Scholte heeft gewoon gelijk!

49

“Mijn god. Houdt deze man ook nog op met zijn gezeur…” , vraagt Dominique Kuipers zich af. “Bah. Sneu mannetje , die blijkbaar niets anders te doen heeft!”, meent Lisa Molenaar-Slit. En Arjen de Jong stelt: “Alsof er nog iemand is die hiervan opkijkt”. Het zijn de eerste drie reacties die woensdag via Facebook binnenkwamen op het bericht dat Rob Scholte zich verzet tegen het afgeven van een omgevingsvergunning voor de plannen van Tuin BV voor het voormalig postkantoor.

Precies een jaar nadat hij gedwongen zijn museum en woning moest verlaten, liet Scholte weten hoe hij over de plannen dacht en waarom volgens hem die omgevingsvergunning nooit afgegeven kan en mag worden. En nee, natuurlijk kijkt niemand hier van op. Waarom zouden we ook? Of je Rob nu leuk en aardig vindt of een uiterst vervelend mannetje, hij heeft natuurlijk alle recht om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de aangevraagde omgevingsvergunning. Dat sommige mensen daar meteen de kriebels van krijgen en blijkbaar menen dat niet iedereen in dit land dezelfde rechten mag hebben is vreemd, maar vreemde vogels horen er gelukkig ook bij.

Belangrijkste is natuurlijk de vraag: heeft Scholte (al is het maar een beetje) gelijk? Het antwoord daarop is ja, geen discussie mogelijk! Of je nu vriendjes bent met dhr. Tuin of niet, wie neutraal naar de kwestie kijkt kan niet anders dan concluderen dan dat het onmogelijk is dat de gevraagde vergunning wordt verleend. Tenzij Den Helder inderdaad nog slechts bestaat dankzij vriendjespolitiek, raads- en collegeleden die de titel en macht niet waard zijn en mensen die op de achtergrond meer invloed hebben dan gezond is voor de stad. Ik wil het niet geloven.

Besluit
Zoals hier op deze site al eerder gemeld verwijst ook Scholte naar de politieke vergaderingen van september 2017. Daarin vond besluitvorming plaats die het verlenen van de nu gevraagde omgevingsvergunning onmogelijk maakt. Sindsdien is er geen raadsbesluit genomen om het besluit van toen terug te draaien en dat betekent dus dat het uiterlijk van het gebouw niet mag worden gewijzigd. Wie de impressies voor het ‘nieuwe’ gebouw heeft gezien kan onmogelijk verklaren dat het uiterlijk onveranderd blijft.

Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder stelde onlangs: “Het uiterlijk verandert, maar het is wel een verbetering en de structuur van het gebouw blijft intact, dat is voor mij voldoende.” Ook wethouder Michiel Wouters vindt dat blijkbaar voldoende, zo lezen we in de HC. Maar dat kan dus niet. Als je toegeeft dat het uiterlijk verandert, dan maakt het niet uit of het er mooier of beter op wordt of dat de structuur intact blijft, het mag dus gewoon niet. Daar stemden Assorgia en Wouters in 2017 zelf nog mee in, ze namen zelfs het initiatief!

Nestor
Ook D66 heeft er geen moeite mee, zo liet Frans Klut weten. “Als ze het mooier maken, vind ik het prima!”. Maar raadsnestor, wat doet u nu? De man die het altijd zo goed weet, die houdt van de regeltjes en die de raad menig keer vertelde hoe het hoort, die vindt een raadsbesluit waar hij zelf ook voorstemde nu opeens niet meer van belang? Dus de inwoners van Den Helder hoeven zich vanaf nu ook helemaal nergens meer iets van aan te trekken? Het maakt niet uit wat de lokale politiek heeft besloten, die zitten er toch maar voor spek en bonen?

