Goede inspraak over stadhuis, anders een referendum!

51

Den Helder – Goede inspraak vooraf, anders een referendum. Een groep inwoners heeft deze boodschap per brief afgegeven aan raad en college. Het onderwerp waarover ze inspraak willen is de locatie van het stadhuis, dat zoals inmiddels bekend nu gepland staat op Willemsoord.

“U gaat op 6 februari praten over het bouwen van een nieuw stadhuis. Het college stelt voor dat u instemt met de locatie Willemsoord. Ze gaat daarbij geheel voorbij aan welke peiling of inspraak dan ook van de bevolking”, stellen de insprekers onder aanvoering van Henk van Kuijk, Klaas Selie en Loes Vermeer-Lagerveld. “Het stadhuis is met name ook het huis van de burger. Het college geeft u zelfs de raad geen Raadgevend Referendum aan de burger toe te staan, iets dat volstrekt geen pas geeft. Immers, het college dient een eigen wettelijke verordening volledig te respecteren. En de uitzonderingsclausules van de verordening zijn geen van alle van toepassing.”

De inwoners vragen om voorafgaande aan welke besluitvorming dan ook een inspraakprocedure over het onderwerp stadhuis vorm te geven, zoals dat ook gebeurde rond de plannen en ideeën betreffende de stationslocatie. “Met daarin een aanbod aan duidelijke en onderbouwde alternatieven, waaronder zeker ook: geen nieuw stadhuis. Immers, aanpassing van de gebouwen op Willemsoord vraagt alleen al veel meer kosten, dan de aanpassing van het gebouw aan de Bijlweg, een keuze die vanwege de kosten werd afgevoerd. Nog los van een discussie over het nautische, historische karakter van Willemsoord, waar de burger bij betrokken hoort te worden.”

Referendum
Mocht er geen knappe inspraak komen, dan achten de briefschrijvers zich genoodzaakt om, in een later stadium, een referendum aan te vragen over een helder en onderbouwd plan nieuwbouw stadhuis. Met, als alternatief, geen nieuw stadhuis. “Dat plan ligt er nu niet. Het huidige voorstel heeft een tweeledige inhoud in één: keuze voor een stadhuis en keuze voor een locatie. En nog geheel zonder concrete invulling op het punt van kosten, financiële draagkracht, verkeer, bereikbaarheid, vormgeving en monumentale facetten. Een dergelijke keuze mag u volgens de democratische regels niet aan de burger per referendum voorleggen. Een besluit moet helder en eenduidig zijn. We vragen ook liever geen referendum aan, want het kost veel geld. Inspraak vooraf, met ruimte voor alternatieven en een onafhankelijk voorzitter, is een goedkope en betere aanpak. Zo wordt de burger van Den Helder daadwerkelijk bij ingrijpende plannen betrokken.”

51 REACTIES

 1. Als de uitslag van een referendum niet bindend is, maar alleen een advies is aan de gemeenteraad, wat voor nut heeft het dan om al die kosten te maken?
  Als ze per se willen, voeren ze hun plannen toch door.

 2. De echte vraag is natuurlijk wie er straks gaat opdraaien voor de kosten van de scheuren en andere zware bouwkundige gebreken in het nieuwe stadhuis.

 3. We hebben als burger afgelopen jaar al inspraak gehad: de gemeenteraadsverkiezingen.
  Er worden volksvertegenwoordigers gekozen om het volk te vertegenwoordigen. Als het goed is hebben deze mensen de expertise en inzichten om over complexe onderwerpen te oordelen.

  • helaas is dat ook als een raadgevend referendum behandeld en is de kiezer stevig in de kou gezet……

  • De beloftes vóór de gemeenteraadsverkiezingen waren nogal van het kaliber veel beloven en niets geven doet de gek in vreugde leven.
   Dat is wel gebleken.

   • Dan heeft het volk volgens jou wellicht op de verkeerde mensen gestemd. Wat geeft je het vertrouwen dat ze met een referendum over een stadhuis wel op het goede zouden stemmen?

