Stadhuis gaat naar Willemsoord (update)

75

Den Helder – Het stadhuis wordt permanent gevestigd op Willemsoord. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad, na het onlangs gehouden onderzoek naar de beste optie voor definitieve vestiging van het gemeentehuis. De gebouwen 66 en 72 moeten worden opgeknapt om over enkele jaren onderdak te kunnen bieden aan de ambtenaren.

De afgelopen jaren is veelvuldig over het stadhuis gesproken. Nieuwbouw op de stationslocatie en in het voormalig postkantoor, bij de dijk of op de plek waar voorheen de schouwburg zat, het kwam allemaal voorbij. Ook vestiging op Willemsoord was eerder al een optie, maar dan in andere gebouwen. De afgelopen periode was ingezet op blijven aan de Bijlweg, in combinatie met een fikse renovatie van het gebouw. Van die optie is deze collegeperiode weer afscheid genomen.

De afgelopen weken werd onderzocht wat de beste tijdelijke en permanente optie zou zijn voor het stadhuis. Tijdens dit scenario-onderzoek is ook gekeken naar Halter Bellevue, maar het college kiest dus voor de gebouwen 66 en 72. “Een stadhuis op Willemsoord vraagt een zorgvuldige inpassing met respect voor de (directe) omgeving”, zo gaf het college eerder al aan. Nu melden zij: “Wij hechten veel waarde aan het feit dat de gebouwen en het gebied Willemsoord het maritieme karakter van de gemeente symboliseert en wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame exploitatie van Willemsoord”.

Bereikbaarheid
Het voorstel van het college vergt een investeringskrediet van 15,8 miljoen euro. Naast dit bedrag vraagt het college de raad nog 9 miljoen beschikbaar te stellen in de investering/activa van Willemsoord B.V. Wel betekent deze oplossing dat het gestelde financiële plafond (van € 1,6 miljoen) net niet gehaald wordt. “Gelet op het feit dat de huur ten gunste komt van de exploitatie van Willemsoord vinden wij dat gerechtvaardigd.” Verder dient Willemsoord ontsloten te worden met een openbaar vervoer faciliteit(bus). Door de komst van het stadhuis naar Willemsoord wordt deze lang gekoesterde wens mogelijk. Tot slot verdient het parkeren aandacht. Door de verdere ontwikkeling van Willemsoord wordt de druk op parkeren hoger. “Wij denken echter dat dit goed oplosbaar is.”

De eventuele kosten voor realisatie van deze busverbinding zijn niet meegenomen in het onderzoek. Het is op dit moment niet duidelijk wat de kosten zullen zijn en of deze volledig voor rekening van de gemeente zullen komen. “Voor de verbinding tussen openbaar vervoer en stadhuis gaan we op zoek naar alternatieven, die mogelijk ook de totale toegankelijkheid van Willemsoord ten goede komen. Ook de bereikbaarheid via de Beatrixstraat en mogelijk de oversteek Zuidstraat worden in deze fase onderzocht en waar mogelijk gelijktijdig ontwikkeld.”

Tijdelijk
Voor de periode tot de intrek op Willemsoord stelt het college voor deels op Kooijpunt te blijven in combinatie met plaatsing van portakabins in de nabijheid, en een deel van de organisatie te huisvesten op Kerkgracht 1, het voormalige stadhuis. De raad wordt voorgesteld 5,3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum. Het kent evenwel een lange aanloop waarin vele politieke en bestuurlijke stappen in meerdere raadsperiodes zijn gezet. Het college meent dat er inmiddels voldoende gegevens voorhanden zijn om tot een zorgvuldige besluitvorming over de vestiging van het stadhuis te komen en in dat kader de kosten en baten van een referendum niet opwegen tegen de nu gewenste daadkracht. “Wij geven uw raad daarom in overweging conform artikel 2, lid a, van de Referendumverordening 2012, te besluiten het voorstel niet referendabel te achten als hiertoe een verzoek wordt ingediend.”

Het voorstel wordt 6 februari besproken door de raadscommissie Bestuur en Middelen en 25 februari door de raad.

Foto’s: DHFOTO

Stadhuis op Willemsoord?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

75 REACTIES

 1. Bodemloze financiële beerput.
  En voortschrijdende respectloze aantasting van ons cultureel erfgoed en ook de behoefte van een groot deel van de gemeentelijke bevolking.

 2. Ze waren al niet goed bij hun hoofd,eindelijk het word bevestigd, wie zal dit gaan verbouwen.

   • Ja, dat vraag ik mij ook af. Gebouw 66 is onderdeel van de monumentale historische buitenschil van Willemsoord. Daar moet je met je poten vanaf blijven . Er wordt hier met de stadsvernieling al genoeg gesloopt.

 3. Dikke overschrijdingen natuurlijk, want het pand moet natuurlijk ook naar de milieu maatstaven van nu. Je zal als ambtenaar in zo’n uithoek moeten werken wat een armoede

 4. Oproep aan de Gemeenteraad !! Willen jullie nog een beetje geloofwaardigheid en respect overhouden . Stel geen geld ter beschikking voor dit onzalige plan. Dit is een monumentaal gebied . Daar moet je met je poten vanaf blijven !!!

