Opvang asielzoekers Nieuweweg klaar voor heropening

38

Den Helder – De opvanglocatie aan de Nieuweweg in Den Helder is bijna gereed voor de hernieuwde opvang van asielzoekers. Vanaf dinsdag 18 december worden de eerste asielzoekers verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de voormalige gezinsopvanglocatie aan de Nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, omdat er tijdelijk extra opvangplekken nodig zijn. Asielzoekers blijven namelijk langer in een opvang dan gedacht.

Tot ongeveer een jaar geleden werden hier door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook al asielzoekers opgevangen. In het najaar van 2017 besloot het COA de gezinslocatie te sluiten in verband met verminderde instroom van asielzoekers. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat het COA tijdelijk extra opvangplekken nodig heeft. Ook is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven.

Omwonenden hebben meer informatie via een brief gekregen. Ook staat er meer informatie op www.denhelder.nl/azc.

38 REACTIES

 1. Leuk toch… eerst effe weg en nu weer to the picture… echt een goed beleid Rutte en zijn ambtenaren die maar wat doen … dadelijk een eindejaar regeling van…een knap bedrag…voor zijn ambtenaren …ga zo door..wij ouderen ,,,,,
  die 49 jr. gewerkt hebben ….daarvan wordt alles duurder energie belasting omhoog huren omhoog etc. denk aan onze …kleinkinderen…. maar ja die heeft hij niet…. pfff

  • Het gaat dus over het Jojo beleid..van zijn ambtenaren, ze hebben geen benul wat ze doen…. dat blijkt nu…. eerst alles weg [bewoning] en 3 maanden later alles terug…en hun worden niet afgerekend op hun werkwijze.. lees: die is er niet

 2. en nog meer van die opvreters huisvesten waarvan 94% nooit aan het werk zal gaan….. daarna doorstromen met voorrang naar een (gratis) volledig ingericht woningstichting huis terwijl de pensionarissen niet meer rond kunnen komen door de stijgende kosten en de jongeren de stad verlaten omdat ze geen woning kunnen krijgen, lekker bezig hoor…….

  • We zijn allemaal opvreters RB, ik en jij ook. Ik heb een woning, jij hebt een woning en ik gun dat ieder mens. Want als iedereen het naar z’n zin heeft is er veel minder ruzie en jaloezie etc etc. En de jongeren btw verlaten niet deze stad omdat ze geen woning kunnen krijgen want die krijgen ze zeker niet eerder in de grote steden, dus dat is een slecht argument. Dat 94% niet aan het werk zal gaan waar baseer je dat op? En dat ze een volledig ingericht huis van de ws krijgen?

  • In zijn drift vergeet RB dat het hier om asielzoekers gaat.
   Pas als ze het “gevonden” hebben worden het (mogelijk) opvreters in de zin zoals lezer dat zo mooi omschrijft.

 3. Het Coa huisvest ze toch dus ff geen woning . Volgens mij een mooie oplossing .Nu nog een zinvolle dagbesteding die hun wat meer stimuleert om mee te doen en een Nieuwedieper te worden

  • rc licht, veelal mogen asielzoekers (vaak tot hun eigen frustratie) niets doen totdat duidelijk is geworden of ze (mogelijk) Nieuwedieper kunnen worden.

 4. Als de Gemeente , het asielzoekerscentrum , gelijk had gesloopt , toen de laatste bewoner was vertrokken, dan was er hier geen plek meer geweest voor deze nieuwe kans lozen en hadden ze nu een mooie lap centraal gelegen grond ideaal voor hun nieuw te bouwen gemeentehuis. Nu lijkt het erop , dat ze het complex expres vastgehouden hebben voor het COA.

 5. Lieve mopperaars, dit AZC moet weer in gebruik worden genomen juist omdat de voorrang op de woningmarkt in veel gemeenten is afgeschaft, geheel volgens de wens van veel (rechtse) Nederlanders. Dat het logische gevolg daarvan is dat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen nergens naar toe kunnen, zover konden jullie niet doordenken? Hoe dan ook, dat is de reden waarom er meer plek nodig is en onlangs gesloten opvanglocaties weer open moeten. Krijg je je zin, zit je nog te mopperen?

  • Monique is missing the point. Dit doet ze door een gevolg van een schadelijk mechanisme (grote ongecontroleerde import van mensen die ons eigen leven uiteindelijk naar de knoppen gaanhelpen) goed te keuren. Dat daarmee het mechanisme in stand wordt gehouden lijkt bij haar even niet van belang. Overigens is Rechts de geuzennaam voor hen die de Westerse Verlichte Cultuur aanhangen en verdedigen.

