom er niet minder subsidie kan naar De Helderse Vallei, want het bezoekersaantal en dus eigen inkomsten groeit. Beter voor Den Helder gaf toe dat er pijnlijke keuzes worden gemaakt. “En dat maakt niet geliefd”, aldus Carlo Assorgia, “maar we moeten orde op zaken stellen”. Wat BvDH betreft moet er deze periode in elk geval een oplossing komen voor de overlast van het Texelverkeer.

GroenLinks stelde dat er veel valt aan te merken op deze begroting. Marije Boessenkool somde vervolgens op wat de doelstellingen uit het coalitieakkoord zijn en hoe die niet stroken met de voorgestelde bezuinigingen. Ook hekelde ze het feit dat aan de heilige koeien van de coalitie, gratis parkeren en Port of Den Helder, niet gekomen mag worden. “En aan het nakomen van gemaakte afspraken komt ook weinig terecht. Als raad moeten we proberen te redden wat er te redden valt, anders geldt voor veel organisaties ‘ik worstel en ga ten onder’.”

Vertrouwen
De Stadspartij stelde dat pijnlijke maatregelen niet te vermijden zijn. Ze opperde ook om voor de tijdelijke huisvesting van de ambtelijke organisatie toch nog te kijken naar het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht. CDA-fractievoorzitter Harmen Krul kwam met een verhaal dat als diepere boodschap had: heb geduld en vooral vertrouwen. “Wat we nu gaan doen is niet voor morgen, maar voor de generatie van later.” Verder is het CDA voor het nakomen van beloften. “In de toekomst moeten we misschien vaker nee zeggen, maar dat betekent niet dat we nu al gemaakte afspraken kunnen negeren.”

Ook lieten meerdere fracties weten het afschaffen van de subsidie voor deskundigheidsbevordering te betreuren. Hierover werd ook ingesproken door David Cools van het Wijkhuis. Op woensdag 7 november om 16.00 uur gaat de vergadering verder. Dan wordt ook duidelijk welke voorstellen de fracties indienen om de begroting bij te sturen.

14 REACTIES

 1. Deze bezuinigingen zijn te wijten, aan twee voorgaande coalities van de afgelopen 8 jaar onder onder leiding van Koen Schuiling.
  Desastreus wanbeleid, met miljoenen Euro’s verslindende megalomane mislukte en verliesgevende projecten, die regelmatig met brood en spelen worden gevierd.
  En dan zegt Henk Mosk van D66 graag gespecificeerd te willen zien, hoeveel hun tegenwerking – in samenspanning met VVD, CDA, PvdA en Stadspartij – i.v.m renovatie stadhuis in totaal heeft gekost; WAT EEN GOTSPE !!!

  • D66. Is toch de partij van de stenenstapelaars ? Die er met hun vriendjes in de coalitie miljoenen doorheen gedrukt hebben ? En nu , de onschuldige Harry proberen uit te hangen ?

  • En wat dacht je nu van al die ellende met die plotselinge organisatieverandering? Pure bezuinigen ten koste van personeel onder het mom van verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Hoeft B&W en directie zich helemaal nerges meer verantwoordelijk voor te voelen! Korte termijn politiek en wordt toch weer een regelrechte Helderse ramp waar de burger uiteindelijk weer de dupe van gaat worden?

  • Dan maar op korte termijn geld bezuinigen door een grote organisatiewijziging ten koste van het personeel en met grote concequenties voor de dienstverlening aan de belastingbetalende burger. Onder het mom van de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen kan Schuiling en zijn dicipel Reus zelf nog meer duiken en overal mee wegkomen. Waarom lees ik hier toch niets over in ons lokale nieuws.

  • CD en Tea, kunnen jullie hier concrete voorbeelden van geven. Het is mij niet duidelijk wat jullie bedoelen, en ik denk bij vele anderen ook niet. En zolang niemand het begrijpt zal er ook niets in de kranten verschijnen.

 2. We praten over forse bezuinigingen en dan gaat BvDH plots roepen, het Texel probleem moet aangepakt worden??
  Ik snap niet wat die met de begroting te maken heeft, weer een kreet in de ruimte op kiezers te overtuigen, jammer dat gaat volgens mij echt niet meer lukken.

 3. “Bezuinigen kan ook door het afslanken van de ambtelijke organisatie.”
  hier kunnen we veel winnen, de gemeente besteedt alles uit tegenwoordig dus hebben we een zeer groot deel van die ambtenaren die op dat gemeentehuis helemaal niet meer nodig, eens een stevige reorganisatie kan de burger veel geld schelen

 4. De burger, en met name de kwetsbare en de vrijwilliger, betaalt de prijs van wanbeleid op de punten verhuizing schouwburg (nog steeds geen transparantie), doordrukken onnodige verhuizing stadhuis, saboteren door VVD, CDA, PvdA en D66 van aanpassen stadhuis Bijlweg (waar ze notabene nog fris en gezond vergaderen), de mislukte Kooijhaven, handhaven Zeestad en verstrooiing stadhuisdiensten . En verder dat Beter voor Den Helder nu naar de pijpen danst van CDA, VVD en PvdA, ze spreken inmiddels dezelfde taal, ze zijn hun kiezers vergeten. Voor de derde maal werd de verkiezingsuitslag genegeerd. Er is geen enkel draagvlak voor deze plannen. Hypocriet is dat de coalitiepartijen nu net doen of ze oppositie zijn, om voor de buhne lekker kritisch te zijn. Terwijl ze tot de partijen behoren die dit akkoord hebben gesloten, na maanden stil vergaderen. Daarnaast ontbreekt elk woord over inspraak, de Scholtezaak, en de beschamende afbraak van het openbaar vervoer naar en van Julianadorp.