    • nope, de mensen waar op gestemd is hebben “een Rutte” uitgehaald nadat ze gekozen zijn en alles tegenovergesteld van de verkiezingsbeloften gedaan

     • Dus hebben jij en de burgers volgens jou op de verkeerde mensen gestemd. Als ze daar al geen goed oordeel over kunnen vellen, waarom dan wel over iets veel complexers met een referendum.

     • dus de kiezers zijn sukkels volgens u omdat ze leugens vooraf niet hebben kunnen doorzien, u zit zelf vast in de politiek of heeft een glazen bol als u zo denkt…..

  • Hahaha, wat leuk, de gemeenteraadsverkiezingen aanvoeren als ‘inspraak’. Het nare is alleen dat de onervaren nieuwelingen die keer op keer gekozen worden vanwege hun standpunt over het stadhuis keer op keer worden ondergesneeuwd door de ervaren oude garde. Oftewel, diegenen die gekozen worden om de wil van het volk te vertegenwoordigen missen de bestuurlijke expertise, daarom kunnen ze keer op keer worden ondergesneeuwd door de oude garde. Kijk alleen al naar de manier waarop de renovatie aan de Bijlweg de afgelopen periode gesaboteerd werd, tenenkrommend!

   Wat betreft de laatste vraag over ‘wel op de goede stemmen bij een referendum: in een referendum gaat het om een onderwerp, niet om mensen/een partij.

   • Dan voldoen de nieuwelingen die het volk heeft gekozen dus eigenlijk niet?
    Een referendum lijkt me juist net zo moeilijk. De gemiddelde burger heeft niet de (tijd om) kennis van alle complexe zaken te weten. Daarom hebben we nou juist mensen gekozen om dit voor ons te doen.

    • Het is niet , dat ze niet voldoen, maar de oppositie doet precies wat de coalitie voorschrijft. Dat noemen ze in het pak genaaid. De bedoelingen waren goed, maar zij zijn gewoon in de pas gaan lopen met de Landelijke partijen. Gewoon omdat zij niet door de politieke wol geverfd zijn Een beetje gehaaide politicus “lult”ze zo omver . Zij kunnen met de beste wil ter wereld geen tegenstand bieden.

    • Gebrek aan ervaring zal je gauw hebben in kleinere gemeenten, immers is de poel waaruit je kan vissen een stuk kleiner dan in de grotere gemeenten, plus dat het salaris van raadsleden niet dusdanig hoog is dat ze hun gewone werk kunnen opgeven en kunnen investeren in cursussen oid om hun kennis te verbreden zodat ze, mochten ze wethouder worden, wel beslagen op het ijs kunnen verschijnen. Dat dit gebrek aan bestuurlijke ervaring tegen de nieuwelingen gebruikt wordt door de ervaren bestuurders, die van de geboden kans schaamteloos gebruik maken om ondanks hun herhaalde verlies bij de verkiezingen toch hun zin door te drijven, is naar mijn mening feitelijk minachting van de kiezer. Op deze manier wordt dan ook de wens van de meerderheid van kiezers wat betreft het stadhuis al bijna 10 jaar doodleuk opzij geschoven.
     En zo ingewikkeld lijkt me de vraag niet: moet het stadhuis wel of niet op Willemsoord komen. Daarvoor is geen kennis van complexe zaken nodig.

