Veel bruikbare ideeën voor betere arbeidsmarkt in Kop

5

Den Helder – Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO), op vrijdag 8 februari, zijn ruim 120 deelnemers met elkaar aan de slag gegaan met actuele vraagstukken op het gebied van werk. Dat heeft een aantal goeie ideeën opgeleverd. Het winnende team met het beste idee van een Talent Adoptieplan (TAP) verdient de enorme wisselbeker.

“De winst van deze ochtend is enorm”, aldus Pieter Kos, voorzitter van het GBO. “We hebben ondernemers en mensen uit onderwijs- en zorgorganisaties samen gebracht om met elkaar lastige vraagstukken over werk te bespreken. Daar is heel veel goeds uit voortgekomen. Deelnemers hebben hier hun netwerk verbreed en komen met praktische oplossingen. Ook de drie bestaande initiatieven als WSP, RPA en Match2020 zijn vandaag bekender geworden. Ik verwacht dat dit leidt tot het beter benutten van deze diensten. Met elkaar kunnen we een krachtige arbeidsmarkt in de Kop neerzetten. Onze inwoners verdienen het dat we alles uit de kast halen om een aantrekkelijke regio te zijn om in te werken en te leren.”

Kos was één van de drie ‘dragons’ die gepresenteerde ideeën beoordeelden en een winnaar aanwees. Andere juryleden waren Sharon Smit van het RPA en Theo Meskers, bestuurlijk trekker Match2020.

TAP
Het winnende team, bij monde van Marjo Tot: “Dit was superleuk om te doen. Heel bijzonder dat je aan tafel zit met zeven verschillende mensen uit diverse werkvelden. En dan als team iets vernieuwends bedenkt. Wij denken dat talenten beter zichtbaar moeten worden gemaakt, voor zowel werknemers als werkgevers. Kennis kan door iedereen worden vergaard, maar talenten, vaardigheden, die hebben mensen al en kunnen verder worden gebracht. Mensen worden daar ook blij van. En je kan er al vroeg mee beginnen. Zet het bijvoorbeeld in naast de CITO toets in het primaire onderwijs”.
Dragons Theo Meskers en Sharon Smit zien het idee helemaal zitten en hebben toegezegd hier verder mee te willen. De overige pitches zijn daarmee niet verloren, er zijn veel bruikbare ideeën gepresenteerd die nog nader worden bekeken.

Werk zorgt voor economische zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Een aantrekkende economie en een krimpende beroepsbevolking in de Kop van Noord-Holland stellen ons echter voor een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die kan werken, aan het werk is? Hoe zorgen we voor passende opleidingen en hoe kunnen we moeilijk vervulbare vacatures toch zien in te vullen? Deelnemers hebben via brainstormmethode Deep Dive oplossingen aangedragen. Het is een aanzet tot vervolgstappen. Het GBO wordt halfjaarlijks georganiseerd. Ditmaal stond het in het teken van Krachtige Kop voor verbinding rond arbeid. Dit thema wordt geïnitieerd vanuit de vier gemeenten in de Kop, samen met het WSP, het RPA en Match2020.

Over WSP, RPA en Match2020
• Werkgeversservicepunt (WSP): gemeenten en UWV helpen werkgevers bij personeelsvraagstukken
• Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA): zet zich in voor arbeidsmarktvraagstukken voor de regio Noord-Holland Noord
• Programma Match2020: ontwikkelt projecten voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop

Het GBO is een halfjaarlijks overleg dat wordt georganiseerd in opdracht van bestuurders van gemeenten en van onderwijsbestuurders in de Kop van Noord-Holland. Hierin worden actuele thema’s en ontwikkelingen behandeld die spelen binnen het Sociaal Domein. Deze overleggen hebben als doel om de samenwerking en communicatie te versterken tussen gemeenten, onderwijs en de overige partners op het gebied van jeugd, zorg en werk.

5 REACTIES

  1. Geweldig,we wachten het komend half jaar op de zichtbare resultaten van Uw inspanning(en).
    Misschien dat U dan wel met 150 mensen gaat overleggen

  2. Recht door Zee van die partij is verworden tot een hopeloos zooitje drenkelingen, die op schoot van de VVD zijn gekropen. Nu snappen we ook waarom de KNRM een taart van de VVD heft gekregen .

  3. Er komt in Den Helder geen enkele baan bij door dit gezwets. Interessant doen. Meer is het niet.

  4. Al zouden er banen bij komen , dan is het ook alleen maar voor de tijd dat duurt , om die onderzee boten te bouwen. Als ….. die hier worden gebouwd, dat is nog lang geen gelopen race . De wethouder van de stadspartij loopt al weer ver voor de muziek uit. Maar dat zijn we van dit gemeente bestuur wel gewend. Er zijn al heel wat huiden verkocht van niet geschoten beren. Kennen jullie het verhaaltje nog van een pretpark en dat de stad zou doorgroeien naar meer dan 100.000 inwoners ?? Hoeveel is daar van terecht gekomen ?? Dus succes met het zuigen aan je grote duim meneer Kos. Dit gemeente bestuur hangt teveel aan elkaar van ALS, ALS, ALS.

  5. Er zijn blijkbaar veel ‘bruikbare’ ideeen en dat is fijn. Meestal weet de ondernemer zelf zijn brood bij elkaar te verdienen. Ergo: welke ondernemers zijn hierbij betrokken?

Comments are closed.