Asbest aangetroffen bij renovatiewerkzaamheden

0

Den Helder – Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan het dijkje (aan de achterzijde van de Dahliastraat) is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dat hoeft niet gevaarlijk te zijn: zolang asbest in gebonden toestand verkeert – wat nu het geval is – is er geen gevaar voor de gezondheid.

De gemeente meldt dat de afgegraven locaties inmiddels zijn toegedekt met folie en gronddek. Een in asbestverwerking gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf voert de afgegraven grond binnenkort af en verwerkt het op de juiste manier. Tot die tijd blijft het gebied afgeschermd.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is op de hoogte gesteld van de situatie. Deze dienst is in dit geval het bestuursorgaan dat bevoegd is over deze zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. Vragen? Neem dan contact op met Barry van den Blink, via telefoonnummer (0223) 678 868. Meer over asbest op de website van de Rijksoverheid: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest.