Voormalige school wordt woonzorggebouw

0

Den Helder – Het voormalige schoolgebouw aan de Burgemeester Houwingsingel 4 gaat onderdak bieden aan mensen met geheugenverlies. Het wordt een woonzorggebouw met 24-uurszorg.

In het gebouw zat in het verleden De Spinaker en nog verder terug in de tijd de Jac. P. Thijsseschool. Sinds de verhuizing van De Spinaker naar de Sportlaan staat het echter leeg. Een (commercieel) maatschappelijke instelling heeft de gemeente Den Helder benaderd om het pand aan de Burgemeester Houwingsingel 4 aan te kopen.

“Onderzocht is welke mogelijke invullingen het meest het maatschappelijk belang dienen en eveneens een financieel aantrekkelijk rendement leveren voor de gemeente”, zo laat het college weten. “Uit dit onderzoek is gebleken dat een kleinschalige woonzorggemeenschap voor mensen met geheugenverlies, beheerd door Dagelijks Leven, past binnen deze kaders.” De gemeente is voornemens het pand ten behoeve van deze functie te verkopen voor een bedrag van € 350.000,- k.k. Voor rekening van de gemeente komt nog wel een noodzakelijke sanering van grond en asbest, kosten 67.000 euro.

Dagelijks Leven
De organisatie Dagelijks Leven heeft in het land al ruim 40 kleinschalige woonvoorzieningen. Hier kunnen mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies wonen zoals thuis, in een gezellige, vertrouwde omgeving, dichtbij familie en vrienden. De kerngedachte van Dagelijks Leven is dat de bewoners actief betrokken worden bij het dagelijkse leven. “Door uit te gaan van actief meedoen, bijvoorbeeld door mee te helpen met koken, boodschappen doen of afwassen, wordt een duidelijk appèl gedaan op de nog aanwezige vaardigheden en vermogens van de bewoners en worden deze zoveel mogelijk in stand gehouden. Het uitgangspunt is: niets moet, alles mag.”