   • U heeft gelijk, Roel Prins, dat de grote ongecontroleerde import van mensen uiteindelijk ons eigen leven naar de knoppen helpt. En grote kans dat na ondertekening door Nederland van het pact van Marrakesh de huidige samenleving in een versneld tempo uiteen zal vallen. Ooit schreef ik, naar aanleiding van onderzoek door prof. Maurice Crul (Vrije Universiteit) die onderzoek doet naar de positie van de witte minderheden in zes grote Europese steden, een brief in het dagblad Trouw aan schrijfster Marjolein van Heemstra. Zij vreesde dat haar zoon een uitzonderingspositie op school en in de maatschappij zou innemen, omdat hij tot de witte minderheid behoorde. Ik schreef haar toen onder meer:”Ik veronderstel dat de witte mens door immigratie en de hoge geboortecijfers onder de nieuwe Nederlanders op den duur zal verdwijnen. Niet alleen in Nederland, maar in geheel West Europa. In grote immigratie landen als de VS en Australië zijn de oorspronkelijke bewoners, de indianen en Aboriginals, voor een groot deel uitgeroeid en ondergebracht in reservaten. Ik zie dat hier niet zo gauw gebeuren. Het lijkt mij waarschijnlijker dat de witte mens zich zal vermengen met andere bevolkingsgroepen en zo zal uitsterven. Moeten we daar treurig om zijn? Ik denk dat veel Nieuwe Medelanders de witte autochtonen een kwaad hart toedragen en hen liever kwijt dan rijk zijn. En niet in het laatst zullen veel linkse autochtonen, behept met de “weg met ons mentaliteit”, blij zijn dat zij hun langste tijd hebben gehad. Je schuldig voelen over slavernij, kruistochten en andere wandaden die eeuwen geleden zijn begaan, is geen pretje!”

    • De bevolking , zal tot 18 miljoen stijgen in 2029. Dit komt hoofdzakelijk door de migratie. deze worden geschat op 750.000 extra personen en dan maken mensen met een buitenlandse afkomst , 27 % van de bevolking uit. In 2029, maken migranten een kwart van de bevolking uit . ( Bron CBS)

   • Roel Prins, ongecontroleerde import? Waar heeft u het over? Die mensen worden niet geïmporteerd, die komen helemaal vanzelf hier naar toe. Meestal doen ze dat om hun eigen leven of dat van hun familie te redden.
    Wat het verlichte westen betreft, voelt het lekker, zo’n pluim in je eigen reet steken? Hoe ‘verlicht’ zijn wij nou echt? We hebben miljoenen mensen vermoord en/of geknecht in onze expansiedrift, we hebben de inboorlingen van twee continenten grotendeels uitgeroeid, op het derde continent hebben we ze tot slaaf gemaakt, en dat allemaal terwijl we onder elkaar maar oorlog bleven voeren. Om dat allemaal te kunnen doen hebben we alsmaar betere wapens uitgevonden, met als hoogtepunt een wapen waarmee we de hele planeet binnen de kortste keren kunnen veranderen in een onbewoonbare radioactieve woestijn. Ik woon ook liever hier dan ergens anders, daar niet van, maar om onszelf na onze grootschalige rooftochten en moordpartijen op deze planeet nou ‘verlicht’ te noemen .. ..

    • Monique, verdiep je eens in wat met Verlichte Westerse Cultuur wordt bedoeld. Reis eens door de historie en zie dan dat de Westerse Verlichte Cultuur de slavernij heeft afgeschaft. Ontdek hoeveel de Verlichte Westerse Cultuur al heeft bijgedragen aan de andere culturen. Ontdek dat de Verlichte Westerse Cultuur ons heeft afgeholpen van de religies die ongelovigen het leven onmogelijk maken. Ontdek dat de schaduwkanten daarvan gedeeld worden door andere culturen. Momenteel wordt, onder het motto van weldoen, de Westerse Verlichte Beschaving wordt aangevallen. Wat dat betekent voor jou, jouw kinderen en kleinkinderen kun jij in het huidige MO al gaan bekijken. Bovendien heeft de Verlichte Westerse mens, als self made man, zijnbestaan opgebouwd. De zelf verklaarde zielige immigrant vermenigvuldigt zich in hoog tempo en komt bed en broodhalen. Geen initiatief om er zelf at van te maken. Leg dit alles maar eens uit aan jouw kindern en kleinkinderen, die nu al de vrijheid van meningsuiting hebben moeten inleveren. Leg ook maar eens aan hen uit dat obze democratie onderhand is doodgemaakt. Leghen ook maar eens uit dat zij, dank zijhet inerte gedrag van hun ouders, vrijwel niets meer hebben inte brengen over het leven dat zij willen en het land dat zij willen bewonen. Leg dat alles maar eens uit.

