Handgranaat op strand Julianadorp

40

Julianadorp – Op het strand bij Julianadorp is zondagmiddag een handgranaat gevonden. De handgranaat is gevonden door iemand die met een metaaldetector op het strand was.

De handgranaat bleek niet gevaarlijk te zijn en is in overleg met de Explosieven Opruimingsdienst meegenomen door de politie.

Waar de handgranaat vandaan komt, is niet bekend.

40 REACTIES

 1. Iemand de handgranaat zelf geplaatst? Of is het strand toch niet zo veilig als Burgemeester Koen Schuiling ons doet geloven.
  Ed Mallekooten heeft altijd gezegd dat het onderzoek van de gemeente niet deugde. Volgens mij krijgt hij gelijk en liegt Burgemeester Koen Schuiling voor de zoveelste keer. Een burgemeester moet voor de veiligheid zorgen van zijn burgers. Hier in Den Helder heeft de Burgemeester helemaal niets met zijn inwoners…

 2. Volgens mij heeft om te beginnen Andrea burgemeester Schuiling in een kwaad daglicht geplaatst.
  “Liegen” is tegen beter weten in bewust een onwaarheid debiteren.
  En dat is in dit geval bewezen noch aannemelijk gemaakt!
  Daar komt nog bij: “De handgranaat bleek niet gevaarlijk te zijn”……

  • Het is heel simpel, een granaat is altijd gevaarlijk als je niet weet hoe er mee om te gaan.
   En Burgemeester Schuiling heeft gezegd dat het veilig op het stand is en er geen NGE ’s op het strand aanwezig waren tot grondwaterpeil (DHA 31 okt). Dat blijkt dus niet zo te zijn en er is dan geen andere conclusie te trekken dat hij liegt.
   RB probeert Ed Mallekooten onderuit te halen na aanleiding van mijn reactie. Maar Ed Mallekooten heeft ons op een juiste wijze ingelicht dat er nog steeds NGE ’s aanwezig zijn op het strand.
   En de beschuldiging van RB dat Ed Mallekooten een granaat zou hebben geplaatst is ongehoord!
   We moeten blij zijn met een man als Ed Mallekooten, die ons de juiste informatie geeft, terwijl het gemeentebestuur doet alsof hun neus bloed. Ed Mallekooten had in mijn ogen Jutter van het jaar mogen zijn.

   • Naar mijn weten heb ik niet eens in de lijst gestaan voor jutter van… Nou lig ik daar niet echt wakker van.. Maar dat je mij nomineert hiervoor.. Vind ik een mooi gebaar.
    Gezien alle reacties zal ik proberen een aantal te beantwoorden.

   • als u het stukje van Ed leest en dan vooral het gedeelte waarop Anton Hagen eronder reageert dan was de veronderstelling in mijn (verwijderde) reactie nog helemaal niet zo vreemd en denk ik dat u de jutter van het jaar nominatie wel kan terugdraaien…..

 3. Dat wat Andrea schrijft , is natuurlijk ook niet goed, dat de burgemeester om dit in een kwaad daglicht wordt gesteld.. Men kan van de Burgemeester niet verwachten , dat hij persoonlijk, met een detector het strand op gaat , om te controleren of er werkelijk geen explosieven meer liggen. Hij moet er op kunnen vertrouwen , dat de veiligheid, na onderzoek , van een gerenomeerd bedrijf , gegarandeerd is. Maar…, Als er na dat onderzoek, nog steeds berichten komen en bewijzen , dat er nog van die rotzooi gevonden wordt,( gevaarlijk of niet ) mag dat zomaar niet aan de kant geschoven worden. Noch , dat er door iemand een bericht met vraagtekens de wereld in gestuurd wordt , dat , dat explosief, daar dan wel om wille van gedram neergelegd zou zijn. Al staan daar dan twintig vraagtekens bij , het blijft iemand zonder enig bewijs ergens van beschuldigen.