 4. Den Helder mag het gaan zeggen: doorgaan met renoveren of toch maar een nieuw stadhuis.
  De Stadspartij, D66, CDA, PvdA en VVD – nu samen goed voor een raadsmeerderheid – willen na de verkiezingen een volksraadpleging over het Helderse stadhuis houden. Ze zijn bang dat de besluitvorming over de renovatie wordt beïnvloed door een online poll van Beter voor Den Helder en kiezen nu voor een referendum.
  Er was een extra raadsvergadering ingelast in verband met de mislukte aanbesteding op de renovatie van het stadhuis. Die gaat nu niet door.
  De partijen roepen alle fracties in de Helderse gemeenteraad op om het referendum te steunen. ’Zodat dit splijtende dossier tot een besluit kan worden gebracht, nadat een inwonersraadpleging is gehouden. Een onderwerp dat de Helderse politiek al jaren verdeelt, en leidt tot vertroebeling van veel andere, meer relevante onderwerpen voor onze inwoners’, zo valt te lezen in een gezamenlijke verklaring.
  Beter voor Den Helder-leider Carlo Assorgia reageert alvast verheugd: ,,Wij zijn blij dat de meeste partijen ons standpunt om het aan het volk te vragen overnemen.’’
  Wat de politieke discussie steeds vertroebelt is dat voor- en tegenstanders met verschillende bedragen rekenen. Zo zeggen tegenstanders van renoveren dat het bedrag intussen is opgelopen tot meer dan dertien miljoen (terwijl ooit 9 miljoen is afgesproken).
  Voorstanders vinden dat oneerlijk omdat daar zo voor twee miljoen aan zaken bij zitten die je bij nieuwbouw ook moet uitgeven. En bij nieuwbouwscenario’s zitten er ook zomaar miljoenen tussen verschillende schattingen.
  De vraag is dan hoe je zulke materie goed aan het volk kunt voorleggen. Peter Reenders, fractievoorzitter Stadspartij: ,,Dat is inderdaad niet gemakkelijk. Ik denk dat we daarvoor goed moeten kijken wat vergelijkbare projecten hebben gekost in andere gemeenten.’’ NHD 23 februari 2018

 5. Ha daar zijn ze weer, het drietal dat door het verspreiden van onwaarheden de Helderse gemeenschap al vele tonnen heeft gekost. Eerst met de belachelijke actie tegen de stationslocatie, dit heeft ons veel geld gekost.
  Daarbij heeft dit drietal niets op met een democratisch proces. Hun definitie van participatie is dat alles wat zij inbrengen opgevolgd moet worden, anders is er niets met de participatie gedaan.
  Dit drietal doet Den Helder verre van goed.

  • Kunt u hier even concrete voorbeelden noemen van die onwaarheden, en zeggen wie u bent? Al acht jaar is een ruime meerderheid van de Helderse bevolking tegen nieuwbouw (peilingen NHD en DenHelderActueel, en verkiezingsuitslagen), alleen de politiek negeert de burger. Zelfs de verkiezingsuitslag. En de inspraak is nul. Een referendumbod (zie boven) wordt schielijk ingeslikt, na de verkiezingen. De buit is binnen.

   • Henkie Henkie, je begint al met een onwaarheid. Er is geen meerderheid van de Helderse bevolking tegen nieuwbouw. Als je zo dom bent om peilingen van NHD en DH als maatstaf te nemen en daarbij de opkomst van de verkiezingen te gebruiken om deze stelling te poneren, dan sterk je alleen maar mijn opmerking.
    Jullie inspraak is vele male gehoord, eerst veel vuilspuiterij richting de gemeenteraad, veel vuilspuiterij richting Zeestad en veel vuispuiterij richting Woningstichting. Dus houd op met je de onbegrepen burger uit te hangen. Het Trio dat waarschijnlijk voor de rest niets positiefs wil bijdrage, gaat haar tijd maar weer eens volmaken om hier weer een hoop onzin over uit te kramen.
    Den Helder wordt doodziek van liedens zoals jullie.
    Ik heb dit onder een vijftal mensen gecheckt en de meerderheid was het met me eens, dus volgens jullie algoritme,…….

    • Als ik het aan mijn kinderen vraag zijn ze het ook met mij eens . En wil je effe voor je zelf praten ? Ik heb namelijk helemaal geen behoefte , dat ene Hans uit naam van Den Helder , dus ook van mij ,dat de stad doodziek wordt van drie personen. Dat is namelijk helemaal niet zo ! Ik wordt eerder doodziek van u , u bent een walgelijk persoon.