Ik heb grote waardering voor Klut en vele andere lokale politici en weet echt wel dat je het in de politiek zelden goed kunt doen, maar het kan toch niet zo zijn dat raads- en collegeleden hun eigen besluiten niet serieus nemen? Als we zomaar dingen wel of niet toestaan omdat we iets wel of niet mooi vinden en we dan dus probleemloos alle regels overboord mogen gooien, dan is deze stad echt ten dode opgeschreven. Als zelfs onze volksvertegenwoordigers maar wat aanklooien, wie kunnen we dan nog wel vertrouwen?

Snel een nieuw besluit nemen is natuurlijk een optie. Een nieuw besluit om alle plannen mogelijk te maken en het ‘foutje’ van september 2017 te herstellen. Het kan en het mag, maar hoe groot moet die kloof tussen burger en politiek eigenlijk worden?

49 REACTIES

 1. Of je Rob nu mag of niet, hij heeft gewoon gelijk.
  Maar zoals ik al eerder zei, als het er op aan komt waaien onze vertegenwoordigers met alle winden mee. Ze hebben totaal geen ruggengraat en staan nergens voor.
  Praat in de rest van het land eens over Den Helder en mensen schieten in de lach. Uiteindelijk zijn we dat hier ook geworden, een lachertje dat niet meer serieus te nemen valt.

  • Ik denk dat het grootse probleem is dat de raadsleden geen kennis hebben van de Gemeentewet en Algemene wet Bestuursrecht of veel te weinig. Daardoor kunnen ze tijdens de vergaderingen niet weten of wat de voorzitter zegt juist is. Dat geldt ook voor ambtenaren. Het is vaak zo van,”zo doen we het al jaren”. Maar is dat dan ook juist.??
   Ik heb zelf meegemaakt op de bestuursacademie dat er iets werd verkondigd door een docent recht. waarvan ik dacht. Waar staat dat??. Toen ik dat vroeg, kreeg ik als opdracht dat uit te zoeken voor de volgende week. En het was inderdaad niet juist wat was verteld,. Haar antwoord was, dat ze al jarenlang les gaf aan gemeenteambtenaren en die hadden haar dat verteld. Zij had het voor zoete koek geslikt en vertelde dat als de waarheid door aan nieuwe cursisten.

 2. Het zoveelste bewijs dat Den Helder helemaal geen gemeenteraad heeft, maar -op een enkeling na- alleen een verzameling slappe meelopers zonder ruggengraat.

 3. Complimenten aan Ronald voor dit stuk! Terechte vragen die gesteld worden, nu maar afwachten wat het ‘pluche’ weer uit de hoge hoed tovert…..

 4. ….en voor de reaguurders die het anders zien (wat natuurlijk kan). Stel u eens voor dat u in een andere, vergelijkbare, situatie verzeild zou zijn geraakt…. We spreken hier over een groot onrecht en dat verdient op zijn minst een onderzoek naar de gang van zaken. Als burger zou je er van uit moeten kunnen gaan dat de gemeenteraad niet uit ‘draaikonten’ bestaat maar uit serieuze mannen en vrouwen die recht doen aan hun verplichtingen als gekozen leden van de raad.

 5. Ik vrees dat het ,,pluche” de adverteerders welke op Den helder Actueel adverteren via via gaan benaderen om toch vooral geen advertenties meer te plaatsen op dit medium aangezien de hoofdredacteur weigert met het ,,pluche” mee te janken , dat moet je vooral in Den Helder niet doen want voordat je het weet ben je een paria.
  Prima stuk heer Boutkan!

  • Beste meneer Hagen, ik wil u bepaald niet tegenspreken, maar alleen de andere kant van de medaille laten zien. Ondernemers die adverteren op een eerlijke site met een onafhankelijke hoofdredacteur zouden wel eens HEEL goede spullen en diensten kunnen verkopen.

   • Beste heer Berts,ik wilde hier alleen maar mee zeggen dat er wellicht ook adverteerders zijn die leveren aan de gemeente en die dan via via min of meer onder druk gezet zouden kunnen worden om maar niet meer alhier te adverteren,u weet toch hoe het hier zou kunnen gaan in het Palermo van het Noorden?
    Of moet ik zeggen het Pyongyang van Noord Holland?

