DHA-A leader
DHA-A leader

Den Helder voorloper bij uitbreiding huisvesting seizoensarbeiders

Den Helder – Uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten op agrarische percelen wordt doorgezet. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. Den Helder neemt daarmee, overigens na overleg met de omliggende gemeenten, het voortouw in de regio.

De raad heeft op 24 september 2018 een motie van het CDA aangenomen over het vergroten van de mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten op agrarische percelen. De raad vroeg te regelen dat er per bedrijf maximaal 50 seizoenarbeiders mogen worden gehuisvest.

“De regio Kop van Noord Holland werkt aan een uniforme aanpak van de huisvesting van buitenlandse werknemers in de regio. Onderdeel daarvan is het doorvoeren van een uniforme, efficiënte en gebruiksvriendelijke registratie van deze werknemers. Betrokken partijen zullen worden meegenomen bij de uitwerking hiervan. In 2019 zullen er regionale afspraken worden uitgewerkt. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord neemt hierin het voortouw. Het beleidskader van Den Helder zal vervolgens hiermee in overeenstemming worden gebracht.”

Beleid
“Voor nu geven wij er de voorkeur aan om de door de raad gevraagde beleidswijziging reeds nu in het beleid te verwerken, omdat er hiermee een rechtsgeldig kader wordt geboden op basis waarvan aanvragen voor het uitbreiden van de huisvesting op agrarische percelen kunnen worden beoordeeld en vergund. Wij verwachten deze beleidsaanpassing nog dit jaar aan de raad ter besluitvorming te kunnen voorleggen”, aldus het college. “Omdat de gevraagde maximale omvang van 50 huisvestingsplekken op agrarische percelen niet in overeenstemming is met de bestaande regionale afspraken, hebben wij dit ter bestuurlijke afstemming voorgelegd aan de regiogemeenten. Deze hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen, vooruitlopend op het maken van nieuwe regionale afspraken.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

6 reacties

 1. RB

  nou, succes ermee….. Den Helder neemt het voortouw in huisvesting alle migranten en de eigen jeugd krijgt geen woning meer rent hard weg naar steden die nog wel om eigen volk denken, raar dat we een krimp gemeente zijn, of willen ze het inwonersaantal op deze manier beetje opkrikken…..

 2. Henk van Kuijk

  Kun je als werkeloze in Den Helder een halve seizoensbaan plus huis krijgen bij een bollenboer, zonder traag gedoe met het UWV? Ik lees nooit over dit soort politieke initiatieven.

 3. e

  Het gaat hier volgens mij ,niet om sociale huurwoningen, maar om tijdelijke woongelegenheden op eigen agrarisch terrein.

  1. RB

   daar begint het mee, dan zijn de Oosterblokkers na een maand of 9 uitgewerkt vragen een WW uitkering aan en staan vooraan samen met de AZC-ers voor een sociale huurwoning….. regeren is vooruitzien en dat is iets wat u duidelijk over het hoofd ziet…

 4. e

  Ik zie niets over het hoofd . Maar ik zie , niet zoals u , beren op de weg. Daarbij, de beren die u denkt te zien , zijn makkelijk te voorkomen, met goede regelgeving op dat gebied.

  1. RB

   en daar wringt de schoen zoals gewoonlijk, de regelgeving is niet toereikend en ook handhaving is niet aanwezig in DH….. daarnaast, 50 extra werknemers per perceel, weet je hoeveel mensen dat zijn? is er ooit wel eens een onderzoek geweest waar ze die gasten voor (willen) inzetten? als laatste zit er een heel leger aan statushouders met de duimen te draaien, waarom die niet inzetten bij de agrariërs?

Reageren is niet meer mogelijk.