Verscherpt toezicht Veilig Thuis ten einde

0

Den Helder – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) opgeheven, zo is 28 januari gepubliceerd op haar website. Veilig Thuis NHN stond sinds 30 maart 2018 onder verscherpt toezicht. Dit had mede te maken met steeds terugkerende wachtlijsten door toename van het aantal meldingen en onvoldoende personele capaciteit.

De inspectie concludeert dat Veilig Thuis NHN op alle verbeterpunten resultaten heeft geboekt. De wachttijden voor triage, onderzoek en monitoring bracht Veilig Thuis NHN terug tot een acceptabel niveau. Ook constateert de inspectie dat er vooruitgang is geboekt en er voldoende zicht is op de veiligheid van de gezinnen en huishoudens gedurende de hele periode van het onderzoek.

De inspectie geeft aan vertrouwen te hebben dat de verbeteringen bij Veilig Thuis NHN duurzaam zijn en dat de organisatie ook in de toekomst blijft leren en verbeteren. Ook concludeert de inspectie dat er sprake is van een open en transparante houding van Veilig Thuis NHN over cijfers, verbeteracties en cultuur. De inspectie heeft vertrouwen in de duurzaamheid van de bereikte verbeteringen en het vermogen van Veilig Thuis NHN om niet alleen de laatste stappen te zetten om aan alle wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om in de toekomst het aanbod op een doeltreffende wijze te organiseren. Om die redenen heeft de inspectie besloten het verscherpt toezicht op te heffen.

Reactie
Veilig Thuis NHN onderschrijft de bevindingen van de inspectie en is verheugd over het genomen besluit. Yolan Koster (bestuursvoorzitter GGD Hollands Noorden): “De afgelopen maanden zijn er grote inspanningen geleverd. Wij gaan verder op de ingeslagen weg. Het besluit van de inspectie toont aan dat de inspectie vertrouwen heeft in onze Veilig Thuis organisatie en de door ons genomen maatregelen.”

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die hulp zoekt, zich zorgen maakt of een melding wil doen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling, bij zichzelf of anderen. Veilig Thuis organiseert de juiste hulp.