D66 komt met motie voor behoud Vogelasiel

0

Den Helder – D66 heeft de eerste moties ingediend voor de begrotingsvergadering van 7 november. De eerste twee (de partij heeft er 14 aangekondigd) gaan over het Vogelasiel en het aanmelden van Den Helder voor het experiment in het kader van de “Wietmanifest-gemeenten”.

Het vogelasiel heeft na 1 januari 2019 geen financiële middelen meer om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. Er waren verregaande besprekingen met de intentie om de activiteiten van de vogelopvang in Den Helder te behouden en vele fracties hebben bij bezoeken aan het vogelasiel het nut en noodzaak van het voortbestaan onderschreven.

Daarom wil D66 dat het college ervoor zorgt dat het asiel open blijft. Extra geld is nodig, omdat de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) de staat van onderhoud en de gebreken aan de huidige voorzieningen niet zal blijven gedogen. Het behandelen van zieke vogels voorkomt bovendien dat deze een gezondheidsgevaar gaan opleveren voor de volksgezondheid en het vogelasiel kan een bijdrage leveren bij de signalering en melding van een eventuele uitbraak van een vogelziekte, waardoor vroegtijdig kan worden gereageerd.

Dit alles maakt dat D66 het college oproept te komen tot een inspanningsverplichting teneinde de activiteiten van de vogelopvang voor Den Helder en de regio te behouden, met als doel voor 2019 de activiteiten voor de vogelopvang te handhaven en, zo nodig daarvoor de noodzakelijke voorlopige voorzieningen te realiseren. Het is nog onduidelijk welke andere politieke partijen in de raad deze motie zullen steunen.

Wietmanifest
De tweede motie roept het college op Den Helder alsnog aan te melden voor aansluiting bij de “wietmanifest-gemeenten”. De raad heeft daar eerder al een motie voor aangenomen, maar er is nog niets mee gebeurd. Aansluiting maakt dat Den Helder straks zelf de wietteelt kan faciliteren.

Alle moties en amendementen die de partijen willen indienen tijdens de raad van 7 november, moeten uiterlijk maandag zijn aangemeld, zodat het college tijd heeft er een advies over te geven.