    • Hans, een politiek achtergrond, of persoonlijk belang bij een stadhuis op Willemsoord?
     Ook ik heb even gevraagd wat mijn buurtjes er van vonden. Van de 6 mensen waren er 4 tegen nieuwbouw op Willemsoord, één was voor en de laatste had geen goed woord over voor de Helderse politiek. Zelf ben ik voor nieuwbouw op de huidige locatie.
     De peilingen van het NHD en Den Helder Actueel geven een redelijk resultaat. Gewoonweg omdat deze peilingen voor iedereen goed bereikbaar is, en voor en tegenstanders op simpele wijze hun stem kunnen uitbrengen.
     Het is allemaal niet zo zwart/wit als we denken. Een goed referendum kan dan ook duidelijkheid bieden. En met de komende verkiezingen kun je op een relatief goedkope manier een referendum houden, waarbij een bijkomend voordeel zou zijn dat je meer mensen naar de stembus kunt trekken voor provinciale of Europese verkiezingen. Mensen zullen deze verkiezingen normaliter links laten liggen als een ver van je bed show. Met een lokaal doel gecombineerd wordt de drempel naar kieslokaal lager.

     • ik blijf voorstander van blijven zitten met de hele kliek waar ze nu zitten op het Kooijpunt en dan in de grotere winkelcentra (schooten, binnenstad, nieuw den helder en julianadorp) publieksbalies die om toerbeurten opengaan, bijna alles gaat toch al digitaal en de mensen gaan minder dan 1 x per jaar naar het gemeentehuis voor een uittrekseltje of rijbewijs vernieuwen

     • Andrea, eens met wat je stelt.
      Ik ben wel van mening dat het breder moet zien, wanneer een nieuwe bijvoor het centrum kan versterken is dit mee genomen. Op willemsoord om het eea rendabel te maken is discutabel. Daarbij komt dat het grootste deel van de mensen weinig in een stadhuis komen, dus om dan een locatie tussen julianadorp en de den helder te kiezen is niet noodzakelijk.
      Mij gaat het om lieden als Henkie, een groots stuk in de krant van dit trio.
      Met de discussie stadhuislocatie, hebben ze zoveel onwaarheden verspreid en personen geschoffeerd dat je deze met name Henkie niet voor vol aan mag zien.
      Ik ben het qua referendum met je eens, maar het zou fijn zijn wanneer minimaal 45 % zou reageren

     • Hans, je gaat me te ver als je zegt dat de mensen van de stationslocatie onwaarheden hebben verspreid en mensen hebben geschoffeerd. Wie hebben ze dan geschoffeerd, een aantal politici die er al jaren een klerezooi van maken?
      Deze mensen maken zich zorgen om hun stad, hun medebewoners en komen op voor hun rechten. maar dat mag blijkbaar niet in Den Helder.
      Ze vertellen de waarheid, die veel mensen niet willen horen. Stadhuis op de stationslocatie heeft ruim 40 miljoen gekost. De afgelopen 4 jaar is daar nog is 6 miljoen bijgekomen aan onderzoeken voor verplaatsing cq renovatie van het huidige stadhuis. En nu wil de gemeenteraad weer 15 miljoen uitgeven ter voorbereiding van een stadhuis op Willemsoord.
      Het is waar dat mensen voor hun rijbewijs en paspoort niet jaarlijks naar het gemeentehuis hoeven. Maar de afstand tussen politiek en burgers wordt groter als je het stadhuis plaatst op Willemsoord. Immers mag je als inwoner naar het theaterspel gaan kijken wat ze in de volksmond gemeenteraadsvergaderingen noemen. Als je dan het gemeentehuis plaatst op een locatie die slecht bereikbaar is voor veel inwoners, dan belet je de inwoners om te gaan kijken. De politiek zegt dat ze de afstand willen verkleinen tussen politiek en de burger. Zorg dan ook voor een locatie die voor iedereen bereikbaar is. En de locatie van het huidige stadhuis is z’n plek waar iedereen lopend, fietsend, met openbaar vervoer en met de auto naar toe kan.
      De mensen van de stationslocatie vechten al jaren voor inspraak. De politiek doet beloften die na verkiezingen niets meer waard zijn en waarbij de koers 180 graden draait. Het referendum was een paradepaardje van de gemeenteraad, maar nu het er op aankomt willen ze hun paradepaardje niet gebruiken. Letterlijk omdat ze bang zijn om afgestraft te worden.
      De politiek hoor je sinds de verkiezingen niet meer. Op facebook en twitter worden alleen nog maar krantenartikelen geplaatst. Een reactie van een politieke partij zelf kan er niet meer vanaf. Houden ze allemaal hun mond tot 3 maanden voor de volgende verkiezingen? Om dan weer met belofte te komen die ze niet gaan waarmaken? Het is echt schandalig hoe de politiek omgaat met zijn burger.

