Lintjesregen: Koninklijke Onderscheiding voor 10 Nieuwediepers

29

Den Helder – De jaarlijkse lintjesregen heeft Den Helder vrijdag negen nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau opgeleverd. Een tiende inwoner is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

De uitreiking vond plaats in de KeyKeg-zaal van De Kampanje, waar burgemeester Koen Schuiling de eer had de versierselen op te spelden en mooie woorden te spreken voor elk van de onderscheiden personen. Onder hen ook twee voor de burgemeester zeer bekende mensen, namelijk zijn collega’s in het college, de wethouders Peter de Vrij en Tjitske Biersteker.

Later op de dag mocht Schuiling ook nog een Koninklijke Onderscheiding uitreiken namens de gemeente Amsterdam en wel aan Peter Kramer, de financieel directeur van Woningstichting. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid
Tot Lid in de Orde van Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: Fredrik Oepke (Fred) Laks (74) , Margaretha Maria van Etten-van der Meer (87), Jacobus Léopold (Jacques) Bierens (73), Franciscus Leonardus Bernardus (Frans) Luyckx (52), Adriana (Adri) van Wifferen-de Vos (70), Pieter Maarten (Peter) Boer (63), Wilhelmus Gerardus Maria (Willem) Nanninga (64), Tjitske Biersteker-Giljou (64) en Pieter (Peter) De Vrij (60).

Gerardus Johannes Petrus (Gerard) Luyckx (56) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Nieuwsgierig naar al het mooie werk waardoor deze personen in aanmerking kwamen voor een onderscheiding? Klik dan hier voor alle informatie!

29 REACTIES

 1. Ik dacht dat die automatische onderscheidingen afgeschaft waren ???

  “Volksvertegenwoordigers, die ten minste 12 jaar zitting hebben gehad in de raad, komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. (Mevrouw Biersteker-Giljou)

 2. Die ‘de Vrij’ een lintje ????
  mijn god…. dan stelt die hele lintjes poppenkast dus helemaal niets meer voor.
  als die al een lintje krijgt…

 3. Ik wil Tjitske Biersteker van harte feliciteren met haar verdiende onderscheiding,die gun ik haar.Ze was voordat ze wethouder werd een goed gemeenteraadslid en was/is zeer meelevend met de minder gelukkigen in onze samenleving.
  Wel is het jammer dat Tjitske nu toch min of meer ook meejankt met de andere wolven in het college.
  Hopelijk komt je snel tot inkeer Tjitske dat dit niet bij jou hoort!

 4. Zij die op het pluche zitten moeten compromissen sluiten met de andere pluchezitters, zo werkt het nu eenmaal in een democratie. Niemand krijgt volledig zijn zin, iedereen moet water bij de wijn doen.

 5. Helaas, een koninklijke onderscheiding is niet gepast, als je als wethouders elke vorm van inspraak of referendum van tafel veegt, en een dwaas plan met bezuinigingen op anderen probeert door te drukken tegen de wens van het merendeel van de burgers in. Sterker nog: als je terecht kritische burgers noemt “van oude mensen en dingen die voorbij gaan”. En een onderscheiding uitgereikt door een burgemeester die geen meester van de burgers is, maar alleen meester van het college. Allemaal heel weinig koninklijk.

 6. Al deze onderscheiden mensen hebben zich op vrijwillige basis maatschappelijk ingezet,en ik feliciteer ze hierbij met hun onderscheiding.
  Incl mevr. Biersteker voor haar inzet als raadslid,zij diende toen de democratie,en heeft menigmaal getoond daar de nodige kennis en talent over te beschikken.
  Helaas is zij sinds haar installatie als wethouder de oligarchie Den Helder & Co gaan dienen o.l.v. van D.h.r. Schuiling.

  • Ja beste Ferry, en als je niet meejankt met het college dan wacht je alleen ontslag als commissielid of raadslid van je partij.
   Zoals dus nu zeer recentelijk (gisteren?) de heren Dirk Gorter en Marinus Vermooten is overkomen.
   Zie de Helderse Courant van vandaag.
   Ook in de plaatselijke ouderenpartij is men dus rucksichtloss als het om mensen gaat welke een andere mening hebben dan hun wethouder.

   • Beste Anton,gistermorgen hoorde ik al wat geroezemoes,lees net beknopt in NHD de bevestiging van de heren Gorter/Vermooten,tevens het nieuws van onze lokale ,,Sarde,, dat hij tevens tot spreekbuis van de seniorenpartij is gepromoveerd.
    De oligarchie Den Helder & Co loopt weer gesmeerd,en natuurlijk met de grootst denkbare minachting naar de kiezer toe.
    Ik hoop op een eerlijke reactie van mevr Biersteker,en de heren Gorter/Vermooten over deze ,,beerput,, die zich B&W Den Helder noemen.
    Het zal DHA en bovengenoemde personen sieren.

