Woningstichting: slechts drie huisuitzettingen in 2018

6

Den Helder – Gemeente en Woningstichting trekken samen op om huisuitzettingen te voorkomen. Gemeente en Woningstichting hebben onder meer samen een convenant. Dat maakt het mogelijk om de huur van huurders die een bijstandsuitkering ontvangen én kampen met structurele huurachterstand rechtstreeks op de uitkering in te houden.

Dankzij deze samenwerking tussen gemeente en Woningstichting, in combinatie met het preventieve incassobeleid van Woningstichting, bleef het aantal huisuitzettingen in 2018 beperkt tot drie. Vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen en daar accuraat en meedenkend op reageren leidt meestal tot een passende oplossing.

Omgerekend naar het aantal woningen voert Woningstichting gemiddeld 0,3 huisuitzettingen per 1000 woningen uit. Landelijk ligt dit percentage tussen 1,4 en 1,9 huisuitzettingen per 1000 woningen. “Hoewel elke uithuiszetting er in feite één te veel is, zit Woningstichting met een gemiddelde van 0,3 huisuitzettingen per 1000 woningen ver onder het landelijk gemiddelde”, aldus de organisatie.

6 REACTIES

 1. Er zijn meerdere redenen om tot uitzetting over te gaan; huurachterstand is er één van, structureel overlast veroorzaken (drugshandel, wiet kweken) kan ook een reden zijn. Zo’n getal van 3 zonder oorzaken te noemen zegt niet veel.

  • ook zijn we in dit knuffelland veel te lief geworden, of moet ik zeggen politiek correct….
   daarnaast is handhaving te lui om uit de ogen te kijken en alleen met zichzelf bezig zeiken over werkdruk en pensioen…. dus waarschijnlijk is dit getal van 3 omlaag bijgesteld omdat er geen uitzettingen konden plaatsvinden door deze omstandigheden, net zo iets als dat het CBS ons nog probeert te overtuigen dat de misdaad cijfers dalen terwijl we wel beter weten…

   • Inderdaad RB. de trend, in aanloop naar welke verkiezingen dan ook, is het zo veel mogelijk brengen van vooral héél goed nieuws.
    De meest onbenullige cijfers komen uit de hoge hoed. Zeker CBS en CPB hebben hier een handje van, en dat is ook voor de lokale informatie…..vooral als er “landelijke ouwe meuk” in de/een raad zit.
    Manipuleren door de politiek hoort daar zeker bij….zeker gezien het feit dat veel “gevoelige informatie” die gedeeld moet worden met de burger EERST onder een embargo vallen, alvorens openbaar te worden gemaakt.
    m.a.w. . . de politiek moet eerst “zijn eigen vlees keuren”
    Slap land… dat we dit nog steeds allemaal maar pikken.

  • Inderdaad, zoals ik in dit stukje lees , bekijkt Woningstichting het hier alleen uit financieel oogpunt. ( als je de huur maar betaald dan hoor je ons niet ) Maar er zijn inderdaad meer zaken , waardoor de huur opgezegd kan worden. In mijn ogen , mag de woningstichting daar weleens meer aandacht aan besteden. Zeker ten opzichte van het woongenot van andere bewoners die het wel goed doen in de wijken/buurten van Woningstichting .

Comments are closed.