Startnotitie Wijkgericht werken “vol gebakken lucht”

19

Den Helder – De startnotitie Wijkgericht werken zit vol ‘gebakken lucht’ en betekent maar een ding: de aanpak gaat veel geld kosten. Geld dat vooral op gaat aan dure managers. De schrijver van het stuk heeft er niet veel van begrepen. Dat stelt raadslid Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. De raadscommissie Bestuur en Middelen buigt zich vanavond over het stuk.

“Participatie, maatwerk en integraliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de inzet van de gemeente in wijken en buurten. Van de door de gemeente gesubsidieerde organisaties vergen we een vergelijkbare inzet. In de praktijk blijkt dat echter nog niet altijd zo te werken. Ondanks daarop gerichte prestatieafspraken is de effectiviteit van de inzet van organisaties in de wijken en buurten nog onvoldoende naar verhouding tot de financiële inzet (subsidies).” Aldus de inleiding van de gemeentelijke startnotitie.

Het stuk schetst ook waar de gemeente naartoe wil: “In 2020 moeten de voorzieningen en de participatie dicht bij de bewoners zijn gebracht. Het sociale netwerk in de wijken en buurten moet geborgd zijn door inzet van wijkmanagers die weten wat leeft en speelt in buurt en buurt en ervoor zorgdragen dat de organisaties in de wijk daarop goed inspelen. Bewonersinitiatieven worden naar de gemeentelijke organisatie gebracht en krijgen daar een eigenaar en een oplossing of antwoord. Operationele zaken in de openbare ruimte bijvoorbeeld bij team Wijkbeheer of signalen over een de problematiek van een verward persoon bij team Zorg. Vragen die vanuit beleid een antwoord moeten krijgen, worden direct aan een adviseur gekoppeld die daarop integraal adviseert en opdracht verleent aan (maatschappelijke) organisaties voor de uitvoering.”

En het gaat verder: “Dit geldt ook voor bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven die uitwerking behoeven, zoals de wens tot herinrichting Loopuytpark of de voorzieningen rond station Zuid worden in prioriteitstelling door het college gewogen en met de bestuurlijke randvoorwaarden projectmatig opgepakt en met bewoners samen uitgewerkt. De wijkmanager heeft altijd voeling met wat leeft bij bewoners, maar is niet de verantwoordelijk projectleider/adviseur of de vertegenwoordiger van een groep bewoners. Het wijkplatform is dan het brandpunt van het bewonersnetwerk, waar het gesprek tussen de bewoners plaatsvindt. De vorm en de plek kan per moment en per wijk of buurt verschillen: huiskamer, buurthuis of wijkhuis.”

Geschrokken
Hamerslag is zich rotgeschrokken. Als interim-voorzitter van het wijkplatform Stad Binnen de Linie kan ze slechts tot 1 conclusie komen: “de opsteller van deze notitie snapt er weinig van”. Behoorlijk Bestuur heeft tijdens de begrotingsbehandeling een aangekondigde motie met betrekking tot de sociaal wijkconciërge ingetrokken. Met daarbij de vermelding dat ze die zouden indienen op het moment dat de wethouder met een stuk Wijkgericht werken zou komen. “Dat moment is nu aangekomen”, schrijft ze aan de leden van de gemeenteraad.

“Het stuk gelezen hebbend kom ik al snel tot de conclusie dat het een stuk is met veelal gebakken lucht, waaruit blijkt dat de schrijver ervan niets begrijpt van het wijkgericht werken in de praktijk. Dit stuk wordt gebracht alsof het Wijkgericht Werken pas nu uitgevonden wordt, terwijl in de wijk Stad Binnen de Linie er jarenlang een sociaal wijkconciërge werkte die een zeer groot netwerk had opgebouwd. Een ieder weet dat deze voormalig wijkconciërge onze fractieassistente is en daarbij ben ik als voorzitter van het wijkplatform ook niet geheel verstoken van kennis, wij twee ademen het wijkgericht werken en hebben dan ook vooraf met de wethouder gesproken over hoe wij het WgW zien. Helaas dit heeft niet mogen landen.”

“Ernstig is dat zoals het voorstel er nu ligt het bovendien veel geld gaat kosten. Met een hele schil van dure managers”, schrijft Hamerslag. “Nog ernstiger is dat de burgers er niets mee opschieten en dat de serviceverlening er absoluut niet beter op wordt.” Behoorlijk Bestuur heeft alvast een motie aangekondigd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

De volledige startnotitie is te vinden op de website van de raad.

19 REACTIES

 1. Hoe kan een raadslid nou ook voorzitter van een wijkplatform zijn? Interim lees ik dan, maar Hamerslag is toch al maanden geleden in de raad gekomen???? Dit kan toch niet?

