Stadspartij wil agressieprotocol voor lokale politici

37

Den Helder – Er moet een speciaal agressieprotocol komen voor college- en raadsleden. Dat wil de Stadspartij, die hiervoor maandag tijdens de raadsvergadering met een motie komt. Dat protocol is niet bedoeld om agressie door lokale politici te voorkomen, maar om ze juist te beschermen tegen agressieve pogingen tot beïnvloeding door burgers.

In de Gemeentewet is opgenomen dat leden van de raad stemmen zonder last. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan een elementair onderdeel van de democratie, namelijk dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. “In Den Helder zijn er toch mensen die denken dat zij politieke ambtsdragers ongestraft kunnen intimideren en bedreigen, waardoor onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd. Via de griffie hebben wij geconstateerd dat er momenteel in een aantal gevallen raadsleden zijn benaderd rondom de besluitvorming van het stadhuis, op een dusdanige manier dat wij mogen stellen dat dit de essentie van dit wetsartikel aantast, hetgeen wat ons betreft onaanvaardbaar is”, aldus de Stadspartij.

“Mensen van alles van ons mogen vinden en hoeven het lang niet altijd met ons eens te zijn, ze mogen ons dat ook duidelijk laten weten, mits dat op een normale manier gebeurd. Het is wat ons betreft volstrekt ontoelaatbaar als dit op een onfatsoenlijke, onbehoorlijke, respectloze of zelfs intimiderende en bedreigende wijze plaatsvindt. Als een college- of raadslid zich geïntimideerd of bedreigd voelt, kan daarover geen discussie mogelijk zijn, dan worden grenzen overschreden hetgeen absoluut onacceptabel is.”

Protocol
Een agressieprotocol beschrijft hoe de gemeente reageert op bedreigingen, agressie of intimidatie etc. tegen college- en raadsleden en wie welke rol daarin heeft. Het moet duidelijk maken bij wie college- en raadsleden terecht kunnen als ze bedreigd worden en wat de mogelijke vervolgacties kunnen zijn. Met een agressieprotocol is het voor alle college- en raadsleden duidelijk dat het niet alleen hun eigen probleem is als je bedreigd wordt, maar dat we in de gemeente Den Helder samen staan voor een veilig werkklimaat.”

De Stadspartij meent dat met een agressieprotocol voor college- en raadsleden een sterk signaal wordt afgeven aan de samenleving, dat agressie en geweld jegens bestuurders en volksvertegenwoordigers verwerpelijk is en niet zal worden getolereerd. In dergelijke gevallen moet dan ook officieel aangifte worden gedaan.

37 REACTIES

 1. Het college en de raadsleden kunnen net als iedere andere burger gebruik maken van de wetgeving en aangifte doen bij de politie. Raar dat hier een apart protocol voor nodig is. Agressie en geweld tegen wie dan ook mag niet getolereerd worden. Daar hoef je geen bestuurder voor te zijn.

  • Helemaal eens, gewoon aangifte doen…net als ieder ander dat kan doen!! Daar is géén extra “protocol” voor nodig hoor Stadspartij, maar waarom dit stukje in de krant…

 2. Voor agressie en bedreiging bestaat al een protocol en dat staat in de laatste twee zinnen beschreven: “niet tolereren dus gewoon zelf aangifte doen”.

  Volgens mij komt ‘last en ruggespraak’ in deze gemeente trouwens eerder van de bovenlaag, van nepotistische verbindingen en van verbonden partijen / partners.
  Misschien moet de Stadspartij eens overwegen om en OM en de FIOD in te schakelen.

