Den Helder gaat goed om met dementie

1

Den Helder – Dementie komt toch alleen voor op die afdeling in het verpleeghuis? Fout. Zeventig procent van de mensen die dementeren, woont nog thuis. En het aantal mensen met dementie groeit. De kop van Noord-Holland vergrijst én ontgroent en dus wordt de groep mensen die kans heeft de ziekte te krijgen, steeds groter. Daarom kunnen we als samenleving deze mensen helpen. En daar is speciaal aandacht voor in deze dementievriendelijke maand.

Bedrijven en inwoners worden deze maand extra gewezen op het doen van de gratis online cursus goed omgaan met dementie (op www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord). “Er komt steeds meer begrip voor en kennis over dementie. En toch heerst dat beeld van die ene afdeling in dat verpleeghuis. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen wijzen op de signalen van dementie en wat ze kunnen doen”, legt Ineke Laagland van Geriant uit.

Wethouder Tjitske Biersteker vult aan: “We willen dat mensen langer thuis blijven wonen. Dus moeten we ook goed inzetten op preventie en leren signaleren van mensen in een netwerk rond iemand.” Den Helder is in Noord-Holland Noord de koploper op het gebied van dementievriendelijk zijn, maar kan nog zeker veel verbeteren. Nel van Ockenburg van Alzheimer Nederland licht toe: “Er is meer bekendheid en we zijn goed bezig. Maar toch is er nog veel te doen. Een hoop bedrijven en organisaties kunnen de cursus nog doen en echt iets veranderen in hun houding naar klanten. Ook moeten we scherp blijven op onze regels en procedures.”

Wethouder Peter de Vrij, in 2016 de indiener van de motie om dementievriendelijk te worden, beaamt dat: “we zijn goed op weg, maar we kunnen zeker de procedures proberen makkelijker te maken. Er zou één loket moeten zijn, een duidelijk aanspreekpunt waar je met je zorgen naartoe kunt. Niet verzanden in teveel en te onduidelijke regels, maar snel iets kunnen regelen.” Wethouder Biersteker vult aan: “Wijkgerichter werken, ook voor mensen met dementie. Een makkelijk te vinden aanspreekpunt waar ook andere problemen meteen besproken kunnen worden.”

Blijven meedoen
De verschillende partijen hebben een gezamenlijke droom. “Dat mensen met dementie voelen dat ze er nog steeds toe doen in onze samenleving.” En dat begint als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. “Het maakt zo’n verschil voor mensen, als anderen ze helpen in plaats van meewarig aankijken.” Je kunt als buurman, als verkoper of als vakkenvuller signalen herkennen waar je vervolgens die mensen mee kunt helpen. Stap op iemand af, vraag er gewoon naar. Niet raar blijven kijken, maar even met iemand meelopen naar de fiets of een taxi bellen. Of afspreken met de familie dat die elke week meegenomen koekjes achter worden betaald.

Zo ben je op een vriendelijke manier bezig om je eigen samenleving fijner te maken. Je laat je medeburger zo lang mogelijk participeren in de maatschappij. En dat is beter voor de mensen met dementie, fijner voor de mensen die kunnen helpen en helpt de zorgverleners enorm. Wethouder Biersteker vat het kort samen: “Den Helder wordt zo een sociaal samenhangende gemeente”.

In de praktijk
Veel bedrijven zijn het al en ook cultureel centrum Triade krijgt binnenkort de dementievriendelijk stempel. Petra Clowting van triade: “Ons uitgangspunt als huis van de kunsten is dat iedereen die graag bezig is met kunst, bij ons terecht kan. De drempel moet laag zijn voor iedereen, dus ook voor kwetsbare doelgroepen. Kunst kan zoveel betekenen in het leven van mensen in het algemeen en bewezen is dat kunst een prachtig middel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het uitoefenen van kunst kan mensen in een kwetsbare periode onder andere zelfvertrouwen geven en een gevoel van eigenwaarde. Ook vertrekt ‘muziek’ als een van de laatste dingen uit het brein en is er vaak nog herkenning. Naast ons reguliere cursusaanbod muziek, beeldende kunst, theater, dans en multimedia vinden we het belangrijk onze docenten extra te scholen op het lesgeven aan deze doelgroep. Dit vraagt een andere aanpak. We zetten dit jaar in op het tot stand brengen van een mooi en passend aanbod voor mensen met dementie.”

Een greep uit alle initiatieven om Den Helder helemaal dementievriendelijk te krijgen:
– Gesprekken en presentaties bij Internationale Vrouwen Centrum
– Spreken over vergeten
– Clientenreis
– Mantelzorg ondersteuning
– Vervolgtrainingen ambassadeurs in buurthuizen
– Trainingen voor verenigingen
– Dementie onder de aandacht brengen bij de basisscholen dmv door ons ontwikkelde leskoffer dementie
– Voortzetten DemenTalent
– Het Alzheimer café en het lotgenotencontact
– Een Virtual Reality Bril waarmee je kunt ervaren hoe het is om dement te zijn. Deze bril komt in het voorjaar richting Den Helder, dus de uitgelezen kans om het eens te ervaren.

1 REACTIE

 1. De piek van vergrijzing ligt in 2040 en de piek van dementie wordt verwacht in 2055.
  Omgekeerd evenredig zullen er in totaal steeds minder mantelzorgers en daarvan steeds meer overbelaste mantelzorgers ontstaan, die geestelijk en lichamelijk ook nog eens vroeger en sneller zullen aftakelen.
  Gelijktijdig zal het tekort aan verplegend personeel steeds verder toenemen.
  Waar je een aantal jaren geleden nog kwam te overlijden in slecht bestuurde en bemande verpleeghuizen, zullen de ouderen nu met steeds minder hulp, toezicht en verzorging thuis (met excuus) WEGROTTEN !

  “Eerste oorzaak: de afbouw van verzorgingshuizen, afgesproken door VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het Lente-akkoord (2012).” (NRC 30 juli 2018)
  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/30/het-vreemde-verdwijnen-van-de-verzorgingshuizen-a1611651

Comments are closed.