 6. Helaas maar waar,hoe meer parteien,hoe meer de gesettelde parteien daar profijt uittrekken.
  Zeker door de bestuurlijke onkunde die daar door ontstaat,plus verdeel en heers politiek.
  Dit is op alle niveau,s helaas de realiteit geworden.
  Feit is wel dat ong.5jr geleden een nieuw stadhuis in den-helder praktisch geen draagkracht had.
  Toen moest dan toch maar de Bijlweg gerenoveerd worden,dit is dan nu te duur cq technisch onuitvoer gebleken.
  Dan maar weer een nieuw stadhuis gaan realiseren!!!!
  In de tussen gelegen tijd een contract met de rabo afgesloten,buiten de raad om.
  bedrag ben ik even kwijt.
  Zo hebben de ouwe rotten in het vak toch hun zin gekregen,er komt een nieuw stadhuis met of zonder inspraak groep en/of referendum.
  Lang leve de DEMOCRATIE

 7. Ja meneer Ferry
  U heeft gelijk, vele zaken in Den Helder zijn zo duister, dat ik blij ben dat er mensen zijn die door middel van vragen openheid van zaken proberen te krijgen. De tegenstand hierop verbaast mij, maar toch wil ik hun verzoeken om de strijd voor openbaarheid voort te zetten.Den Helder is verworden tot een Regenten Gemeente, dat moet doorbroken worden. Houd u ook de vinger aan de pols? Het is in ieders belang.

 8. jippie ja heee,ik trek het bier en de popcorn vast open.
  Weer een leuk weekendje Aktuelen

 9. Laat de gemeente eerst maar eens aantonen , dat het renoveren/ geschikt maken van een monumentaal pand ,voor een stadhuis, een monument, waar het aan alles ontbreekt, goedkoper is dan de renovatie van het oude of nieuwbouw van een nieuw stadhuis. Die cijfers , konden nog weleens zeer verschillend zijn. En dan nog de schade die door verbouwing aan het monument wordt toegebracht, en de schade die wordt toegebracht aan de museumhaven, zoals die wordt omschreven in een ingezonden schrijven in het NHD door Paul Schaap. Daarbij, ze zitten daar , als het doorgaat , voor de burger in een uithoek aan de rand van de stad . Een stadhuis hoort in het centrum te midden van de burger te staan, goed bereikbaar voor iedere inwoner. En die locatie , is er ,( meerdere malen op gewezen door diverse personen ) Met ruimte zat om nieuwbouwplannen te ontwikkelen. Door hier niet op te reageren , en vast te houden aan hun eigen gelijk, toont de gemeente hier hun ware DOORDRAM GEDRAG.