 3. Sinds wanneer mag je raadsleden niet meer benaderen om je mening te geven. Nog even en ze willen van dit forum af omdat het intimiderend overkomt…..
  De raadsleden van de stadspartij snappen blijkbaar niet hoe de politiek in elkaar steekt. Ook in Den Haag worden politici regelmatig aangesproken op hun gedrag en hun ideeën. Er zijn zelfs “professionals” die dagelijks bezig zijn om politici een andere mening en standpunt te laten innemen. Dit heet lobbyen…
  En het lobbyen over de verplaatsing van het stadhuis is groot. Immers een ruime meerderheid is het gekonkel over het stadhuis meer dan zat en wil niet dat het gemeentehuis naar Willemsoord word verplaatst….
  Als je een stevig gesprek over de verplaatsing van een stadhuis intimiderend vind, dan heb je waarschijnlijk voor het verkeerde vak gekozen… Bijvoorbeeld “Wat ben je voor eikel, dat je eerst geen nieuwbouw stadhuis wilde en nu opeens wel. Je houd je niet aan je belofte eikel, om die reden had ik op je gestemd!” is geen intimidatie, maar is bewijsbaar een feit. Zie de diverse verkiezingsprogramma van de huidige coalitieleden…. En dat je dan iemand een eikel noemt is pure emotie, en het blijft ook een betwistbaar punt of die gene ook echt een eikel is….
  Maar in de stad hoor je ook een ander geluid. Namelijk intimidatie vanuit het stadhuis tegen de lobbyisten die tegen verplaatsing zijn naar Willemsoord. De burgemeester zou tegen een aantal lobbyisten hebben gezegd; “Als jullie niet stoppen met jullie acties, dan stoppen wij jullie subsidie.” Dat kun je geen intimidatie meer noemen, maar dit is je pure chantage…..
  Deze vorm van intimidatie heeft de stadspartij waarschijnlijk niet meegenomen in hun motie. En zoals ik al eerder betoogde op dit forum, komt de ondermijning van de lokale politiek vaak van binnen uit. De ondermijning begint al bij dit college van Burgemeester en Wethouders.
  (Overigens vind ik wel, dat als politici echt worden bedreigt. En dan bedoel ik dat mensen iemand wat aan willen doen, fysiek of geestelijk dan hoort daar gewoon aangifte van te worden gedaan. Geweld is nooit een oplossing)

 4. Als U meent dat U geintimideerd wordt,kunt U nu al direct aangifte doen met de wet in de hand.
  Zoals U zelf al in dit bericht omschrijft,U moet inderdaad onbelast kunnen stemmen en/of Uw mening kunnen geven.
  Ook als U geheel tegenstrijdig met Uw verkiezings belofte Uw mening herziet.
  Dat dat dan weer agressie opwekt bij mensen vind ik toch ook weer een verzachtende omstandigheid.

  • Hoofdletter U gebruik je alleen voor God en aan het begin van een zin. Niet voor raadsleden of wethouders. Kom op we gaan deze mensen toch niet verheerlijken. Ze zijn ook wel eens angstig en uit hun evenwicht te brengen zoals wel blijkt uit de motie die de Stadspartij daarom wil indienen. Is er sprake van bedreiging of geweld dan aangifte doen bij de politie. Simpeler kan het toch niet. Een motie indienen om een protocol die al bestaat is toch niet nodig. Even alles op een rijtje zetten voordat jullie dit doen Stadspartij. Anders wordt het geneuzel om niks.

 5. Nou…. een Stadspartij die er medeverantwoordelijk voor is dat een gehandicapte kunstenaar van naam zonder voorafgaand bericht van een deurwaarder met hulp van een politiemacht uit zijn huis werd gezet, zonder persoonlijke spullen, en dan ook nog onterecht, waarbij er maandenlang beslag is gelegd op de privéspullen, die partij moet vooral eerst eens in de spiegel kijken. En naar een menslievend protocol. En hun wethouder Kos deed contractueel toezeggingen naar die kunstenaar namens het college die hij niet nakwam. Voor dat alles zal de burger een fors bedrag aan claims moeten betalen, binnenkort. Verder is de Stadspartij de partij van de transparantie, zie hun verkiezingsprogramma: dit verhaal is een slag in de lucht, “van de griffie hebben wij vernomen dat….”. Ja, zo ging het met wethouder Visser ook. Geef even heldere openbare voorbeelden. Wat zijn die bedreigingen en intimidatie? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wel dat mensen de gordijnen in worden gejaagd door de huidige vriendjespoltiek en de verstrengeling van belangen. En als de burgemeester zelf gedreigd heeft met intrekking van subsidie, dan moet hij zelf opstappen. Want dan gaat hij volstrekt buiten zijn boekje en protocol. Kennelijk krijgt de Stadspartij het benauwd over Willemsoord, en kiest voor de aanval naar voren, ongefundeerd.

 6. Ik kan mij nog heel goed de krijgshaftige kroegentaal van deze partij herinneren. Pakje boter partij !!

  • Als die zelfde personen van de stadspartij, die heldhaftige taal van destijds in de kroegen, nu in de raadszaal herhalen, worden zij daar gelijk uitgeschopt, en zijn ze precies hetzelfde , waar zij nu anderen van beschuldigen. Maar… dat schijnen de Heren vergeten te zijn .

