Waaks over overlast en verdacht gedrag

3

Den Helder – Om Den Helder veiliger te maken worden binnenkort bewonersbijeenkomsten gehouden. De noemer ervan is “Waaks over overlast en verdacht gedrag in de wijk”. Ook het pop-up-huis veiligheid komt terug, dit keer over ondermijnende criminaliteit als drugslabs, cybercrime en mensenhandel. Daarnaast gaat de gemeente verder met initiatieven die de buurt veiliger maken. Een voorbeeld uit de afgelopen periode is de buurtpreventieapp.

De initiatieven werpen hun vruchten af. Zo wijst de gemeente op het aantal misdrijven dat tussen 2014 en 2018 met een derde is afgenomen. Zo is het aantal woninginbraken van 212 in 2014 naar 71 gedaald in 2018. Ook de meldingen met betrekking tot overlast van jeugd en verwarde personen zijn flink gedaald. Opvallend is de daling van het aantal gestolen fietsen: van 350 in 2014 naar 122 vorig jaar.

De gemeente schrijft een en ander toe aan de gezamenlijke aanpak van politie, handhavers, inwoners en ondernemers. “Het is echter geen reden om achterover te leunen. Op het thema Zorg en veiligheid, onder andere geweld, kunnen de cijfers beter.” Wie , eventueel samen met de buren, een idee heeft om Den Helder veiliger te maken, kan contact opnemen met het team veiligheid: g.ingelse@denhelder.nl.

3 REACTIES

 1. Het is niet de misdaad of de overlast die verminderd is, die is er onverminderd evengoed wel. Maar de aangifte bereidheid is tot het nulpunt gedaald.

 2. die “buurtapp” in de pilo is een lachertje.
  ALS je al een melding maakt van iets dan krijg je het standaard “commentaar” van een paar over-ijverige beheerders die (is mijn indruk) het liefst niets geplaatst zien.
  als er iets is/was gemeld in die app, en je vraagt om meer informatie of uitleg, krijg je een standaard waarschuwing met “één op één reageren”. . . wat dat in mag houden weet geen mens, maar het ontneemt je wel de wil om verder actie te ondernemen.
  vreemd… als ik iets vraag is dat toch één op één ?…. ik, en velen hebben die app alweer gedag gezegd.
  ik ben er ook maar uitgestapt. dat beheer heeft het mij iets te hoog in de bol en ik heb bij die paar meldingen die ik heb gelezen ook maar niet meer geprobeerd om verdere info te vragen. ik vraag de buren wel of ze iets hebben gehoord/gezien. ook die zijn uit die app gestapt om dezelfde reden.
  ze zouden een standaard app moeten maken, met standaard regels en die gebruiken voor iedere buurt. nu is het volgens mij een spelletje… “kijk mij eens belangrijk/beheerder zijn”.

Comments are closed.