Tekort op meerjarenbegroting wordt deze maand gedicht

8

Den Helder – De provincie riep de gemeente onlangs op het matje. Er was twijfel over de begroting van de gemeente, want het meerjarenperspectief is niet sluitend. Uit (ook informele) gesprekken met raadsleden blijkt dat ze niet allemaal hetzelfde hebben begrepen uit de waarschuwende woorden van de provincie. Alle reden dus om het eens te vragen aan de wethouder Financiën, Kees Visser.

Wat heeft de provincie de gemeente nu precies opgedragen? “Voor 2019 is de begroting sluitend, de discussie met de provincie gaat over het niet sluitend zijn van de begroting in 2022. Daar staat nu nog een tekort op van 313.000 euro”, lichtte Visser zaterdag toe op LOS radio. “Het college komt nog voor het einde van dit jaar met een voorstel om de begroting 2022 sluitend te maken. Als de raad dat voorstel aanneemt is het probleem tussen Den Helder en de provincie van tafel.”

Met het komende voorstel wordt de gemeentelijke begroting dus alsnog meerjarig sluitend gemaakt. “Het was de bedoeling dit bij de Kadernota (voorjaar, red.) te regelen, zodat we eerst nog met de gemeenteraad in gesprek konden gaan over waar kunnen we bezuinigen, waar kunnen we wat ombuigen, waar kunnen we nog wat extra aan uitgeven, dat doen we nu dus eerder. En het klinkt misschien flauw, want 313.000 euro is natuurlijk veel geld, maar op een begroting van 199 miljoen valt het relatief gezien mee. We moeten de ambitie voor 2022 iets aanscherpen en dan zijn we er.”

Geen wijzigingen 2019
Waarom maakt de provincie zich dan zo druk? “Omdat de provincie toezicht moet houden op de gemeenten en een van de spelregels is dat je een meerjarig sluitend begrotingsperspectief hebt.” Tot slot benadrukte de wethouder dat aan de begroting voor 2019 niets meer gaat veranderen. Alle organisaties en instellingen die op basis van de recente begrotingsvergaderingen een x-bedrag verwachten aan subsidie kunnen opgelucht ademhalen, dat wordt niet aangepast. “De begroting is voor 2019 sluitend, verder gaan we met de raad aan de slag om ervoor te zorgen dat we voor de jaren erna niet langer een greep uit de reserves hoeven te doen, maar dat structurele uitgaven ook structureel zijn gedekt.”

8 REACTIES

  1. Begroting van 2019 klopt? Volgens Kees Visser is de begroting van 2019 een bedrag van 199 miljoen euro. Op 7 november is een “sluitende” begroting voor 2019 door de gemeenteraad aangenomen.(wat misschien niet helemaal waar is door de vele moties en amendementen, omdat daar nog met geld geschoven wordt)
    Kees Visser vraagt direct daarna aan de gemeenteraad om voor 7 miljoen (in contanten) gronden aan te kopen van Port of Den Helder, wat in december door de raad moet worden besloten. Deze deal komt pas in 2019 tot stand, dus er is een tekort van 7 miljoen op begroting 2019. (voor meneer Kees Visser, de begroting bestaat niet uit boekwaarden uit het vastgoed)
    Kees Visser zegt wel dat het “vestzak/broekzak” is, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Port of Den Helder verkoopt niet de beste gronden aan de gemeente. Dit zijn de gronden met de minste kans op ontwikkeling, waardoor er geen contant geld op de plank komt. Nota bene zijn de gronden gratis zijn weggegeven door de gemeente en waar ze nu de hoofdprijs voor moet betalen om ze terug te krijgen. Port of Den Helder kan dan wel 100% in handen zijn van gemeente Den Helder, maar de gemeenteraad die het hoogste bestuursorgaan is heeft geen enkele inspraak in de BV Port of Den Helder.

  2. Alles wordt gedicht….met administratieve stront in het gemeente huis. Alleen die hardnekkige rioolbuis aldaar vrat het niet meer.

  3. George, de origineelste van het jaar! DHA reikt vast een prijs uit. Ik vernam uit de riekende wandelgangen dat om de tekorten van de Schouwburg op te lossen de gemeente de grote zaal gaat opkopen voor 2,3 miljoen. Oja, en ze kopen ook de Kooyhaven op, voor 3 miljoen. Ook geven ze geld voor onderhoud van de “kunstwerken”, bruggen, viaducten, sluizen en tunnels, terwijl dat tot het domein en de taken van Rijkswaterstaat behoort. Kijken of de Raad erin stinkt…… .

  4. Er is nergens geld voor behalve voor de aanschaf van kunstwerken, betaling wachtgeld en aankopen verliesgevende zaken….

  5. Opmerkelijk wel, dat de begroting op 15 november bij de Provincie binnen moest zijn, en dat het college en dhr Visser daar niet in slaagden. Geen wonder dat je dan op het matje wordt geroepen. En vandaar de boekhoudkundige haastige trucs als paniekvoetbal om de boel sluitend te krijgen.

Comments are closed.