Ambtenaren vol zorgen over huisvesting

9

Den Helder – Ambtenaren vinden het in toenemende mate lastig om de huisvestingsplannen van de gemeente, en het geld wat hiermee is gemoeid, uit te leggen aan de burgers. Medewerkers met direct contact met de burgers hebben hier dagelijks mee te maken, zo schrijft de Ondernemingsraad in een brief aan college en raad.

De OR pleit ervoor om eerlijk en duidelijk naar burgers te communiceren waarom bepaalde keuzes over de huisvesting gemaakt worden. “Wij pleiten er daarnaast voor om medewerkers handvatten aan te reiken om met dergelijke vragen van burgers om te gaan.”

De raadscommissie Bestuur en Middelen bespreekt vanavond (aanvang 19.30 uur, live op LOS TV) de scenario’s voor de toekomstige huisvesting van het gemeentelijk apparaat. De OR heeft een brief gestuurd waarin de zorgen van de medewerkers worden geuit. Ze had daarbij liever al de uitkomsten van de medewerkersenquêtes over de bereikbaarheid van de Verkeerstorenweg en de werkbeleving op de Verkeerstorenweg gehad om tot een goed advies te komen, maar die resultaten zijn nog niet bekend. Ten aanzien van de tijdelijke huisvesting (deels aan de Kerkgracht en deels in het Rabopand) blijkt bovendien dat bij medewerkers zelf onduidelijkheid bestaat over wie nu tot de back- en frontoffice wordt gerekend.

“In het kader van integraal werken en klantgerichte werkwijze pleit de ondernemingsraad ervoor dat op de locatie Kerkgracht medewerkers van alle disciplines met klantencontacten aanwezig zijn. De ondernemingsraad wil er op wijzen dat het vaak voorkomt dat medewerkers gedurende de dag enkele afspraken hebben met burgers en de rest van de dag niet. Het is wenselijk dat voor deze medewerkers plek is op de Kerkgracht om daar de hele dag te kunnen werken, zodat zij niet gedurende de dag heen en weer moeten reizen tussen verschillende panden. Niet alle medewerkers zijn in de gelegenheid om dit te doen en bovendien kost het heen en weer reizen onnodig veel tijd. Met name bij het Sociaal Domein worden collega’s van andere teams in een gesprek met een burger erbij geroepen om mee te denken over een integraal probleem. Als een groot deel van het Sociaal Domein naar de Verkeerstorenweg verhuist, is het de vraag of we het integraal werken in stand kunnen houden.”

Aanbevelingen tav werken aan de Kerkgracht:
1. Maak in overleg met alle medewerkers inzichtelijk welke werkzaamheden worden geoormerkt als frontoffice en welke als backoffice, rekening houdend met de integrale en klantgerichte werkwijze van de gemeente Den Helder.
2. Zorg voor genoeg werkplekken op de Kerkgracht, ook voor medewerkers die niet de hele dag klantencontacten hebben.
3. Zorg voor genoeg parkeergelegenheid op de Kerkgracht voor zowel bezoekers als medewerkers.
4. Neem in uw besluit over de huisvesting van team Handhaving mee dat het pand 24/7 toegankelijk moet zijn voor de medewerkers en zorg voor beveiliging van het pand.
5. Maak een plan voor het digitaliseren van de werkprocessen en het archief bij Sociaal Domein.

De backoffice blijft in de tijdelijke variant aan de Verkeerstorenweg. Wat vooral naar voren kwam tijdens de medewerkersbijeenkomsten die de ondernemingsraad hield, is dat medewerkers het niet waarderen dat het uitgangspunt is dat medewerkers met de auto naar hun werk kunnen komen. Niet iedereen heeft een auto of is fysiek in staat met de fiets te komen.

