Koop of toch huur voor oude stadhuis?

24

Den Helder – Huur of koop? Dat is de vraag die de gemeente op korte termijn moet beantwoorden waar het gaat om het tijdelijk gebruik van het oude raadhuis aan de Kerkgracht. Als de gemeente het monumentale pand van de huidige eigenaar Woningstichting zou kopen – en na de ingebruikname van een nieuw stadhuis – aan de stichting terug zou verkopen, dan komen de kosten voor gebruik per jaar neer op een 211 duizend euro.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente het oude raadhuis ook mag huren van Woningstichting. B en W onderzoeken nu of dit goedkoper is dan koop en terugverkoop. Uitgangspunt is de (financieel) meest voordelige constructie. Op voorhand denkt het college goedkoper uit te zijn met huur, want dan hoeft geen overdrachtsbelasting (verplicht bij koop) betaald te worden.

Aangaande de verbouwing van het pand melden B en W dat een aantal binnenwanden aangepast moet worden, vloerbedekking vernieuwd én mogelijk zijn enkele installatietechnische aanpassingen nodig. Een architect gaat bekijken welke werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn.

24 REACTIES

 1. En zo zijn de stadhuizen van de burger zo ver mogelijk weggezet van Julianadorp, het Rabostadhuis en het Kerkgrachtstadhuis. En omdat de Rabo geen cijfers geeft, mogen we als burger weer eens niet weten wat de gemeente aan gemeenschapsgeld betaalt aan de Rabo. Ondemocratisch gedoe. De gesloten pot. Net als met Zeestad, dat weg moet. Neehoor, de wethouder wil hen de klus op Willemsoord laten doen, opnieuw dus zonder openheid en verantwoording van financiën. Behoorlijk bestuur is verdampt. De partij Behoorlijk Bestuur moet afscheid nemen van Wouters als lid. En inspraakprocedure of referendum aanvragen. Dan schenken ze weer klare wijn.

  • En de stadspartij dan Henk? Die gaan doodleuk voorstemmen om het stadhuis op Willemsoord te vestigen, nog verder weg van de samenleving . Voor mij mag die schootkruipers partij ook verdampen.

   • Die hebben hun grote verkiezingsnederlaag nog steeds niet begrepen. Maar ja, als de grootste verliezer via dhr Kos een andere coalitie mag blokkeren, en Carlo Assorgia de regie uit handen geeft, dan krijg je dit dwaze beleid. Dan drammen de Haagse partijen weer vrolijk door….. maar ze zijn er nog niet, er komen tal van bezwaarschriften, zeker tegen het bestemmingsplan. Dan mogen ze bij de verkiezingen weggevaagd worden.

 2. zou wel handig zijn als ze ook de huurprijs hadden vermeld, huurprijs lager dan 18.300 eu – maand dan is het goedkoper, huurprijs hoger dan 18.300 eu – maand dan is het duurder?? …..

 3. Waar haalt LOS die € 211.000 per jaar vandaan ?

  UIT HET RAADSVOORSTEL:
  Tijdelijke huisvesting
  De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd in 2019 waarvoor € 5.246.000 aan uitgaven geraamd wordt en wat
  in 4 jaar afgeschreven moet worden. Aan het eind van de 4 jaar heeft het pand een gegarandeerde restwaarde
  van € 2.150.000 zodat er per saldo € 3.096.000 als afschrijvingslast in de exploitatie opgenomen moet worden.
  Begrotingstechnisch wordt gerekend dat het tijdelijk scenario ingaat per 1 januari 2020.

  Samen met de overige
  exploitatielasten zoals huur (verkeerstorenweg), rente, energie en onderhoud wordt voor de periode 2020 –
  2022 een jaarlijkse exploitatielast van € 1.489.000 geraamd.
  ————————–
  Koop € 5.246.000 min terug-Verkoop € 2.150.000 = € 3.096.000 dit gedeeld door 4 jaar = € 774.000 per jaar, voor alléén Kerkgracht 1.

  • Uit de raadsinfobrief die vandaag is verstuurd:
   Jaarlijkse kosten Kerkgracht 1
   Tijdens de commissiebehandeling zijn vragen gesteld over de jaarlijkse kosten voor gebruik van de Kerkgracht. Hierbij bevestigen wij dat de afgeleide huursom, het verschil tussen het aan- en verkoopbedrag, ca. € 211.000,– per jaar bedraagt. Een ander genoemd bedrag, ca. € 0,75 miljoen per jaar, is gebaseerd op de afschrijvingslasten voor de gehele investeringssom van het scenario. In deze investeringssom zit naast een jaarlijkse vergoeding voor de Kerkgracht ook de realisatie van portakabins en aanpassingen in de Kerkgracht. Slechts een deel van de genoemde € 0,75 miljoen (€ 211.000,–) is dus de afgeleide huurvergoeding voor de Kerkgracht.

