Realisatie stadhuis Willemsoord nu definitief in handen Zeestad

50

Den Helder – Het college heeft besloten de projectontwikkeling van het stadhuis op Willemsoord in handen te geven van Zeestad CV/BV. Dit was eerder al bekend, maar nu is dus ook de formele stap hiertoe gezet.

“Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product, de planning, het budget en het totale projectresultaat bij Zeestad komt te liggen”, aldus het college in een brief aan de raad. “De gemeente behoudt een controlerende en toetsende rol. De gemeente wordt betrokken bij het proces, maar Zeestad stelt de zogenaamde fase-documenten vast.”

Er wordt:

 • een (ontwikkel-)overeenkomst afgesloten met Zeestad – in coöperatie met Willemsoord BV – waarvan zowel het ‘gebruikersdeel’ als het ‘eigenaarsdeel’ onderdeel uitmaakt en waarbij de financiering van het zogenaamde ‘eigenaarsdeel’ aan Zeestad wordt aangemerkt als bijdrage in de activa voor Willemsoord BV;
 • een Functioneel Programma van Eisen binnen de gemeentelijke organisatie opgesteld;
 • gefaseerd het volledige benodigde investeringskrediet aan Zeestad verstrekt op basis van een door hen te maken Technisch Programma van Eisen en bijbehorende calculatie en planning (minus in ieder de geval de kosten voor het Functioneel Programma van Eisen, de niet-gebouwgebonden huurdersinstallaties, inventaris en interne projectorganisatiekosten);
 • aan Zeestad een voorschotkrediet van € 500.000,– verstrekt, vooruitlopend op de te sluiten (ontwikkel-)overeenkomst;
 • intern een projectleider benoemd, opererend onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever, voor het managen van het interne projectteam;

De gemeenteraad ging 25 februari 2019 in meerderheid akkoord met de vestiging van een permanent stadhuis op Willemsoord. In de gebouwen 66 en 72 komen de backoffice, de frontoffice en het bestuursdomein. De raad heeft hiervoor een krediet van in totaal 24,8 miljoen beschikbaar gesteld. Door het nu genomen besluit van het college blijft Zeestad als ontwikkelaar aanspreekbaar op het resultaat in de breedste zin van het woord: planning, geld, de organisatie van de ontwikkeling en kwaliteit van de gebouwen. “Aangezien Zeestad als partij te beschouwen is als ‘ons’ projectmanagementbureau en daarmee kwalitatief het beste in staat om deze ontwikkeling ter hand te nemen, is dit een logische keuze”, aldus het college.

50 REACTIES

 1. Logisch heel Den Helder is feitelijk in handen van Zeestad. Het feit dat iedereen dat normaal vindt, is de echte ramp. Totaal verziekte maatschappij….

 2. Ben benieuwd wie het gaat bouwen. Onze zwembadspecialisten? Moet uiteraard Europees aanbesteed worden maar uiteindelijk beslist de Gemeente wie het mag bouwen, of beter gezegd Zeestad mag het zeggen. Wordt vervolgt.

 3. De geschiedenis herhaalt zich: Zeestad dat over de financiën verhuizing schouwburg geen enkele openheid gaf aan de Raad en de burger. En daarmee de verantwoording in een democratie blokkeert. Dat mag ze nu weer. En de coalitie blokkeerde al elke vorm van inspraak, en (onterecht) een legitiem verzoek om een referendum vanuit de Raad. Het eeuwige probleem van de Helderse politiek: bestuurders hebben lak aan draagvlak bij de burger. Kritische fracties die zo gauw ze het pluche ruiken kameleons worden, en de kiezer in de steek laten. 70 to 80% van de burgers is tegen een stadhuis op Willemsoord, maar ze doen hun eigen zin. Plus ernstige belangenverstrengeling door Beter voor Den Helder, die gewoon mag. Niemand zegt wat. De eed die men uitspreekt is hol. Dhr Assorgia wilde af van Zeestad, nu mag die hun gang gaan; Tuin verbouwt zijn keuken, o, ja, dan vindt hij ingrijpende verbouwing van het postkantoor natuurlijk goed. En lekker voor zijn klandizie, zo’n stadhuis. Ik zal zijn pizza niet meer eten, zolang die op Willemsoord zit. En nu maakt de burgemeester zich klaar om de 141 bezwaarschriften snel af te wijzen, ook die van de belangenvereniging Visbuurt en Julianadorp. Wat die zeggen, klopt natuurlijk allemaal niet. Dat worden dus weer rechtszaken, en terecht, tegen deze autocratische, dove coalitie. Dat ook de loper uitlegt voor Forum, over drie jaar. Die hadden hier 25%, een landelijk record. Stemmen van onvrede.