 10. De verplaatsing van het gemeentehuis naar Willemsoord is totaal niet overdacht. De bereikbaarheid zal slechter zijn als nu een aantal mensen denken.
  De politiek, die in eerste instantie tegen de verplaatsing van de horeca naar Willemsoord was, en om duistere redenen nu voorstander zijn, is een belangrijk thema vergeten. De horeca wil de kermis het liefst voor de deur hebben. Dat betekend dat de ambtenaren twee weken per jaar in de herrie zitten, omdat ook de Kermis minimaal 2 weken per jaar naar Willemsoord komt.
  Weg parkeerplekken, weg bereikbaarheid van de gebouwen, weg rustige werkplek ambtenaren.
  Dan zijn er nog de jaarlijks terugkerende evenementen, de evenementen die om de 3 of 5 jaar plaatsvinden en de nieuwe evenementen. Veel van deze grote evenementen beginnen het evenement op vrijdag.
  Weg parkeerplekken, weg bereikbaarheid van de gebouwen, weg rustige werkplek ambtenaren.
  Dan hebben we het niet over de opbouw van de evenementen, en natuurlijk ook het afbreken van de evenementen op Willemsoord.
  Weg parkeerplekken, weg bereikbaarheid van de gebouwen, weg rustige werkplek ambtenaren.
  Texelverkeer maakt steeds meer gebruik van de parkeerterreinen op Willemsoord, om goedkoop lopend of op de fiets naar de overkant te gaan. Ook de files naar Texel nemen toe, en een slim stoplicht zal de file niet doen verminderen.
  Weg parkeerplekken, weg bereikbaarheid van de gebouwen.
  Op Willemsoord zuid heb je twee parkeertreinen. Eén van de parkeertreinen komt te vervallen als daar de horeca op wordt gebouwd. Je houd dan nog z’n 150 parkeerplekken over voor de horeca, schouwburg en het gemeentehuis.
  Als ju nu al kijkt hoe vol het staat bij het huidige gemeentehuis (circa 250 plekken) dan kun je op je vingers natellen dat er een parkeerprobleem ontstaat. De noemer dat de schouwburg en horeca alleen in avonduren is blijft niet in stand omdat men van de horeca ook dag horeca wil maken.
  Weg parkeerplekken, weg bereikbaarheid van de gebouwen
  Wel ben ik groot voorstander dat als het college van Burgemeester en Wethouders hun zin doordrammen dat de coffeeshop aangrenzend word aan de werkkamers van het college. Want zeuren over de overlast zullen ze niet doen, omdat het hun eigen domme idee was om naar Willemsoord te gaan.

 11. Is iedereen vergeten , waarom de gemeente , toen ze nog op de Kerkgracht zaten en zeer verdeeld op verschillende plaatsen, daar weg wilde , naar een groter gebouw waar ze alle onderdelen van de gemeente en het gemeente bestuur in kwijt konden ? Was het ook niet zo , dat de gemeente toen al aanvoerde , dat de gemeente nog nooit een nieuw respectabel gemeentehuis heeft gehad , en altijd in gebruikte tweede soms wel derde hands gebouwen zat ? En wat doe ze nu ? Ze kruipen weer in oude gebruikte gebouwen, waarbij de monumentale waarde totaal aan hun laars gelapt wordt. Zij schrijven wel , dat de verbouwing daarvan zoveel mogelijk recht zal doen aan de omgeving van het monumentale erfgoed. LET WEL !! De omgeving ! Er wordt geen woord gerept over de gebouwen zelf. Ik heb al eerder gezegd, Daar moet je met je poten vanaf blijven.

  • Dat hadden ze al moeten doen bij de kampanje. Een goed voorbeeld hoe een monumentaal pand is verkracht. Heb al eerder gezegd hoe het daar gegaan is. Eerst vragen ze de Rijksbouwmeester of ze een gebouw mogen aantasten met een blokkendoos en een of ander glazen huis. Daarna neem je die zelfde Rijksbouwmeester als architect… het zal met het stadhuis precies het zelfde gaan..

 12. Dit stinkt naar omkoping, Als jij ja zegt op wat wij willen , dan mag jij….. Dit vraagt om een strafrechtelijk onderzoek, als het werkelijk is zoals Andrea omschrijft.

