Noordwest en Omring starten Hospital at Home

2

Den Helder – Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep starten met een nieuwe behandelstrategie voor patiënten met hartfalen en/of COPD (longziekte): het Hospital at Home programma. Hierbij krijgen kwetsbare patiënten meerdere keren per dag professionele zorg thuis in plaats van in het ziekenhuis. Op 19 december ondertekenden Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep hiervoor een intentieverklaring.

Hospital at Home is een zorgprogramma, dat is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen. De behandeling van deze patiënten vindt in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ‘ziekenhuiscomplicaties’ zo klein mogelijk is. De zorg die de patiënten thuis krijgen gebeurd onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt uitgevoerd door het Hospital at Home team. Dit team, bestaande uit verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen, bezoekt de patiënt meerdere keren per dag thuis.

Het is uniek in Nederland om patiënten met hartfalen en/of COPD te behandelen volgens het Hospital at Home zorgprogramma. Het zorgprogramma legt een accent op zelfmanagement en ondersteuning van mantelzorg. Ook E-health en telemonitoring spelen een grote rol. Korte lijnen en goede communicatie tussen patiënt, mantelzorg, medisch specialist, huisarts en het Hospital at Home team staat voorop.

Samenwerking
“Samen met de zorgprofessionals van Omring willen wij de ziekenhuiszorg bij onze patiënten thuis brengen”, aldus Victor Umans, cardioloog en initiatiefnemer. “Het combineren van ziekenhuiszorg en thuiszorg zorgt ervoor dat de zorg voor de patiënten verbetert. De zorgprofessionals van Omring zijn voor ons essentiële partners.” Jan Leunis de Beij, directeur Omring Thuiszorg, vult aan: “Dit concept past naadloos in de Omring visie op ziekenhuisverplaatste zorg en is een goed voorbeeld van onze missie: Samen de beste zorg dichtbij.”

Het Hospital at Home programma start in 2019. Het staat patiënten overigens vrij te kiezen voor zorg in het ziekenhuis of zorg thuis.

2 REACTIES

  1. ondergetekende gerardus de bruijn geb.170135 kreeg van uroloog voorgeschreven tamsuline.Ik verblijf momenteel in maleisie t.m. 2maart2019.Kreeg te horen van insiders” dat langdurige inname van dit medicijn oogklachten zouden veroorzaken.Tamsuline wer aan mij verstrekt door apotheek in de schooten.Moge Verzoeken Of dit enige waarheid bevat

Comments are closed.