Nachtelijke verkeershinder Kooybrug (N99)

0

Den Helder – Rijkswaterstaat voert in de nachten van 13 tot 15 november onderhoudswerkzaamheden uit aan de Kooybrug (N99). De onderhoudswerkzaamheden betreffen het doorvoeren van hardware aanpassingen en aanpassingen aan de besturing. De brug is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. De scheepvaart ondervindt hier geen hinder van. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

In verband met de werkzaamheden is de Kooybrug in beide richtingen afgesloten van dinsdag 13 november 23.59 uur tot woensdag 14 november 05.00 uur en van woensdag 14 november 23.59 uur tot donderdag 15 november 05.00 uur. Ook de parallelweg is dan afgesloten. Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 en de N9 richting Den Helder. Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar de N248 en N249 richting Den Oever.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden daarom in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is. De brug is steeds vóór de ochtendspits weer open voor verkeer.

Advies
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.