 13. Toch maar even bij de Provincie aan de deur rammelen ? Dit zijn praktijken , dient men niet over het hoofd kan zien. Waar of niet waar , dit moet onderzocht worden om alle schijn van corruptie weg te nemen. ( En svp , geen keuring van eigen vlees)

 14. Gewoon zo laten zitten die gasten op het kooypunt. Hij of zij die het niet bevalt daar zoekt maar een echte baan.

 15. Ik zeg : lekker in de schouwburg gaan zitten.
  1: ze hebben een mooie kantine in het huidige restaurant stoom wat toch al draait
  op gemeente geld.
  2: de stadshal is prachtig voor trouwerijen.
  3: en dit is verreweg de belangrijste reden : die hele politiek van Den Helder is
  toch een heel groot DRAMATISCH TONEELSTUK ,dan hebben ze meteen
  een prachtig podium om dit op te voeren.
  Gratis toegang voor de Helderse burgers.
  Dan heeft Willemsoord er meteen een fantastiche attractie bij.
  Als ze bier en popcorn gaan verkopen ,neem ik een seizoenskaart.

 16. Ik weet het nog zo net niet. Een aantal jaren geleden was er een grote meerderheid tegen nieuwbouw stadhuis maar die tegenstand is lang niet meer zo sterk nu. De burgers zijn een beetje stadhuis – discussie moe. Ik moet nog zien of de benodigde 1000 ondersteuningsverklaringen opgehaald worden en of de opkomst voldoende is. Is een dubbeltje op zijn kant.

 17. Destijds , ging de discussie, over een nieuw stadhuis op de stationslokatie. Dat is van tafel geveegd. Deze discussie , is heel anders . Het gaat niet meer ( of wel ) over nieuwbouw, want dat drukken ze toch wel door., maar om de locatie.

  • Een paar jaar terug was ook al sprake van het stadhuis naar Willemsoord. Toen heeft Geurt Visser, dat was na het debacle van zijn wegsturen, het initiatief genomen om handtekeningen voor een referendum te verzamelen. Die waren er binnen een week, maar voor er een referendum kon worden aangevraagd verdween het plan ineens ..

 18. De initiatiefnemers van het referendum willen ook de optie ‘ geen nieuwbouw’ voorleggen aan de burger. Dus de keuze wordt een stadhuis op Willemsoord of helemaal geen nieuwbouw.

  • Ik denk het niet . Temeer , Henk van Kuijk eigenlijk de initiatief bedenker van het Drs Bijlweg gebied e.o.

   • Wij vragen om normale inspraak. Daarin moeten college en Raad peilen bij de bewoners waar behoefte aan is. Dat kan zijn geen nieuw stadhuis, alleen Kerkgracht 1 en baliefunctie Julianadorp. Of wel aanpassen Bijlweg (wat gewoon een behoorlijk gebouw is). Vooral om financiële reden: onlangs stelde het college binnen de begroting 670.000 vrij geld ter beschikking aan de Raad. En nu vraagt het aan de Raad 15 miljoen? Dat heeft de Raad in de achterzak? Het financiële beleid is zeer riskant en rammelt aan alle kanten. Burgers mogen eisen van het bestuur dat het niet verder springt dan de polsstok lang is. Dat deed het al met de schouwburg, zonder dat de uitgegeven centen op tafel kwamen, zelfs niet via de rechter. Uiteraard is de bereikbaarheid voor Julianadorp ook van groot belang. Met de bus kan je vandaar niet naar de Schouwburg. Komt de inspraak niet (is onbehoorlijk bestuur), dan vragen we een referendum aan, ook met open vraagstelling, dus ook de optie: geen stadhuis. Overigens, de falende politiek heeft het stadhuis nu volledig opgeblazen, het ligt in stukken.