     • Ik weet heus wel wat ermee bedoeld wordt hoor. Maar ik weet ook dat de verlichte westerse cultuur deze pluim in haar eigen reet steekt en daarbij gewoon alle wandaden die zij heeft begaan, tot en met vandaag aan toe, doodleuk negeert.
      En over welke immigranten spreekt u nu? Die uit Afrika? Hebben wij daar niet eeuwenlang elk initiatief kapot gemaakt, door de sterkste onder hen weg te voeren naar andere continenten, en diegenen die achterbleven te behandelen als minder waard dan dieren? Want al waren ze geen slaven meer, u kunt nou echt niet beweren dat wij ze vanaf de opheffing ervan hebben behandelt als gelijkberechtigde partners. Ze moeten eens het lef hebben om te zeggen dat ze zich gekwetst voelen door iets dat wij doen! Volgens heel veel blanke Nederlanders horen ze hun bek te houden. En dan wilt u beweren dat hun diegenen zijn die onze vrijheid van meningsuiting ondermijnen. Dat verhaal van de balk en de splinter kent u vast? Denk daar eens over na.
      Voor de rest moet u eens ophouden zo dramatisch te doen, met dat ‘de beschaving die wordt aangevallen’. Een beschaving is geen statisch iets, als er nieuwe invloeden bijkomen verandert die, dat kan techniek zijn, dat kunnen mensen zijn. Dat is geen aanval, dat is een normaal proces, wie onze maatschappij kapot maakt zijn mensen die een tegenaanval op touw zetten terwijl er helemaal geen aanval is! Maar ja, zoals de waard is vertrouwd die zijn gasten gaat het gezegde .. gezien de ravage die wij op drie continenten hebben aangericht onder de inheemse bevolking is het niet verwonderlijk dat sommigen denken dat hun dat hier ook zullen doen.

     • waarde Roel de verlichting was een korte periode die de europeses cultuur onderging eind 19e eeuw Zo heeft elke cultuur haar verlichting gekend .de Europese mens denkt daar iets anders over maar ieder volk heeft zo zijn eigen bloei van cultuur gehad soms eeuwen voor het begin der jaartelling.Uw relaas doet vermoeden dat U de -Ubermensch- bedoelt en daar trots op bent.
      Geen mens is meer van waarde dan een medemens ongeacht ras geloof of sexe/
      Leer voor jezelf te denken en doe niet zo snobistisch.

      .groet van een vrijdenker

  • Krijgen kinderen , die nu jaren op een eigenplekje zitten te wachten , een kans op een eigen leven. Nu werden ze gedwongen bij hun ouders te blijven wonen . Sommige wilden al jaren een eigen toekomst/gezinsleven opbouwen , maar werden daarin gehinderd door het asielbeleid. Ik zie dat , als het ontnemen van de toekomst van onze eigen jonge bevolking . Het werderom openstellen van oude centra , is niets meer of minder een beleid , om de leegloop van de stad qua bewoners , met asielzoekers aan te vullen. Op zo’n manier wordt onze bevolking vervangen. Zolang Nederland , gezien word als honingpot, zullen de vliegen blijven komen.

   • precies
    en met het armoedige den helder zal het hier niet veel beter worden.
    de leegstroom van de NL bevolking gaat door. de gemeente ziet in dat asielvolk een manier om het inwoneraantal op te hogen.
    …. met een aanslag op de sociale voorzieningen want dat spul zal, en gaat nooit één slag werk uitvoeren.
    bananenrepubliek

  • lieve knuffel Monique, Den Helder is één van de gemeenten waar de opvreters nog wel voorrang krijgen op een (2 jaar gratis en compleet ingerichte) woning, de jonge Nederlander lekker in de kou laten staan

 6. Den Helder staat nu op nummer 5 van de armste woonplaatsen van Nederland in 2018.
  Het is een stad van gepensioneerden, asielzoekers en werkelozen, we glijden langzaam af.
  Veel goed opgeleide jonge mensen gaat elders werken en wonen, wat de stad niet ten goede komt, erg jammer
  van zo,n mooie stad.