 5. En beste spdh, bvdh en alle roeptoeterende partijen die ooit nieuwbouw op de stationslocatie te duur vonden, dank.
  Dank voor het verpesten van een uniek locatie voor maritieme bezigheden en festiviteiten en dank voor het jarenlang geld verspillen zonder ook maar een deuk in een pakje boter te slaan ( of vergeet ik nu heft geverfde zebrapad van pieter bakker)

 6. Als je alles bij elkaar optelt zo’n 30 miljoen. Het lijkt niet veel als het het snel zegt.Wat een stelletje kl…….. Ze moeten persé hun zin krijgen. Het maakt niet uit wat ze met de verkiezingen roepen, want de ambtenaren die dit hebben bekokstoofd blijven zitten en blijven drammen. Ze worden niet voor niets de vierde macht genoemd. De Raad moet gewoon NEE zeggen , maar of ze dat kunnen, heb ik mijn twijfels over. Als dit doorgaat weet ik zeker dat ik nooit meer naar het stembureau gaat om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

 7. Let op, Tuin gaat dit ongetwijfeld uitvoeren. Dikke stelposten in de aannemingsovereenkomst die allemaal overschreden gaan worden. Wordt een achterkamertjes verrekening zwembad mankementen. En de Raad, zij sliep maar door. En op de vraag van hierboven terug te komen, tuurlijk wist Mario de Pizzaman dit. Hij is voor niets niet naar WO verkast. Al die ambtenaren die op de weg naar huis nog ff een pizza meenemen voor het thuisfront. Heel doorzichtig.

 8. Conclusies:
  1. B&W hebben maling aan de gemeenteraad en draagvlak bij de burger; 80% van de burgers is ertegen dat zo ongeveer alles in Willemsoord wordt gepropt om het uit de schulden te helpen. En die wil nu geen nieuwbouw.
  2. B&W hebben maling aan Julianadorp: we gaan zover mogelijk van dat aanhangsel zitten.
  3. Een open discussie in het duale stelsel met de gemeenteraad is helemaal niet nodig, vindt B&W.
  4. Eerst niet aan Kerkgracht gaan zitten, omdat het in bezit was van Huib Broeke, maar nu een eentweetje met Woningstichting, inclusief een belachelijk lage “restwaarde” van 2.1 miljoen. Zo spelen bouwvrienden elkaar de bal toe. Ongetwijfeld zal de Bijlweg met lekken en scheuren veel geld opbrengen voor vriendje WS. Luxe apartementen.
  5. De kritische lokalen en de CU zijn 100% door de bocht en ingepakt. Oppositie nul. De stenenstapelaars van VVD, CDA, PvdA en D66 krijgen weer alle ruimte.
  6. De bewuste sabotage van de renovatie werkte prima.
  7. Als aap uit de mouw: u weet nu waar de 3 miljoen bezuiniging op de WMO naar toe gaan, naar de 15 miljoen. De grootste leugen tijdens de verkiezingen: geen bezuinigingen.

  8. B&W hebben 675.000 vrij geld. Maar geld voor ego-hobbies is er blijkbaar genoeg. Vindt de Provincie dat goed?

  • Henkie Henkie,
   je roept zoveel dingen die kant nog wal raken.

   1. de raad moet nog akkoord geven, dus wanneer de meerderheid van de raad dit voorstel niet ondersteunt gaat het niet door.
   2. Tegenwoordig vinden de meeste transactie via het internet plaats, de noodzaak om precies in het midden van de gemeente te zitten is onnodig.
   3. zie 1. En overigens is duaal het instrument dat de raad meer slagvaardig zou moeten maken en met alternatieven moet komen.
   4. over de Bjlweg zijn al een aantal jaren geleden afspraken met WS gemaakt, hier kwam de gemeente niet slecht uit. ( zou jij toch moeten weten).
   De keuze dat men niet aan de kerkgracht wilde zitten is omdat de initiele intentie was om van 4 locaties naar 1 locatie te gaan. Dit zou efficiency voordelen met zich meenemen.
   5 je wijst hier naar de verkeerde partijen, wanneer we lokale partijen als de partijen die het goed met Den Helder voor hebben, dan zal je de SPDH, BVDH,BB etc ,oeten aanspreken op hun rol. Met name wethouder Wouters en Kos spelen een vreemde rol, terwijl Assorgia helemaal onbetrouwbaar is geworden.
   Ik denk dat de landelijke partijen meer expertise hadden en iig voorzagen dat renovatie van de Bijlweg niet opportuun was.
   6. Vele rapporten geven aan dat renovatie erg duur zou worden, maar daar moet ik bij stellen dat ik er niet van overtuigd ben dat verbouw van een historisch monument op de rijkswerf goedkoper is dan nieuwbouw elders. ( eigenlijk weet ik dat stiekem wel)
   7.WMO gelden zijn veelal geoormerkt, is een aanname die geen stand houdt.
   8. deze snap ik niet zo goed.

   Maar Henk, de strekking van je verhaal is niet verkeerd. je haalt alleen een aantal zaken door elkaar.

 9. En de gewenste daadkracht wordt niet , godverhoede , gehinderd door een referendum !!!
  Nee , kijk uit zeg , stel je voor dat na de lange aanloop , de vele politieke en bestuurlijke stappen in verschillende raadsperiodes , waarin telkens weer heel nadrukkelijk tegen een nieuw stadhuis geageerd werd , de meningen niet zijn veranderd en zodoende het gezonde verstand alsnog zou zegevieren . ” Er zijn inmiddels voldoende gegevens voor handen om tot een weloverwogen besluit te komen !!!! ” Inderdaad , meer als ruim voldoende , nu maar hopen dat ze geen rol gaan spelen zodat uiteindelijk de drammers hun zin krijgen en 70 procent van de bevolking bijna een snipperdag moet nemen om het stadhuis te bezoeken . Geweldig …….