 4. Volgens mij is de marktprijs van het vastgoed niet meer als 2,1 milj.. Dat is de waarde van terugverkoop. Volgens mij is de rest slecht ondernemerschap. Als de gemeente het pand koopt en in bezit houdt, opknapt voor 3,1 miljoen is het n.m.m. beter uit. Als het gebouw bestemming backoffice incl. loketfunctie Den Helder en Huisduinen en trouwlocatie krijgt is het weer in orde. Verder een dependance in Julianadorp creëren met alle burgerzaken? Zal dat, ook de gewenste afslanking van de gemeente in het plaatje meenemend, niet goedkoper en klantvriendelijker zijn. Kan het bespaarde geld in het sociaal domein gestopt worden.

  • Op een paar puntjes na , was je het toch eens met nieuwbouw op Willemsoord ? Het dossier moest toch met een klap erop gesloten worden ? Nu kom je hier weer mee . Niet aan een politieke loopbaan beginnen Nico, je zwakt nu al .

 5. Gewoon niet kopen of huren. Er is geen noodzaak voor dit pand. Voor de ambtenaren blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Voor de enkele mensen die nu nog op de Bijlweg zitten is wel iets eenvoudigers te vinden.

 6. Definitieve aankoop van gebouw Kerkgracht met achter eventuele aanbouw met een steunpunt in Julianadorp moet op den duur voor het gemeentelijk apparaat voldoende werkruimte kunnen bieden. De gemeenteraadsvergaderingen vonden er tot de jaren tachtig ook plaats met op de tribune ongeveer evenveel geïnteresseerden die thans tijdens een gemiddelde raad- of commissievergadering bijwoont. Van bevolkingsgroei is de laatste tientallen jaren ook al helemaal geen sprake meer, prognoses wijzen ook niet in die richting en digitaal is al veel vanuit de huiskamer te regelen. Pro en contra afwegend vind ik om uiteenlopende redenen verplaatsing naar willemsoord een onjuist en wellicht te duur besluit.

  • Dat komt door het doordrammen van VVD,CDA en PvdA, onder aanvoering van de burgemeester, en nu gevolgd door de schapen van de Stadspartij, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en CU. Behoorlijk Bestuur is nu aan zet ook: afscheid nemen van een wethouder als lid, die contra-beleid uitvoert.

  • Je vraagt je af , zou er soms met een derde partij een afspraak zijn , om de Bijlweg binnen een bepaalde tijd leeg op te leveren ? Zouden ze weer een stinkstreek uithalen waar de burger niets vanaf weet ?

    • Ja natuurlijk, Bijlweg deal met Woningstichting. Kerkgracht deal met Woningstichting. Burgemeester VVD, Waltmann VVD, college VVD plus. Toen de Kerkgracht in bezit was van Huib Broeke was er nul belangstelling. Het is de vriendjespolitiek van Den Helder. Rabo=CDA, er mag niet eens bekend worden wat de gemeente aan hen betaalt, schandalig, in een democratie.

 7. Feit is:de race is gelopen.
  De werkzaamheden aan de Bijlweg lopen door.
  De Provincie is bereid subsidie voor Willemsoord te verlenen.(oa voor bereikbaarheid/parkeer) en uiteraard
  huisvesting stadhuis.
  De aannemers zijn uiteraard ook al bekend.
  Kerkgracht word tijdelijk gehuurd,met wat persoonlijke eisen,tapijtje,CO neutraal,beveiliging,brand preventie,en ongetwijfeld nog een aantal punten waar zo,n back office aan moet voldoen.
  Uiteindelijk zal dan langzamerhand duidelijk worden dat Willemsoord het toch niet kan worden.
  Dan toch maar het Postkantoor.
  Kerkgracht blijven we zitten,vanwege z,n Paleis achtige allure.
  Voor de locatie Willemsoord word een andere subsidie vreter gevonden.(kantoor Zeestad?)
  Bijweg komen prachtige appartementen in.
  ,,Daar kweek je als bestuur(der) goodwill mee,,
  En dan vooruit dan maar een loketje twee ochtendjes in week als proef in J.Dorp.
  Dat zijn resultaten,alle subsidie potten leeg geroofd,een krimpstad met giga schulden en verplichtingen achter laten,daar moet toch een top job voor je klaar liggen,minimaal Brussel.

 8. Wel water,voor jou nog even het etiket nagekeken staat geen Fabeltjes bij.
  Spreek over ,n paar jaar nog

 9. Juist Henk,zo wordt het Pokerspel ongeveer gespeeld,pandjes opgeknapt!!!!,functie ingevuld!!!!!,stad een compleet ander aanzien gegeven!!!!! de democratie er voor ingeruild!!!!!
  Een flits carriere gemaakt,werkt als een tierelier in Europa

 10. Henk,als je wilt weten wat de gemeente aan de rabo betaalt,is de wet wob misschien iets?
  Heb iets van 8 ton vernomen,is gerucht

Comments are closed.