  • Burgemeester koen Schuiling is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij is ook door Ed Mallekooten gewaarschuwd dat het onderzoek niet alle NGE’s zou detecteren.
   Dat Burgemeester in een kwaad daglicht komt te staan doet hij zelf om dat hij alle waarschuwingen naast zich neerlegt. Als hij vervolgonderzoek had gedaan dan had je mij niet gehoord.
   Ik blijf erbij dat hij hierbij nalatig is geweest en dat is een burgemeester onwaardig.

    • Ik quote uit het bericht:
     De handgranaat is gevonden door iemand die met een metaaldetector op het strand was.

     • Dat wil niet zeggen dat hij met de detector werd gevonden, ook niet als een overwegend plastic voorwerp ook nog metaal bevat.
      Het gaat mij om het onduidelijke bericht, waar je met enige fantasie van alles bij kunt verzinnen; dat wordt in de diverse reacties dan ook weer volop gedaan.
      Inmiddels weet ik uit andere media bron wat er ‘ongeveer’ werd gevonden …. 🙂

 4. hier wordt nu weer van alles gesuggereerd maar lag die ongevaarlijke handgranaat wel in het gebied dat door dat bedrijf is onderzocht en veilig verklaard? (kijk daar is weer een vraag) dat staat niet duidelijk in het stukje, en ze hebben niet het hele strand afgezocht…..

 5. Geen enkel explosief is ongevaarlijk, dat was het eerste wat ik in dienst leerde. Als je zoiets vind, moet je er altijd van uitgaan dat de vondst levens gevaarlijk is. Het is hoe je er mee omgaat. En als je niet, weet hoe of wat , , blijf er dan verre van, m.a.w. Blijf er met je poten van af ! Dus als er door de politie geconstateerd wordt dat het om een ongevaarlijke granaat gaat , dan is dat waarschijnlijk een oordeel van een deskundige, en( als je er niets gek mee doet ) geval .

 6. Beste mensen.
  gezien alle reacties zal ik hierop antwoorden. en dan voor de duidelijkheid…ik heb hierin in ze geheel niks te verliezen in welk opzicht dan ook. ik sta 100% in voor mijn bevindingen.die ik heb ondervonden de afgelopen 2 jaar waarin mij veel duidelijk is geworden over het afhandelen van aangetroffen en of achtergebleven NGE op het strand.en de mensen die hier op welke manier dan ook aan zijn verbonden.
  wat de een of de geen met deze info doet moet hij/zij zelf weten.

  Vanmorgen vroeg ging bij mij de telefoon. dag ed je spreekt met ….. van het ….nieuws.(de persoon en de daarbij behorende lokaal nieuws te noord Holland laat ik even in het midden.en nog geen tien minuten later ook een 2de courant verslaggever aan de lijn gehad.