  • en helaas wat wordt de strijdkracht van Forum in de provincie, nul komma nul, Nederland is veranderd in een dictatuur

 4. Waar ik benieuwd naar ben is of gemeente maar vast begint met het verbouwen van de twee gebouwen voordat de bezwaarschriften zijn behandeld. Want het kan ook nog zo zijn dat men in beroep gaat tegen het besluit van gemeente om het gemeentehuis op WO te vestigen. Is het niet wat voorbarig om nu alvast aan Zeestad een voorschotkrediet te verstrekken van €500.000,-? Is men nu alweer vergeten hoe het gemeente is vergaan met het pand aan de vijfsprong waar de Sociale dienst in ondergebracht zou worden? Dat heeft gemeente noodgedwongen voor een habbekrats geruild met het voormalig pand van Woningstichting aan de Drs. Bjlweg. Nadat omwonenden bezwaar hadden aangetekend en in beroep waren gegaan. En deze zaak hebben gewonnen. Er liggen nu 141 bezwaarschriften op tafel. Maar even op de rem trappen gemeente voordat u weer zo’n grote blunder begaat. Dat gaat de gemeenschap teveel kosten. Haastige spoed is zelden goed. Het kan nog heel anders uitpakken dan u hebt voorzien. Bovendien valt deze voortvarendheid niet goed bij de gemeenschap.

 5. De vaste subsidiepot rovers worden weer vorstelijk beloond door de schlemielen raad van Den Helder,als het allemaal door gaat wat de Demagoog & Co bekokstoofd hebben,het geld vliegt weer onzichtbaar alle kanten op.
  Dat de rijksrecherche hier nog niet wakker van wordt???
  Dan leven we toch werkelijk in het land der blinden,waar koning eenoog werkelijk regeert.
  Onvoorstelbaar wat hier zonder draagkracht plaats vind.
  Er is nog nooit een Europese aanbestedingen de deur uit gegaan voor de reeds gerealiseerde projecten,er wordt uitsluitend een zwalk beleid uitgevoerd.
  Bijlweg wordt gerenoveerd.
  De Rabo bank wordt gehuurd.
  Het voormalig stadhuis wordt binnenkort ook gehuurd.
  En Willemsoord met 141 plus belangenver. Visbuurt/Julianadorp lopende bezwaarschriften gaan de voorbereidingen gewoon door.
  Er is een uitspraak rechtbank Scholten/gem Den Helder waarin klik en klaar staat gem. heeft laakbaar gehandeld.
  Hierop loopt beroep,het zal mij niet verbazen indien er in het hogerberoep vonnis laakbaar en tevens of collectieve gekke koeien ziekte in het college en raad is toegeslagen???
  En mijnheer Visser is akte grond aankoop visionair havenbedrijf al gepasseerd,en zijn de tussentijdse rapportage cq winst&verlies rek. ook van Schouwburg al door de commissieleden ontvangen,wat ik vernomen heb zijn het Donald Duckjes geworden.
  De schlemielen zullen het wel aanvaarden,gaat U volgend boekjaar de Schouwburg terug kopen Win/Win ja toch????

 6. Ze geven de inwoners deze zomer weer een feestje op Willemsoord en iedereen is weer stil “brood en spelen”

  • kan niet want daar is geen ruimte meer voor want alles staat dan vol geparkeerd met auto’s van de 320 ambtenaren en al die honderden (nieuwe) Nederlanders die sociale uitkeringen komen opeisen

 7. Als men het artikel leest, dan zie je , dat alle verantwoordelijkheid wordt verscholen achter B.V,s Zo wordt ook de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris verscholen achter zijn ambt, niet hoofdelijk. Mocht het stuk lopen , loopt niemand zich er persoonlijk op stuk en kost het alleen de b.v,s en het “”ambt” hun kop .

