Flinke daling WW-uitkeringen Noord-Holland Noord

6

Den Helder – De WW-cijfers zijn afgelopen maand nauwelijks gewijzigd, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van het UWV. In Den Helder kwam er 1 Ww-er bij, waarmee het aantal mensen met een WW-uitkering uitkwam op 752. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling 20,4 procent. Ook het aantal bijstandsuitkeringen daalt al geruime tijd in Den Helder.

Het aantal WW-uitkeringen is in 2018 sterk gedaald. In Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond werden in een jaar tijd 4.177 uitkeringen minder verstrekt, een daling van bijna 18%. De drie regio’s sloten het jaar 2018 af met in totaal 19.197 lopende WW-uitkeringen. Zowel landelijk als in de drie regio’s was de daling van het aantal WW-uitkeringen iets sterker dan in 2017. De sterkste daling (-18,7%) vond plaats in Noord-Holland Noord, waar het aantal WW-uitkeringen met 2.045 uitkeringen afnam.

Naar verwachting daalt de WW dit jaar verder. Deze afname zal echter minder sterk zijn dan in 2018. De dynamiek in de WW is weliswaar nog steeds groot en veel werkzoekenden die nu een WW-uitkering ontvangen zullen snel een baan vinden. Toch zijn er ook mensen die al gedurende een langere periode WW ontvangen. Onder deze groep bevinden zich naar verhouding veel ouderen en laagopgeleiden. Voor hen blijft het moeilijker om een (passende) baan te vinden.

Het aantal inwoners met een WW-uitkering steeg op Texel afgelopen maand met 4,8 procent. In Schagen was een daling van 3,4 procent en in Hollands Kroon een stijging van 1,2 procent.

6 REACTIES

  • Dat is de daling vanaf 1995 tot 2018, oftewel over 23 jaar. Tussen oktober 2017 en oktober 2018 was de daling lager dan 1%, van 55.955 naar 55.595.

   • ja und? het kan nog steeds een grote invloed hebben op de uitkeringen of niet dan? als al die 400 verlaters een uitkering genoten dan kan ik daar ook een verschrikkelijk mooi klinkend rooskleurig stukje over schrijven, als dit soort cijfers niet worden vermeld dan heeft het geen enkele waarde en is het een soort CBS mooipraat stukje om de bevolking “blij” proberen te houden

    • Daar zei ik dan ook verder helemaal niets over, ik maakte u er alleen attent op dat het geen daling is van 8% per jaar.

     Het klopt, zo’n cijfer zonder verdere context zegt niet veel, maar gezien het feit dat ook het aantal bijstandsgerechtigden lager is kan je wel zeggen dat er van de WW-ers vrijwel niemand is uitgestroomd naar de bijstand. En of het alleen werklozen waren die Den Helder hebben verlaten weten we ook niet, het zou zo maar kunnen dat er veel werkende jongeren tussen zaten (waarvan ik er een paar persoonlijk ken), plus dat we veel ouderen hebben in onze gemeente, die verhuizen niet, die komen te overlijden.

     Wat het CBS ‘mooipraat’ stukje betreft, de WW cijfers en de bijstandscijfers zijn niet alleen lokaal maar ook landelijk gedaald, dus dat mooipraten zal wel meevallen.

     • u heeft het meerdere malen over het niet weten, dan zegt dit toch helemaal niets zonder dit te weten en andere punten neemt u maar aan, ze moeten gewoon alle cijfers netjes in beeld brengen en anders neem ik het gewoon op als mooipraten want het is niets anders dan dat, net als de misdaadcijfers die zijn verre van gedaald maar alleen het aangifte doen is ontmoedigd en dus in aantallen gedaald wat dan weer door een door de staat gekleurd CBS dit vertaald in een daling van de misdaadcijfers, en als je dit slikt als zoete koek dan ben je naïef mijns inziens

 1. Hoofdzakelijk de laagopgeleiden blijven dus in den Helder, terwijl de beter opgeleiden vertrekken. Volgens mij niets nieuws onder de zon en voor de regio een uitdaging om door het beleid van de landelijke overheid niet door de hoeven te zakken. Je ziet helaas steeds meer segregatie op basis van opleidingsniveau, en dat roept nieuwe vraagstukken op.

Comments are closed.