 10. Ik denk dat het tijd gaat worden om de GELE hesjes uit de kast te en met hand en tand deze gemeenteraad tot de orde te roepen. #redDenHeldervandeondergang

 11. De molen staat er nog niet eens, maar het college heeft er al een klap van gekregen. Wat een waanzin bezitten zij zeg.

 12. Stadhuis komt echt niet op Willemsoord. Dit is politiek mensen; dus een slim voorstel om een keuze voor deze plek uit te sluiten. En de meerderheid aan raadsleden die straks gaan tegenstemmen tegen dit plan, houden er daarna een goed gevoel aan over dat ze een onzinnig plan hebben tegengehouden 🙂 Iedereen weer blij.

 13. Dit is toch niet te geloven eerst kopen ze een stuk land van het noodlijdende Port off DH voor 7 miljoen wat eigenlijk gewoon van de gemeente is. En nu gaan ze op het ook noodlijdende Willemsoord een stadhuis bouwen wat alles bij elkaar gauw 30 miljoen gaat kosten. Maar het mooie van alles is dat ze dit nog gaan huren ook voor een dikke 1,6 miljoen per jaar van Willemsoord . Met andere woorden Willemsoord krijgt een subsidie van 1,6 miljoen per jaar erbij. Kan de Schouwburg ook blijven bestaan en is alles gered. Ja mooi verhaal, alleen die inwoners moeten even meer gaan betalen en bezuinigen maar dat gaat wel lukken hoor we geven ze gewoon nog een feestje.

 14. Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, Seniorenpartij en Beter voor Den Helder laat zijn kiezers barsten!
  Het is nu zeker dat de Pizzabakker van Beter voor Den Helder zich heeft laten omkopen door de “Club”.
  Maar ook Wethouder Michiel Wouters, Remco Duijnker en Tjitske Biersteker hebben zich in het pak laten naaien. Ze maken zich onwaardig om langer voor hun kiezers wethouder van Den Helder te zijn. Het persbericht op NHD was duidelijk, het was een unaniem besluit van het College van Burgemeester en Wethouders.
  Het wordt ook in Den Helder tijd voor gele, desnoods orange hesjes!

 15. Het geheel is volgens mij èèn grote opinie peiling van de gemeente , ook gezien de stelling die aan het stukje verbonden is. Hoe meer verzet tegen Willemsoord, hoe meer halter Bellevue of een andere lokatie in beeld komt . Ze raden immers aan , om een aanvraag voor een duur referendum aftewijzen ,dus doen ze het op zo,n goedkope manier om achter de mening van de bevolking te komen. Er staat wel dat lokatie halter Bellevue niet doorgaat, maar een steekhoudende reden geven ze daar niet voor .Terwijl het eerst wel als een goede locatie werd aangeduid. De tegenstanders van het plan worden op deze manier gewoon gebruikt als een verkapt referendum.

  • De stelling is uiteraard gewoon eigen initiatief DHA en heeft niets met het voorstel te maken. Verder: Halter Bellevue was volgens de gemeente 2 jaar terug inderdaad nadrukkelijk in beeld, maar is inmiddels door Woningstichting zover ingevuld (met o.a. foodstation) dat het geen optie meer is voor huisvesting gemeente ivm te weinig resterende ruimte. Aldus de toelichting gisteravond tijdens de persco.

   • Dank Ronald, maar daar waren wij/ik niet bij . Maar naar mijn mening , is die ruimte er wel na de bouw van het Foodstation , maar dan zitten ze hun eigen stadsparkplannen in de weg. De aangelegde weg van het Bernhardplein naar de Prins Hendriklaan, is een nood weg., net als de pas aangelegde parkeerplaatsjes daar . Als deze straks weer weg zijn , dan heb je daar ruimte tot aan de Bethelkerk zat. Maar ja het stadspark hè.

 16. Wordt wel eens tijd dat de werknemers van onze gemeente op een normale wijze gehuisvest worden. Alleen niet volgens dit dure plan welke bijna het dubbele kost van het door de Stadspartij eerder getorpedeerde plan voor de stationlocatie. En wat doen die nieuwe partijen in ons bestuur die het allemaal beter voor Den Helder zouden doen?
  Komen met dit plan op de proppen…
  De hele back office bij elkaar is logisch, de huidige locatie is weliswaar slecht ingericht maar kan voldoen, zeker als de Rabobank nog een beetje meer ruimte maakt. Portocabins plaatsen is dan niet nodig.
  De Frontoffice moet naar de inwoners toe, dus zoek centrale en met openbaar vervoer bereikbare locaties in wijken binnen Den Helder en Julianadorp. Publiekszaken, sociaal domein en andere spreekuren kunnen dan dichtbij de inwoners plaatsvinden, dat is tenslotte waar deze diensten voor bedoeld zijn. Met de strategische visie sessies is gebleken dat de bereikbaarheid voor minder mobiele inwoners of van inwoners die van openbaar vervoer afhankelijk zijn op dit moment laag is. Dat pak je met decentrale posten in de gemeentelijke wijken ook meteen goed aan.
  En dat kost uiteindelijk vast minder geld dan het tweemaal verbouwen van locaties.
  Alle inwoners van Den Helder en Julianadorp weer tevreden.
  Welke partij durft dit plan alsnog in te schieten?