  ik heb vernomen dat je weer op het strand bent geweest en een granaat hebt gevonden.waarop ik kon mede delen dat ik dat niet geweest ben. en ook geen idee heb wie dit was. en dan wil de reporter mij een aantal vragen stellen of dat goed was.. waarop mijn antwoord nee was. en ik het volgende mede deelde. ik heb vanaf het begin al heb gezegd tegen jouw dat het gelopen onderzoek en gedane onderzoek niet naar behoren is ingevuld. waar jij zelf hebt bijgestaan en uit de mond van deze persoon zelf hebt kunnen horen.ondanks dit gegeven heb jij je vastgehouden aan de deskundigheid van deze persoon omdat deze tegen jouw had gezegd dat de gebruikte apparatuur wel degelijk alles detecteerde ondanks de eerdere gesproken woorden. en de door mij uitgezochte verkregen info. moest het zo wezen dat hoe dan ook je de primeur moest maken met een uitzending strand is vrij van explosieven. waarop ik absoluut niet bij aanwezig wou zijn, en mijn naam hierin ook aan niet aan verbonden wil hebben. wetende dat het strand nog vol ligt met NGE. gezegd hebbende dat ik het kwalijk vond dat jullie mij zo te kakken hebben gezet. terwijl je wist dat ik gelijk had toen en nu.waarop ik als antwoord kreeg ja maar hij zij dat de apparatuur wel degelijk alles detecteerde.. nee niet liegen tegen mij, niet afschuiven enz enz gewoon jezelf maar eens aanwijzen. mijn hoge woord is er uit en zo denk ik erover, dan volgen er nog wat andere vragen die ik netjes heb beantwoord deze vragen waren onder andere ben jij nog op het strand geweest na de uitzending. ja twee keer en van die twee keer heb ik nge aangetroffen. .zeer zware munitie…deze heb ik achter gelaten waar ik deze had gedetecteerd. ik heb hiervan ook geen melding gedaan. aangezien men mij toch niet is vol persoon aanziet vindt ik het dan ook niet mijn verdere verantwoording om dit te gaan melden. . Wat vindt jezelf van de situatie die is ontstaan op het moment. dat heb ik je al eerder mede gedeeld . van het begin af aan tot laatste uitzending heeft men vaak genoeg geprobeerd om mij in slecht zin neer te zetten zijn de afhandelingen niet goed op elkaar afgestemd . de lokaal politiek die zich hierin mengde liet het afweten omdat een burgemeester heeft gezegd als je ervan afblijft gebeurt er ook niks.en elke burger is inmiddels op de hoogte hoe hij of zij moet handelen bij gevonden NGE. allemaal bla bla bla
  de aantijgingen die mij aangerekend werden maar in ze geheel onjuist waren. en zodoende men dit probleem probeerde af te wimpelen.veel wijzen naar een ander om zo het echte probleem te ontzien.ik ben neergezet als zijnde een boeman. en eigenlijk ben neergezet als lastige burger.. maar dat is eigenlijk altijd wel het geval met een klokkenluider.
  het gesprek eindigde met ik ga toch nog verder onderzoek verrichten en hou je hiervan op de hoogte. einde gesprek. dus zo denk ik nu ondertussen over de kwestie NGE op het helderse strand.

  Als antwoord op de geplaatste berichten wat er tamelijk veel zijn.

  Dat een RB berichten mag en kan plaatsen om een kwaad daglicht te zetten is mij niet duidelijk maar ik zal de beheerder eens vragen waarom dit mogelijk is gezien de regels die opgesteld zijn en men moet aanvaarden.

  De vraag werd gesteld is de granaat wel of niet aangetroffen in het gebied wat is onderzocht.
  Antwoord, De granaat is aangetroffen op gebied wat is onderzocht op NGE.

  Het totaal onderzochte gebied is 45000 vierkante meter. tenminste als men hierover de waarheid spreekt en daar valt dus ook strandopgang julianadorp onder. Als men dit onderzoek naar juist hadden afgehandeld was deze granaat wel degelijk op en in kaart gebracht. het is ook mogelijk dat de granaat later is aangespoeld of door een gevonden passant deze heeft achter gelaten op het strand. nadat hij deze eerder had gevonden en op deze plek zich hiervan heeft ontdaan. zegt u het maar.

