“Gemeentelijk verhaal over wijkgericht werken is luchtfietserij”

46

Den Helder – Behoorlijk Bestuur keek met verbaasde ogen naar de gemeentelijke publicatie “wat speelt er in de buurt”. Het stuk begint met de tekst “Onlangs heeft de gemeenteraad het beleid goedgekeurd”, maar dat is verre van waar. “Het stuk over wijkgericht werken is enkel in de commissie Bestuur & Middelen besproken en daar was er weinig steun voor. De wethouder is door de commissie teruggestuurd naar de schrijftafel”, stelt Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur.

“Vragen werden in de commissie niet eens door de wethouder beantwoord en gevraagd werd om de vragen via de mail te versturen, tot op heden zijn de vele vragen nog niet beantwoord. Hoe kan de wethouder wijkgericht werken nu stellen dat de gemeenteraad het beleid heeft goedgekeurd? Hoe kan de gemeenteraad dit vervolgens gewoon laten gebeuren? Wat zegt het artikel?”

In het stuk staat: De gemeente maakt meer werk van wijkgericht werken. Graag willen we u alvast informeren over wat dat betekent en hoe we dat gaan doen. Onlangs heeft de gemeenteraad het beleid goedgekeurd dat dit mogelijk maakt. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de roep uit de samenleving om meer inspraak in de buurt. “Mooie worden, maar nietszeggend, want hoe die duur betaalde wijkmanager nu zijn of haar informatie gaat halen is onduidelijk”, aldus Hamerslag.

Wijkplatform
Het stuk gaat verder: Het wijkplatform is het bewonersnetwerk. Daar vindt het gesprek tussen de bewoners plaats. De vorm en de plek van het wijkplatform kan per moment en per wijk of buurt verschillen. Het kan een huiskamer zijn, maar ook een buurt- of wijkhuis. “Ook hier slaat de wethouder volledig de plank mis, het Wijkplatform SBDL bijvoorbeeld is van de buurt en bewoners (belangen) -verenigingen, daarbij schuiven maatschappelijke organisaties en bewoners aan.”

Aan het wijkcoördinatieteam wordt deelgenomen door professionals, de wijkmanager is daar de spil van. Hier worden signalen uit de wijk besproken en waar nodig opgepakt. De wijkmanager organiseert dat. Als deelname van bewoners nodig is voor een bepaald project, komt het projectteam in actie. Zij komen bij u in de wijk om uw mening te horen. “Ook hier staat niet hoe de signalen van bewoners gehaald worden, niet iedere bewoner komt in aanraking met professionals, maar schoof wel aan bij het spreekuur van de wijkconciërge. Ze spreken wel over in gesprek gaan met bewoners wanneer ze nodig zijn voor een project opgetuigd door de gemeente, maar waar de bewoners nu met hun eigen ideeën/projecten gehoor kunnen vinden staat er niet.”

Op dit schema is te zien hoe wijkgericht werken wordt georganiseerd. In dit plaatje vallen een aantal zaken op:

– Waar voorheen de wijkconciërge de spin in het web was staat nu de duurdere wijkmanager
– Waar voorheen de wijkconciërge aanschoof bij veiligheidsoverleggen in Tuindorp en de Visbuurt, zijn in het plaatje deze waardevolle overleggen volledig weggeschreven
– Waar voorheen de wijkconciërge wekelijks spreekuur hield waar iedere bewoner met zijn of haar vragen en ideeën terecht kon en voorts handen en voeten in de gemeentelijke organisatie kreeg om uit te voeren, staat nu enkel nog het wijkplatform. Dat gaat niet over burgerinitiatieven, verzoeken om speeltoestellen en prullenbakken et cetera.
– Waar voorheen de wijkconciërge aanschoof bij kleine en grote buurt/bewoners-overleggen, is dit in het plaatje nergens terug te vinden

Luchtfietserij
“Kortom, het is luchtfietserij en er ligt geen gedegen visie aan ten grondslag. Het jammere is dat de gemeenteraad dit nu gewoon laat gebeuren en alles dus schijnbaar voor zoete koek neemt. Terwijl juist dit beleid er één is waar iedereen mee te maken krijgt. Wij hebben als Behoorlijk Bestuur een visie op de sociaal wijkconciërge geschreven dat zo overgenomen kan worden als beleidsstuk”, meent Hamerslag. “Behoorlijk Bestuur heeft een handreiking gedaan naar de gehele raad om samen hier voor te gaan zitten, slecht één partij heeft hier gebruik van gemaakt en nee, dat was geen partij uit de coalitie. Jammer dat de kreet ‘in gezamenlijkheid’ een loze was.”

