Niet alle stembureaus toegankelijk voor kiezers met beperking

8

Den Helder – Niet alle stembureaus die dit jaar gebruikt worden zijn volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat meldt het college in een brief aan de raad. Het gaat om drie van in totaal meer dan dertig stembureaus.

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen en voor de leden van Provinciale Staten. Kort daarna vinden op 23 mei 2019 de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement plaats. Tot 1 januari 2019 moest minimaal 25% van de aan te wijzen stembureaus toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking.
In 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement op de Uitvoeringswet van het VN-verdrag handicap aangenomen. Hierdoor is de Kieswet per 1 januari 2019 gewijzigd en nu moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk.

Voor de komende verkiezingen in 2019 zijn de bestaande stembureaulocaties allemaal gecontroleerd op de vereiste geschiktheid, bereikbaarheid en betreedbaarheid. De gemeente heeft daarbij een checklist van het ministerie gehanteerd. Bij de controle is geconcludeerd dat een aantal gebouwen niet direct voldoet aan de eisen vanwege bijvoorbeeld rubberen loopmatten bij de ingang, deuren die niet zelfstandig te openen zijn, drempels die niet voldoen, te sterke weerstand van toegangsdeuren, te weinig ruimte om een bocht te maken met een scootmobiel of het ontbreken van een gehandicaptenparkeerplaats. Dit zijn gebreken die makkelijk en snel met een aantal praktische ingrepen of incidentele maatregelen opgelost worden.

Uitzondering
Wegens verbouwingswerkzaamheden zijn twee oorspronkelijke locaties in Julianadorp Zuid voor de verkiezingen in 2019 niet beschikbaar. Het gaat hier om de twee stembureaus in wijksteunpunt “De Verbinding” in Boterzwin en de twee stembureaus in basisschool “De Hofstee” in Drooghe Bol. Voor deze laatste twee locaties zijn tijdelijke alternatieven gevonden, namelijk het gebouw “Het Tij” op Noorderhaven waarin nu twee stembureaus worden gehuisvest en een leegstaand winkelpand tegenover het winkelcentrum Drooghe Bol, waarin eveneens twee stembureaus worden gehuisvest. De laatste voldoet niet aan de eisen van de checklist en is ook niet met praktische ingrepen geschikt te maken, maar omdat er geen geschikt alternatief in de directe nabijheid is is besloten deze locatie toch te gebruiken.

In totaal blijken er na toepassing van maatregelen op dit moment achtentwintig stembureaus te voldoen aan de gestelde criteria. Drie zijn niet geschikt en ook niet geschikt te maken door middel van het nemen van incidentele maatregelen. Hieronder bevinden zich de twee eerder genoemde stembureaus in het leegstaande winkelpand in Julianadorp. Daarnaast voldoet bij één stembureau (dansschool “Corma”) de hellingbaan niet aan de strenge technische richtlijnen van de toegankelijkheid. Geen van de twee locaties is eigendom van de gemeente en in de directe nabijheid is op dit moment ook niet direct een locatie beschikbaar die wel toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Er is naar goede alternatieven in de wijk gezocht, maar deze zijn niet gevonden of voldoen ook niet aan de strikte eisen van toegankelijkheid of inrichting en afmeting van stembureaus.

Gezien het maatschappelijke belang, de geografische verspreiding van stembureaus, het ontbreken van alternatieven in de wijk en de wens om het grote aantal stemgerechtigden op een goede manier te bedienen, is besloten deze locaties toch als stembureau in te zetten bij de verkiezingen in 2019.

8 REACTIES

  1. Maakt mij niet uit , dat ze niet allemaal toegankelijk zijn . Ik kom toch niet !!

  2. Te hopen dat de deuren bij de Boerderij open staan, wordt ook lastig met je rolstoel/scootmobiel. Buitendeur kan je met een knop open doen, alleen de deur zwaait naar jou kant open. Tussendeur naar de grote zaal is ook niet zelfstandig open te maken vanuit de rolstoel/scootmobiel.

Comments are closed.