Voorzitter: vertrek prominenten goed voor Stadspartij

10

Den Helder – Het vertrek van vier prominente leden is helemaal niet zo slecht, denkt Ruud Wegman, huidig voorzitter van de Stadspartij. Sterker, hij verwacht dat de partij er beter uitkomt.

Wegman was maandagmiddag te gast in het radioprogramma Regio Live om te reageren op de ‘crisis’, maar daar is wat hem betreft absoluut geen sprake van. “Het is een heel simpel verhaal, waarvoor we terug moeten naar de ledenvergadering afgelopen zomer. Daar ben ik toen gekozen en Robert Klein was toen al opgestapt, namelijk kort na de verkiezingen al. Hij kwam later terug, zoals de regels voorschrijven als aspirant-lid. Tijdens die ledenvergadering kwam Uwe Smit met het voorstel de statuten aan te passen, zodat je geen twee petten kunt hebben. De vergadering besloot het bestuur dit te laten onderzoeken.”

“In de statuten staat al dat je geen raadslid of wethouder kunt zijn en tegelijkertijd bestuurslid van de partij. Dat is in het verleden wel voorgekomen, maar daar is toen ontheffing voor verleend, omdat er geen kandidaten waren voor die bestuursfuncties. Verder bestaat de partij 20 jaar en is er nog nooit een probleem geweest met ‘dubbele petten’. We doen ons best om het uit elkaar te houden, maar het hoeft elkaar ook niet te bijten. En we hebben afgelopen jaar het aantal bestuursleden vergroot van vijf naar zeven, waarvan nog maar twee van de ‘oude garde’.”

Extra ledenvergadering
Ook Peter Reenders is opgestapt, net als Marcel Karhof. “Smit heeft in augustus al opgezegd en Reenders had in een vroeg stadium al aangegeven te overwegen op te stappen. Op een goed moment is er een andere werkelijkheid en als je je daar niet helemaal bij vindt passen kun je opstappen. Karhof heeft tijdens een recent gehouden extra ledenvergadering opgezegd. Die was op initiatief van het groepje gehouden en ze wilden dat het bestuur zou opstappen. Daar wilde het bestuur niet aan en er was ook geen meerderheid bij de leden voor het wegsturen van het bestuur.”

“De namen waar we het nu over hebben zijn in het verleden zeer nauw betrokken geweest bij de breuk van de partij, waaruit Beter voor Den Helder is ontstaan. Ze blijven volharden in het terugkijken en wij willen graag door en naar voren kijken. Er waait nu een hele frisse wind door de partij, er worden in goed overleg besluiten genomen en dat is een heel andere sfeer dan toen ik aantrad als voorzitter. De onrust en wantrouwen die er was is helemaal weg.”

10 REACTIES

 1. Ruud Wegman: Vertrek prominenten goed voor Stadpartij. Doet me denken aan het bericht dat een Amerikaanse officier tijdens de Korea oorlog aan zijn hoofdkwartier zond; “We hebben heuvel 361 weten te behouden, door hem op te blazen”.

 2. Een bestuur moet besturen, en een raads- of commissielid hoort niet ook de partij te besturen. Het bijt elkaar wel degelijk, heer Wegman. Net zoals een raadslid dat Willemsoord bestuurt, daar niet hoort te huren. Twee petten, verstrengeling van belangen, onzuivere Helderse politiek. Het wordt hoog tijd dat de normale politieke normen worden gerespecteerd.

 3. Een eigen failliet verklaring. Geeft al aan , dat de kiezer bij de Stadspartij niets meer te zoeken heeft .

 4. De ruzie tussen de Stadspartij en Harrie van Dongen is blijkbaar nog niet over gezien zijn Twitterbericht.
  Binnenkort een splitsing van de stadspartij in de gemeenteraad?
  Als Harrie van Dongen slim is, trekt hij als fractievoorzitter wethouder Pieter Kos terug uit het College, voordat hij zelf uit de partij stapt. Zijn we daar ook meteen van af.

 5. Hier, helpt geen curator meer . Ze beginnen elkaar al aftevallen. Het wordt hoog tijd , dat de laatste van Dongen ook de politiek verlaat. Als je elkaar al openlijk gaat afvallen , dan heb je het inderdaad niet goed begrepen.

 6. Het rommelt al jaren binnen de stadspartij, 1 grote slangenkuil en gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Triest!

  • Het gaat juist goed met de fractie en de coalitie volgens V Dongen in het NHD. Ja , dat is logisch als je vanuit de oppositie op schoot kruipt bij de VVD en je eigen principes en de kiezer belazert .

Comments are closed.