46 REACTIES

 1. het hele wijkgericht werken heeft nu al bewezen niet te werken, is al een tijd bezig en nul resultaat, daarbij is de gemeente is namelijk helemaal niet geïnteresseerd in de burger anders hadden ze de wijkmanager en of conciërge veel sneller geïnstalleerd, ook het wijkplatform is een luchtbel geworden nu mevrouw Hamerslag in de gemeenteraad zit, wanneer is de laatste bijeenkomst geweest en wat is daar het resultaat van geweest?

 2. https://www.denhelder.nl/inwoner/product/de-wijkconci-rges Er zijn elke week spreekuren waar de burger terecht kan. Ook de mensen uit Tuindorp en de Visbuurt. Wat ik mij afvraag is wat het verschil is tussen de nu werkende wijkconciërge en een sociaal- wijkconciërge waar BB over spreekt.

  Wat is de meerwaarde van alleen een woordje voor conciërge plakken. Het is zeer opvallend dat pas sinds mevrouw Kolsteeg, de voormalig wijkconciërge van Stad Binnen de Linie zich heeft aangesloten bij BB er een roep is om een sociaal- wijkconciërge. Laat het sociaalwerk gewoon waar het hoort. En dat is niet bij een ambtenaar van gemeente. Daar zijn andere organisaties voor. Trouwens de wijkconciërge die nu voor gemeente werken zijn ook heel sociaal. En het spreekuur van hen is ook heel laagdrempelig.

  • in het diagram wijkgericht werken komt de wijkconciërge helemaal niet voor, lijkt of BB daar op wijst

   • De wijkconciërge valt onder het wijkcoördinatieteam. Dit bestaat uit professionals. Niks mis mee toch? Ik snap het probleem niet wat BB schept.

    • misschien dat de stad binnen de linie al een jaar geen conciërge én manager meer heeft?

     • en die kunnen het niet aan…. is trouwens ook pas een “oplossing” sinds een maand of twee dat één van deze twee in het kantoortje van (totaal nutteloos en overbodig parkeerbeheer) één uurtje in de week even langskomen, voor die tijd zaten we bijna een jaar zonder, een echte dedicated wijkconciërge is keihard nodig in de stad binnen de linie, zeker nu het wijkplatform geen deuk meer in een pakje boter slaat nadat Hamerslag de raad is ingegaan

     • Ook buiten de spreekuren kan er contact opgenomen worden met de wijkconciërges. Dat spreekuur bij parkeerbeheer draait overigens sinds oktober. De vorige wijkconciërge is in juli vertrokken, dus is er maar 3 maanden geen spreekuur geweest. Maar ik ben het met u eens dat er snel een wijkconciërge én wijkmanager moet komen binnen de linie. Twee wijkconciërges voor Den Helder/ en Julianadorp is te weinig.

 3. Mooi gevalletje van : ik heb boter op mijn hoofd.Mvr Hamerslag heeft zichzelf jaren lang in publiciteit gezet,dit als opstap naar haar huidige baantje .Daarbij is ze ook niet bepaald betrouwbaar gebleken.Affijn bij de gemeente zijn ze nu kennelijk wakker geworden.Dus ze gaan hun beleid wat veranderen.En nu gaat mvr Hamerslag hier natuurlijk tegen in.Want ze heeft het vorige beleid in haar eigen ogen goed uitgevoerd.Weer een grote holle klucht die de zaken weer langdurig gaan verlammem.Al die zgn splinter partijtjes met veel woorden zijn de Helderse burgers totaal niet van nut.Ikke,ikke ,ikke en kijk eens hoe interessant ik me voor doe.

 4. In het land der blinden denkt mevr.Hamerslag dat ze koningin is, echter er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Waarschijnlijk weer een ego gevalletje ! Stoicijns vasthouden aan hetgeen wat zij denkt dat juist is. Ik Ik Ik Ik !!

 5. Opvallend: de meeste reacties zijn persoonsgericht en ontwijken zorgvuldig de kwintessence van de kritiek van B.B., Als die reacties gefundeerd gegeven werden zouden die kunnen bijdragen aan de discussie. Maar ja, nota’s lezen en beoordelen is niet iedereen gegeven….

