141 Bezwaarschriften tegen stadhuis op Willemsoord

21

Den Helder – Tegen het raadsbesluit tot bouwen van een stadhuis op Willemsoord zijn deze week 141 bezwaarschriften ingediend, zowel door individuele bewoners als door twee wijkorganisaties: de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) en de Belangenvereniging Visbuurt Den Helder. De Algemene Ledenvergadering van de BVJ maakte op donderdag 28 maart unaniem ernstig bezwaar tegen de gekozen locatie.

De Belangenvereniging Visbuurt stelt in hun schrijven aan de Commissie van Beroep: “Wij wensen te benadrukken dat er tijdens het rondgaan met de lijst niemand was die voor het genoemde besluit bleek, behalve twee medewerkers van de gemeente die op de Zuidstraat wonen. Verder wensen wij op te merken dat de overlast op de Zuidstraat nu al het waterbedgevolg heeft, voor onder meer de Keizersgracht, de Spoorgracht, de Vismarkt en eigenlijk de hele Visbuurt. Nog afgezien van het nodige sluipverkeer, ook van grote, zware vrachtwagens (huizen staan dan te trillen). Dat zal door het genoemde besluit alleen maar erger worden, ondanks alle voorgenomen maatregelen!”

De redenen voor het bezwaar:
Bij de besluitvorming is geen enkele ruimte voor inbreng van burgers geboden: Er was geen inspraakprocedure, zoals die er wel was bij het Noorderhaaksplan en de vormgeving van de stationslocatie; een verzoek om een referendum door insprekers, als ook vanuit de Raad, werd geblokkeerd, terwijl de referendumverordening geen verplichting geeft tot stemmen als het verzoek uit de Raad komt. De referendumverordening is dus onjuist gehanteerd door de burgemeester. Daarnaast werden vijf insprekers sterk ingeperkt in hun spreekrecht. Het directe belang van de burger is hiermee geschaad. Het totaal negeren van de burger is zeer in strijd met de Inspraakverordening van de gemeente Den Helder. Kernpunt daarvan is raadplegen van de burger voorafgaand aan besluitvorming.

Julianadorp achtergesteld
Julianadorpers worden door plaatsing van een stadhuis op Willemsoord ernstig in hun belangen geschaad. Immers, een stadhuis hoort het huis van elke burger te zijn. De burger moet politici makkelijk kunnen bereiken, op de publieke tribune kunnen zitten en moet kunnen inspreken. We denken daarbij ook uitdrukkelijk aan jongeren. Meedoen met de politiek kweekt betrokkenheid met de stad. De afstand voor Julianadorpers gaat van drie naar acht kilometer, naar de meest decentrale plek van de stad. Julianadorp wordt ook al sterk achtergesteld in het openbaar vervoer in de stad.

Het besluit is in strijd met het bestemmingsplan en de vaste uitgangspunten voor Willemsoord, als historisch monument: een kantoor past in het geheel niet binnen het kader van “nautisch, maritiem, monumentaal en historisch”. Bij het huidige plan is sprake van verrommeling van een zeer waardevol historisch gebied en van sterke aantasting van het karakter van de betreffende gebouwen.

Verkeersdruk
Verkeerstechnisch betekent het besluit een extra belasting van de al bestaande, te hoge, verkeersdruk rond Willemsoord. Zeer ongewenst voor de omwonenden. Daarnaast is er bezwaar tegen de geheime beïnvloeding door de provincie van de lokale Helderse politiek, via beloften met betrekking tot de infrastructuur, als het college het stadhuis op Willemsoord plaatst. Dit riekt naar omkoperij.

De bezwaarmakers stellen vast dat het besluit niet inhoudt: “Scenario-onderzoek”, maar “Bouw nieuw stadhuis op Willemsoord”. Er is dus sprake van een foutieve en misleidende duiding van de werkelijke inhoud van het besluit. Het gaat hier om een zeer groot bedrag aan gemeenschapsgeld, dat in de planning besteed gaat worden door Zeestad b.v., een private organisatie die – zo is gebleken bij de verhuizing van de schouwburg – geen enkele verantwoording van bestede gemeenschapsgelden geeft aan gemeenteraad en burger. Het is het democratisch recht van de burger om van hun politieke vertegenwoordigers openbare verantwoording te krijgen van bestede gemeenschapsgelden. Dat dit niet gebeurt, betekent een blokkade van de democratie.

