Geld voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers

0

Den Helder – Er is dit jaar weer 45.000 euro beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds “Betrekken bij Groen” is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 maart 2019 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Het fonds wil een stimulans zijn voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een bedrijventerrein en een beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken meer kans.

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma “Betrekken bij Groen” uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Inschrijven
Meer informatie over het fonds? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.