 19. Henk,wat ik mij afvraag bij uw stelling inspraak/referendum is:hoe kunt U nu vertrouwen hebben in een stadsbestuur(huidige en vorig) die democratische spelregels praktisch aan z,n laars lapt.
  De raad met feiten confronteert,waardoor de controlerende en dus inspraak volledig weg gevaagd word.
  Geld uitgeeft aan projecten waarvan de gem. burger minstens zijn wenkbrouwen fronst.
  De kunst verstaat om van het ene debacle naar het ander het andere te hollen.
  Vage samenwerkings verbintenissen aangaan met stichtingen/bedrijven die stinken.
  Het voort laten bestaan van constructies die bakken geld kosten,en waar totaal niets gepresteert word jaren lang.
  Heeft U misschien toekomst plannen om een nieuwe schoonmaak/opruim partij voor de volgende verkiezingen op te richten?

 20. Ferry, ik richt geen partij op, nee, maar wat je schrijft is waar: er is bijna geen partij meer, die inspraak en draagvlak bij de burger zoeken normaal vindt. Er heerst al jaren een regentenbeleid, zonder openbaarheid van financiën, en verstrengeling van belangen. Ze hebben simpelweg het stadhuis versplinterd. Een nieuwe partij kan zeker nuttig zijn, maar zal niet tot een meerderheid komen, wel tot veel zetels nu, als ze uitgaat van draagvlak. Want de Stadspartij, Beter voor Den Helder, BB, CU en de Seniorenpartij hebben hun kritisch vermogen ingeleverd aan de Haagse partijen. De burger zal harder zijn/haar stem moeten laten horen, en vooral niet stemmen op de genoemde partijen, die de verkiezingsuitslag niet respecteren, niet aan inspraak doen en veel geld over de balk gooien. En vergeet ook de manipulerende rol van de slechte burgemeester niet (zie zaak Scholte, doordrukken Rabogebouw). Onder hem kan ik niet werken, ik ben door enkele partijen wel eens gepolst.

  • Ook niet doen Henk , je verliest geheid je mondigheid. Dit regenten bestuur , is net een spinnenweb. Zodra je daar in vast zit , weeft de opper spin je helemaal in een verstikkend cocon.

   • Precies, daarom heb ik tegen twee partijen nee gezegd (als kandidaat-raadslid), en spoedig bleek waarom: het spinnenweb, en foute coalitie. Ze kunnen alleen vriendjes worden met de Haagse partijen, als die eindelijk inzien dat ze er voor de burger zijn, en niet andersom. Zo gauw er een situatie is dat de burger wel meetelt, dan ben ik er.

 21. Henk,fijn om te vernemen dat je geen partij wilt oprichten,je zal gegarandeerd het slachtoffer worden van de verdeel en heers politiek van deze kliek.
  Het is net zoals schrijft het zal geen meerderheid halen,en dus niets of nauwelijks iets positief kunnen gaan bijdragen voor de burgers.
  Helaas maar waar,en toch Henk…….. hoop ik dat er steeds meer mensen deze site gaan lezen,en andere landelijke site,s die onafhankelijke niet gesubsideerde politiek kritische artikelen publiceren.
  Waardoor er burger inatiatieven ontaan die daar weer op reageren,zodat er wel een politieke partij uit zal ontstaan.
  Ik droom bijv. er zelf van om een live tv debat met Rutte te hebben.
  Wel zonder voor gekauwde vragen hoor.
  Ik ben het volledig met je eens dat het stemgedrag van de burger gebaseerd zou moeten zijn op:inspraak/respecteren verkiezingsuitslag en bij belangrijke zaken naar zwitsers voorbeeld bindend referendum recht.
  Strafrecht toepassen op publieke bestuurders die onbekwaam zijn,bij schuldig bevinding,de pluk ze toepassen.
  Bij valse voorlichting,willens en weten,strafrechtelijk vervolgen.
  De kwaliteit en dus de democratie zal naar mijn mening door worden hersteld.

Comments are closed.