 6. Na deze column ben ik toch maar even de hele zienswijze gaan lezen, waarvan een link staat bij het artikel over de zienswijze.
  Daar staat ook de citaaten van de huidige wethouders. Er wordt daar klip en klaar gezegd dat het vorige college strafbare feiten heeft gepleegd. Hoe kun je dan als huidige wethouder met droge ogen dezelfde strafbare feiten blijven plegen?

 7. U heeft het zwalk beleid van deze olichargie zeer goed omschreven,op een paar uitzonderingen na bestaat het bestuur uitsluitend uit hopeloze schlemielen.

  • Tot de uitzondering bvb wethouder wordt van het een of ander, dan is het behoorlijke bestuur ineens vergeten.

 8. Beste Ronald, geen speld tussen te krijgen ! Objectieve journalistiek is wat ik bijvoorbeeld ook mis in de Helderse Courant. Zoals Chris Aalberts ook al zei, journalisten dienen kritisch te kijken naar wat werkelijk gebeurt en daar over te schrijven. Onderzoek doen en feiten neer zetten. Rob Scholte heeft een behoorlijk ego, maar ik denk dat hij op vele fronten gelijk heeft. Je zal zelf in soortgelijke situaties zitten, dan piept men ineens anders. Alleen gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 verschillende werelden. Kijkend naar meerdere actuele zaken hier in DH kan je haast wel stellen dat Bestuurlijk Den Helder aardig van het padje is geraakt. Ergste van alles is dat ze dat zelf niet vinden en de criticasters bijvoorbeeld hier op DHA zijn maar zeikerds. Omdenken is dat deze criticasters juist heel betrokken zijn, alleen dat kwartje valt “nog” niet.

  • Op zijn boekpresentatie was Aalberts in ieder geval duidelijk over de rol van de journalistiek, voor het overige van Aalberts schaar ik mij aan u zijde. Uiterst dubieus allemaal.

 9. Ben razend nieuwsgierig als alle raadsleden individueel, zonder ruggespraak van een wethouder en fractievoorzitter maar wel na bestudering van dossiers, hun mening in de raadszaal met hun argumenten kenbaar maken (dat zou al heel wat zijn, want een meerderheid gebruikt vrijwel nimmer zijn /haar stembanden aan de Bijlweg) dan kan een stemming er anders uitzien. Ik wil het begrip hersenspoeling niet direct gebruiken maar soms doet het raadsgebeuren weleens denken aan niet democratisch regiem waar volksvertegenwoordigers massaal meeknikken met hun leider (s), zonder bewust te zijn van de gevolgen van te nemen besluiten. .Let wel Den Helder vormt geen uitzondering!

  • M.a.w. Het Gemeente bestuur, begint aardig te lijken op een onaanvaardbaar regime. waar de raad niets anders meer is dan klapvee . Wanneer , wordt het standbeeld van de roemruchte en ongeliefde leider onthuld ??

  • “……..soms doet het raadsgebeuren weleens denken aan niet democratisch regiem waar volksvertegenwoordigers massaal meeknikken met hun leider (s), zonder bewust te zijn van de gevolgen.” Welke partij, Marinus, knikt mee met aantasting van het uiterlijk van het postkantoor? Het uitzetten van Scholte tegen de regels? Het afwijzen van elke inspraak of referendum door de Raad? Met de bouw van een te duur stadhuis op de slechtst denkbare plek? De belangenverstrengeling van Beter voor Den Helder? De Seniorenpartij, jouw partij. In een college met jouw wethouder.

   • Berste Henk Ben het ook niet altijd eens met het beleid van de coalitie incluis de Seniorenpartij en dat heb ik ook verschillende keren aangegeven. Van die vrijheid heb ik gebruik gemaakt. Overigens ook binnen de oppositie partijen zijn de meningen niet altijd onverdeeld. Maar nogmaals ben het volstrekt oneens een stadhuis op Willemsoord te situeren en daar blijf ik bij. En de ook destijds door mij en andere partijen via een motie voor behoud buitenkant postkantoor aangekaart dat met meerderheid van stemmen werd aangenomen heeft me niet tot andere gedachten gebracht. .