 7. Onfatsoenlijke, onbehoorlijke en respectloze worden de burger van Den Helder behandeld door de gemeente, waar kan ik aangifte doen? Stelletje pipo’s ga gewoon eens aan je werk en bedenk niet allerlei onzin waar je je denkt achter te kunnen verstoppen voor jullie onverantwoord gedrag.

 8. Waarom is mijn reactie op Ferry van 12:40 uur nog niet goedgekeurd en zichtbaar Ronald Boutkan? Vrijheid van meningsuiting staat toch hoog in het vaandel van de media.

 9. Als je als politici de kiezer willens en wetens misleid,belasting geld verkwanseld,burgers zou bedreigen met intrekken subsidie,dan moet je niet alleen opstappen.
  Nee er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten worden gestart,en indien de beschuldigingen concreet worden,gewoon strafrechtelijk vervolgen.

 10. Het zou goed zijn als iedereen normaal en respectvol met elkaar om zou gaan. Zelfs al ben je het radicaal met elkaar oneens. En ja, ik vind iemand “eikel” noemen respectloos. Als je je in een discussie laat leiden door je emoties en dan van jezelf van alles mag roepen, zelfs als dit bedreigend overkomt want “er komen wat emoties bij kijken”, dan ben je sowieso al niet helder bezig. Je schiet er namelijk niks mee op. Als men zich bedreigd en onveilig voelt nu, dan zijn er gewoon mensen te ver gegaan. En het is dan misschien goed om met elkaar af te spreken waar die grens dan ligt want kennelijk heeft niet iedereen dit op een rijtje. Anders was er geen behoefte aan.

 11. Hierbij nogmaals mijn reactie op het bericht van Ferry van 12:40 uur. Hopelijk is hij nu wel zichtbaar.

  Hoofdletter U gebruik je alleen voor God en aan het begin van een zin. Niet voor raadsleden of wethouders. Kom op we gaan deze mensen toch niet verheerlijken. Ze zijn ook wel eens angstig en uit hun evenwicht te brengen zoals wel blijkt uit de motie die de Stadspartij daarom wil indienen. Is er sprake van bedreiging of geweld dan aangifte doen bij de politie. Simpeler kan het toch niet. Een motie indienen om een protocol die al bestaat is toch niet nodig. Even alles op een rijtje zetten voordat jullie dit doen Stadspartij. Anders wordt het geneuzel om niks.

 12. Alberta,ik probeer accenten te leggen,en respect vol met elkaar te blijven.
  Dus doe ik dat ook naar U toe.
  Maar ik begrijp je volkomen.

 13. Als een politicus geen olifantshuid heeft, is hij/zij ongeschikt voor die taak.
  Er kunnen dus heel wat stadspartij leden beter (terug)naar de kroeg gaan dan de boel nog verder verzieken.

  • tsja…. in de kroeg had dit clubje inderdaad de grootste plannen en verhaaltjes.
   maar laat ze nu niet wéér naar de kroeg terug keren aub.
   er is al zo weinig gezellige horeca meer ….

 14. Wikipedia geeft een mooie uitleg over agressie, mag ik in deze dan onder agressie ook verstaan dat wat politieke partijen en hun vertegenwoordigers beloven niet nakomen. Dit zou inhouden dat dit zgn. protocol zelfs voordelen zou bieden, want het niet nakomen van beloften kan ook een vorm zijn van agressie. Prima zo een protocol dan lijkt me 🙂

 15. Het gaat niet om agressie tussen politici onderling, het gaat om agressie van burgers tegen politici. Dat staat toch echt heel duidelijk in de eerste alinea’s van het bericht?
  Ik keur intimidatie en bedreiging voor volle 100% af, maar ik kan me de woede die de basis is van deze agressie heel goed voorstellen, je voelt je gewoon in de maling genomen als kiezer. Ik ben zelf ook heel boos op de Stadspartij, en op Wouters. Normaal gesproken hoor je als partij/politicus te stemmen zoals je je kiezers beloofd hebt te zullen stemmen, je zit daar immers als de vertegenwoordiger van hun stem, daarvoor ben je gekozen. En als je dan herhaaldelijk precies het tegenovergestelde doet ben je ineens verbaasd als je kiezers boos zijn, en sommigen zelfs agressief worden, en van je eisen dat je stemt zoals je beloofd hebt? Dat er soms compromissen gesloten moeten worden in plaats van je zin door te drammen is normaal, maar wat hier gebeurt, al jarenlang, dat is gewoon volksverlakkerij, en dat wekt agressie op.