  • Onze collega’s van NH (lieve mensen hoor, daar niet van) zijn wel vaker iets te enthousiast 🙂 Maar zoals de laatste regel ook bij NH stelt: de raad bepaalt, in februari.

   • Aha die regel heb ik bij het lezen gisteren gemist… (voor de update van 19:40 uur) De kop van jouw stuk is ook niets verhullend, Ronald ? De tekst is in de eerste alinea wel duidelijker dan op NH-Nieuws

  • Tijdje weggeweest zeker en het hele gebeuren omtrent het oude postkantoor gemist of niet gevolgd waarschijnlijk. Of u hebt zitten slapen. Locatie Station/oude postkantoor, is al jaren geleden al afgeschoten. Heeft zelfs geleid tot een enorme verkiezings nederlaag van de Landelijke partijen.

  • Het oude postkantoor staat waarschijnlijk maar tijdelijk leeg.
   Het plan van het stadhuis op de stationslocatie is zoals E zegt in 2014 door de inwoners afgeschoten. Dat plan heeft slechts 41 miljoen aan voorbereidingskosten gekost.
   Nu kiezen de partijen die altijd tegen nieuwbouw waren van een stadhuis, voor nieuwbouw op Willemsoord. Wie en hoe zijn ze omgekocht? Het zal niet zo duur zijn als de plannen op de stationslocatie, maar de 40 miljoen zal waarschijnlijk wel worden aangetikt. De enige reden om naar Willemsoord te verhuizen is Willemsoord en de Kampanje kunstmatig overeind te houden. Evenementen moeten verplicht naar de nu verlieslijdende stadshal en Willemsoord kan de veel te hoge huur opstrijken waardoor ze in de zwarte cijfers komen.
   Heel benieuwd hoe de gemeente dit allemaal gaat betalen. De begroting is nu met moeite goedgekeurd door de provincie, maar deze plannen komen in die begroting nog niet voor. Wordt Den Helder met dit plan alsnog een art 12 gemeente?

   • De vraag, wie er is omgekocht , kan je wel gelijk stellen aan het stadspartij raadslid Harry v Dongen , misschien weet hij het antwoord.

 17. Gezellig op vrijdag trouwen op Willemsoord, wel op tijd van huis gaan hoor want op vrijdag in het seizoen en de weeknden met de feestdagen gegarandeerd een verkeersinfarct op de routes naar de TESO. Hoe komen eventuelde hulpdiensten dan wel op Willemsoord ?

 18. Trouwens, het advies om het voorstel niet referendabel te verklaren geeft de instelling van deze coalitie perfect weer: “daadkracht mag niet vertraagd worden door enige vorm van inspraak”. Hoezo verbinden. CDA? Hoezo bestuurlijke vernieuwing wethouder Duijnker, met panel van burgers? Neehoor, de Haagse partijen moeten per se hun hobby uitoefenen, met enorm veel leengeld. Nu met de slippendragers van de voorheen kritische partijen, inclusief belangverstrengeling. Hun kiezers totaal vergeten. Typerend ook dat de koppen in de media zijn: “gaat naar…”. Hup, met persconferentie, terwijl het een (absurd) voorstel is.

 19. Oh, oh, oh – de reacties hier. De typische Helderse tin-foil hat delegatie komt weer uit hun spelonken kruipen om even te laten weten hoe het beter kan. Wat is dat ook weer voor gezegde? ‘De beste stuurlui staan aan wal?’ In dit geval zijn de beste stuurlui anoniem aan het reageren op DH actueel.

  Denk eens na. Willemsoord is een geweldige locatie. Een schitterend gebouw, waar de sfeer van de stad direct vertegenwoordigd is. Een impuls voor het centrum want de gemeente is op de marine na de grootste werkgever in Den Helder. Een goed incentief om ook de problematiek met de Weststraat/Teso verkeer aan te pakken.

  Stelletje zwartkijkers zijn het ook allemaal in Den Helder

  • Zeker, een “incentief”: het college heeft voorgesteld gele hesjes, met tinfoil hats, in te schakelen om de burgers door de file te geleiden, en binnen een jaar vraagt het de raad om een investering van 300 miljoen om de Teso-haven naar de oostkant te verplaatsen. Daarnaast hebben ze gebeld naar Trip-advisor om Texel uit de top-tien van Europese uitjes te krijgen.

 20. DHSocioloog toch maar even verder studeren.. Als Willemsoord de sfeer bepaald van Den Helder dan heerst er een grafstemming. Een oud militair complex met geen enkele sfeer.
  De panden waar het stadhuis heen moet verhuizen is niet geschikt als kantoorpand. De panden zijn monumenten waarvan de buitengevel niet mag worden veranderd. Om er een kantorencomplex van te maken moet de buitenkant worden aangepast. Weg monumentale status.
  Dat de gemeente de 2e werkgever van Den Helder is zegt eigenlijk al genoeg. Geen enkel groot bedrijf wil zich in Den Helder vestigen.
  De problemen van het Tesoverkeer zal alleen maar groter worden, en er is op de korte termijn geen oplossing voor dit probleem. Simpelweg omdat er geen ruimte is om dit te verbeteren. En het verkeer naar Texel de komende jaren alleen maar zal groeien.
  Een stadhuis hoort voor iedereen goed bereikbaar te zijn, dus ook voor de mensen in Julianadorp.
  Het is opzich een goed idee om het stadhuis tijdelijk te huisvesten in het oude stadhuis aan de Kerkgracht. Je kan dan het huidige stadhuis afbreken en op die plek nieuwbouw plegen. je blijft dan een centrale ligging hebben met een goede infrastructuur. Naar Willemsoord komt echt geen busverbinding waar mensen gebruik van kunnen maken als ze naar het stadhuis moeten.
  Het blijft een walgelijk plan, waar de meerderheid van de Helderse bevolking niet achter staat.