  Elk projectiel oftewel NGE aangetroffen op het strand moet benadert worden als levensbedreigend. vandaar ook dat er een speciale eenheid in het leven geroepen is om deze NGE onschadelijk te maken.deze noemt men de EODD. een eenheid die hiervoor aangesteld is door de overheid en hiervoor is opgeleid .Daar valt de Politie dus niet onder. en zijn dus ook niet bevoegd om een beslissing over NGE te mogen maken en wat hiermee te doen. dit moeten zij over laten aan de EODD. dat de Politie niet bevoegd is om deze beslissing te mogen doen, is mij mede gedeeld door een dienstdoende ambtenaar. zodoende dat ik dus weet dat zij hierin geen bevoegdheid hierover hebben. tevens is mij mede gedeeld dat er maar een paar politie agenten zijn in nederland die hierin bevoegd zijn en een kleine opleiding hebben genoten omtrent NGE. en voor zover ik weet en mij is mede gedeeld woont de eerst dichtbij zijnde die hierin bevoegd is om een beslissing te mogen nemen in hoorn. ik heb contact gehad met deze man via de mail. en wat mij hierin opviel is dat deze wel verstand had van NGE. en de meeste overige agenten die ik de afgelopen jaren heb gezien en ter plaatse zijn geweest er de ballen verstand niet van hebben.
  dus of de juiste beslissing is genomen door een als zijnde agent met bevoegdheid over NGE. lijkt mij zeer klein dan wel onwaarschijnlijk. maar ik sluit het natuurlijk niet uit. al zet ik er een kanttekening bij want als dit een granaat betrof die mee genomen is door de agenten in een dienstwagen die hiervoor totaal niet geschikt is. en ook niet voor gebruikt mag worden ivm explosie gevaar en zodoende zij zichzelf in gevaar brengen en anderen is dit uitgesloten dit geld tevens ook voor vervoer van zeer zwaar vuurwerk dit mag ook niet in deze voertuigen vervoerd worden.hiervoor zijn speciale voertuigen in het leven geroepen die oa in bezit zijn van de EODD.
  dat er afgelopen weekend fouten zijn gemaakt is mij wel duidelijk, mensen die er niet voor bevoegd zijn om zulke beslissingen te nemen is al kwalijk genoeg . immers zijn dit de mensen die toezien op regelen wetten die nageleefd moeten worden dus als voorbeeld functie dienen. dat NGE in een gewone auto vervoerd worden.behalve dan dat zei een paar blauwe lampen en sirene en nog wat spullen extra hebben valt dit echt onder de categorie gewone auto.
  Dat men geen weet heeft van de NGE wat deze kan veroorzaken en de gevolgen bij ontploffing is mij ook wel duidelijk. want een normaal persoon zal nooit en ten nimmer NGE in auto vervoeren, de uitzonderingen daar gelaten en de niet beter wetende flapdrol dan..ah het is maar een klein stukkie ken makkelijk..
  Dat er nog NGE op het strand aanwezig is 10000% zeker heb ik het na verklaring in krant en welke media dan ook. strand is vrij van explosieven… aangetroffen op het strand. 100% yes. heb ik melding gedaan nee. als men op welke manier dan ook een uitweg zoekt om het maar niet serieus te nemen, of op te pakken, wie ben ik dan om nog enig melding te doen. of als serieus zijnde aangezien te worden of te worden behandeld en naar gehandeld word.
  nee beste mensen ik bedank hiervoor. Dat het een keer fout gaat daar is het wachten gewoon op. het is niet de vraag of het kan gebeuren , . maar wanneer het een keer gebeurt..

  Dat de gemeente heeft laten zien dat zij een onderzoek hebben laten verrichten is duidelijk geweest in alle kranten, dat de gemeente heeft laten weten dat er waarschijnlijk nog NGE op het strand aanwezig is hebben ze ook laten weten. dat de gemeente een vrij brief in handen heeft hebben ze ook laten weten.een afgerond onderzoek en een verklaring dat het strand schoon is verklaard. Zegt in ze geheel niks over het gedane onderzoek.maar de gemeente is wel vrij geklaard van verdere onderneming ondanks dat ook zei weten dat dit aan alle kanten rammelt. en als er wat gebeurt kunnen ze een ieder laten zien kijkt u eens wij hebben hier de documenten van het gedane onderzoek.wij hebben ons best gedaan, tja dat dit kan gebeuren dat neme ze op de koop toe.

  Dat ik mijn tijd wel door kom op het strand geen probleem.