    • Even wat simpele vragen (kan DHA ook doen, even actueel blijven): 1. Is dit een besluit van het bestuur van de Seniorenpartij? 2. Is er een ledenvergadering geweest? 3. Hebben de leden ingestemd met een soort “fusie” met BVDH? 4. Mag dit wel, volgens de gemeentewet? Raadsleden zijn toch voor 1 partij gekozen? Duidelijk is wel dat het college en de coalitie piepen en kraken. En natuurlijk mag dhr Assorgia noch voor zijn partij, noch voor de Seniorenpartij spreken, als belangenverstrengelaar. Juist hij moet opstappen.

     • Henk jouw punten 1,2 en 3 zijn niet aan de orde geweest,punt 4 ja hoor dat mag.
      Is dit democratisch?,dat woord gaan we opzoeken.

 7. Ik heb ook zo’n ding. In 5 jr tijd 1 maal gedragen. Feitenlijk een genante handeling

  • Ik zou zeggen heer Prins,stuur uw onderscheiding terug naar Z.M.
   U weet zijn nieuwe adres vermoedelijk wel.
   Maar u heeft deze onderscheiding wel geaccepteerd,had u zo flink moeten wezen om dit te weigeren.

   • De Majesteit, weet persoonlijk , waarschijnlijk niet eens dat hij een onderscheiding heeft. Als de onderscheiding teruggestuurd wordt , moet dat naar de Kanselarij der Nederlandse Orden.

   • Kan ik niet doen heer Hagen, het lintje behoort tot de memorabilia van mijn kleinzoon.

    • U , Weet hopelijk toch wel , dat de onderscheiding , bij overlijden moet worden ingeleverd .

 8. Sommige mensen zijn inderdaad zo flink om een lintje te weigeren. Eenmaal maakte ik mee dat een ambtenaar in een buurgemeente in aanmerking kwam voor een koninklijke onderscheiding wegens zijn veertigjarige dienstverband. Op een feestelijke receptie ter gelegenheid van dit heugelijke (?!) feit richtte de burgemeester het woord tot de jubilaris en sprak de traditionele woorden ‘Het heeft hare majesteit de koningin behaagd……”, waarop het feestvarken hem onderbrak en zei “hou maar op, want ik wil dat lintje helemaal niet.’ En de beste man hield voet bij stuk, waarna de burgemeester geen andere keus had dan toch wel enigszins beschaamd af te druipen, samen met zijn koninklijke onderscheiding…

 9. Waarom hopelijk ? Overigens waarom doet iedereen er het zwijgen toe nu duidelijk is dat Biersteker wethouder is namens de Christelijke Zelfmoord Unie ?

  • Niet , dat ik u naar de andere kant wens, maar om uw kleinzoon een teleurstelling te besparen , dat hij de onderscheiding niet voor altijd tot zijn memorabilia kan behouden.

   • Om te beginnen is er geen andere kant. Daarnaast zal mijn lintje, wanneer ik mijn maximale entropie hebt bereikt, ook zijn maximale entropie hebben bereikt. Ofwel wij zijn dan gezamenlijk total loss

 10. Ik deed er niet het zwijgen toe, Roel. Gezien het feit dat wethouder de Vrij en wethouder Biersteker dezelfde regenteske manipulaties en doordrukmethoden hanteren als vorige colleges, is dit niet het moment voor een hoge onderscheiding, integendeel. Daarvoor komen diverse anderen in aanmerking. Die wel rekening houden met de burgers, en zich voor ze inspannen. Zoals de anderen op dit plaatje. Die feliciteer ik van harte.

 11. Decoratiestelsel

  Het decoratiestelsel is in april 1996 herzien. In het vernieuwde decoratiestelsel ligt de nadruk op de bijzondere, persoonlijke verdiensten die iemand voor de samenleving heeft gehad. Als men zeer aansprekende prestaties heeft verricht, kan men in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Het is de bedoeling van de wetgever dat er, ten opzichte van het verleden, in het bijzonder meer vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen in aanmerking komen voor een onderscheiding.

  Onderdeel van de herziening was onder andere het afschaffen van de automatische onderscheiding na een zeker aantal dienstjaren in bepaalde functies. Iemand die in zijn werk een bijzondere prestatie heeft geleverd kan nog wel een lintje ontvangen, maar “zulke bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht”.

 12. Voor iedereen die het interesseert,lees net het VNG Magazine nr5 2019.
  De titel:Geheim genootschap treedt naar buiten.
  Daarin kunnen jullie precies lezen wat Den Helder & CO theoretisch beleeft,en in de praktijk de dictatuur bedrijft.
  Ze geven zelfs misleidende info aan het NVG.

Comments are closed.