21 REACTIES

 1. NHD gelezen vandaag ? Marine , gaat een groot gedeelte natte Dok weer in gebruik nemen. Plus het gegeven dat de Marine het oude MTW terrein weer in gebruik gaat nemen, wordt het daar een drukte van belang. En komt waarschijnlijk de jachthaven in de knel. Nu nog het gemeentehuis daar bouwen en ze zitten daar met zijn allen op een postzegel.

 2. Bouw een mooi nieuw stadhuis op het kooipunt.
  Mooi nieuw Station erbij rechtbank er aanvast.

  Spoorlijn richting Jdorp Callantsoog en de kust.

  Dan ben je nuttig bezig voor de regio trek je bedrijven en mensen deze kant op.

  Terzijne tijd een ziekenhuis daar.

  Boemel treintje naar zuid en Den Helder centrum.

  In plaats van al die onzin projecten.

  Mensen uit de regio laten bouwen en werken er aan.

  • op zich mooie plannen maar hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar ivm de kosten, er worden nu al buslijnen opgeheven omdat ze niet rendabel zouden zijn laat staan dat er treinen zouden komen

  • Mkalekop, erg onrealistisch allemaal. Er komt natuurlijk geen rechtbank terug hier, nergens voor nodig. Een spoorlijn uitbreiden, daar heeft de gemeente weinig over te zeggen. Een dubbel spoor naar Den Helder is al niet mogelijk. Een nieuw ziekenhuis komt er ook niet, juist in Alkmaar wordt er uitgebreid, dus zullen in de toekomst meer behandelingen in Alkmaar plaatsvinden.

   Ik vind het bezwaar overigens in het stuk prima klinken, ben het er helemaal mee eens!

 3. 141 bezwaarschriften, ik zou de illusie laten varen dat dit invloed heeft op deze doordram Gemeente bestuurders. Dat stadhuis komt gewoon op Willemsoord, links of rechtsom.

  • Dat denk jij serieus JB? Dan ken jij Defensie niet 😉 ps.. de ‘doordram’ mentaliteit volledig mee eens. Burgers worden gepasseerd, het is een uit de hand gelopen machtsspelletje wie de sterkste is … over de rug van inwoners!

 4. het moet en zal door de ouwelullenbrigade van de corrupte (landelijke) partijen er door geramd worden.
  aangevuld met een pizzabakker die z’n italiaanse roots van “ik heb de buit binnen dus hoezo verkiezings-beloften”
  schouwburg…kooyhaven… een burgemeester die in de DDR waarschijnlijk generaal zou zijn geweest.
  ik hoop dat de initiatiefnemers zullen slagen. maar zolang de helderse mafia de scepter zwaait….

 5. Tuurlijk komt dat daar, want naar de inwoners luisteren hoe maar! Grootste wijk het verst ervan af, maar hebben we gewoon schijt aan, klasse bestuur!

  • het bestuur denkt alleen aan hun eigen hier, ikke ikke ikke en de burger kan stikke

  • Ik begrijp wat je bedoeld. Maar….. Wat jij bedoeld, is geen wijk van Den Helder. Het is een Dotp binnen de gemeente grenzen van Den Helder. Zo doende , vallen de dorpers ook onder het regio vervoer bij connextion en niet onder stadsvervoer.

 6. Beste mensen het valt nu onder Zeestad u heeft er niets meer over te vertellen , ook niet meer de Raad v Den Helder

 7. Je ruilt de ene oude keet in voor een andere oude keet. Waar zit de winst de voortuitgang?

  • Ze hebben gebouw 66 niet eens in zijn geheel nodig volgens de gemeente. Kunnen ze dan niet even passen en meten , zodat alles in èèn gebouw kan ? Dan kunnen ze mooi van 66 afblijven. Ik krijg nu sterk het gevoel , van als we het eerst maar hebben , wat we er mee moeten doen, zien we later wel .

   • Het stadhuis moet er komen anders mocht de horeca niet verplaatsen. in het bestemmingsplan staat duidelijk aangegeven dat alle gebouwen in gebruik moeten zijn voordat er horeca naar willemsoord kan worden verplaatst.

 8. Heb een documentaire gezien waarin werd gezegd dat bestuurders in onze hoofdstad projectonwikkelaars hebben gestrikt voor een gebied dat ontwikkeld moest worden door de bibliotheek te verhuizen. De bibliotheek was dus eigenlijk bijzaak, een middel voor iets anders.

Comments are closed.