Kluisjescontrole bij het ROC

24

Den Helder – De jeugdcoördinator en de wijkagent Stad Binnen de linie West hebben vrijdag in samenwerking met het ROC een onaangekondigde kluisjescontrole gehouden in het kader van “Convenant Veilige School”. De kluisjes zijn gecontroleerd op verboden spullen, zoals in het schoolreglement beschreven.

Bij een aantal kluisjes zijn verboden spullen aangetroffen. De leerlingen wie het betrof hebben vrijwillig afstand gedaan van deze spullen. De school zal tegen deze leerlingen passende maatregelen treffen.

24 REACTIES

 1. tutteldetutteldetut…. hebben deze handhavers niets beter te doen? ah natuurlijk, een school is lekker warm…..

 2. Hoeveel?
  Weet t al
  1 x wiet
  1 x stanleymes
  1 x boksbeugel
  Op meer dan 600 leerlingen.
  School maar sluiten denk
  Onhoudbare situatie
  Leerlingen op een ROC zijn doorgaans gemotiveerd om iets van hun leven te maken!
  Daar moet je dus niet zijn als handhaver.

  • Boksbeugel , ( verboden wapen) stanleymes en drugs , en dan moet je als handhaver daar niet zijn ? Dit heeft niets met de motivering van de leerling te maken? Wat waren zijn motieven dan , met deze spullen in zijn of haar bezit ? Dealen op school of iemand verwonden ? Er hoeft er maar 1 op de 600 leerlingen te zijn , en je hebt al hommeles op school. Een beetje rare reactie Batenburg !

 3. Heerlijk om op zo’n zondagochtend eens heel diep op zo’n schijnbaar nietige zaak in te gaan. Waarom meteen weer een zure reactie? Het is toch goed om die klusjes te controleren? Dat is nou exact de vraag en daar krijgen we dus geen antwoord op. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht en zelfs een mensenrecht. Zie artikel 10 van de Grondwet en art 8 van het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). Het openen van prive kluisjes is overduidelijk een inbreuk op de privacy. Ja, maar de leerlingen en/of hun ouders hebben daar toch voor getekend? Hadden ze een keus?? Zeur niet man, het zijn kinderen. Kinderen zijn mensen en hebben dus mensenrechten. Daar inbreuk op maken, is vanuit de opvoeding tot een fatsoenlijk burger gezien zelfs extra schadelijk. Dus inbreuken op de privacy mogen nooit? Jawel, maar er gelden een aantal strikte voorwaarden voor. Ik noem alleen de belangrijkste; Er moet een dringende noodzaak toe zijn. Over het algemeen zullen dit soort persberichten heel schreeuwerig vertellen wat voor verschrikkelijke zaken er toch gevonden zijn. Nu lezen we daar niks over. Een pakje kauwgom, terwijl die op school verboden is?? We weten het gewoon niet, omdat ons niks verteld wordt. Alleen publieke controle op inbreuken op de privacy houdt de boel fris. En die publieke controle wordt nu onmogelijk gemaakt, omdat we niet te horen krijgen wat er al dan niet gevonden is. En die informatie is essentieel om vast te kunnen stellen of dergelijke inbreuken op de privacy legitiem zijn. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn, als er een keer weinig wordt gevonden. Je zult een reeks controles moeten beoordelen en dat kunnen we wegens een gebrek aan informatie dus niet. Mijn kritiek richt zich in eerste instantie niet op de kluisjescontrole zelf, maar op de weigering om daar publieke verantwoording over af te leggen. Zeurpiet? Mensenrechten kunnen niet serieus genoeg genomen worden.

  • Goede reactie meneer Berts. Ik heb zelf ook gemengde gevoelens bij het zomaar openen van alle kluisjes. Ik zou daar zelf niet zo blij mee zijn geweest vroeger. Al hadden wij geen kluisjes vroeger. Ik kom nog uit de tijd dat je gewoon je jas aan de kapstok hing. Het is toch een behoorlijke inbreuk op je privacy, of je nu volwassen of puber bent. En inderdaad, wat is er gevonden? Dat is wel interessant om te weten.

