De Dijk enthousiast over ‘relaties en seksualiteit’

0

Den Helder – Voor de groepen 1 tot en met 8 op basisschool De Dijk is vorig schooljaar een begin gemaakt met de voorlichting volgens de methode van Rutgers. Opvoedpedagoog Maaike Ebbing van de GGD hield er donderdag voor de ouders een inleidend praatje over. Bijzonder hierbij was dat zij de aandachtig luisterende opvoeders uitnodigde om elkaar eens te vertellen hoe zij zelf seksueel zijn voorgelicht. Dit overviel de vaders en moeders op de tribune wel een beetje.

Maar na wat gegiechel volgde toch serieuze gesprekken, waaruit bijvoorbeeld bleek dat nogal wat opvoeders van nu zelf niet of nauwelijks voorgelicht zijn. “Dan ga je zelf op onderzoek uit”, vulde Maaike Ebbing aan. Daarbij is tegenwoordig het internet handig. “Maar”, aldus Ebbing, “het beeld dat je dan voorgeschoteld krijgt spoort vaak niet met de werkelijkheid”.

Op de vraag hoe de ouders van nu hun kind seksueel voorlichten, liepen de antwoorden uiteen. Zo praat de ene opvoeder er een beetje omheen, zeker als het kind nog erg jong is. Andere ouders daarentegen winden er geen doekjes om en praten er openlijk over. Hoe direct en hoe open, dat hangt vaak weer af van hoe je zelf bent voorgelicht.

Wanneer voorlichting
Een vraag die ook leeft is wanneer je je kind nu eigenlijk moet voorlichten. Ebbings advies hier is duidelijk, maar niet gemakkelijk: wanneer je kind er aan toe is. Probeer het in een gewoon gesprek te doen, zonder geforceerd tegenover elkaar te zitten en de dwang van elkaar in de ogen te moeten kijken. Want hoe open je ook bent, praten over dit onderwerp met de ouders is voor de meeste kinderen moeilijk. Natuurlijk is het het mooiste dat – als je kind met vragen komt – je dit in de vorm van een alledaags gesprek met elkaar bespreekt.

Ook praten met je kind over voorbehoedsmiddelen is een ‘dingetje’, zo bleek. Je wilt dat niet te vroeg doen, maar zeker ook niet te laat. Een ouder gaf aan hier met haar kind van vier jaar al over gesproken te hebben. De aanleiding? Na de geboorte van een broertje of zusje gaf het meisje aan geen kinderen te willen. Een prima aanleiding om je kind te laten weten dat zij zelf kan beslissen of ze kinderen wil of niet en op haar niveau uit te leggen dat je een zwangerschap kunt voorkomen.

Aansluitend op het groepsgesprek mochten de ouders een les over het thema ‘Relaties en seksualiteit’ bijwonen in de klas van hun kind. OBS De Dijk in De Schooten is enthousiast over deze werkwijze en raadt het elke basisschool aan.