Powervrouwen in beeld

1

Den Helder – Tijdens de Boekenweek, op donderdagavond 21 maart, presenteert Léontine van Geffen-Lamers haar boek “Powervrouwen in beeld” in School 7.

Léontine is fotograaf en vindt dat er meer aandacht moet komen voor de kracht van Nederlandse vrouwen. Ze mogen zichzelf meer waarderen, maar mogen ook meer gewaardeerd worden. In al hun verscheidenheid zijn ze belangrijk voor onze maatschappij. Powervrouwen zijn voor haar niet perse vrouwen die je op tv en in tijdschriften ziet of CEO zijn. Ook vrouwen die minder op de voorgrond staan hebben kracht. De vrouwen die ze fotografeerde maakten een keuze in hun leven. Soms groots, soms klein, maar wel bewust en vol overtuiging.

De opbrengst van het boek gaat naar de stichting Free a Girl. Zij bevrijden meisjes uit de gedwongen prostitutie en zorgen ervoor dat ze veilig kunnen opgroeien. In een opvanghuis krijgen de meisjes onderdak en scholing, zodat ze, eenmaal volwassen, voor zichzelf kunnen zorgen. De stichting Free a Girl zet zich in om van deze slachtoffers krachtige vrouwen te maken.

Presentatie Powervrouwen op donderdag 21 maart om 19.30 uur in School 7, Keizersgracht 94, toegang 3,50, kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies.

1 REACTIE

  1. Prostitutie, eind jaren negentiende-, begin twintigste eeuw kwam al in Den Helder, gedreven door bittere armoede, veelvuldig voor. In mijn destijds gestencild boekwerkje over prostitutie aan het Marsdiep door de jaren heen heb ik hier aandacht aan geschonken. Misschien interessant tijdens die komende bijeenkomst hier enkele passages aan te wijden.

Comments are closed.