Collectanten gezocht voor DWO

0

Den Helder – De Dieren Welzijns Organisaties (DWO) gaan dit jaar wederom collecteren. Er zijn echter nog wel wat collectanten nodig, dus wie wil helpen? Collecteren mag “huis aan huis” of bij verenigingen, op het werk en in winkels (na toestemming). Elk ander initiatief op gebied van collecteren is uiteraard welkom. De collecte is, helaas, hard nodig voor Dierenwelzijn in de ruimste vorm.

De gehele opbrengst komt ook nu weer ten goede aan alle behoeftige dieren in Den Helder. Zowel huisdieren als in het wildlevende dieren die verzorging nodig hebben.

Dit jaar zal de collecte plaats vinden van 27 mei tot en met 1 juni, met uitzondering van 30 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Om deze collectebussen te vullen zijn collectanten nodig die op pad willen voor het goede doel. De coördinator zal proberen om een wijk bij de collectant in de buurt te vinden, met eventuele voorkeuren wordt rekening gehouden.

Helpen? Neem dan contact op met A.J. Blokker Schurer, tel. 0223-617592 en per e-mail: epenanja@quicknet.nl.