  • Zo zit nu eenmaal ons rechtssysteem in elkaar. De BV, gemeente of de stichting zijn de rechtspersoon. Wat ook goed is. Je kan dan als als werknemer ( dat is ook de heer Waltman, hij is in dienst bij Woningstichting) niet aansprakelijk gesteld worden. Zeestad is ook zo’n BV. Opgericht door een stuurgroep van gemeente, de provincie, ministerie van VROM en Defensie. De aandeelhouders zijn gemeente en de provincie. Dit is een recht waar ook woningbouwverenigingen en nog veel meer andere bedrijven gebruik van maken. Deel alles op in kleine BV’s want dat is belastingtechnisch voordeliger. Daar is geen speld tussen te krijgen want dit mag in Nederland. Een groot gedeelte van de subsidies verstrekt door de staat vanuit de verschillende ministeries wordt opgedeeld en in BV’s zoals Zeestad ondergebracht. Men is aan het schuiven met overheids geld om er zoveel als mogelijk mee te kunnen doen. Op zich is dit een slim systeem. Dat wij, burgers liever het gemeentehuis op een andere locatie willen hebben of helemaal geen ander gemeentehuis dat staat op zich.

 8. Er is een heel grote speld tussen te krijgen, Albertha. De rechter sprak uit tegen ons: “Helaas, u krijgt als bewoner geen inzage in de bestede gelden van Zeestad betreffende de verhuizing van de schouwburg (grote overschrijdingen, eigenlijk ging de schouwburg failliet), want het is een private onderneming.” Ik: “Dan blokkeert Zeestad in samenwerking met het gemeentebestuur de democratische verantwoording van bestede gemeenschapsgelden. Met uw toestemming. Onjuist.” Toch kwam er geen recht op inzage. Zo gaat het ook met Zeestad op Willemsoord. Dat MOET veranderen, die doofpotcultuur. Daarom wilden Beter, Seniorenpartij, CU en Behoorlijk Bestuur Zeestad opheffen, en terecht. Nu heulen ze met Zeestad, de kameleons van het pluche. En praten recht wat krom is. Mét de burgemeester, meester in de rechten, maar niet de democratische rechten.

  • Zeestad is een BV waarvan de aandeelhouders gemeente en de provincie zijn. Gemeente, provincie, het ministerie van VROM en het ministerie van Justitie is allemaal overheid. Met andere woorden Zeestad BV is een onderdeel van de Overheid. Dat deze een particulier bedrijf zoals de Campagne niet failliet willen laten gaan, is omdat men deze wil behouden voor de burger. Bovendien staat het gebouw op gemeentegrond. Het is allemaal Overheid. Je kunt het één niet los koppelen van het ander. Gemeente Den Helder is niet een eilandje in Nederland. Maar maakt onderdeel ervan uit. Zo ook de Provincie en alle ministerie’s en UWV, en SVB. Alles overlapt elkaar en werkt samen. Wij leven in een democratie met gekozen volksvertegenwoordigers. Die worden aangesteld voor vier jaar. Daarna kan je weer stemmen, als je vindt dat de volksvertegenwoordiger van de partij waar jij op gestemd hebt niet datgene heeft gedaan of er bereikt is wat er in het verkiezingsprogramma staat van de partij. Dan heb je het recht om op een andere partij te stemmen. Je mag zelfs een eigen politieke partij oprichten. Er is echt geen speld tussen te krijgen Henk. Behalve wanneer er fouten gemaakt worden. Dit wil je niet horen, maar helaas ik kan het niet met je eens zijn.

   • Zeestad is een CV/BV dát is het grote probleem.
    Het is een constructie die bij de wet verboden zou moeten worden, omdat het corruptie in de hand werkt (ik heb het hier al vaker uitgelegd).
    De constructie werkt niet alleen corruptie in de hand, het werd met die reden zelfs in het leven geroepen door de provincie en gemeente Den Helder samen, onder aanvoering van de later voor corruptie veroordeelde VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.
    De CV/BV is niet transparant, je kunt er gemeenschapsgeld mee aan het zicht onttrekken en er mee woekeren, zonder dat de burger of hun vertegenwoordiging ‘de raad’ er enige controle op kunnen uitoefenen.