    • Je bent het niet eens met het beleid van de Seniorenpartij, maar je blijft gewoon zitten (zoals je hier anderen verwijt) en vertegenwoordigt je partij in de Raadscommissie. Dan ben je medeverantwoordelijk voor het huidige onverantwoorde beleid. Wanneer heb je je stem kritisch verheven in de Commissie? Niet. Jullie vroegen niet eens een referendum aan, en lieten toe dat de burgemeester foutief handelde, door het referendumverzoek van GroenLinks en D66 in stemming te brengen. Dit verzoek had gewoon gehonoreerd moeten worden, het is het recht van ieder raadslid, conform de verordening. Ga je dat aankaarten in de Raad?

     • Ik ben geen raadslid maar commissielid. En dat is inderdaad soms een probleem. Want een raadslid, ook al heeft die weinig tot nul dossierkennis en dat zijn de meeste zwijgende raadsleden, hun stemmen zijn met het simpel indrukken van een knop van instemming bepalend en kunnen een mening van een commissielid. gewoon naast zich neerleggen. Om nu zelf de trekker er uit te trekken is dan ook niet aan de orde. Mijn verklaringen m.b.t. het stadhuis en postkantoor zijn voldoende kenbaar gemaakt en hoop dat er middels een referendum een koerswijziging plaatsvindt. Weglopen ligt niet in mijn aard. maar zal , wetend dat ook veel senioren die ik spreek absoluut tegen verplaatsing stadhuis naar Willemsoord zijn, mijn handtekening zetten tegen de voornemens van het huidig college. Maar of dit tot andere inzichten zal leiden is nog maar de vraag. Maar hoop doet leven wat het verder onaantast laten van het historisch nautisch gebied ten volle verdient.

 10. Vervelende is dat men gewoon blijft zitten. want afstand doel van de ruime raadsvergoeding voor een paar uurtjes werk in de maand is geen optie.

 11. Geef dan toch de voorkeur aan standbeeld van mensenredder Dorus Rijkers. Ooit bij een landelijke enquête tot populairste Nederlander gekozen. Wel een tijdje geleden, maar toch….

 12. De grote vraag is of bij de affaire-Scholte wel een burgemeester bezig is die handelt met het belang van zijn burgers op het oog.
  Waar die vraag zou moeten worden gesteld, dat is in de Gemeenteraad.
  Maar helaas in Den Helder niet méér dan een “rubber stamp”.
  Want Scholte, niet fraai en erg dom van hem, heeft Schuiling alle reden gegeven voor rancune en wraak.
  En alles wél op kosten van de gemeente en de burgers.

 13. Dan heb je een gedeelte gemist Henk. In 2015 werd een anonieme brief gestuurd naar de fractievoorzitters, met de beschuldiging dat Schuiling seks zou hebben gehad met minderjarige jongens op het terrein van Willemsoord, en dat daarvan foto’s zouden bestaan waarmee hij gechanteerd werd. Of deze brief van Scholte afkomt is niet bekend, maar hij heeft het geheel destijds iets later wel op zijn website in het openbaar gebracht. De precieze tijdlijn hierin ken ik niet, misschien dat onderzoeksjournalist Dick Berts hier meer over kan (wil) zeggen, maar het valt wel op dat er ineens allerlei struikelblokken werden opgeworpen (bvb de befaamde businesscase waarvoor de benodigde gegevens niet werden verstrekt) terwijl er geen enkele aanklacht wegens smaad/laster is ingediend, niet tegen Scholte en niet tegen anoniem.

  • Beste breedvoerige meneer Henk, nu weet u dus wél wat Scholte beter niet had kunnen doen (bedankt Monique!).