  • Toch effe een kleine opmerking Andrea, Ook intern , kan er sprake zijn van monumentale zaken . Dus het is niet alleen de buitenkant waar ze niets aan mogen veranderen. Als voorbeeld , verwijs ik naar het mot hok, daar waar het Zwaantje op Willemsoord in zit. De gevel van dat gebouw , is van hout, maar het gehele binnenwerk ( steunpilaren en balken zijn van gietijzer )en hebben een monumentale status..

 21. En DH socioloog, is niet anoniem ?? Weststraat/teso verkeer , kan niet door de Gemeente alleen opgelost worden . Daar heb je de Provincie als wegbeheerder ook bij nodig. En.. Willemsoord is geen gebouw , maar een complex van meerdere gebouwen. En het bekritiseren van verbouwings plannen die de historische gebouwen (althans èèn ) is alleen bedoeld om deze gebouwen te behoeden en behouden zoals ze zijn., Er wordt al genoeg kapot gemaakt in de stad. Daarom zijn we geen zwartkijkers of azijnzeikers, en zeker niet allemaal zoals u de bewoners van DenHelder over èèn kam scheert.

 22. Laat Woningstichting lekker mooie appartementen maken van het huidige gemeentehuis en bouw het nieuwe stadhuis op het voormalige WGW terrein of tussen Tetrix en de Doggershoek. Daar is volop ruimte en het is al op al het openbaar vervoer aangesloten. Iedereen blij. En dat zonnepark…. Bouw dat lekker op de daken van overheidsgebouwen en scholen. Daar ligt een enorme hoeveelheid onbenutte vierkante kilometers. Het is bovendien uit het zicht en veel minder gevoelig voor vandalisme.

 23. De fractievoorzitter van de VVD Petra Bais in het NHD; “Alles op een locatie is efficiënt en past bij een goede werkgever. Een nog betere dienstverlening voor onze inwoners past hier ook bij.’’
  Wetende dat zij als nevenfunctie Projectleider is bij de gemeente Hollands Kroon…. Daar denken ze het zonder publieksbalie af te kunnen. Waar heb je nog een gemeentehuis voor nodig als je paspoort toch wordt thuisbezorgd?
  In eerdere publicaties geeft mevr. Bais duidelijk te kennen dat deze nieuwe manier van werken in de gemeente Hollands Kroon zijn vruchten afwerpt. Gemeente Hollands Kroon heeft vorig jaar 4,7 miljoen euro bespaard op personeelskosten door een volledig nieuwe manier van werken. Bij de Noord-Hollandse gemeente werken geen managers en hebben ambtenaren volop vrijheid. Een pionierende gemeente en een revolutionair voorbeeld in gemeenteland zo blijkt onder andere uit een artikel van Binnenlands Bestuur over Hollands Kroon.
  I rest my case.

  • Over de werking daarvan , staat ook een ingezonden brief in het NHD. Niet zo lovend overigens als Bais het doet voorkomen. Maar ja , zij bekijkt het ook op een heel andere wijze als de burger .

 24. Ben reuze benieuwd wat er de komende tijd nog uit de hoge hoed van de coalitie komt.
  Enerzijds zal het mij niets verbazen als de oppositie nog de hakken in het zand gaat zetten, anderzijds zal het mij ook niet verbazen als de door hen aangedragen bezwaren met hetzelfde gemak van tafel wordt geveegd door de ‘oh zo eensgezinde’ coalitie. Ook mooi om te horen dat Carlo Assorgia vindt dat zijn partij goed naar de bewoners heeft geluisterd….. “politici moesten stoppen met ruzie maken en hard aan het werk gaan.” Man,man,man….wat een klucht!
  Om maar te besluiten met de uitspraak van Carla van Driesten(Senioren Partij)….” het is belangrijk dat het slepende dossier gesloten kan worden”
  Dus lieve reaguurders…..niet meer mopperen, de kogel is door de kerk aldus Carla….
  Fijn weekend!

  • De voormalig kritische partijen zijn simpelweg bezig om hun eigen graf te graven: door volstrekt tegen de brede opvatting van de bevolking in te gaan volgen zij het voorbeeld van de Stadspartij. Het valt onder de kursus: hoe verlies je zo snel mogelijk kiezers? Alleen ze volgen die bijscholingskursus nooit. Zoals Carla: “Om het dossier te sluiten, kiezen we gewoon de slechtste optie!” Hoe naïef. Van een partij die beweert dat de band met de burger moet worden versterkt, en die tegen de bezuiniging op de WMO was, maar nu 15 miljoen gaat halen uit een lege portemonnee om stenen te stapelen. Meer lenen, meer schulden maken. Huren bij jezelf, net als met de schouwburg. De rekening voor slechte besluiten die geen draagvlak hebben komt altijd. Einde BB, Seniorenpartij, Stadspartij, BvDH, verlies voor VVD,CDA, PvdA, CU (al bij Provinciale verkiezingen). D66 heeft het wel bij het rechte eind: Willemoord is hopeloos slechte optie, dus zij spinnen er garen bij.