 4. In principe heeft u gelijk voor wat het de rechten betreft. Maar weet u wat er in het convenant veilige school staat en wat er in de school regelementen staat ? Moet men deze regelementen, na te hebben doorgenomen, ondertekenen ? Doet men afstand door die ondertekening van die rechten ivbm controles op de inhoud van de kluisjes ? Hoever gaan die controles, er zit b.v een boekje, doosje , of iets anders in dat kluisje , mag men dat dan ook doorlezen of openen ? Of er zit een telefoon in , mag men dan ook gaan kijken wat er op en in de telefoon staat opgeslagen? Of controleert men alleen op duidelijk zichtbaar verboden spullen? Is er een reden , dat er opeens zulke controles worden gedaan ? Is de veiligheid van de leerlingen , personeel of de school in gevaar of in gevaar geweest waardoor die controles nodig waren? Zijn er uitzonderingen in de rechten opgenomen, of omstandigheden , die het schenden dan wel opschorten van die rechten rechtvaardigen ? En belangrijk , zijn de huurders / gebruikers van die kluisjes , bij de opening daarvan aanwezig geweest ? Zoniet , mag het gevondene verboden goed dan als bewijs voor een strafmaat gebruikt worden ? Of is het onrechtmatig verkregen ? Ik kan mij namelijk niet indenken , dat men die rechten voor dit soort controles zomaar aan de kant schuift . Zomaar even een paar vragen . Iemand , zomaar fouilleren zonder aanwijsbare verdenking of reden mag ook niet I.V.B.M. die rechten. Maar als er een aanwijsbare reden is , mag dat opeens weer wel !

  • @Jantje 123: Dank u wel! @e Goeie vragen! De beantwoording daarvan -voor zover ik dat kan- zou me zeker 10 zondagen kosten. Ik beperk me even tot het volgende; Grondrechten -die zelfs in internationale verdragen zijn vastgelegd- kunnen niet door schoolreglementen aan de kant geschoven worden. Veel van uw vragen kunnen uiteindelijk alleen door een rechter beantwoord worden. Natuurlijk is er ook een andere kant aan mijn verhaal. Ik heb zelf ook een tijdje als docent Maatschappijleer voor de klas gestaan en dat valt niet altijd mee. Een schoolleiding moet hard optreden niet schuwen! Maar alleen als alle andere middelen niet werken. Bij veel leerlingen gebeurt er iets heel bijzonders, als je ze met het respect behandelt dat ieder mens verdient. Vaak was dat gebrek aan respect -ook voor wat betreft de persoonlijke levenssfeer- nou juist de oorzaak van het onaanvaardbare gedrag. Maar natuurlijk is dat niet altijd zo. De beantwoording van iedere vraag betekent altijd de geboorte van zes nieuwe vragen. Alleen daaraan kun je al zien, dat geen van ons de wijsheid in pacht kan hebben. Ik zeker niet, want u brengt me al aardig in moeilijkheden met uw vragen. Smiley.

   • I.V.b.m. de rechten, vroeg ik daarom dan ook , zijn er in die rechten ook uitzonderingen gemaakt of beschreven, die het terzijde schuiven van die rechten kunnen rechtvaardigen. ( U, heeft die rechten, maar als u verdacht wordt van, of van handelingen verdacht wordt ( extreme gevallen ) ….., dan kunt u op die rechten geen aanspraak meer maken.) M.a.w , Braaf jongetje of Meisje blijven, anders tellen die rechten niet meer voor jou. Ik kan mij uit het verleden , nog een bommelding herinneren op een school hier in de stad. ( echt gebeurd) En dan mag men uit privacy overweging en/of rechten geen kluisjes controleren ?

