Korten op het IVC heeft grote gevolgen

7

Den Helder – De gemeenteraad heeft in haar begroting een structurele bezuiniging van 10 procent op het totale budget van het Internationaal Vrouwen Centrum opgenomen. Wanneer dit daadwerkelijk doorgezet wordt, zal het IVC haar deuren moeten sluiten. Wat zijn de consequenties voor Den Helder wanneer de bezuinigen doorgaan?

Een deel van de bevolking in Den Helder: kwetsbare groepen waaronder vrouwen nieuw in Den Helder, in het bijzonder migranten vrouwen, vrouwen uit gesloten gemeenschappen, sociaal armen, vrouwen met een lage sociale ontwikkeling, vrouwen met een achterstand, laaggeletterden, vrouwen die slachtoffer zijn van (eer)geweld, zullen niet meer specifiek begeleidt worden vanuit de expertise die het IVC heeft om hen te begeleiden en vooral te activeren, empoweren.

Deze kwetsbare groepen worden niet langer opgevangen in de veilige, begripvolle omgeving, de thuishaven die het IVC hen biedt.

Deze kwetsbare groepen worden minder gestimuleerd, in het krijgen en behouden van een gevoel van zelfredzaamheid, bewustwording en ontplooiing. De drempel ligt laag, het IVC wordt gezien als een veilige haven waar je naar toe kan en mag, ook vanuit jouw achterban in je gemeenschap.

Minder kansen
Het gedachtegoed, Het IPM, het IVC Participatieladder Model, valt weg. Waardoor er minder kansen zijn voor de kwetsbare groepen zich na sociale activering op te werken naar vrijwilligerswerk in een veilige en deskundige omgeving. In een instituut dat hen dient als leer-werkbedrijf waarin zij aan de hand van niveaus in het vrijwilligerswerk een schat aan werkervaring kunnen opdoen. Waarna zij door deel te nemen aan diverse integratie, competentie trainingen uitstromen naar vast werk.

De netwerken die het IVC heeft met de diverse instellingen, etnisch religieuze organisaties, zorg en welzijnsorganisaties, cultuurinstelling, educatieve instellingen, maar ook bedrijven om stage te lopen en naar uit te stromen voor vast werk, komen te vervallen. Deze korte lijnen hebben de kwetsbare groepen nodig om begeleid naar uit te stromen. Zij hebben zelf de netwerken niet.

Sociale zelfredzaamheid
De kwetsbare groepen zullen veel meer moeite ondervinden om naast sociale zelfredzaamheid, financieel onafhankelijk te worden. Zij kampen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, klein zakelijk netwerk, geen of weinig reguliere diploma’s, multi-problematieke thuissituatie (trauma’s, fysieke en/of mentale problemen, geldproblemen, opvoedproblemen), geen of weinig kennis van de arbeidsmarkt, verschil in cultuurelementen. Zij moeten het namelijk stellen zonder de re-integratietrainingen van het Model (IPM) dat het IVC ontwikkelt heeft specifiek voor deze doelgroepen.

De kwetsbare groepen moeten het stellen zonder het IVC als luisterend oor. Met de inzet van vertrouwenspersonen worden de vrouwen uit hun isolement gehaald waardoor zij minder vaak gebruik maken van de hulpverlenende instanties. Dit werkt direct kostenbesparend voor de maatschappij. Bovendien worden veel problemen onderling opgelost door het ontstaan van interculturele vriendschappen tijdens laagdrempelige activiteiten als de multiculturele inloop. Sleutelfiguren die de ingang geven tot de diverse gesloten gemeenschappen spelen een grote rol in probleemverwerking en oplossing. Daar waar toch deskundigheid geboden dient te worden zijn de lijnen kort met hulpverlenende instanties.

Kenniscentrum
Verschillende organisaties, gemeente en overheid kunnen geen gebruik meer maken van het IVC als kenniscentrum. Het IVC staat bekend in en buiten Nederland als een specialist op het gebied van Intercultureel Vakmanschap: kennis over de doelgroepen à directe kennisoverdracht van IVC aan andere instanties leidt tot andere omgangsvormen à de deskundige kan de allochtone hulpvrager beter van dienst zijn. Grote landelijke en Europese instituten maken gebruik van deze kennis zoals Movisie, Ministeries, Landelijk Expertise Centrum Eer=gerelateerd geweld, Geriant, Pharos etc, etc.