  • Klopt G. Terpstra, ze gaan allemaal naar Amsterdam. Alwaar ze zich kunnen beklagen over;
   Hoge huizenprijzen.
   Hoge parkeerkosten.
   Gebiedsverboden voor hun oude auto.
   Het verwijderen van een toeristische attractie.

   Wat wonen wij hier mooi hè? Niet verder vertellen hoor!

   • Echt niet allemaal naar Amsterdam hoor Jeroen. Moet je eens kijken , hoeveel van de Helderse beroepsbevolking in de omringende plaatsen wonen , zoals in de Hollandse kroon en Alkmaar en omgeving. Die komen alleen nog naar Den Helder om te werken.

   • RB, u schrijft nog over “het land”. Na de advertentie van Rutte in diverse landelijke dagbladen hoor ik veel mensen spreken over “ons vaasje”. Die metafoor van Nederland als een vaasje schijnt Rutte trouwens uit een boek van Thierry Baudet gejat te hebben!

    • nog zo’n Pino die het hele land verkwanseld die Rutte het spreekwoord “de vis rot vanaf de kop” is hier wel heel erg duidelijk…..

  • @ lezer, U leest dat grafiekje een beetje verkeerd, denk ik. Of vergat u het woordje ‘migranten’ erbij te zeggen, want nu lijkt het alsof u de gehele bevolking bedoeld?
   Den Helder wordt voor 80,5% bewoond door autochtonen en van de migranten is pakweg de helft westers. In cijfers: van de 55.559 bewoners zijn er 44.726 autochtoon, en van de resterende 10.833 migranten komen er 7345 uit een westers land of de voormalige koloniën.

   • Inderdaad Monique_K, dat is de juiste interpretatie.
    Overigens wel een grappige link die mevrouw lezer hier opvoert.

 7. rc licht, wat een raar commentaar geeft u op de bijdrage van Roel Prins waarin hij het over de Verlichting heeft. Uw vermoeden dat Roel de Übermensch bedoelt lijkt mij volkomen uit de lucht gegrepen. Ik denk dat uw fantasie hier zodanig met u op de loop gaat dat u spoken ziet. Nergens kan ik een verwijzing vinden in Roel’s betoog dat mij ook maar in de verste verte doet denken aan de Übermensch van Friedrich Nietzsche. Klinkklare nonsens dus!
  “Geen mens is meer van waarde dan een medemens ongeacht ras geloof of sexe”,schrijft u vervolgens. Mooi en idealistisch geformuleerd, maar zoiets had u beter aan de schietgrage moslimterrorist in Straatsburg kunnen vertellen voor wie het jachtseizoen op kerstmarkten weer begonnen was….
  “Leer voor je zelf denken en doe niet zo snobistisch”, is een een advies dat u mijns inziens zelf ter harte kan nemen. Uw schrijfsel is ondoordacht en getuigt van een misplaatst superioriteitsgevoel. Ga, geachte vrijdenker, eens bij u zelf te rade voordat u reageert op deze website. Misschien komt u er dan achter dat die vrijheid van denken een illusie is. Ook de zogenaamde vrijdenker is een gevangene van zijn overtuigingen, waarnemingen, gevoelens en veronderstellingen!

 8. Opvallend is dat hier enig begrip voor dat wat de Verlichte Westerse Beschaving is ontbreekt. Ook is er een Monique K die niet weet dat de zware afrikaan zelf de slavenhaler was, deze verkocht aan de Islamitische handelaar die de slaaf door verkocht aan de westerse handelaar. Zij vergeet even dat het Westen een einde aan de slavenhandel heeft gemaakt en dat deze handel in andere culturen nig steeds floreert. Monique begrijpt ook niet welke zegeningen de Westerse Verlichte Cultuur heeft gebracht. Al dat wat zij die cultuur kwalijk neemt kan ook andere culturen worden kwalijk genomen. Zij begrijpt ook niet wat de massa import uit die andere achter gebleven culturen voor haar betekent. Tenslotte lijkt Monique K een slachtoffer is van het post-modernisme. Het post-modernisme dat aan de basis ligt van de zelfmoord van Europa. Dat er zovelen zijn die, geindoctrineerd als ze zijn, dit niet inzien is de echte grote teagedie.

Comments are closed.