    • Grondrechten gaan in eerste instantie over de rechtsverhouding tussen burgers en staat (bescherming tegen de machtige overheid). Maar volgens staande jurisprudentie van de Hoge Raad hebben grondrechten (zij het in licht afgezwakte vorm) ook werking tussen burgers onderling. Inbreuken op het Europese Mensenrechtenverdrag zijn volgens dit verdrag slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Eenvoudig en kort gezegd; Er moet een dringende maatschappelijke reden zijn voor zo’n inbreuk. Er moet in redelijkheid geen middel bestaan dat tot hetzelfde resultaat kan leiden, maar een mindere schending van het verdrag betekent en de inbreuk moet gebaseerd zijn op een formele wet. Wanneer een schooldirecteur echt denkt dat er een bom in een kluisje zit, dan kan hij die natuurlijk ogenblikkelijk laten openen. Desnoods zelfs met een breekijzer. De schooldirectie kan zich in juridische zin dan op overmacht beroepen. Overmacht is iedere kracht, dwang of drang, waaraan je redelijkerwijs geen weerstand kunt bieden. Al die situaties letterlijk in de wet omschrijven lukt natuurlijk nooit. Uiteindelijk zal een rechter moeten beoordelen of iemand zich al dan niet terecht op overmacht heeft beroepen.

    • Ik zat indertijd op de school (ROC) met de bommelding. De kluisjes zijn indertijd niet gecontroleerd door de politie, EOD of de school zelf. Maar in dit soort situaties is het een heel ander verhaal. Bij een bommelding loopt iedereen gevaar, en heeft de overheid ook andere rechten.

 5. We zijn zo langzamerhand wel een beetje aan het doorslaan daar waar het de privacy betreft in combinatie met scholen. Daarnaast zijn kluisjes bezit van school waar leerlingen over het algemeen gratis, en zonder een huurovereenkomst o.i.d., gebruik van kunnen maken. Het is goed dat leerlingen beseffen dat er een pakkans is op het moment dat je verboden zaken in je kluis hebt en dat leerlingen weten dat kluisjes geopend (kunnen) worden als er een vermoeden bestaat van onhandig bezit. En natuurlijk mogen spullen, zoals een mobiel, niet zomaar ingekeken worden. Daarom gebeurt de controle altijd met minimaal twee mensen waaronder een jeugdfunctionaris van de politie. Ik vind het een zeer nuttige boodschap die aan de leerlingen wordt gegeven die waarschijnlijk nog geen twee uurtjes per jaar in beslag neemt.

 6. Ik zal de discussie niet overdoen. En de leerlingen hebben zeker rechten. Een Schoolreglement is lekker makkelijk om kinderen te dwingen om in hun kluisje te mogen kijken. De ouders hebben weinig keus dan het schoolreglement te ondertekenen. We hebben namelijk geen keuze waar we de kinderen naar school doen. De middelbare school is volledig in handen van Scholen aan Zee en het vervolgonderwijs is volledig in handen van het ROC. Er is dus geen keuzevrijheid voor ouders om kinderen naar een andere school te laten gaan binnen de gemeente. Als ouders kun je in deze gemeente dus niet kiezen voor de privacy van je kinderen. Een gerichte controle waar enkele “verdachte” leerlingen het kluisje moeten openen was meer op zijn plaats geweest.
  Als je een ouder bent met een rechtsbijstandverzekering is het misschien goed om na te vragen wat je rechten van je kinderen zijn. Mede gelet op de jongeren van 18+ die op het ROC ook onderwijs genieten.

 7. Als er van te voren duidelijk is gesteld dat de school zich het recht voorbehoudt de kluisjes te inspecteren, dan valt er weinig te klagen, lijkt mij.
  Wat me pas een schending van privacy lijkt, dat is dat de leerlingen van elkaar te weten zouden komen wat er in die kluisjes is aangetroffen.
  Dus wat er misschien ontbreekt bij zo´n inspectie, dat is de de uitdrukkelijke garantie van geheimhouding.