 25. Wat een negativiteit op dit forum. Eindelijk is er gekozen voor een prachtige plek in een leegstaand monumentaal pand. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Wie weet gaat ons stadhuis nog het mooiste stadhuis van Nederland worden. En natuurlijk blijft het pand in tact. In ieder geval heeft onze gemeente de nautische uitstraling hard nodig want als we het moeten hebben van de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum komen we helemaal nergens. Bovendien zijn er onder de 53000 inwoners vast net zo veel mensen die het wel een goede plek vinden maar hebben zij gewoonweg niet de behoefte om overal tegen aan te schoppen.

  • De nautische uitstraling , heeft dit pand uit geschiedenis oogpunt zelf wel. Daar hoef je onderdeel , van een gemeentehuis met 0 nautische uitstraling niet in te zetten. Alleen al het isoleren van de ramen van het pand ( thermopane plaatsen) kan niet zonder de kozijnen te beschadigen/veranderen. Dit gaat ten koste van monumentale uitstraling. Er ligt daar totaal geen infrastructuur in de grond. En wat er eventueel zou liggen is sterk verouderd. Verwarming en verlichting , zullen in zijn geheel opnieuw moeten worden aangelegd., dat betekend , boren en frezen in muren en plavonds. Het kan haast niet anders dan dat het monumentale daardoor aangetast gaat worden. Ik heb monumentale panden zien verbouwen uit de VOC tijd. en neem van mij aan , dat , dat een hele dure grap is geworden. Zo moesten er binnen in de panden stutbalken vervangen worden, maar dat mocht alleen , als er balken in gezet werden van hetzelfde type en houtsoort en bevestigings materiaal. ( b.v Hout en pen verbindingen , mochten niet vervangen worden door b.v. schroeven en spijkers.) als dat er uitgehaald werd. Dat alleen al , is een peper duur zoekplaatje geworden om dat te vinden. En Marieke , wij schoppen niet zomaar ergens tegen aan , we weten dondersgoed waar we over praten. Daarom , hebben zij een advies gegeven om een referendum aanvraag af te wijzen . Ze zijn bang geworden voor de mondigheid van de burger.

   • Ik kan je nu melden Heer/Mevrouw E, dat er zeker een referendumverzoek zal worden gedaan, door een groep burgers. Er is geen enkele reden voor afwijzing van het verzoek. Kritische partijen die eens ons maatje waren qua inspraak worden onze tegenstander. Niet door ons, maar door hun eigen opstelling. Handtekeningen zijn spoedig welkom. Wordt vervolgd.

    • Henk, ga niet in op dit soort reacties. Dit zijn pionnen van Koen die worden uitgezet om positief te schrijven over zaken die erdoor gedrukt moeten worden. VVD truc. Landelijk heeft men de NPO, CBS enz. hiervoor. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Wordt een schip van bijleggen. De aannemer die dit gaat uitvoeren, je kan al raden wie, zal tal van stelposten in de aannemingsovereenkomst opnemen. Die gaan allemaal overschreden worden en dat stop je echt niet met een paar miljoentjes.

     • Koen Schuiling is lid van een criminele organisatie die VVD heet. Hij doet wel of hij kritiek heeft op de VVD, maar in werkelijkheid lift hij graag mee met de vuiligheid van zijn partij.
      Koen Schuiling is maar voor 1 reden aangesteld; Nieuwbouw van een stadhuis. En gezien zijn achtergrond bij een dochtermaatschappij van Ballast Nedam kan dit zoals een echte VVD-er betaamt zijn voor zijn eigen portemonnee of van bouwvriendjes.
      Wat is het geheime wapen van Koen Schuiling om politieke partijen die mordicus tegen nieuwbouw van een stadhuis zijn, toch voor nieuwbouw van een stadhuis te laten stemmen?

    • Liggen de handtekeningen van de vorige keer er niet meer? Toen ging het zo razendsnel met de handtekeningen dat ze het plan van de verhuizing naar Willemsoord maar van tafel hebben gehaald.

  • Marieke, “want als we het moeten hebben van de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum komen we helemaal nergens.”
   En wat heeft de gemeente tot op heden bereikt met hun hoge (?) iq?

  • Droom lekker verder Marieke. Wat moet het mooiste Stadhuis van Nederland in de armste stad van Nederland. Net als bij de Kampanje en de Bibliotheek is er heel veel betaald voor de titel bij een commerciële organisatie. en Als je een beetje dieper graaft zie je ook dat de juryleden en de commercieel bedrijven een band hadden met de Kampanje en Bibliotheek.
   Het gaat op Willemsoord om monumentale panden die niet geschikt zijn voor verbouwen naar kantoorpanden. Het uiterlijk van de panden heeft de monumentenstatus. Je moet dan ook van deze status afblijven.
   Bij de Kampanje mocht van de Rijksbouwmeester het uiterlijk van het pand worden veranderd. Na deze toestemming nam de Rijksbouwmeester ontslag en werd vervolgens de Architect van de Kampanje.
   Bij de bouw van een stadhuis op Willemsoord zal er een zelfde constructie moeten worden gedaan als bij de Kampanje. Dit kun je bijna crimineel noemen van politici die hun zin willen doordrijven.
   De Kampanje mag van mij failliet gaan, om daarna het pand aan de buitenzijde te herstellen naar de oorspronkelijke situatie.