  • En wat is dan volgens u de kern van de zaak waarop BB kritiek heeft? Het is voor mij een raadsel wat BB wil bereiken. Is het de bedoeling dat de wijkconciërge managers taken op zich gaat nemen? Moet deze nieuwe sociaal- wijkconciërge dan ook niet hoger opgeleid zijn dan de huidige wijkconciërge? Minimaal HBO niveau lijkt mij. Zou het dan echt kosten besparend gaan werken? Zoals BB beweerd. Zou het functioneel zijn? Het roept bij mij in iedergeval steeds meer vragen op.

   • een wijkconciërge moet met de beide bene op de grond staan, niet zo’n bubblehead HBO studentje

    • Ik kan uit uw reactie opmaken dat u het niet zo heeft op mensen die hoger opgeleid zijn. Zouden we zonder kunnen, wat denkt u? Kom even met beide benen op de grond alstublieft. Kennis ergens van hebben wil nog niet zeggen dat je een bubblehead bent. Maar juist dat je met beide benen op de grond staat.

     • nee beste Albertha ik heb totaal geen hoge pet op van de hedendaagse “hoogopgeleiden” die of volgens het huidige kabinet uit Syrië komen of gewoon hier in NL een pretstudie gedaan hebben waar het HBO niveau van nu gelijk staat aan de LTS van vroeger en net aan telefoontjes bij de telecomwinkel kunnen verkopen

     • Beste RB, spreekt u wel eens studenten die een HBO opleiding volgen of heeft u inzage in het studiemateriaal. De vergelijking dat dit gelijk staat aan een vroegere LTS opleiding is wel heel erg kort door de bocht.

     • JB een HBO opleiding fashionmanagement of multimedia design kun je niet meer serieus nemen en dit soort hihihaha pretstudies waar de zogenaamde studentjes de hele week in de drie gezusters zitten en klagen over de werkdruk het liefst een sabbatical jaar willen die halen het hele niveau omlaag, en ja Albertha we kunnen best wel zonder HBO afgestudeerde fashion managers en HBO afgestudeerde multimedia designers, dit land draait door

  • Zoals U zelf in het commentaar verderop kan lezen: mvr Hamerslag had dus zelf ook de stukken niet gelezen,inzake het beleidsvoorstel van mvr Biersteker.
   Dus het is idd niet iedereen gegeven om nota’s en stukken te lezen………..

 6. Ik kan mij wel iets voorstellen bij gevoelens van mevrouw Hamerslag.
  ——————————————————————————————–
  Uit het verkiezingsprogramma van CDA Den Helder 2018-2022
  CDA Lokaal:

  “CDA Den Helder vaart een nieuwe koers. Een koers met focus op verandering.
  Een dusdanige verandering dat het geluid van inwoners en organisaties centraal zet.
  Een verandering in de wijze waarop onze stad politiek bestuurd wordt.
  Een koers waarin het draait om samenwerking en niet om tegenwerking.
  De burger bepaalt, de politiek vertaalt!
  De Helderse politiek moet terug naar de basis, terug naar waar het allemaal om draait: Om jullie,
  want jullie maken deze stad.
  De afstand tussen de inwoner en de politiek moet gedicht. Jullie stem moet weer centraal staan in
  het gemeentebestuur. Onder het motto ‘De burger bepaalt, de politiek vertaalt’, knokken wij ook
  voor jouw geluid. Het geluid van inwoners, organisaties, bedrijven en mensen van de werkvloer.
  Het wordt tijd dat het gemeentebestuur het positieve voorbeeld van de stad volgt en samen met de
  inwoner de stad laat groeien. Dit vinden wij niet vanwege de verkiezingstijd, niet omdat het mooi
  klinkt, maar omdat jij hierom vraagt en wij het ook écht zo voelen.
  Wij gaan de politiek positief beïnvloeden en wij zullen samenwerken voor een nog mooiere stad. Dit
  vanuit onze basisgedachten van een democratische partij met haar fundament in de christelijke
  normen en waarden. Wij zijn er voor iedereen!”

  • Wat hebben de gevoelens van mevrouw Hamerslag te maken met het verkiezingsprogramma van het CDA? Wat bedoelt u hier mee te zeggen?

 7. Ik begrijp ook niet van mevr Hamerslag. Ik zou als ik haar was, even vragen aan de wethouder over welk beleid het gaat waarin in de eerste alinea wordt gesproken wat op de gemeentesite stond.

