Gemeente onderzoekt tevredenheid Helderse ondernemers

9

Den Helder – De gemeente Den Helder wil van de Helders ondernemers weten hoe zij denken over het gemeentelijk beleid en de dienstverlening. Ruim 2.500 ondernemers ontvangen hiervoor deze week een vragenlijst per post. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente beleid op dit gebied aanpassen zodat dit beter op de wensen van de ondernemers aansluit.

Ondernemers spelen een belangrijke rol in een gemeente. “Zij hebben een waardevolle plek in de samenleving. Ze bieden ons allerlei voorzieningen en zorgen voor werkgelegenheid in Den Helder. Ook zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in onze wijken. Ze sponsoren bijvoorbeeld sportclubs en/of evenementen. Uiteraard streven wij naar zoveel mogelijk tevreden ondernemers en daarom willen wij hen zo goed mogelijk ondersteunen en betrekken bij ons beleid”, zegt wethouder Kees Visser.

De ingevulde enquêtes geven de gemeente inzicht in de mate van tevredenheid over de gemeentelijke digitale dienstverlening, de regel- en lastendruk in Den Helder, de relatie tussen de ondernemers en de gemeente, het economische beleid en het Helderse vestigingsklimaat. Omdat een dergelijk onderzoek ook in andere gemeenten plaatsvindt kan de gemeente per thema de resultaten van collega-gemeenten inzien en deze vergelijken met die van Den Helder. Voordeel hiervan is dat gemeenten van elkaar kunnen leren en over bepaalde onderwerpen met elkaar het gesprek aangaan.

De ondernemers kunnen de vragenlijst zowel digitaal (www.ondernemerspeiling-denhelder.nl) als schriftelijk invullen. Ze hebben hiervoor zes weken de tijd. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs behandelt de antwoorden vertrouwelijk en anoniem.

9 REACTIES

  1. nu weer een onderzoekscentrum uit Groningen, doen ze nog iets zelf in deze Gemeente?
    zie niet in waarom hier een groot nieuw gemeentehuis moet komen als ze toch alles uitbesteden aan ondernemingen van buiten de gemeente nog wel

    • Dat was het eerste waar ik ook aan dacht e! En inderdaad, wat doen de Gemeentelijke ambtenaren nog eigenlijk? Is er niemand die de know how heeft om zelf zo’n onderzoek in elkaar te zetten?

  2. Gewoon , een haalbaarheids onderzoek, om een nieuwstadhuis op Willemsoord te kunnen vestigen. Kees Visser zit gewoon te vissen.

  3. Jammer dat de gemeente benadrukt dat vooral de lokale ondernemers belangrijk zijn. Het zou de gemeente sieren om meer buitenstaanders naar Den Helder te trekken door bijvoorbeeld meer in algemene zin te spreken. Vooralsnog zijn veel lokale ondernemers door dezelfde gemeente in de steek gelaten.

  4. Zelden een gemeente gezien die zo uitblonk in het sarren van ondernemers met nutteloze regels waar geen burger belang bij heeft. Handhaven op de vierkante nanometer, maar het grote kwaad ongemoeid laten. Lullig doen van onze belastingcenten. Geen goed woord voor over. Dienstbaarheid is hier een holle kreet, zonder enige toegevoegde waarde.

  5. Tja wethouders en raadsleden op het pluche met een flinke maandelijkse aanvulling op hun bankrekening, vergeten veelal ‘gemakshalve’ dat men zuiniger moet omspringen met gemeenschap- (lees belasting) gelden. Onbegrijpelijk dat in onze provinciestad onvoldoende know how aanwezig is dit en veel ander uit te besteden werk door eigen bewoners te laten verrichten. In hoeverre heeft men dit intern onderzocht?

  6. Kleine correctie bovenstaande zin. Onbegrijpelijk dat in onze provinciehoofdstad van de regio onvoldoende kennis in huis is en veel zaken dit niet door eigen bewoners te laten onderzoeken. In hoeverre is hier intern onderzoek aan voorafgegaan?. Ook hier lopen universitair geschoolde economen maar ook ongeschoolde simpele geesten rond die aan dergelijke onderzoeken graag invulling willen/kunnen geven. Een eeuwen oude wijsheid ‘geld kan je maar een keer uitgeven’ en veelal aan vaak dringender gevallen beter besteden.

Comments are closed.