    • De constructie is niet verboden. Ik heb de brief en het artikel van Chris Aalberts gelezen. Naar mijn idee kan de raad wel transparantie van Zeestad afdwingen. En daarmee de burger informeren. Alleen dat doet men niet. Dit komt waarschijnlijk uit het niet hebben van voldoende kennis van de wetgeving. In de raad zitten burgers die op een verschillend niveau werken en denken. Daardoor kan er verwarring ontstaan. Ik vermoed dat dit het grote struikelpunt is. Dit is zeer jammer. Want de raad heeft die bevoegdheid wel omdat Gemeente 50% aandeel heeft in Zeestad BV. Het is een kwestie van doorpakken en uitzoeken.

     • De oppositie die tóen transparantie en inzage in de cijfers vroeg (een CV met
      Nederlandse vennoten hoeft zijn cijfers namelijk niet te deponeren) maakt tegenwoordig deel uit van de coalitie en WE HOREN ZE NIET MEER !
      De aandeelhouders van de gemeente in de 50/50% van de BV zijn Burgemeester & Wethouders, niet de raad.
      Niet voldoende kennis van wetgeving me hoela ….
      http://www.zeestad.nl/zeestad

     • Beste Henk S, het is niet nodig om mijn verhaal samen te vatten. Want de samenvatting die u ervan heeft gemaakt kan ik mij niet in vinden. En klopt niet met mijn zienswijze. En ook niet met de wet en regelgeving hieromtrent. Nederland is niet communistisch. Als dit wel zo zou zijn dan zouden wij onze meningen voor ons moeten houden en alleen maar luisteren en gehoorzamen aan de staat. Het is erg jammer dat u niet geniet van de vrijheid die u wel heeft. Bovendien is Chris Aalberts niet mijn raadgever. Ik heb alleen de stukken gelezen op advies van Judge X. Ik bemerk alleen maar dat u zich niet goed behandeld voelt en reageert vanuit dat gevoel. En wat Pim Fortuin betreft, die man is al jaren terug overleden. We zullen het moeten doen met de partijen waar de burger in het heden op heeft gestemd.

   • Beste Albertha,het kan toch nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn om een bestuurlijk verantwoordelijk lichaam prov/gem zoals in deze, de bv Zeestad onder gaat hangen,zodat er vanuit de bv geroepen kan worden,,gaat U niks aan,,
    Stel je voor zeg dat het ministerie v defensie zo te werk zou kunnen gaan als voorbeeld,Nederland in oorlog,nee hoor dat is de bv.
    Wat hier gebeurt is misbruik van macht cq positie.

 9. Jammer, je mist de kern: de volksvertegenwoordigers die je noemt, in dit geval in de Helderse Gemeenteraad en het college, hebben allen de dure plicht om hun bestedingen te verantwoorden. Dat doen ze niet, en dat is wanbeleid. Ze eisen het wel, met boetereglement, van bijstandsmensen. De b.v. is juist opgericht om fouten af te schermen. Het moet weer een open afdeling Stedelijke Ontwikkeling worden, met verantwoording aan Raad, pers en burgers.

 10. Henk, je mag ook protesteren hoor van de burgemeester,vind hij een grondrecht.
  Als je maar niet met de bus komt.
  We zouden beter een brief naar het kabinet van de koning kunnen sturen,ipv een referendum met zo veel mogelijk handtekeningen.
  Heel misschien werkt dat,om het zwalk en ondemocratische beleid te doen stoppen.

 11. Google in verband met Zeestad CV/BV hier maar eens op : cv/bv gebruik bij de provinciale overheid

  [pdf] “Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten – Rijksoverheid
  (ook de link in deze PDF naar Chris Aalbers [verslag van de zitting bij de rechter] is zeer interessant)

  • Het is zéér ongebruikelijk in Nederland dat een provincie met een gemeente vennoot wordt een gezamenlijke CV/BV
   Zo ongebruikelijk, dat er slechts één voorbeeld is : “Provincie Noord-Holland en Gemeente Den Helder.”
   Geheel geïnitieerd door een tot gevangenisstraf veroordeelde corrupte VVD-gedeputeerde :
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_Hooijmaijers

  • heb het gelezen judge,ondanks dat provincie/gemeente als publiek rechtelijke organisatie eigenaar zijn van zeestad als privaatrechtelijke organisatie,ondanks uitspraak bestuurs rechtbank. toch heeft de raad controle mogelijkheden betreffende huisvesting begroting schouwburg.
   Denk aan bonnetjes affaire fred teeven,als je aanhoud komen de papieren naar boven.
   Ook onderschrijft drs K.H. Ollongren dat een privaat rechtelijke organisatie die onder een publiekrechtelijke organisatie werkt (ondanks dat onder de rechter ligt/lag) onder de wet wob valt.
   Althans zo heb ik het begrepen.
   Maar met dank aan, van je leerzame tip.