  • Scholte heeft de brief niet iets later gepubliceerd….., maar bijna 2 jaar later, op 17 april 2018. De dag dat hij ontruimt werd…… Of het voor of na de ontruiming was is niet te zien….
   De brief zal niet van Scholte zelf zijn, zeker niet als je een beetje op de hoogte bent wat er in Den Helder speelt. De brief uit zomer 2015, is kort na het wegsturen van Wethouder Geurt Visser aan de gemeenteraad gestuurd. Belangrijk detail, deze wethouder is weggestuurd na het voorlezen van een anonieme brief door Burgemeester Koen Schuiling.
   Op dat moment wilde Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, Groen Links, vrije socialisten en Vermooten af van de Burgemeester.
   Het is dan ook vele male waarschijnlijker dat Scholte deze brief heeft ontvangen van een van deze partijen. Want deze partijen hebben altijd achter Scholte gestaan tot ze zelf op het pluche kwamen.
   Staat overigens nergens dat het om minderjarige jongen zou gaan? U weet iets meer Monique_K?

   • Monique_K, u weet dus duidelijk meer?
    Het heeft even geduurd, maar ik heb die brief na lang zoeken gevonden…
    In de brief op de website van het Rob Scholte Museum wordt niet gesproken over minderjarige jongens en ook niet over Willemsoord.
    Ook foto’s en chantage komen er niet in voor….
    Even checken voor u iets schrijft….? U suggereert dat de tekst uit uw mond door Scholte gezegd zou zijn…. Maar als je dus even op google kijkt zie je dat heel iets anders is…
    http://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/

    • Monique K, ook dit is na de ontruiming. Het feit blijft dat u suggereerde dat Scholte de brief zou hebben geschreven….
     Ook in uw link ziet u dat Scholte niet de schrijver is maar Dick Berts.
     Er wordt gewoon iets gepubliceerd wat andere media ook hadden moeten doen. En het feit blijft ook dat als Geurt Visser op basis van geruchten wordt weggestuurd, dan zou Koen Schuiling om de zelfde reden het politieke veld moeten ruimen.
     De Rancune van Schuiling komt dus niet van de publicaties waar u op doelt. Waarschijnlijk wil Scholte zich niet bij de corruptie van Den Helder aansluiten en moest om die reden weg.

    • Andrea, het is wat jaartjes geleden dus wat ik me ervan herinner is wat vaag hier en daar. Wat me ervan bijstaat is de betrokkenheid van Micha Kat. En tja, dan heb je ook nog dingen zoals dit
     http://robscholtemuseum.nl/vriendelijke-brief-aan-de-burgemeester-van-den-helder-slot/
     Maar ik heb nergens beweerd of gesuggereerd dat Scholte die brief aan de fractievoorzitters zou hebben geschreven, ik zei dat het niet bekend is van wie de brief afkomstig is, en dat ik het opvalland vind dat er geen aanklacht voor smaad/laster is ingediend.

    • Als er geen smaadzaak is gestart, dan zal het dus wel waarheid zijn. Immers kun je geen smaadzaak beginnen tegen de waarheid.
     En de geruchtenstroom is er al jaren, ook waar hij zich zou begeven met die jongeren….
     Er heeft ook ooit een foto op internet gestaan van Demmink, Opstelten en Schuiling… Dat is op zich al bedenkelijk te noemen…
     En die Mischa Kat dat is toch een pedojager?

 14. Henk, het was niet helemaal zoals Monique K hierboven schreef. Feiten moeten wel blijven kloppen.
  En voor de rest heeft u gelijk, alleen denk ik niet dat het alleen een trio is. De groep zelfverrijkers is denk ik toch wat groter.
  Kijk naar een pizzabakker, die overal tegen was…. Inmiddels zit zijn partij in het pluche, en mag hij meteen meedoen met de club… Zijn clubje in de raad zou niet meer mogen stemmen over Willemsoord, Stadhuis, postkantoor en alles wat de firma Tuin bouwt voor de gemeente. Inmiddels is de pizzabakker namelijk directe zakenpartner geworden van Tuin, in het oude pand van Dok51, wat ze samen gaan exploiteren.