  Ed

  • “twee keer en van die twee keer heb ik nge aangetroffen. .zeer zware munitie…deze heb ik achter gelaten waar ik deze had gedetecteerd. ik heb hiervan ook geen melding gedaan”
   .
   “nee beste mensen ik bedank hiervoor. Dat het een keer fout gaat daar is het wachten gewoon op. het is niet de vraag of het kan gebeuren , . maar wanneer het een keer gebeurt..”
   .
   lekker verantwoordelijk van u, puberaal zelfs, stampvoetend dat u geen gelijk krijgt, en vreemd vinden dat u niet voor vol aangezien wordt, die andere meneer die de granaat gevonden heeft tenminste een verantwoordelijkheidsgevoel … en wat als er straks een onschuldige toerist ontploft dankzij uw achtergelaten NGE, gaat u dan triomfantelijk zeggen “zie je wel” en hoopt u wel voor vol aangezien gaan worden?
   .

   • Volgens de gemeente is het strand vrij van explosieven. Terwijl ik op de dag van deze verklaring nog NGE aantrof. Van alle door mij aangetroffen NGE is melding gedaan. En afgehandeld zoals je had kunnen lezen.. Dat dit mij velen onnodig uren heeft gekost wachtende op de politie en of eodd daar heb je mij niet over gehoord in dit verhaal. Je hebt mij ook niet horen zeggen dat ik daar ook uren en uren heb staan te wachten voor Jan met de korte achter naam omdat ze gewoon niet kwamen opdraven. Daar door mij gevonden NGE gemarkeerd was en dit aan de juiste instantie heb doorgegeven zelfs dan nog niet eens de moeite werd genomen na een aantal weken om de NGE op te halen. Deze instanties hun verantwoording niet zijn nagekomen. En er zorg voor moeten dragen, is voor mij een raadsel. Zij moeten dit probleem oplossen en niet aan een burger over laten die er door schade en schande verstand van heeft verkregen. Daar hoor je mij niet over klagen. Als ik een melding heb gedaan bij de meldkamer 112 en dat zij dan niet weten wat ze moeten doen in zo een geval ik hun moet uitleggen wat de procédé is die ze dan moeten doen is al helemaal van de zotte. En daarboven op ook nog eens gaan zeggen hoe ik dit moet gaan oplossen is natuurlijk helemaal niet goed te praten. Maar heb wel alle meldingen die ik heb gedaan volstaan en naar juistheid afgehandeld. En dat de dames en heren het nu zelf een keer oplopen omdat het die dag koud is en ze graag van object beveiliging af wilde nemen ze een besluit die niet goed te keuren valt op geen enkele manier. Dat jij mij op wat voor manier dan ook maar in een slecht daglicht wil zetten is overduidelijk.
    Dat ik geen meldingen meer doe van gevonden NGE hebben deze instantie zelf aan de hand gehaald. Ik heb het niet verzonnen. Ik ben niet verantwoordelijk voor deze achtergelaten teringzooi op het strand. En omdat ik zo behandeld word kun je verwachten dat wie de bal kaatst…. En zoals de burgermeester zelf zegt.. Zijn zijn woorden.. Niet die van mij.. Zolang je er vanaf blijft is er niks aan de hand.. Wie is er nu dan verantwoordelijk als het fout gaat.. De eodd. De politie. De burgermeester. Het onderzoek bedrijf. Of ik of de geen die op het strand loopt en doet of hij van niks weet..
    Maar kortzichtig zoals je bent. Dat je niks anders te doen hebt en mij probeert in een slecht daglicht te plaatsen. Dan te zoeken naar en of verwijten te slingeren. En dan ook nog eens doet voorkomen dat ik die troep op het strand heb achter gelaten zegt mij meer da. Genoeg over het gehalte wat er in je boven kamer zit..
    Verantwoording en je verantwoordelijkheid nemen en geven.. Ik heb mijn verantwoording hierin genomen.

    • wel melding, geen melding, wel melding geen…. u spreekt uzelf tegen en probeert dit nu te verbloemen door het onderwerp te veranderen
     .
     quote: mijn hoge woord is er uit en zo denk ik erover, dan volgen er nog wat andere vragen die ik netjes heb beantwoord deze vragen waren onder andere ben jij nog op het strand geweest na de uitzending. ja twee keer en van die twee keer heb ik nge aangetroffen. .zeer zware munitie…deze heb ik achter gelaten waar ik deze had gedetecteerd. ik heb hiervan ook geen melding gedaan. aangezien men mij toch niet is vol persoon aanziet vindt ik het dan ook niet mijn verdere verantwoording om dit te gaan melden.