 12. Nee Ferrry, ons WOB verzoek over openbaarheid financiën verhuizing schouwburg werd bij de burgerrechter in Alkmaar afgewezen. Het college kan doorgaan met hun gesloten wanbeleid, met Zeestad b.v.. Ook de Raad heeft die cijfers niet gezien. De oorzaken van de forse overschrijdingen werden dus niet zichtbaar voor de burger. Dat kan dus gewoon weer gebeuren.

 13. Via Google kan u het volgende rapport vinden “Helder zicht op Zeestad”. In het nawoord staat letterlijk. De rekenkamercommissie wijst het college erop, dat het college verantwoording schuldig is en niet Zeestad. De verantwoordelijke wethouder dient zich, in zijn hoedanigheid van afgevaardigde in de AvA ( Algemene vergadering van Aandeelhouder), te verantwoorden aan de raad. Bovendien kan de raad besluiten de wethouder een specifieke opdracht mee te geven richting de AvA. De raad heeft dus wel degelijk een controlerende functie en hoort hierin transparant te zijn naar de burger toe ( WOB).

  • Correct dat meende ik ook al gelezen te hebben,een taak voor de schlemielen die niet uitvoeren tot op heden.

   • Albertha en Ferry: Het college stelde bij Commissie en Rechter: “Wij kunnen niet aan de cijfers komen, want Zeestad is de poortwachter van de gegevens.” En de rechter zei: “Zeestad is een private onderneming en privaatrechtelijk maken zij uit of de cijfers openbaar worden.” Ze werden – ondanks de grote overschrijdingen – niet openbaar. Wij waren erbij, voor de burgers. Alleen vreemd dat de gemeente ons alle kosten moest terugbetalen: echt Salomonsoordeel, de rechter voelde wel dat er iets niet klopte. Maar oordeelde zo omdat het een groot precedent zou zijn voor vele andere situaties met b.v.’s in het hele land. Hij durfde niet. Maar het is een grote misstand. Blokkade van democratie.

    • Sorry Henk, een rechter die niet durft zeg je? Zou het ook zo kunnen zijn dat je de verkeerde partij aansprakelijk wilde stellen? De aansprakelijke partij is de gemeenteraad. En niet burgemeester en wethouders. En ook niet Zeestad BV. Daar zit het hem waarschijnlijk in dat jullie eis niet is toegekend. Je kan als burger niet eisen van Zeestad BV dat zij openheid geven in financiën. Dat had de raad wel kunnen doen via de afgevaardigde wethouder die deelnam aan het AvA. De raad heeft niet voldoende gecontroleerd en sturing gegeven aan de uitvoering. Zij hadden kunnen voorkomen dat er ruim over de begroting inclusief de stelpost was gegaan. Door bepaalde zaken te schrappen.

     • Je kent de stukken en wettelijke regels helemaal niet, Albertha, ik wel. Een WOB-verzoek richt je niet tot de Raad (voorschrift), maar tot het Gemeentebestuur van een stad. De Raad kon en kan wel meer zijn stem laten horen, maar die slaapt in meerderheid rustig door, met deze kameleoncoalitie en verstrengelaar, want het komt hun te pas. Assorgia en Wouters 2018: Zeestad moet weg. 2019: Heerlijk, die rol van Zeestad. Wanbeleid dus. En windvanen.

 14. g.morgen Henk,het vonnis heb ik niet in deze stukken kunnen lezen,en heb ik ook gemist.
  Was er nog een mogelijkheid voor hogerberoep in deze?raad v state!
  Kan de raad deze cijfers opvragen ja/nee?

 15. Beste mensen, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Wat er gebeurd is met de forse overschrijding van kosten voor de bouw van de campagne hoeft ditmaal niet te gebeuren. Mocht dit wel opnieuw gebeuren dan heeft de raad niet of onvoldoende controle uitgevoerd en sturing gegeven hierin. Daar kan de raad dan op aangesproken worden door de burgers. We moeten eerst maar afwachten en horen hoe het zit met de bezwaarschriften die ingediend zijn door verschillende partijen. Zijn de bezwaren gegrond? Is er een grond om in beroep te gaan? Dat zijn vooralsnog de zaken die er op dit moment het meeste toe doen. Verder wens ik u allen een fijn weekend toe.