  • De aldi moet gewoon terug naar de binnenstad. Iets wat Waltman tegenhoud als eigenaar van meer dan 50% van het winkelbestand. Ook Action had nooit de stad uit mogen gaan, snap nog steeds niet dat de gemeenteraad dat ooit heeft goed gevonden.
   Assorgia werkt tegenwoordig nauw samen met Aannemersbedrijf Tuin, welke ook eigenaar is van Odeklonje. Samen gaan ze het pand dok 51 exploiteren. Niet als 2 aparte bedrijven, maar als 1 bedrijf. Financieel zal het best gescheiden zijn, maar ze treden als 1 bedrijf naar buiten. Assorgia was tegen de club, maar zit er nu zelf dik in. En is op vele terreinen in de raad niet meer onafhankelijk. Beter voor Den Helder kan vanwege financiële banden niets meer zeggen over Willemsoord, Stadhuis, Postkantoor en alles wat in opdracht van gemeente, zeestad en willemsoord wordt gebouwd door Tuin.

   • Dhr Assorgia en Beter voor Den Helder handelen hier in strijd met de eed die ze hebben afgelegd: zonder last of ruggenspraak, en geen voordelen aannemen als raadslid. Dhr Assorgia moet aftreden. Dit was net niet de plek waar hij moest gaan zitten, in het Foodstation kon wel.

 15. Jammer dat het geld voor menig raadslid een overheersende factor is geworden om (voor zover men zich er ook ten volle voor inzet) het werkelijk raadswerk ondersneeuwt. Het handje schudden voor de vergadering, het (aandachtig) luisteren naar eventuele insprekers en het woord verder overlaten aan een fractievoorzitter en college is het algemeen beeld van een doorsnee raadslid. Stukken worden doorgaans voorbereid door commissieleden. Financiële verhouding commissielid (werkbezoeken, vergaderingen, stukkenschrijven) en de werkzaamheden gemiddeld raadslid zijn feitelijk buiten alle proporties, maar daar kan je feitelijk niet de gemeenteraad op aanspreken, maar toch……

 16. Sorry Marinus, de wethouder van de Seniorenpartij, jouw partij, wil gewoon een stadhuis doordrukken op Willemsoord, met zijn maten. Terwijl 70% van de bevolking tegen is, en zeker de senioren. Ga dus de foute handelwijze van de burgemeester m.b. t. het referendumverzoek uit de raad aan de orde stellen. Anders is de Seniorenpartij gewoon een meeloper en kameleon, net als de andere partijen die hun kiezers hebben verraden. En lak hebben aan de bewoners.

