Henk Steunenberg lid van verdienste TVJ

0

Den Helder – Tijdens een druk bezochte jaarlijkse ledenvergadering van Tennisvereniging Julianadorp (TVJ) is Henk Steunenberg benoemd tot lid van verdienste. Hij is al sinds 1978 lid en is sinds dag één actief voor de club. Zo is hij voorzitter van de Jeugdcommissie geweest, heeft hij het initiatief genomen tot gesponsorde selectieteams, was hij lange tijd coördinator van het clubblad De Duinklapper en voorzitter van de Zandlopercommissie.

Tot op de dag van vandaag is Henk Steunenberg actief binnen de club, vooral tijdens het Zandlopertoernooi, waar hij samen met Leen Barth ervoor zorgt dat de banen er na elke wedstrijd weer keurig geveegd en besproeid bij liggen.

De vergadering ging verder unaniem akkoord met het uitbreiden van de lichtinstallatie op het tennispark aan de Zanddijk; ook de banen 5 en 6 zullen dit jaar nog worden voorzien van een kunstlicht. Jarenlang was de installatie een heikel punt door het verzet ertegen van huisjeseigenaren rondom het tennispark. Men vreesde overlast te ondervinden van het licht en het bijkomende geluid in de avonduren.