  • Met het negeren van de kiezer lok je geen agressie uit, maar pas je agressie toe! Je doet tenslotte de kiezer pijn en het bewust pijn doen is agressie. Overigens een zeer ernstige vorm. Oorzaak en gevolg.

  • ik ben het niet altijd met je eens Monique
   maar je slaat de spijker op z’n kop.
   deze partij heeft zelf op alle fronten bedrog gepleegd en daar worden ze op “aangesproken”.
   geweld is nooit de oplossing maar hier kruipt de stadspartij onder de bekenden steen.
   eerst de boel op werkelijk alle fronten bedriegen en beliegen om, als de kiezer verhaal komt halen, beginnen te huilen.
   iets met “eigen schuld , dikke…..

   straks zal ook die pizzaboer wel enige “tegenwind” kunnen verwachten. ook dit persoontje heeft, op dezelfde wijze, de bewoners en keizers in den helder bedonderd.
   wie wind zaait zal storm oogsten

   goh…. ben op dreef 🙂

 16. Kom op Stadspartij geef eens commentaar op bovenstaande.
  Er zitten mensen tussen die op jullie gestemd hebben,en dus het vertrouwen aan de partij gegeven hebben.
  Dat is wel het minste wat je als bestuur kunt doen.

 17. Duidelijk.. wat de gemiddelde reageerder hier zegt.. gelukkig staan jullie verre van het publiek wat nooit reageert. 95% van alle reacties zijn gewoon dom en kansloos.

  • Vooral dit gedeelte van je reactie . gelukkig staan jullie verre van het publiek , is een waarheid als een koe

  • Vergist Hopje zich niet ? Als wij onze mond niet hadden open getrokken , hadden we nog steeds met de stadspartij opgescheept gezeten. Die is bijna verdampt.

 18. Dat is ook precies de reden van je leugenachtige politieke bestaan Hopje,de zwijgende morrende meerderheid niet
  horen.
  Maar concreet op boven vermeld item doe je niet,alleen maar roepen dom volk en kansloos.
  Maar je politieke toekomst is zeker: KANSLOOS.

 19. De stadspartij speelt hier de zielige underdog kaart uit. Straks maken ze het nog zo erg , dat ze om bodyguards vragen. Hoe vestig je de aandacht op je zelf . Melij wekkende vertoning. Zou het komen , dat ze zo zijn , omdat Dick Berts een stadspartij lid geblokkeerd heeft op twitter ?

 20. Het enige keer dat ik ten tijde van mijn raadslidmaatschap bedreigd werd was door een loslopende hond. Dat was overigens in Alkmaar. Heb maar geen aangifte gedaan want anders miste ik de trein naar Den Helder.

 21. Je blijft natuurlijk altijd met je handen af van politici. Makkelijker kan ik het niet maken, wel simpeler.
  De eigen blijft daarentegen wel fier overeind, maar daar kunnen ook lokale politici niets op tegen hebben.

 22. Burgemeester Schuiling zou mensen intimideren met subsidie, als ze doorgaan met hun acties tegen het stadhuis.
  Waar is de media die dat gaat uitzoeken? Het is heel simpel, als de intimidatie echt plaats vind moet dat zijn bij de Nautische vereniging. Immers zijn zij een grote actie gestart, en zitten het dichtst bij het vuur. Zij zitten rondom de nieuwe locatie.Wat is er gezegd bij het gesprek tussen burgemeester Koen Schuiling, Wethouder Heleen keur en de bestuursleden van de Nautische vereniging. En wat gaat de raad doen om deze onderste steen boven te krijgen?

 23. De raad ? , Die zit bij de coalitie op schoot voor hun dagelijks voorlees verhaaltje ( er was eens….)

  • Dat is toch triest…. Hoe kun je als volksvertegenwoordiger het goed vinden dat de burgers wie jou hebben gekozen, worden geïntimideerd door een burgemeester. En waarom doen de kranten niet meer aan waarheidsvinding?

Comments are closed.