  • Beste Albertha Postma u geeft hier goede bijdrages, maar bij de meeste reacties zit ook een flinke portie naïviteit.
   De raad later aanspreken op forse overschrijdingen, betekent dat het kwaad al weer is geschied en daar werk je de kosten – die wederom voor rekening van de burger komt – niet mee weg.

   De slogan uit 2006 als ‘waarschuwing’ voor financiële producten kun je in het geval Den Helder ook zonder het woordje géén schrijven “In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst”.
   Bij de bouw van een stadhuis vindt er ALTIJD overschrijding plaats en dat heeft ALTIJD plaats gevonden.
   Er is één uitzondering om de regel te bevestigen en dat is Almelo (72.560 inw.) met een totaal buget van € 58.765.578 (bijna 59 miljoen Euro dus) en geen overschrijding, vanwege het uitzonderlijk hoge budget en de gedwongen sobere bouw – beide waarschijnlijk ook gerelateerd aan het z.g. Fortezza-debacle.
   De gemiddelde overschrijding is gewoonlijk meestal 20%.

   We moeten dus vooral wél op de zaken vooruit lopen, gezien ‘de Helderse geschiedenis’ en de moraliteit van zijn decennialange bestuur.

   • Judge X, het is goed om nu al met elkaar uit te zoeken hoe het in elkaar steekt. Dan kunnen wij, de burger het project “bouw gemeentehuis” op de voet gaan volgen. Wat vaker tussendoor gerichte vragen stellen aan de gemeenteraad tijdens het bouwproces lijkt mij geen slecht idee. Het lijkt mij verstandig om dit schriftelijk te doen. Omdat tijdens de raadsvergaderingen weinig tot geen tijd is voor het spreekrecht van de burger. Zo blijft de raad alert. Ps. Ik ben niet naïef Judge X en heb in de loop der jaren ook al veel mis zien gaan in Den Helder. Maar met de wet in de hand kan de gemeenteraad niet om de burger heen. Deze keer zal men echt naar de gemeenschap dienen te luisteren en verantwoording moeten afleggen. Want over een paar jaar zijn er al weer verkiezingen. En ik vermoed dat als er op de oude voet wordt doorgegaan er met de volgende verkiezingen koppen zullen rollen of zelfs hele partijen uit de raad zullen verdwijnen. Een groot aantal bewoners kunnen en willen niet meer gaan inleveren om dit soort projecten te financieren.

  • Albertha, ook bij de schouwburgkwestie vroeg de Raad de cijfers op, en kreeg ze niet. Absurd. En zo ligt het weer bij het stadhuisplan. Maar teken nog even voor een referendum, want 75% is tegen en 28% is voor. Door het referendumverzoek vanuit de raad gauw in stemming te brengen (zodat de coalitie het kon afstemmen) handelde de burgemeester in strijd met de referendumverordening: Ieder lid van de Raad kan zo’n verzoek indienen. Alleen al daarmee kun je naar de Raad van State. Om dit heilloze plan te voorkomen. Het college en de coalitie zijn doodsbang voor een referendum. Fijn dat je ook tekent, Albertha, dank.

 16. De gemeenteraad heeft zichzelf weer volledig buitenspel gezet.
  De gemeenteraad heeft niets meer te zeggen over de bouw van het stadhuis op Willemsoord, omdat Zeestad een BV is welke geen verantwoording aan de gemeenteraad hoeft af te leggen. De halfjaarlijkse tussenrapportages zijn een wassen neus, waarbij de gemeenteraad niet kan sturen. Immers hoeft een BV of een NV GEEN verantwoording af te leggen aan een publiek orgaan. Er is een blanco cheque uitgeschreven waarmee Zeestad en Willemsoord kunnen gaan bouwen zonder maximalisering van de kosten.
  Gemeenteraad, u wordt voor de zoveelste keer bedankt……. U kunt rustig verder slapen…. en voor sommige de arm kan nog wel iets verder naar binnen, dan wordt uw eigen portemonnee nog iets meer gespekt…

  • Benieuwd wat H van Dongen als “””volksvertegenwoordiger”” hiervan vind”.

