Etage gebouw op Nieuwe Haven per direct gesloten

2

Den Helder – Er zijn geen onveilige situaties gevonden in legeringsgebouwen. Een uitzondering hierop was een verdieping van een gebouw op het Complex Nieuwe Haven in Den Helder. Deze etage is vanwege een constructief onveilige vloer direct gesloten. Dat blijkt uit de inventarisatie die drie teams van experts uitvoerden bij 48 Defensielocaties met 295 gebouwen. Staatssecretaris Barbara Visser berichtte hier donderdag over aan de Kamer.

Een tweede belangrijke conclusie is dat een groot aantal gebouwen flink onder handen moet worden genomen. Aan 218 van de 295 gebouwen valt iets te verbeteren:
– 128 gebouwen moeten grondig worden schoongemaakt;
– van 167 gebouwen moet het interieur worden vernieuwd;
– voor 40 gebouwen is (groot) onderhoud nodig;
– voor 40 gebouwen is renovatie of nieuwbouw nodig.

De experts stellen dat Orde Rust en Discipline (ORD)-regelingen op veel plaatsen afwezig zijn of onbekend. Bovendien houden de gebruikers zich regelmatig niet aan de leef- en gebruiksregels. Schoonmaken heeft alleen zin als de huisregels worden nageleefd. In verband met privacyaspecten maken beheerders en commandanten nu afspraken met de gebruikers over naleving en controle. Het Facilitair Bedrijf Defensie (FDB) draagt de schoonmaakleveranciers nu op de 128 gebouwen zo snel mogelijk grondig schoon te maken. Het FBD maakt voor alle legeringsgebouwen per locatie een planning voor een structurele halfjaarlijkse reiniging.

Meer geld
Om alle gebouwen periodiek van nieuw interieur te voorzien is structureel meer geld nodig. Dat geldt ook voor het groot onderhoud en het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tot nu toe kreeg het onderhoud van de buitenzijde van gebouwen (daken, deuren, ramen, etc.) prioriteit. Door het krappe budget is niet geïnvesteerd in het cosmetisch onderhoud van de binnenzijde (vloerbedekking, gordijnen, meubilair). Dat geldt ook voor renovatie en nieuwbouw.

Alle onderhoudsplannen vragen om aanvullend budget. In de Defensienota is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud € 75 miljoen gereserveerd, gelijkmatig verspreid over 2018, 2019 en 2020. Daarnaast trekt Defensie dit jaar €25 miljoen extra uit voor de vermindering van achterstallig onderhoud, verbetering van legering en schoonmaak. Hiermee kan echter slechts een deel van de achterstand worden verholpen. Daarom is een andere prioriteitsstelling nodig. Dit wordt meegenomen in het strategisch vastgoedplan.

Brandveiligheid
In nauw overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt Defensie aan het project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid. Dankzij de handhavingsaanpak van de ILT zijn al veel tekortkomingen verholpen. Voor de gebouwen die nog niet aan de nieuwe eisen voldoen, zijn de risico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Dit gebeurt met brandmeldinstallaties met volledige detectie en het aanstellen van extra bedrijfshulpverleners.

2 REACTIES

  1. De verdiepingsvloer is van een tijdelijk gebouw en is de week er na weer hersteld en weer veilig ,dus de kop tekst klinkt spannender als dat het is .
    Maar inderdaad ik heb fraaie dingen gezien tijdens mijn bezoekjes in het land

Comments are closed.