  • IEDERE Nederlander heeft volgens artikel 4 van de Grondwet het recht om als volksvertegenwoordiger gekozen te worden. Daar zijn een paar uitzonderingen op. Zo mag je als gemeenteraadslid geen gemeenteambtenaar zijn. Dat is mevrouw Hamerslag ook niet. Zij doet haar werk bij het wijkplatform zelfs als vrijwilligster. Daar verdient ze respect voor. Met de mokerslag die u mevrouw Hamerslag probeert toe te dienen, slaat u de plank dan ook volkomen mis. Wel zal een integer raadslid – en dat is mevrouw Hamerslag beslist- zich onthouden van stemming bij onderwerpen waarbij hij of zij een persoonlijk belang heeft. Bij een wijkplatform zijn wat mij betreft in principe gemeenschappelijke onderwerpen aan de orde, waarbij het persoonlijk belang van mevrouw Hamerslag -ook al woont ze in die wijk- te verwaarlozen is.

 2. Wel grappig, dat een raadslid/commissie lid, gebakken lucht herkend. Eigenlijk wel logisch, ze verkondigen zelf bijna niets anders.

  • Voor die rotlucht en die paar centen, kom ik mijn bed niet uit .Voor geen goud ga ik in die modderpoel mijn handen vuil maken.

 3. Ik hoef /moet helemaal niets meer. Ik heb mijn werkzame tijd gehad.Dat bedoelde ik er mee . Dus ik ga voor geen goud meer in deze modderpoel rond draaien.

 4. Wat Sylvia probeert duidelijk te maken, is dat de wijkconcierge zou worden vervangen door een socialewijkconcierge! Maar nu is dit op het laatste moment weer verandert. En willen ze het weer anders aanpakken, met gevolg dat het contact met de mensen in de wijken weer slechter wordt. Kritiek leveren over Sylvia is niet moeilijk, ga er zelf maar eens voor om de problemen in de wijken op een positieve manier onder de aandacht te brengen!

  • “Op elke oor een pet”, schreef je hierboven. Man, man, man, …. Hier zijn echt excuses aan mevrouw Hamerslag op zijn plaats, maar daar zul je het niveau wel niet voor hebben.

   • Dan heb ik het over de functie, niet over de persoon zelf. Man, man , man, je kan natuurlijk ook spijkers op laag water zoeken. Sorry Dick, normaal gesproken , ben ik veel met je eens , maar nu vertoon je toch echt mierenneukers gedrag. Zelf doe je niets anders, je haalt sommige personen op niet mis te verstane manieren onderuit , soms tot op het beledigende af, en dan ga je anderen de les lezen ?

    • Met het onderuithalen van iemand die dat verdient is niets mis. Integendeel. Maar dat gebeurt -mede vanwege vriendjespolitiek- zelden in Den Helder. Een wethouder onroerend-goed die daarnaast particulier projectontwikkelaar is bijvoorbeeld. Vrijwel niemand die er wat van zei. En nu is een volstrekt integer raadslid ook nog als VRIJWILLIGER voorzitter van het wijkplatform. En ja, hoor, zij krijgt wel de strontkar over zich heen, terwijl ze juist respect verdient voor haar vrijwilligerswerk. De wereld totaal op zijn kop. Ook dat is kenmerkend voor een gemeente die in compleet moreel verval verkeert.

 5. De startnotitie lezende vind ik het bijzonder dat Mevr. Hamerslag stelt dat Mevr. Biersteker er weinig van snapt. Er staan in de notitie zeer goede uitgangspunten en zoals ik het lees wordt er meer van de burgers verwacht. Van zorgen VOOR gaan we naar zorgen DAT. Een andere rol zoals Mevr. Hamerslag het blijkbaar wilt en de stelling dat “wij twee ademen het wijkgericht werken” is alsof zij alle wijsheid in pacht hebben. Een ander afkraken ter glorie van jezelf, beetje klassiek in de Helderse politiek.

  • Zonet de raadsvergadering van gisteravond even bekeken. Nou, dat wordt nog wel een dingetje eer de politiek hier uit is 🙂

 6. Tja en dan hebben we het over petten : tijdens haar tv optreden voor rtv noordholland betreffende de overlast van GGZ personen in oud Den Helder had ze ook twee petten op.En Is er ook niet iets met Tuindorp go’s Country waar mvr Hamerslag de drijvende kracht van was ? In de eerste instantie een van de weinge evenementen die wel subsidie kreeg.Op persoonlijke titel vind ik een en ander niet geloofwaardig.Maar dat is natuurlijk met die gehele politieke kliek hier in het Palermo aan het marsdiep (om in de woorden van dhr Berts te blijven)

 7. De dames van behoorlijk bestuur handelen uit persoonlijke rancune. Niets van hun eigen gebakken lucht is gebaseerd op feiten. Dit bestuur bestaat uit een mediageile fractievoorzitter en een gefrustreerde ex- ambtenaar die door hun eigen onbehoorlijke bestuur hun gram proberen te halen. Het komt de dames wel heel goed uit dat er nog geen nieuwe voorzitter is voor het wijkplatform, dan kunnen zij ongestoord verder gaan met hun politieke statement. Het gaat ze vooral om hun eigen gewin.

Comments are closed.