  • Ja Henk van Kuijk, dhr. Esdonk van de PVV, sneed het probleem postkantoor / Rob Scholte Museum nog even aan.
   Citaat: “Zijn er in de voorliggende begroting wel alle risico’s meegenomen ? want volgens de PVV wordt er geen of onvoldoende rekening gehouden met de afhandeling van het postkantoor / Rob Scholte Museum.
   Het zwembad wordt wel genoemd, maar het postkantoor niet !?”.

   Inderdaad werd deze vraag niet beantwoord en de rede ligt voor de hand; het College Schuiling wil eerst een met de raad afgestemde begroting rondbreien.
   Dat is dan waarschijnlijk ook, waarom een door wethouder Wouters gepropageerde ( DWOZ / LOS-radio jl.) “snelle procedure” (kort geding over opgeslagen goederen Scholte) nog steeds niet is opgestart.
   De uitspraak van de rechter in deze, zal een enorm toekomstig gat in de begroting gaan slaan en daar zal het niet bij blijven. 😉

 5. En helemaal terecht dat aan Rob Scholte eerherstel wordt verleend en een forse schadeloosstelling krijgt toegewezen . Een schandelijke ontruiming op een voorlopig oordeel van de rechter met de wetenschap dat een bodemprocedure zou volgen. In mijn carrière van gerechtsdeurwaarder heb ik dat nog nooit meegemaakt en als ik zodanige opdracht had gekregen had ik de opdracht geweigerd. De druk die de gemeente heeft uitgeoefend op de gerechtsdeurwaarder is er een van machtswellust en gewoon beneden peil….Maar wie dragen straks de financiële consequenties hiervan? De burgers van Den Helder …

   • Waar !!! Denk je dat de Gemeente het geld vandaan haalt , om Scholte schadeloos te stellen ? Hoe je dat wend of keert , dat komt bij de burger vandaan. Wij, de burgers , gaan dat voelen , in de vorm van lastenverzwaring. Daaaaaaaaaaaroooooom !

 6. Den Helder gaat failliet met dit bestuur. De gemeenteraad neemt steeds minder haar verantwoording als het gaat om ons als inwoners.
  De begroting is een wassen neus, en verre van sluitend.Als in 2019 zal gemeente Den Helder zwaar in de financiële problemen komen, en dat alleen maar omdat ze door gaan met stenen stapelen en onnodig geld uitgeven voor hun eigen onderkomen.
  In de andere reactie wordt onder meer de schadeclaim van Scholte genoemd, maar we vergeten er bij te zeggen dat in deze zaak er waarschijnlijk ook nog een claim komt van een andere in deze zaak betrokken partij. De firma Tuin heeft een pand gekocht waar een huurcontract op rust (Scholte). Terwijl de gemeente dit pand aan tuin heeft verkocht zonder nog lopende huurcontracten. Laten we beide zaken is samenvoegen met een totale claim van circa 5 miljoen euro. Dit bedrag is echter niet opgenomen in de begroting.
  Ook de claim die nog boven het hoofd hangt van de gemeente in de zaak van de onkruidbestrijder, is niet te vinden in de begroting. Schade ruim 2,5 miljoen euro.
  Het zwembad is van de week nog in de media geweest. Volgens het college zou daar een schade kunnen ontstaan van 5 Ton, wat opgenomen is in de begroting . Het vreemde is alleen dat het college voor de zomer nog beweerde dat de schade aan het zwembad dusdanig hoog was, dat je dit ongeveer kon vergelijken met nieuwbouw. Het zwembad heeft ongeveer 25 miljoen gekost? De schade zou dus maar 2% van nieuwbouwwaarde zijn.
  Niet erg geloofwaardig dat de schade in enkele maanden zakt van 100% naar 2%, dus laten we een extra risico opnemen van 10% dus 2,5 miljoen euro.
  Dan zitten we dus al aan 10 miljoen euro schade waar geen enkele post voor is opgenomen in de begroting. En er is geen raadslid die dit naar voren heeft gebracht. maar het is wel 10 miljoen die wij als inwoners moeten opbrengen.
  Waar ook niet over gesproken wordt is dat binnen de WMO, aanvragen moeten worden behandeld binnen 6 weken na de de eerste aanvraag. Dit gaat via het zogenaamde “Keukentafelgesprek”. Als de gemeente nalatig is en zoals nu het geval is circa 8 tot 10 weken nodig heeft om met de aanvragers in gesprek te gaan. kunnen de clienten de gemeente een boete opleggen van € 1500,- per WMO vraag. Zodra dit algemeen bekend wordt zullen velen deze boete ook gaan opleggen. Het is te verzot voor woorden dat mensen met acute hulpvraag 10 weken moeten wachten, maar de gemeente zal dit ongetwijfeld doen om de huidige zorgvraag al onder de nieuwe begroting te laten vallen. Want over 10 weken leven we al in 2019.
  De gemeenteraad zal het verder een zorg zijn wat er allemaal gebeurt in Den Helder, als ze maar maandelijks worden betaald. Want je zult zien dat bij de begrotingsbehandeling er verder niet op de grote risico’s wordt ingegaan.

Comments are closed.