    • Beste Monique, Hopelijk lezen wethouder Biersteker of raadsleden mee en kunnen zij duidelijkheid verschaffen. Dit is inderdaad vreemd.

    • Het lijkt mij dat mevrouw Hammerslag, toen ze tot de ontdekking kwam dat er een artikel op de pagina van gemeente staat met daarin vermeld dat het beleidsstuk rondom het wijkgericht werken is goed gekeurd door de raad, in eerste instantie had kunnen informeren bij wethouder Biersteker hoe dit mogelijk is. Dit had achter gesloten deuren besproken kunnen worden. Het lijkt mij voor een vrouw in haar positie niet echt nodig om gelijk maar de media in te schakelen. Op die manier lijkt het alsof mevrouw Hamerslag haar ideeën er door wil drukken. Van samenwerking lijkt er zo geen sprake te zijn. Jammer.

     • Dat intern oplossen is blijkbaar niet zo goed gelukt, als een wethouder geen antwoord geeft en alleen zegt dat de vragen maar per mail worden gesteld. Tja, en als je dan leest dat het op de gemeentelijke website gepresenteerd wordt alsof het allemaal in kannen en kruiken is, en je nog steeds geen antwoord krijgt op de vragen — de publicatie was op 6 maart, vandaag is het 13 maart, ik neem aan dat er in de tussenliggende week meer vragen zijn gesteld — dan zoek je de media op. Niet omdat je je eigen zin door wil drukken maar eerder omdat het erop lijkt dat er iemand anders haar zin wil doordrukken.

    • Beste Monique, misschien is het wijs om eerst het videofragment van de raadscommissie bestuur & middelen van 4 februari j.l. te beluisteren. Daarin komen alle partijen aan het woord. https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2019/04-februari/19:30/Gebiedsgerichte-aanpak-en-wijkgericht-werken/

     Laten wij zo verstandig zijn om maar even af te wachten wat er nu gaat gebeuren met het artikel op de gemeentepagina en met de nota. Het lijkt mij niet nodig om hier strijd over te voeren.

     Ps. Ik schreef dat het nu zo lijkt dat mevrouw Hamerslag haar zin wil doordrukken. Ik zeg niet dat, dat zo is. Daar zit een heel groot verschil in.

     • Ik zal het later vandaag even bekijken, heb nu geen tijd. Ik neem aan dat als een raadslid zegt dat er geen antwoord wordt gegeven op vragen dat ook klopt, zo kort erdoorheen skimmend zie ik Biersteker weliswaar haar verhaal doen maar of daarbij ook antwoord wordt gegeven op specifieke vragen, vooralsnog geen idee.
      Ondertussen is het wel zo dat een raadscommissie een adviserende functie heeft, er worden geen besluiten genomen. Dat is wel iets totaal anders dan hetgeen er op de site van de gemeente staat, daar staat dat de gemeenteraad het beleid dat dit mogelijk maakt onlangs goed heeft gekeurd.

  • Dus dan doet ze zelf toch aan “luchtfietserij” ?
   Of is het aandachttrekkerij ?

 8. Wat ik merk is dat de cultuur binnen de gemeente aan het veranderen is. Men betrekt inderdaad steeds meer de burger bij allerlei zaken. Zo ben ik, als projectleider van het vrijwilligersproject ” Ontmoeting in het groen” , uitgenodigd door de afd. stadsbeheer, om mee te gaan op een werkbezoek naar de gemeente Hoorn. Dit om kennis uit te wisselen. Dat is een handreiking naar ons burgers toe.

  • Tja als u vereert wordt met een leuk uitje – wat vast niet vaak zal gebeuren – en welke uw ego streelt, dan merkt ú natuurlijk een cultuur verandering en dat kunnen ‘wij’ u natuurlijk niet kwalijk nemen.
   Mijn ‘kerk’ ervaart dan iets anders.

   • Beste Judge X, als we allemaal zo negatief zouden reageren als u dan komt er helemaal niets terecht van een samenwerking tussen de burger en de gemeente. Uw spreekt van een leuk uitje en haalt aan dat het mijn ego steelt. Sorry maar ik kan wel leukere uitjes bedenken dan in mijn vrije tijd een werkbezoek brengen aan Hoorn. Dit heeft niets met ego te maken maar met een goede verstandhouding en samenwerking met onze gemeente ambtenaren. Met als doel de opgedane kennis te gaan gebruiken voor onze buurt.