 26. De intelligentie van anoniempje Marieke is niet zo hoog: 1. Een gebouw uit 1880 ontbeert zo ongeveer alles wat het gebouw aan de Bijlweg al wel heeft. Alles binnen moet worden gesloopt, alleen de facade blijft staan; 2. Een peiling heeft ze niet, maar oh wat is het college bang voor een referendum-aanvraag. Dit voorstel heeft geen draagvlak, mevrouw, kijk ook maar naar de peiling op DHA hier. 3. Een ambtenarenkantoor heeft nul nautische uitstraling. U praat dus onzin.

 27. …de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum…
  Ik begrijp hieruit dat als je een mening ventileert, die haaks staat op die van Marieke (de almachtige), dit automatisch aan een lage intelligentie wordt gekoppeld. In mijn ogen is een forum zoals dit, juist bedoeld om zowel voor- als tegengeluiden te laten horen. Klaarblijkelijk hebben mensen die staan te juichen om de komst van het gemeentelijk circus naar Willemsoord een mooi aanvaardbaar IQ. Vind het nogal een uitspraak…., ga er maar aan staan.

 28. Als ik sommige commentaren lees dan gaat het om een nautische uitstraling, past goed op Willemsoord, prijzen voor mooiste stadhuis. Als ik naar Den Helder kijk zie ik een krimpgemeente die de afgelopen 10 jaar van 65000 naar 54000 inwoners is gegaan, een daling denk ik die niet gaat stoppen. Daarvan uitgaande lijkt het me om dan te kijken wat is er nodig voor de toekomst. Julianadorp groeit, juiste getallen heb ik niet, maar ik denk naar de 20.000 inwoners. Er vind veroudering plaats, gemiddelde leeftijd stijgt. Dus bereikbaarheid is wel een dingetje. En hoe vaak komt de gemiddelde inwoner op het stadhuis tegenwoordig. Per saldo denk ik dat er behoefte is aan 2 centraal gelegen steunpunten voor bevolkingszaken, 1 in Julianadorp en 1 centraal in (Nieuw) Den Helder. En voor de overige zaken lijkt het mij dat er vast wel ergens een locatie is die daar in kan voorzien. Heb je bijvoorbeeld nog wel een trouwlocatie nodig verbonden aan het stadhuis.Uiteraard hebben B&W, de gemeenteraad en de overige ambtenaren een onderkomen nodig, maar moet dat allemaal zo ambitieus zoals nu het voornemen is op Willemsoord. Vele zaken zijn discutabel over de afgelopen periodes waardoor de gemeente zich in hun ambitie wel eens wat nederiger zou mogen opstellen, maar gezien het aantal ego’s lijkt me dit een utopie. Zoals ik al eens eerder heb gezegd zou bijvoorbeeld een DESTEP analyse momenteel op zijn plaats zijn i.p.v. nu door te steken op plannen die 10 jaar geleden zijn opgemaakt. Ik heb ernstige twijfels of de ambitie en de plannen van de gemeente nog wel stroken met de realiteit. Heb het idee dat ze behoorlijk wat zaken en de context daarvan uit het oog zijn verloren waardoor kapitaal verspilling een (mogelijk) gevolg is. Tijdje geleden hoorde ik commentaren als eerst de stenen (bouwen) er zijn dan komen de mensen (investeerders) vanzelf wel. Ik heb hier grote twijfels over, denk dat je eerst moet investeren in potentiële ondernemers of overigen die invloed hebben op de economie van Den Helder en daarna pas moet bouwen. Maar dit zou een kip of ei discussie kunnen worden.

  • Helemaal mee eens JB.
   Ik las hier in oktober nog over de begroting van 2019: “ Ja, er moet volgend jaar bezuinigd worden, maar daarbij zijn wel keuzes gemaakt om de pijn te verdelen en zo klein mogelijk te houden.”
   Hoe neerbuigend kun je dan zijn tegenover je inwoners als je die pijn volkomen bij hen legt en zelf ergens gaat bouwen waarvan iedereen met wat verstand weet, dat dit een bodemloze put gaat worden?
   Jullie moesten je schamen om zo met de burgers van Den Helder om te gaan.

  • Beste Henk,
   Ik geloof dat ik daar juist wel iets over heb gezegd, echter niet met zoveel woorden zoals jij het onderschrijft. Overigens al de zaken die jij naar voren brengt zijn onderdeel van “Stadshart op Koers”, prominent gedaan voor de inwoners van Den Helder. Tevens vind ik dat er een verschil is tussen azijnzeiken en kritisch kijken wat er nu echt gebeurt. En nogmaals, ik weet niet hoe vaak jij op het stadhuis komt, ik gemiddeld 1 a 2 keer per 5 jaar, dus begrijp ik je zinsnede niet dat dit eindelijk iets voor de mensen zelf is. De burgers komen er alleen om hun zaken af te handelen en met de digitale mogelijkheden zullen de bezoekjes waarschijnlijk nog minder worden. Dus voor wie wordt dit dan gebouwd, in mijn beleving alleen voor de ego’s die het graag willen. En zijn dat de burgers ?

   • Beste Henk, men heeft mij ook wel eens namen toe gekend die niet vriendelijk waren, echter zal ik deze niet een ander toespelen als het ongegrond is. Omdat jij nu wel eens azijnzeiker bent genoemd, lijkt het mij in deze dan ook niet terecht mij in deze zo te noemen.

