Bijdrage Lions voor speeltoestel Linie College

2

Den Helder – Het Linie College, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden, heeft een bedrag gekregen van de Lions Club Den Helder van maar liefst 500 euro! Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel.

“Bij ons op school zijn er door de verbrede toelating de afgelopen jaren steeds meer leerlingen gekomen, die een intensieve ondersteuning nodig hebben”, vertelt Daniella Schotman van het Linie College. “Ons onderwijs concentreert zich voor deze leerlingen op de basale ontwikkeling en de beleving van de leerling. Ze leren over het algemeen sensomotorisch en gevoelsmatig.”

Door de grote speelbehoefte van deze leerlingen, heeft het Linie College behoefte aan een speeltoestel op het schoolplein. De school heeft onder meer al een tweetal kerstmarkten georganiseerd, een bijdrage van de Rotary ontvangen en kan nu samen met de bijdrage van de Lions een speeltoestel aanschaffen. “Wij zijn ontzettend blij met deze schenking! Onze leerlingen van de leerlingenraad (op de foto te zien) zijn druk op zoek geweest naar een geschikt speeltoestel. De keuze is gevallen op een vogelnestschommel.”

2 REACTIES

  1. Geweldig leuk nieuws c.q. artikel om te lezen wens de school hierbij veel plezier met hun vogelnestschommel als speeltoestel en dat het een groot succes mag wezen voor de leerlingen van het Linie College.

  2. Geweldig leuk nieuws c.q. artikel om te lezen wens de school hierbij veel plezier met hun vogelnestschommel en dat het een groot succes mag wezen voor de leerlingen.

Comments are closed.