 9. Wat is het verschil tussen een wijkmanager en een wijkconcierge ? Hierbij denk ik dat de wijkmanager een veel meer omvattende rol heeft dan een wijkconcierge. Bijgevoegd een overzicht van een opleidng tot wijkmanager https://www.sbo.nl/overheid/wijk-gebiedsmanager/ , de vraag is dan kunnen deze taken ook door een wijkconcierge uitgevoerd worden. En zijn dit de taken die bedoelt worden in het afgekondigde nieuwe beleid. Beiden hebben een verbindend karakter tussen bewoners en gemeente.

  • Ja, maar om het simpel uit te leggen. Een conciërge van bijvoorbeeld een grote scholengemeenschap gaat toch ook niet bestuurstaken erbij nemen of gesprekken voeren met ouders? Een conciërge zorgt ervoor dat de nodige reparaties gedaan of uitgevoerd worden. Een conciërge mag alleen in overleg grotere zaken aanschaffen of vernieuwen. Niks meer en niks minder doet een wijkconciërge van gemeente, maar dan in de openbare ruimte. Als burgers een verzoek neerleggen bij de wijkconciërge voor de aanleg van een nieuw speeltuintje bijvoorbeeld dan geeft hij of zij dit verzoek door aan de afd. stadsbeheer. Deze gaat dan bekijken of en hoe het haalbaar is.

   Ik heb het idee dat BB een grotere betekenis geeft aan wat nu werkelijk een conciërge is en doet.

 10. Een van de bezwaren van BB op de nota is het geheel ontbreken van de belangenverenigingen in dit voorstel.
  Belangenverenigingen zijn de oren en ogen in de buurt voor zowel gemeente als wijkplatform.
  De belangenverenigingen kanaliseren ook de wensen en ideeën van de bewoners en kunnen door hun contacten hierover vaak directer communiceren met de gemeente.
  Dit was altans altijd zo, mede op verzoek van de gemeente.
  Dat ambtenaren, in het bijzonder de opsteller van deze nota, hier niet erg positief mee omgingen, is de leden en het bestuur van in mijn geval de Belangenvereniging Visbuurt BVV in de loop van de tijd wel duidelijk geworden.
  Dit gaat in de praktijk zelf zover dat er met een jarenlange verdeel- en heerspolitiek, waarbij zelfs personen met een zeer grote reputatie als splijtzwam de vereniging in worden geparachuteerd, wordt geprobeerd de verenigingen kapot te maken. Wanneer dan het bestuur ontploft en er 2 belangenverenigingen in 1 buurt ontstaan, worden deze verenigingen net zo lang tegen elkaar uitgespeeld tot zij beiden doodbloeden. Dit gaat dan zover dat zeer hoge ambtenaren nooit met de oorspronkelijke vereniging BVV praten, maar wel vaak met de afgesplitst vereniging.
  Een van deze ambtenaren heeft mede hierdoor reeds zijn baan verloren, hopelijk volgt de 2e op zeer korte termijn.
  Deze 2e ambtenaar verdenk ik er zelfs sterk van dat hij er persoonlijk voor heeft gezorgd dat ik ben overgeplaatst bij mijn werkgever.

 11. Beste Jaco Batenburg, in de jaren 70 had je hier ook al tweespalt tussen de Stichting Visbuurtbelangen en het bestuur van de Viskom.Dus veel nieuws is er wat dat betreft niet.
  Nu gaat het dus tussen de Belangenvereniging Visbuurt en de vereniging??waarvan Koos van Dongen de kartrekker is of was.Zelf heb ik de indruk dat Koos (al dan niet in functie als spijtzwam?) toch wel goed werk verricht in de buurt zeker betreffende het HUISJESMELKEN wat op heden toch wel een grote sprong voorwaarts aan het nemen is.
  Zie het artikel in de Helderse Courant van een tijdje terug waarin hij staat met een goede huisbaas (foto).
  Het enige wat jullie als 2 clubjes nu eens moeten gaan doen is al het kinderachtige gezeur achter jullie laten en als grote mense EEN club gaan vormen en zo ervoor te zorgen dat de buurt eindelijk weer eens gaat opknappen,want op deze wijze gaat het alleen maar van kwaad tot erger worden in de Visbuurt.
  Dus: BVV (Batenburg) en van Dongen buigt uw koppen anders gaat de Visbuurt naar de knoppen!!!