 17. Heel veel zaken zijn fout gegaan in dit dossier. Zelfs de ontruiming is op een onjuiste wijze gedaan. Als een beschaafd College gaat men:
  Ten eerste: niet ontruimen met een voorlopig vonnis, men neemt veel te veel risico’s en dat allemaal met gemeenschapsgelden. Dat is buitengewoon onbehoorlijk, ook naar de burgers van Den Helder toe. .
  Ten tweede: Elke gerechtsdeurwaarder dient conform de Gerechtsdeurwaarders-wet en conform de Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders de exacte datum aan te zeggen waarop een reële ontruiming gaat plaatsvinden,. Dit is niet gebeurd, Ook al heeft men een vonnis tot ontruiming, behoeft dat vonnis niet ten uitvoer worden gelegd, een en ander heb ik zeer vele malen meegemaakt omdat een opdrachtgever -en in het verlengde de gerechtsdeurwaarder- toch altijd oplossingsgericht dient te handelen, niet de botte bijl. Bovendien was toegezegd dat tijdens de coalitieonderhandelingen niets zou worden ondernomen en het dossier Scholte door het volgende College verder zou worden behandeld. Rob mocht daar op vertrouwen en was hij geschokt toen die invasie binnenkwam. Hier is gewoon sprake van machtswellust, een gemeentebestuur onwaardig.
  Toevallig reed ik op de bewuste dag om kwart voor drie langs het Rob Scholte-museum – en ging ik de vrijwilligster even begroeten. Na een paar minuten kwam er een jongeman binnen en een invasie van politie met de mededeling van de jongeman dat hij de deurwaarder was en we direct het pand moesten verlaten. Ik antwoordde daarop: zeg jongeman, dit klopt niet, ik ben ook (oud) gerechtsdeurwaarder en ken de regels maar jij bent verplicht conform de wet te handelen en dat is niet gebeurd. Hij haalde alleen zijn schouders op en zei niets. Ongetwijfeld heeft het College met de burgemeester voorop gezegd dat een en ander geheim moest blijven en het een overval moest zijn. Maar de gerechtsdeurwaarder heeft een -zeer belangrijke- eigen verantwoordelijkheid en had zich ook als zodanig moeten opstellen. en moeten zeggen: dat kan niet, er moet een officiële aanzegging komen. Hij had hier nooit mee akkoord moeten en mogen gaan. Het is klacht-waardig optreden van de gerechtsdeurwaarder hetgeen ik ook aan de advocaat van Rob Scholte heb medegedeeld. Zelfs uit het feit dat ik de jongeman nog heb gewaarschuwd en hij toch door is gegaan, geeft aan dat hier sprake is geweest van machtsmisbruik, van het College als opdrachtgever en in het verlengde de advocaat van de gemeente, allemaal hebben zij zich hieraan schuldig gemaakt
  De druk van een opdrachtgever is bij de gerechtsdeurwaarder dikwijls behoorlijk aanwezig maar juist op zulke momenten dient de gerechtsdeurwaarder zich bewust te zijn van de enorme macht welke niet misbruikt mag worden., niet door de opdrachtgever en helemaal niet door de deurwaarder.
  Ik ben bereid bovenstaande onder ede te verklaren, bovendien waren op dat moment meerdere personen aanwezig die dit allemaal hebben gezien en gehoord.
  Een schande dat dit is gebeurd in onze stad…..
  .

   • Maar Henk, dhr Assorgia die jij de hand boven het hoofd houdt en respecteert maakt het toch ook alleen maar beter voor zichzelf door zich met hulp van Tuin b.v. op Willemsoord te vestigen? Hij hoort nu toch ook bij de “kliek” die je noemt?

  • Geachte mevr.L.C.Vermeer/Lagerveld,gezien de felheid advocaat Rob Scholte zal Uw verklaring van bovenstaande ongetwijfeld aan het dossier zijn toegevoegd.
   Ik vind het dan ook zeer correct van U dat dit publiekelijk doet.
   Deze hele beerput komt een keer onder de rechter,hoe je het ook wend en keert de integriteit van het toenmalig en huidig college is volledig afwezig.
   Het vertrouwen in deze Burgemeester had door het college reeds opgezegd moeten zijn.
   Door het louter rancueuze gedrag van m.n. huidige burgemeester in deze, en vele zaken meer,is voor mij reeds bewezen dat deze man totaal ongeschikt is voor enige publiekelijke functie dan ook.
   Het wordt de hoogste tijd,dat er in dit stadsbestuur juridische maatregelen getroffen worden om de democratie weer te herstellen.

   • Beste Ferry, Er lopen teveel figuren rond de burgemeester met een pot mierzoete stroop onder hun arm. Zolang die strooplikkers niet weg zijn , komt er van jou wens niets terecht.

 18. Henk, ik heb steeds opgelet bij het plan Prinsenplein of dhr Assorgia niet als politicus zijn eigen belang ging dienen, en dat deed hij inderdaad niet. Nu dient hij als fractievoorzitter van de grootste partij die in het college zit zijn eigen belangen op Willemsoord, en dat mag een politicus, gezien de afgelegde eed, niet doen. Nog erger is dat er een samenhang is tussen zijn stap, het plan stadhuis op Willemsoord, en zijn positie t.o.v. Tuin en het postkantoor. Opstappen dus. Elk vertrouwen is weg. Slechter voor Den Helder. En de Meester van de Burgers, die moet toezien op integriteit, dekt het toe.

 19. sodemieter even fijn op met dit soort faceboekachtige puberale jaloerse reacties op dit forum

Comments are closed.