 8. @HZdwg.Om iets duidelijk te maken ga ik even in de overdrijf modus; Stel dat duidelijk gesteld is, dat de school zich het recht voorbehoudt, om je te onthoofden als er iets onrechtmatigs (pakje kauwgom of zo) in je kluisje gevonden wordt. Terug naar de normale wereld; Verliest een ander zijn grondrechten als jij duidelijk van te voren aangeeft, dat je er inbreuk op gaat maken? Ik heb overigens niet betoogd dat er bij het controleren van kluisjes sprake is van een onrechtmatige, ongeoorloofde inbreuk op de privacy! Sec is het een inbreuk op de privacy, als die noodzakelijk en onvermijdelijk is, dan kan die inbreuk toegestaan zijn. Als er al 20 jaar te pas en te onpas kluisjes worden opengerukt en er wordt nooit wat bijzonders gevonden, dan kan de inbreuk op de privacy wel onrechtmatig worden. Want dan ontbreekt een van de vereisten; een dringende maatschappelijke noodzaak. Daarom ben ik niet blij met de kreet in het artikel “Bij een aantal kluisjes werden verboden spullen aangetroffen”. Wat dan? Ik kom maar weer met mijn pakje kauwgom aanzetten. Wel uitgekauwd ja.

  • Het is gek dat u eenzijdig strijdt voor privacy. Er mag niet gekeken worden in kluisjes, maar als er iets aangetroffen wordt dan moet het openbaar worden gemaakt. Overdrijf modus?? U gooit bommetjes en kan dan weer even los gaan. Het ontbreken van nieuws omtrent RS zal daar debet aan zijn. U verveelt zich. Een echte journalist, u maakt uw eigen nieuws. En nieuws is helaas per definitie negatief getint. Neem een kauwgom en zwijg.

   • u gaat hier wel iets tegen de vrijheid van meningsuiting in met uw “Neem een kauwgom en zwijg.”

   • Nu, maai ik even het gras voor je voeten weg Ed, Het mag namelijk wel volgens de Nederlandse wetgeving. Alleen, waar Dick en ik de discussie mee begonnen, komen deze wetten niet in aanvaring met andere wetten,(Internationaalrecht , Grondrecht, privacy wetgeving e.d.) en zijn er uitzonderingen in de wetten gemaakt . Het is interessant om dat eens uit te zoeken , in plaats van meteen de persoonlijke kaart te trekken. kijk even op de artikelen 125 enz wetboek strafvordering. Daar kom je er achter , dat het onder bepaalde voorwaarden/omstandigheden , wel mag, en ook nog zonder toestemming van de huurder of eigenaar van de te doorzoeken plaats.

 9. @ED Onzin! Je hoeft toch niet de naam, adres, woonplaats gegevens te publiceren van degene wiens shit je in een kluisje hebt gevonden. Als RB het verdient geef ik hem zijn vet. Maar hem per definitie bashen, daar doe ik niet aan mee. Dat vind ik nier fair, bovendien schrijft hij af en toe zeer zinnige dingen. Zoals hierboven. Smiley. @e artikel 125 SV is niet van toepassing op het doorzoeken van kluisjes op scholen, maar op huiszoeking en het bekijken van bepaalde plaatsen door rechters of daarmee belaste ambtenaren. Dit mag niet zomaar, er bestaan uitgebreide rechtswaarborgen voor, die je elders in de wetgeving aantreft.

   • Wees nou eens eerlijk en geef gewoon toe dat je veel te weinig in de materie thuis bent om er zinnige dingen over te kunnen zeggen.

    • Hierin moet ik @Berts gelijk in geven beste @e, nadat ik het zelf doorgelezen heb.
     Niks ten nadele…zo leren we 😉

    • Ik heb ook niet gezegd, dat ik het weet . Ik ben gewoon gaan zoeken en ik werd op de pc naar deze artikelen verwezen. Het is net als je al eerder in een vorige reactie zegt, niemand heeft in deze de wijsheid in pacht en elke vraag roept weer andere op .

Comments are closed.