   • Goed idee van je En meld er meteen even bij dat de burgemeester heeft gezegd als je er vanaf blijft is er niks aan de hand. Dit zijn zijn Woorden niet die van mij.

   • Beste RB, omdat u in alle voorgaande berichtgevingen over EM hem nooit te kakken heeft gezet; en dus ook niet medeverantwoordelijk bent voor zijn frustratie. Omdat u zich altijd verantwoordelijk opstelt, altijd zeer volwassen reageert en nooit stampvoetend uw gelijk wilt hebben. U wordt altijd voor vol aangezien en iedere keer blijkt maar weer dat u in het bezit bent van een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting uw medeburger. Het lijkt me een bijzonder goed idee wanneer u via de redactie uw contactgegevens met EM uitwisselt. Hij passt u de coördinaten toe als hij wat vindt en u gaat daarmee aan de slag bij de instanties. Een zeer zinvolle vrije tijdsbesteding.

    @Ed, nou is het natuurlijk prima denkbaar dat dit contact niet tot stand gaat komen. Ik hoop echter dat u uw frustratie (overigens prima begrijpelijk) kunt parkeren. Uw werk is zeer zinvol; blijf dat voortzetten. Door u is het veiliger. Ik hoop dat u veel dagen in uw kracht te vinden bent. Zodat al die tienduizenden mensen, nietsvermoedend en zich volledig veilig wanend, kunnen genieten van het mooie helderse strand

  • Geachte heer Ed Mallekoote ,
   Ik heb mij tot nu toe nooit bemoeid met het eventuele gevaarlijke spul wat nog op ons strand ligt,dat laat ik over aan deskundigen en hobbyisten zoals u.
   Ook oordeel ik niet over het gegeven dat er nog gnoeg van die troep zou liggen,ik weet dat simpelweg niet.
   Maar u schrijft hier dat u al WEL NGE HEEFT AANGETROFFEN!
   Naar mijn mening is het dan wel UW BURGERPLICHT OM HIER MELDING VAN TE MAKEN BIJ DE BEVOEGDE INSTANTIES,of ze u nu WEL of NIET serieus nemen doet niet ter zake,u hoort dat simpelweg te MELDEN!!
   Het NIET melden is in mijn ogen behoorlijk asociaal!!!
   Ik had u voor verstandiger aangezien.
   Zeker u die goed weet hoe gevaarlijk die troep kan zijn!!!!!
   Met vriendelijke en bezorgde groet,
   Anton Hagen.

   • Die NGE’s , komen waarschijnlijk van de zeebodem. Die rommel, is een erfenis uit WO2 welk na de oorlog gewoon in zee gedumpt is, en dat gaat echt niet over 1 of twee kisten die daar gedumpt zijn , maar over hele vrachwagen ladingen. die daar de plomp in gegaan zijn . Er zijn langs de kust verschillende van die munitie dump putten te vinden. Zolang er zand wordt opgespoten voor kustversteviging, zal je die rotzooi blijven vinden.

    • Op een deel van de bodem ligt dertig miljoen overgebleven ongebruikte munitie uit de oorlog. Dat zijn 800 vrachtwagens vol met bommen en granaten. Tussen 1945 en 1967 heeft het leger de munitie gestort. Dat was toen nog een acceptabele oplossing.De Noordzee idem dito

    • Dit is helemaal juist er zit zelfs munitie tussen van de eerste wereld oorlog. Maar ik heb ook laten weten in eerdere berichten dat ik ondertussen het verschil kan aan tonen tussen munitie wat is achter gebleven na ww2 op het strand en wat gewoon opgeruimd moet worden Maar dit helaas niet doen. en wat is aangespoeld komende uit deze zogenoemde dumpkuilen.