Ook binnen het Onderwijs zal geen specifieke kennisoverdracht meer plaatsvinden zoals die wordt overgedragen via projecten van het IVC op scholen. Het IVC maakt leerlingen bewust van maakt de multiculturele samenleving à geeft meer begrip en tolerantie binnen de maatschappij. Integratie wordt wederzijds: we leren van en door elkaar. Door het laten zien van het migratieverleden, maart de ander bewust van het feit dat mensen niet zomaar migreren. Wat is het verhaal achter de migrant. Wat kun je daar van leren.

Minder veilig
Een minder veilig Den Helder: IVC als spin in het web à intensief netwerk leidt tot korte lijnen binnen de maatschappelijke instanties à minder escalaties binnen Den Helder binnen haar vele samenlevingsgroeperingen binnen de samenleving door functioneren van Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld waarin alle etnisch religieuze organisaties van de kop van Noord Holland vertegenwoordigd zijn. Door de ingangen in de gesloten gemeenschappen in Den Helder lost het IVC in samenwerking met ketenpartners problemen op die voor de autochtone maatschappij vaak onzichtbaar blijven. Veelal geven zij geen zichtbaar overlast, maar is er wel sprake van onbeschrijfelijk leed.

Den Helder mist een erkend werk leer bedrijf. Het IVC leidt vakmensen op en is zeer geliefd als stagebedrijf omdat er een schat aan kennis is van intercultureel vakmanschap. Het IVC biedt stageplekken op MBO, HBO en WO niveau.(Het IVC heeft meegewerkt aan een e-learning systeem dat wordt gelanceerd voor alle wijkteams in heel Nederland.)

Ingezonden door Marlies Pfann, directeur IVC.

7 REACTIES

 1. Lijkt mij niet zo moeilijk: IVC leg alle boeken op tafel en toon het aan dat het niet zou kunnen. En geen excuus van: we zijn een stichting en niet verplicht inzage te verlenen. Onderzoek door een onafhankelijke accountant (niet door de gemeente want die zijn betrokken bij huidige situatie).

 2. Wat een jankverhaal! Als je de tent moet sluiten als je 10% wordt gekort, had je al eerder gesloten moeten worden!

  • ja ze kunnen ipv janken en handjes ophouden ook iets verzinnen om die 10% te genereren, koekjes bakken en verkopen of sokken brijen en op de markt aanbieden, wees creatief ipv altijd maar dat janken en bedelen….

 3. Het peperdure stenen stapelen gaat gewoon door. En de soap stadhuis, met enorme verspilling van gemeenschapsgeld. Idem schouwburg. En dan tegen de socialen, vrijwilligers en kwetsbaren schaamteloos zeggen dat het wel minder kan. En alle partijen hebben gelogen bij de verkiezingen, niemand nam ook maar één keer het woord bezuinigen in de mond. Dat kwam direct na de formatie, hoe bedrieg je de kiezer. Met name Assorgia, Krul, Wouters, Duynker, Biersteker en Kos mogen in de spiegel kijken. Foute formatie.

  • Kreeg gisteren te horen, dat er een pendelbusje klaarstaat bij station zuid , om gemeente personeel naar en van het Rabo gebouw te brengen. Anders , kan het personeel niet op hun werk komen . MAG WAT KOSTEN . Tevens, sprak ik bij de bushalte bij het ziekenhuis , een al op hoge leeftijd zijnde mevrouw, die al een halfuur op de bus naar Julianadorp zat te wachten. Lijn 32 is weg bezuinigd.

   • Ook ik reis per o.v. naar en van Julianadorp. Ik mijd nu ’s avonds de trein naar Station Zuid, want bij enige vertraging zit je een uur op dat station. Ik ga ook minder naar de schouwburg, want per bus na een voorstelling terug naar Julianadorp gaat niet. Julianadorp is een wijk/stadsdeel van de stad, en wordt qua o.v. botweg gediscrimineerd ten opzichte van andere wijken van de stad. En dan busjes laten rijden naar de Rabo….. een in zichzelf gekeerde wereld. Er is een diepe kloof bestuur burger.

 4. Ik zou in ieder geval gaan bezuinigen bij het havenbedrijf,bijv de afdeling marketing die de afgelopen jaren 0,0 gepresteerd heeft opheffen dus.
  Het aantal dienst auto,s drastisch verminderen.
  Het idiote huurcontract met de rabo per direct opzeggen.
  Hoef je in ieder geval al niet meer te bezuinigen (altijd de makkelijkste weg) bij de kwetsbaarste groep(en) van onze samenleving.
  Het dagelijks bestuur van Den-Helder is vervormd tot een autocratie

Comments are closed.