  • Heer Hagen, het blijft een feit dat in de nieuwe opzet geen rol is weggelegd voor de verenigingen
   Bovendien is samenwerking niet mogelijk met mensen die bedreigingen tegen mij uitspreken.
   Zelf ben ik al eens uit het bestuur gegaan, echter door persoonlijke problemen van mijn opvolger heb ik de draad weer op moeten pakken.
   Als zich morgen een opvolger meldt ben ik gisteren weg

   • Ik kan mij wel iets voorstellen bij de gevoelens van mevrouw Hamerslag.
    De verdeel- en heerspolitiek van de gemeente waarover Jaco Batenburg spreekt, komt in de commentaren hierboven duidelijk bovendrijven.
    “Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was.” (Bron: algemeen bekend gezegde, die nog niets aan kracht heeft ingeboet)

    Als ik iedereen in plaats van met ‘goede morgen !’ begroet met: “een héél goede morgen !”, wordt ik tegenwoordig bekeken alsof ik de kluit belazer ….; ….?

 12. Zoals ik nu het geheel heb bekeken en overdacht dan lijkt het mij inderdaad nodig om eerst de vacatures van 2 wijkconciërge en managers (sociaal- wijkconciërges of verbindelaars) voor de wijken op te vullen. Dit omdat deze schakels ontbreken en toch nodig zijn om het apparaat draaiende te houden. Dan pas kan er handen en voeten gegeven worden aan het wijkgericht werken zoals ieder graag wil.

  Zonder een persoon die de regie in handen krijgt/neemt zal het ten allen tijde mislukken. Dus wat let gemeente om op zoek te gaan naar een kracht die deze taak op zich kan nemen. Het lijkt mij verstandig dat dit een persoon is die niet al voor gemeente werkt maar een buitenstaander die er met een frisse blik tegenaan kijkt en gaat.

  Deze persoon kan de wethouder ondersteuning bieden om de punten in de nota concreet te maken. Zodat het voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is en hoe dit aangepakt gaat worden. In deze herschreven nota zal de input vanuit de raadscommissie Bestuur & Middelen meegenomen zijn.

  Het is volgens mij onmogelijk voor de wethouder om nu al een voldragen nota neer te leggen. Deze zal gaande weg veranderd en verbeterd dienen te worden. Omdat men altijd te maken krijgt met zogenaamde kinderziektes. Het zal een blijvend proces zijn wat voortdurend aan verandering onderhevig Is.

  Er zullen in de loop van de tijd veranderingen in onze maatschappij plaatsvinden waarvan nu nog niet bekend kan zijn hoe men daar mee om dient te gaan.

  Werken met mensen (burgers) is een voortdurend proces wat altijd in beweging zal zijn. Daar zal gemeente op moeten blijven anticiperen.

  De basis is gelegd voor een sociaal Den Helder waarin de burger centraal staat.

  Ik wens alle betrokken partijen veel succes toe met de uitvoering.

 13. Het is goed om te zien dat, afgezien van de normale negatieve reaguurders, mensen dwars door mw. Hamerslag haar commentaar heen zien. Mevr. is ook betrokken bij gesprekken voorafgaand aan dit beleid en komt ineens op het moment van openbaar maken in verweer waarbij ze vast houd aan hetgeen ze zelf lang heeft gedaan. Er wordt nu een andere weg in geslagen om dichterbij de burgers te komen. Je kunt daar natuurlijk altijd wat van vinden, want het is wat anders dat je dan altijd je zin krijgt. Gehoord worden en dat er ook gebeurd wat je wilt zijn 2 verschillende dingen. Dat lijkt BB niet te begrijpen. Er wordt gesproken over luchtfietserij zonder zelf iets concreets te benoemen en over duurder terwijl er geen prijskaartje bekend is over de wijkmanager. Een proces in ontwikkeling waarbij de gemeenteraad vanaf het begin wordt meegenomen en reacties worden meegewogen. Ik denk eerder dat het een vernieuwende wijze van beleid maken en uitvoeren is waar we dankbaar voor mogen zijn.

 14. Vervolg : Vergadering Gemeenteraad 18 maart 2019
  3.Vragenkwartier vanaf 4.45

  https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-maart/19:30

  Wethouder Biersteker legt duidelijk uit dat de nota geen stuk is dat ter besluitvorming wordt gebracht. Maar bedoeld is ter informatie aan de raad.

  Naar mijn idee is mevrouw Hamerslag in de veronderstelling dat de nota een voorstel is voor nieuw beleid waarover de raad nog moet beslissen. Dat klopt niet.

Comments are closed.