 17. Wie het begrijpt mag het zeggen. Na jaren discussie en het debacle met de schouwburg geef je weer alles uit handen. En dan straks ook nog de Kroonpassage slopen voor parkeerplaatsen? Zulke dure grond?

 18. Men kan op de vingers van èèn hand na gaan dat het zaakje stinkt als een bunzing, anders geef je gewoon de cijfers als je niets te verbergen hebt. Dus ergens zijn ze er bang voor dat er iets aan het licht komt. Er valt dus wat te verbergen wat het daglicht niet verdraagt. Zo kweek je vertrouwen in de politiek.

 19. Het is wel logisch om het project stadhuis op Willemsoord in handen te geven van Zeestad, echter met uitsluiting van vrijwel iedere vorm van democratische burgerparticipatie, controle en politieke verantwoording.
  In het recente verleden hebben gemeentebesturen van verschillende samenstelling niets van de grond gekregen. Het “eerste kabinet” Schuiling hanteerde op arrogante wijze de methode van list en bedrog. Zij dachten het volk te slim af te zijn. Daarna mislukte een renovatieplan van de partijen die tegen een nieuw stadhuis waren en maken thans deel uit van een van een gemeentebestuur, dat bestaat uit alle mislukte combinaties van voor en tegenstanders. Zij zitten nu bij elkaar op schoot en moesten wel voor Zeestad kiezen, indien zij willen komen tot een nieuw stadhuis. Hiermee heeft het gemeentebestuur toegegeven en bloot gelegd het echt niet te kunnen. Dat heeft de belastingbetaler heel veel geld gekost, dat door de mislukkelingen over de balk is gegooid.
  Heel vreemd is het, dat niets is veranderd aan de doelstelling en het daarbij geraamde bedrag (een nieuw stadhuis voor circa € 24.000.000,=) dat destijds zwaar onder vuur lag waar thans de kanonnen zwijgen. Het lijkt erop dat weldenkende burgers en politici inmiddels zijn lam geslagen of zich zwijgzaam hebben aangesloten bij hun eerdere politieke tegenstanders.
  Een wanvertoning van de eerste orde en ook heel treurig. Wat een blamage! Misschien komen oude gezegden naar ik hoop tot leven: “De wal zal het schip doen keren” of “De fles gaat zo lang te water tot hij knapt”. Je moet toch een beetje hoop houden.

 20. wat vind de provincie er eigenlijk van, één moment staat Den Helder bijna onder curatele en het volgend moment geven ze vrolijk ruim 25 miljoen uit aan een onzinnig prestige project….. oh wacht Zeestad is voor de helft van de provincie, zo verdienen ze er dus aan en is alles koek en ei?

  • Noch de provincie, noch de gemeente verdient aan Zeestad CV/BV, het kost ze alleen maar geld – gemeenschapsgeld !
   Maar het ligt nog genuanceerder.
   Bij 50/50% Commanditair Vennootschap, ‘horen’ de beide vennoten (zeker in geval van overheden) beide een evenredig deel van het werkkapitaal te verstrekken, maar dat is alleen bij oprichting gebeurd.

   Het werkkapitaal van Zeestad CV/BV komt de afgelopen jaren voor een klein deel uit subsidies en het overgrote deel van de gemeentelijke belastingbetaler – de burgers van de Gemeente Den Helder ! – de provincie draagt nauwelijks tot niets bij.

 21. Meneer assorgia, Carlo.
  Wat behelst jouw in vredesnaam? Je lult echt alle kanten op die je kunt bedenken om het eens te zijn met van alles, en dat terwijl je als kiesbaar raadslid 180 graden andersom lulde. Het is echt te triest voor woorden dat alles wat je ok vindt past in jouw persoonlijk plan!
  Een paar steekwoorden
  Pizza
  Tuin
  Zeestad
  Vreugedenhil
  Kroonpassage
  V&d
  N9
  Ziekenhuis

  Ik weet niet waar je nog meer belangen hebt, maar wat ben jij een schoffeerder
  1e klas.
  Ik zou graag willen dat je dit leest en publiekelijk aftreed met excuses. Wat ben jij toch een calzone flapdrol

  Overigens predik mijn eigen mening voor eigen parochie, alvorens het word verwijderd !
  Minachtend groet !

Comments are closed.