     • Oude munitie uit WO1 en WO2 met slaghoed maar zonder slagpijp of spring-kop levert m.i. nauwelijks gevaar op (tenzij je het in een vuurtje gaat gooien natuurlijk, of besluit er met de zaag, slijptol of ander gereedschap op los te gaan), na tientallen jaren aan de elementen overgeleverd werkt het slaghoedje namelijk niet meer (verrot !) en zit er waarschijnlijk zeewater in de huls.

      Munitie uit dumpkuilen in zee spoelt niet aan vanwege het te grote gewicht, het kan alleen door suppletie op het strand terecht zijn gekomen.

      Munitie die niet jarenlang aan zeewater is blootgesteld maar toch op het strand wordt gevonden, kan eigenlijk alleen alleen afkomstig zijn uit duinafslag.

      Zeemijnen kunnen wel aanspoelen vanwege hun drijfvermogen en zijn extreem gevaarlijk.
      https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/mijnopruiming-wordt-zeelieden-fataal

   • Hierin heeft u helemaal gelijk het is als burger je plicht om hiervan melding te doen. Dat zal ik ook niet ontkennen. Maar als ik op het strand sta en de melding niet serieus genomen word en of dat ik maar uren en uren in het niemands land gelaten word en dan niet eens de moeite word gedaan om mij terug te bellen. Wie is er dan verantwoordelijk. Wie had hier dan zijn VErantwoordelijkheid moeten nemen als er tocg geen gehoor wordt gegeven aan een serieuze melding.. Ik heb van alles netjes de afhandeling verzorgt ook in de vrije tijd en alle mensen hoe dan ook netjes te woord gestaan tot ergernis aan toe. Het strand vrij verklaren van achtergebleven NGE waarvan men bij de gemeente weet van heeft en ook heeft gezegd en erkend dat er mogelijk nog NGE op het strand ligt. Dan voel ik mij niet meer als. Burger zijnde verplicht om hiervan melding te gaan doen. En ik als boeman wordt neergezet omdat ik roet in hun verricht onderzoek gooi.. Ik bedank even voor al dit gezeik wat mij dit heeft opgeleverd. In plaats van een dank je wel. Een trap na geven. Dat is mij wel duidelijk. Want het is oh zo makkelijk zoals u mij bericht dat ik mijn verantwoording moet nemen hierin.. Ik heb mijn standpunt aangegeven

  • Groot gelijk Ed, gewoon laten liggen die handel, dat de overheid z’n werk niet goed doet en heeft gedaan en zich verder niet verantwoordelijk acht is hun pakkie an.
   En anders geven ze je maar een GPS apparaat waar je de exacte coördinaten van af kan lezen en mee door kan geven, dat werkt kostenbesparend en daar worden hopelijk alle betrokken deelnemers blij van.

   • Dit is toen der tijd ook geopperd. Om te markeren met een GPS. Maar daarbij dit moest ik dan wel even zelf verzorgen. Dus wederom bij mij de lasten neer leggen. Dat is en kan niet de bedoeling zijn. Dan moet je er zorg voor dragen dat de burger hierin gesteund word en niet het bekende afschuivense spel gaan spelen.

 7. Beste Henk. Dank voor je berichtje.
  Dat ik in de weg zit voor de ondernemers is mij wel duidelijk hoor. Een aantal keer ben ik benaderd geweest door ondernemers op het strand dat ik niet gewenst was in of op en bij hun omgeving. Zelfs een keer bedreigt door een persoon die zich liet bijstaan met een Duitse herder.. Ben ik niet echt van gediend en al helemaal niet van onder de indruk geweest.
  Dat dit toeristen afschrikt begrijpelijk. Maar ja een toerist meer of minder maakt deze mensen niks uit.
  Ik heb niks te verliezen in de zaak en de mensen mogen mij afvallen zoveel als ze willen. Maar eerlijkheid vanaf mijn kant gezien daar zijn de mensen niet echt van gediend.