Aanbevelingen:
6. Maak een plan van aanpak op basis van de uitkomsten van de enquêtes over de bereikbaarheid van de Verkeerstorenweg en de werkbeleving op de Verkeerstorenweg.
7. Laat zo spoedig mogelijk een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren op de Verkeerstorenweg en neem de daaruit volgende aanbevelingen over.
8. Zorg voor genoeg parkeerplaatsen als een groot deel van de medewerkers van Sociaal Domein op de Verkeerstorenweg komt werken.
9. Zorg voor voldoende overlegruimtes. Veel medewerkers maken nu nog gebruik van de overlegruimtes op de Drs. F. Bijlweg 20. Als dit straks wegvalt, ontstaat er een tekort aan overlegruimtes.
10. Zorg voor een (taxi)busverbinding tussen station Den Helder Zuid en de Verkeerstorenweg en tussen station Den Helder en de Verkeerstorenweg.
11. Zorg ervoor dat medewerkers ook gedurende de dag gebruik kunnen maken van vervoer tussen de verschillende locaties.
12. Zorg voor genoeg plaats om fietsen te stallen.

Gekeken naar de toekomstige permanente huisvesting op Willemsoord zijn er bij de gemeentelijk medewerkers zorgen over de bereikbaarheid, mede door de drukte richting Texel. Ook over de klimaatbeheersing in de panden bestaan zorgen, omdat het om oude panden gaat.

Aanbevelingen:
13. Zorg voor een bushalte op het terrein van Willemsoord voor medewerkers en burgers voor wie lopen vanaf het station geen optie is.
14. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en medewerkers.
15. Zorg voor voldoende ruimte voor het stallen van fietsen.
16. Zorg voor een goede klimaatbeheersing in de panden.

Verder wil de ondernemingsraad aandacht vragen voor de arbeidsomstandigheden en de bij college en raad bekende gezondheidsklachten van de medewerkers op de Drs. F. Bijlweg 20. Deze medewerkers moeten nog minimaal negen maanden op deze locatie blijven.

9 REACTIES

 1. Zozo, ze krijgen het intern nog druk. Lijkt wel “intensieve menshouderij”. Goed management-boek trouwens.

 2. Maar ik kan U geruststellen,volgens betrouwbare info,gaat Don-Quichot en aanhang Willemsoord als locatie er door drukken.
  De door de U aangehaalde punten worden meegenomen.
  Word vanavond vervolgd.

 3. Duidelijk is wel dat de ambtenaren helemaal niet naar het Rabogebouw wilden. Verder is (na de versplinteringswoede van de coalitie, die er nu eenmaal is) de oplossing: Kerkgracht, plus Bijlweg 20 (wat aanpassen), en burgerbalie in Julianadorp. En dan 10-15 jaar sparen voor fraai stadhuis op voormalige WGW-velden: goed parkeren, lopend bereikbaar vanaf station Zuid, bus is er al, representatieve uitstraling, inschrijving door architecten, net als bij de bieb. Hou op met versplinteren en knutselen, geld verspillen, en CO2 uitstoten, beste duurzame gemeente. En denk ook aan Julianadorp, verbinden met de burger.

 4. Het ambtenarenapparaat en hun OR, hebben zich laten misbruiken door de hofhouding en Keizer Koen met z’n nieuwe kleren.
  Tien jaar lang leugens, bedrog en kapitaal vernietiging …., tja hoe moet je dat nou uitleggen aan de burger, terwijl je tot de nek in je beerput staat.

 5. Geen coffee-shop dan ook geen stadhuis wat denkt die Broekmeulen wel dat hij nu de lakens uitdeelt, wegwezen met die man kost ons veel te veel geld en die functie is totaal overbodig.

 6. “De OR pleit ervoor om eerlijk en duidelijk naar burgers te communiceren waarom bepaalde keuzes over de huisvesting gemaakt worden”

  10 jaar te laat…. en helaas ook drie totaal corrupte clubjes “bestuurders” te laat.

 7. Lol, een bushalte op Willemsoord, ja daar gaat Connexxion echt aan meewerken. Ze wilden nog niet eens een extra halte dichter bij de Kampanje, maar eentje op het terrein, met de frequente Texel-files, gaan ze dan wel doen?

Comments are closed.