  • Miljoenen uitsparen, Henk? Toevloeien? Waar heb je het over? De gemeente moest op het matje komen bij de Provincie voor de begroting over de komende twee jaar, en die houdt de haven en Willemsoord in de gaten. Ondertussen roept de voltallige coalitie HOERA over bouwen voor 30 miljoen, die ze helemaal niet hebben, maar zouden moeten lenen. Zo wordt er leengeld, met hoge rente, “geinvesteerd” in schulden van Willemsoord, en mag het stadhuis daar gaan huren. Dezelfde slechte constructie als met de teveel betalende schouwburg. Daarvoor werd gewaarschuwd, het werd in de wind geslagen, nu is men weer blind en doof, behalve voor de schaamteloze 3 miljoen bezuiniging op de kwetsbaren, de “pijn eerlijk verdelen”. Nou, die stenen op hun voeten doen pijn ja. Alle reden voor een corrigerend referendum. Want inspraak bestaat niet bij deze coalitie.

   • die 30 miljoen persen ze wel weer uit de hardwerkende burgers….
    Prutte heeft namelijk gemeld dat iedere Nederlander er op vooruit gaat dit jaar dus er valt weer wat te halen…..

 29. STELPOST
  Het gemeentehuis aan de Bijlweg ombouwen tot armenhuis. Want reken maar dat er straks nog meer ingeleverd moet worden als de gemeenteraad instemd met dit plan. Mensen die nu al op of onder de armoede grens leven hebben in de toekomst ook onderdak nodig. Want vooral zij worden het kind van de rekening. Dat is al wel gebleken uit de bezuinigingen die tot nu toe zijn doorgevoerd om van Den Helder een bruisende stad te maken.

  Het geld, voor dit snode plan van het college, om het gemeentehuis naar Willemsoord te verhuizen moet toch ergens vandaan komen of niet? Want dat het veel meer gaat kosten dan begroot is zal mij en u waarschijnlijk niet gaan verbazen. Alle burgers zullen het zeer waarschijnlijk gaan merken in hun portemonnee. De koopkracht van de burgers van Den Helder daalt nog meer. Daar vaart de gewone man en de middenstand in Den Helder niet wel bij om maar in nautische termen te blijven. Dus gemeenteraad ik wens u veel sterkte en wijsheid toe.

 30. Je hebt volkomen gelijk, Albertha. Daarom wordt er al gewerkt aan een referendumverzoek. Het is de enige inspraak die dit college biedt, en die raden ze naar de raad ook nog af. Ze bieden het dus ook niet, maar het is een gemeentelijke verordening die ze niet naast zich neer kunnen leggen.

 31. Beter voor Den Helder, van Boterzwin (Jdorp) naar Willemsoord is 8 kilometer en voor de rekenmeester terug ook weer. 16 Km, soms voor de flauwekul naar WO. Beter is het om in de Bayes Doggershoek alles te verbouwen,en asielzoekers ergens anders heen Veel gunstiger voor Dorpers en ook eerlijker. Mooi op de helft en naast het station zuid.

   • Dus….. Als alle bewoners van Den Helder er jaren niets te zoeken hebben , waarom hebben we dan nog een nieuw stadhuis nodig. Dan kan het beter zo doen als RB hieronder beschrijft. Dan heb je aan een paar lege winkelpanden genoeg, en geeft het nog reuring in de binnenstad ook .

    • Behalve de publieksfunctie die het stadhuis heeft en dit is per inwoner 1 a twee keer per 5 jaar werken er nog 300 ambtenaren om beleid te maken. Een van de grootste werkgevers van Den Helder. Ook zetelt ons bestuur in het Stadhuis. En ja het pand van de V en D zou ook kunnen. Maar denk je dat dat geen geld kost? Bovendien heeft het stadhuis nu ook grote kosten aan hypotheek etc. Dat wordt niet meer als ze naar Willemsoord gaan.

 32. gewoon de ambtenaren op het Kooijpunt laten zitten, mooi gebouw toch daar, zitten zonnepanelen op dus energie neutraal, genoeg parkeerruimte voor de ambtenaren, lunch om de hoek, stuk of wat publieksbalies over de stad verspreiden (j-dorp, stad binnen de linie, nieuw DH. en de Schooten bijvoorbeeld) dit een paar dagdelen per week op rotatiebasis open zijn want iets anders heb je toch niet op het gemeentehuis te zoeken, en klaar is Kees….. waarom moet er toch zo verschrikkelijk moeilijk over gezemeld worden en zoveel geld aan gespendeerd worden….

  • Prima idee RB! Het merendeel gaat al via het digitaal loket en dat wordt alleen maar intensiever. Dus die balies zijn maar tijdelijk die je schetst. Overigens op het Stadhuis kom zie ik er bijna alleen maar asielzoekers en migranten die daar aan de Balie staan.

 33. En de kosten voor openbaar vervoer zijn nog niet opgenomen in de begroting…? Daar hadden ze dus nog even niet over nagedacht
  Buiten het feit dat connexion in het verleden (schouwburg) al aangegeven heeft dat dit geen haalbare kaart is lijkt mij dat men dit stukje nog even gauw toegevoegd heeft omdat het dus inderdaad belachelijk is dat een gemeentehuis niet bereikbaar is met het OV
  Straks zijn we na alle onzinnige voorstellen nog blij met nieuwbouw…of zou dat de bedoeling zijn?

 34. Het treintje wat vroeger door de stad reed weer in ere herstellen als vervoer vv van station naar Willemsoord. “” Het Boemeltje van Koen””

Comments are closed.