 8. Tevens vergeet ik te melden dat ik bij een meeting was waar een ondernemer aanwezig was die sprak voor alle ondernemers. En deze wilde weten waar zij aan toe waren. Wat begrijpelijk is. Gezien de aantallen die werden aangetroffen. En wanneer de onderzoeken dan plaats zouden vinden. Zeker gezien het tijdstip.. Hartje zomer met goed vooruitzicht op zon dagen. Dat zij deze dagen nodig hadden voor hun inkomen. Waarop een ambtenaar hierop inhaakte wij zullen dit in overleg invullen. Met als antwoord op de meeting en de ondernemers tegemoet te komen. Zullen de onderzoeken plaats vinden als het geen zomer strand weer is. Dus werd geopperd in de nazomer. Wat voor mij verbazingwekkend over kwam. De ondernemers gaan voor de veiligheid van de strand gangers. Dus ook hierin was de verantwoordelijkheid al ver te zoeken.

  • De tijd heeft blijkbaar bewezen, dat het spul – als er niet mee geknoeid wordt – minder gevaarlijk is dan men het toedicht, want met de vraag wanneer er voor het laatst op het strand een ongeluk heeft plaatsgevonden met gevonden oude NGE’s, kunt u het antwoord hierop al raden …. 😉
   Wat natuurlijk niet betekend dat het dan maar naar huis moet worden meegenomen !

   • Naar mijn weten hier in de noordkop waren twee texel personen gedeelte romp verloren en de andere was tja zeg het maar. Ergens bij aerdehout spelende kinderen met granaat die ze gevonden hadden. Een van de twee heeft het overleefd. En zo zijn er nog veel meer vb.

    • Beetje wazig, mager en oncontroleerbaar antwoord Ed, blijkbaar kon u geen duidelijk controleerbaar voorbeeld vinden en zeker niet binnen onze gemeentegrens.

    • Misschien kunt u alle kleine NGE-tjes die u nu nog vindt, maar het beste even begraven aan de voet van een genummerde strandpaal Ed, dan geeft u aan het eind van de werkdag even het nummer aan de EOD door, waar ze de troep dan kunnen ophalen.
     Iedereen blij. 🙂

   • Die rotzooi , trekt ook de verkeerde toerist. Je hebt hele groepen , die jagen met metaaldetectoren op oorlogs relikwieën. En de slagvelden van Wo1 en 2 opzoeken en bijna afgraven naar die rommel. Dus als er wordt aangegeven , dat die rommel hier zo op het strand ligt, heb je die mensen hier zo over de stadsvloer, en dat moet je ook niet willen. En de bewering , dat de aangespoelde munitie dermate door zeewater is aangetast dat het waarschijnlijk niet meer werkt, zou ik maar met een hele grote zak zout nemen. Als je niet weet wat het is , of niet terzake deskundig bent , BLIJF ER MET JE POTEN VANAF !!!! Zelf de E.O.D. , neemt geen enkel risico met die troep ! Als het niet nodig is dat men het onschadelijk moet maken , door eraan te sleutelen ( ontstekers verwijderen) dan laat men het op een veilige plaats ontploffen. Zeemijnen b.v aangetroffen op de zeebodem, worden allang niet meer ontmanteld. scheepverkeer waarschuwen en bij de vindplek weghouden , en boem !! weg er mee .

 9. Mensen ivm pas ontdekte ziekte bij mij. Kanker. Na revalidatie zal ik voorlopig niet of nauwelijks op strand aanwezig zijn heel spijtig om te moeten mede delen. Ik zal nu eerst proberen met de artsen on te zien of ik er stabiel uit zal komen. Maar die kans ziet er. Niet goed uit. Mocht dit wel zo zijn. Dan wil ik mij uiteraard hard gaan maken voor de burgers om er zorg voor te dragen dat de troep alsnog opgeruimd gaat worden.
  Maar voor nu Moet ik vechten voor mijn eigen leven.
  Ed

Comments are closed.