Provincie en gemeente versterken samenwerking

0

Den Helder – De gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland stellen gezamenlijk de samenwerkingsagenda 2018-2023 vast. Daarmee wordt volgens de gemeente een stevige impuls gegeven aan een inhoudelijke en opgavegerichte samenwerking.

Het is nodig in verband met de actuele omvangrijke opgaven van Den Helder, die niet alleen belangrijk zijn voor de gemeente zélf, maar ook van regionaal en van (inter-)nationaal belang. Opgaven als de uitbreiding van de activiteiten van de Koninklijke Marine in Den Helder en de nationale energie- en klimaatdoelstellingen waarin Den Helder een belangrijke rol gaat spelen. De oplossingen liggen niet binnen het bereik van de gemeente alleen. Hiervoor is samenwerking met de provincie en ook andere overheden, onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven noodzakelijk.

De afspraken in de samenwerkingsagenda voor Den Helder zijn ook van belang voor de regionale ontwikkeling en zijn daarmee een belangrijke voorwaarde voor de ambities en de uitvoeringsagenda van De Kop Werkt! Dat is een stimuleringsprogramma binnen de Kop van Noord-Holland, dat in 2017 is gestart. In de uitwerking van de ambities in een werkagenda komen uitvoeringskracht en resultaatgerichtheid centraal te staan. Geen grote en meeslepende agenda’s, maar stappen maken zodat resultaten geboekt worden.

Werkagenda
De samenwerkingsagenda wordt uitgewerkt in een nog concretere werkagenda. Het streven is deze medio 2019 vast te stellen. Parallel hieraan wordt de doeltreffendheid van de Helderse deelnemingen onderzocht in het kader van de nieuwe opgaven. De uitkomsten van het onderzoek moeten de slagkracht versterken en worden betrokken bij nader te nemen besluiten in eerste instantie door de gemeente en waar dat, voortvloeiend uit het onderzoek, aan de orde kan zijn, door de provincie.

Wethouder Heleen Keur: “Deze samenwerking kan ervoor zorgen dat Den Helder haar bovenlokale doelstellingen kan realiseren. Dat is goed voor de stad en de regio!”.
Kees Visser vult aan: “De intensieve samenwerking met de provincie toont eens te meer het belang van de centrumgemeente Den Helder in de regio aan. Het behoud van voorzieningen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, zorg, recreatie en cultuur in de Kop van Noord Holland wordt gezien als een belangrijke gezamenlijke uitdaging.”