Provincie onderzoekt bodem speelplekken

2

Den Helder – De provincie Noord-Holland laat zo’n veertig kinderspeelplaatsen in de Stad-binnen-de-linie onderzoeken op de aanwezigheid van lood. In veel stedelijke gebieden is dit metaal door eeuwenlang gebruik ook in de bodem terecht gekomen. Of de betreffende plekken inderdaad zijn vervuild wordt rond de zomer bekend. Dan heeft de provincie alle resultaten van Noord-Holland verzameld.
Door de eeuwen heen is in heel Nederland veel lood gebruikt in huis en in industrie. In verf, bijvoorbeeld maar ook in waterleidingen. Overal zit lood in de bodem, ook op verschillende plekken in Noord-Holland. Lood kan nadelige effecten hebben op de hersenontwikkeling, vooral bij kinderen.

Sinds vorig jaar onderzoekt de provincie de openbare ruimte, in eerste instantie op plaatsen waar kinderen vaak komen, zoals speeltuinen. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn. Zij hebben in deze gebieden de speellocaties in kaart gebracht, zoals de openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang. Bij alle locaties wordt gekeken of spelende kinderen in contact kunnen komen met onbedekte grond. Waar de grond volledig bedekt is met (kunst)gras of tegels, is geen onderzoek nodig. De komende maanden worden in Den Helder veertig speelplekken onderzocht. Het onderzoek begint volgende maand. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek rond de zomer 2019.

Op basis van de resultaten van het onderzoek maakt de gemeente een aanpak voor de locaties waar te veel lood zit. Voor de locaties die geen eigendom zijn van de gemeente, geven de gemeente en RUD NHN de eigenaars advies over de aanpak.

Gevolgen
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt omdat materialen als benzine en verf geen lood meer bevatten en omdat de meeste loden drinkwaterwaterleidingen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem. Hoge concentraties hoeven op zich geen probleem te zijn, zolang er maar geen lood in het lichaam terecht komt. Dat kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Zij kunnen lood binnenkrijgen als zij bijvoorbeeld hun vingers in hun mond steken tijdens het spelen op een onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) waar lood in zit. Dat is ook de reden waarom de provincie in heel Noord-Holland vooral speelplekken onderzoekt. Ouders en verzorgers van jonge kinderen kunnen overigens met eenvoudige maatregelen de loodinname beperken. Bijvoorbeeld door hen na het buitenspelen hun handen te laten wassen en hen niet op onbedekte bodem te laten spelen.

De gemeente informeert de omwonenden van de plekken waar op basis van de resultaten van het bureauonderzoek, daadwerkelijk bodemonderzoek gaat plaatsvinden, schriftelijk vooraf. Meer informatie en tips staan op de websites van de gemeente Den Helder (www.denhelder.nl/lood), provincie Noord-Holland (www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Bodem-en-ondergrond, de RUD (www.rudnhn.nl) en de GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl).

De provincie, de RUD en de gemeenten werken samen aan een schone, veilige omgeving. De provincie heeft de leiding over het project, de Regionale uitvoeringsdienst informeert over de kwaliteit van de bodem en de technische aspecten over de grond. De gemeente informeert over de uitvoering.

2 REACTIES

  1. nog zo’n stervensduur tuttel de tut onderzoek……
    Nederland betuttelingsland, maar zo kan de belasting tenminste weer eens omhoog……

  2. We moesten van de loden waterleiding af, te gevaarlijk, speciaal voor kinderen. Indien water langere tijd had stilgestaan in de leiding dan wordt eerst doorspoelen geadviseerd. Overigens vervanging is niet direct verplicht gesteld…..
    Ik vraag me werkelijk af welke (zaai angst, overheid betaald toch) advies/onderzoek lobbygroep hier weer heeft toegeslagen….

Comments are closed.